Orde van vrijmetselaren der Nederlanden

Za 29 April 2006 11:07 | Frank | 3664 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

In 1734 werd de eerste Nederlandse loge gevormd. In 1756 besloten elf loges tot hechte samenwerking. Een verband dat er nog steeds is: de 'Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden'.

Er zijn nu in Nederland 146 loges in 80 plaatsen en de Orde telt zo'n 6.000 leden. De loges op Aruba en de Antillen, in Suriname, Zimbabwe en 1 loge in Zuid Afrika behoren vanouds ook tot onze Nederlandse Orde. In de hele wereld zijn ongeveer 5 miljoen vrijmetselaren.

Op de bouwplaats van kathedralen, kastelen, kerken, paleizen en andere stenen gebouwen werd er al gewerkt in 'lodges': de werkplaats van de steenhouwer. Deze 'lodges' gelden als voorbeeld voor de moderne loge: de werkplaats waar de vrijmetselaar tegenwoordig zijn 'werk' doet.

In de loge wordt getracht, door gebruik te maken van inwijdingen, bij alle aanwezigen een bewustwordings-proces op gang te brengen of aan te moedigen.

Vrijmetselarij is een methode om mensen te stimuleren bewust denkend in het leven te staan. Dat doel is niet uniek, maar de methode is dat wel: er wordt gebruik gemaakt van symbolen en rituelen. Daarbij worden dingen doorgegeven die niet zo maar in woorden te vatten zijn. In de praktijk betekent het dat vrijmetselaren proberen zichzelf als mens te verbeteren. Daarin staan ze zeker niet alleen, maar: de werkwijze is bijzonder!

Er is veel over 'Orde' en 'Loge' te vertellen. Wij proberen u op deze 'site' te informeren en u op deze manier meer inzicht te geven in doel en werkwijze van de 'Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden'. Wij wensen u een inspirerende verkenningstocht toe!

In heel de wereld hebben vrijmetselaars de afgelopen maanden krachtige protesten laten horen tegen het voornemen van de Britse regering onder leiding van Tony Blair om rechters, officieren van justitie en politieagenten voortaan verplicht te stellen hun eventuele lidmaatschap van een vrijmetselaarsloge openbaar te maken. De kwestie van de maçonnieke meldingsplicht kwam verleden jaar ter tafel in Wales en sloeg vervolgens over naar het Engelse parlement, waar Labour-veteraan Chris Mullin, voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken van de House of Commons, een prestigekwestie maakte van het ontrafelen van veronderstelde vrijmetselaarsnetwerken bij politie en justitie.
Aanleiding voor dit opmerkelijke Labour-offensief waren enkele door de Britse pers aangezwengelde affaires waaruit zou blijken dat vrijmetselaars bij justitie en politie 'een macht binnen de macht' zouden vormen, waar onderlinge broederschap zou prevaleren boven recht. Deze solidariteit onder gezagdragende vrijmetselaars zou niet alleen hebben geleid tot enkele denderende corruptie-affaires, maar bijvoorbeeld ook tot onterechte veroordelingen, onder andere inzake de beruchte bomaanslag op een pub in Birmingham.
Vrijmetselend Engeland, met 8500 'loges' zonder meer het maçonnieke hartland van Europa (ter vergelijking: Nederland telt er 145, waar in totaal zo'n 6000 leden bij zijn aangesloten), protesteerde uit alle macht tegen het anti-maçonnieke temperament dat zich kennelijk van Labour meester heeft gemaakt. Maar veel helpen deed dat vooralsnog niet.
Eerder dit jaar deed de Engelse regering een proef om Britse justitieambtenaren op basis van vrijwilligheid te laten melden of zij lid waren van een vrijmetselaarsorde. De bevindingen van die enquête werden gepubliceerd in een regeringsrapport. Daaruit bleek dat een op de vijf (mannelijke) magistraten in Engeland lid is van een vrijmetselaarsloge. Bij gewone rechters lag het percentage op bijna vijf, terwijl onder mannelijke gerechtsambtenaren het percentage actieve vrijmetselaars op negentien zou liggen. Volgens Lord Chancellor Lord Irivine, hoofd van de rechterlijke macht, zou onder druk van de publieke opinie een openbaar register moeten worden aangelegd. Hij gaf toe dat dat in hoge mate controversieel was, maar: 'Het is duidelijk dat alle rechters hun maçonnieke bindingen openlijk moeten melden als er een mede-vrijmetselaar voor de rechtbank verschijnt.'

LABOUR-PARLEMENTARIËR Mullin stelde reeds dat de maçonnieke meldingsplicht ingevoerd zou moeten worden. 'Er bestaat veel ongefundeerde paranoia over de vrijmetselarij, maar het geloof dat ongeoorloofde maçonnieke invloed een rol speelt in het openbare leven is wijd verbreid', schreef Mullin in een rapport waarin verontwaardigd werd gereageerd op de weigering van 48 procent van de leden van het Openbaar Ministerie om aan het parlementaire onderzoek mee te doen.
Ook onder de naar schatting zesduizend vrijmetselaars in Nederland hebben de ontwikkelingen in Engeland tot grote opschudding geleid. Diverse Nederlandse vrijmetselaars grepen naar de pen om in ingezonden brieven aan de Britse pers lucht te geven aan hun verontwaardiging over de huns inziens puur discriminerende maatregelen. Vrijmetselaar Evert Kwaadgras, conservator van het Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik in Den Haag, vertelt dat er plannen bestaan om de regering-Blair aan te klagen bij het Europese Hof van de Mensenrechten. 'De Labour-regering ziet de vrijmetselarij kennelijk als een typisch bolwerk van de conservatieven, waar ze nu eens ongebreideld jacht op kunnen maken. Zelf kom ik regelmatig over de vloer bij Engelse vrijmetselaars, en die zijn zeer verontrust. De enige groep mensen van wie in Engeland tot voor kort een openbaar register werd bijgehouden, zijn pedofielen. Daar worden vrijmetselaars nu kennelijk mee gelijkgesteld. Deze maatregel druist volledig in tegen de vrijheid van vergadering en dreigt een gevaarlijk precedent te scheppen.'

Dit lijkt wel een new age club volgens hun site.

Bron: vrijmetselarij

Reacties

  En hier kan je ze vinden

  Za 29 April 2006 11:09 | Frank |

  Hier vind je een overzicht van alle loges

  Adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, websites


   


  wat een mooi stukje

  Do 17 Mei 2007 11:09 | Actionman |

  PROPAGANDA


  gelijkgesteld met pedofielen.... tjonge jonge jonge


  Welk gedeelte van de Vrijmetselaars in Engeland zou hebben meegewerkt aan het parlementaire onderzoek?
  >waarschijnlijk zij die denken dat er niets geheims aan hun organisatie is op te merken, en gewoon een lager lid zijn.


  Welk gedeelte zou niet hebben meegewerkt?
  >waarschijnlijk zij die het meest te verliezen hebben als hun lidmaatschap bekend word.


  Quote:


  'Er bestaat veel ongefundeerde paranoia over de vrijmetselarij, maar het geloof dat ongeoorloofde maçonnieke invloed een rol speelt in het openbare leven is wijd verbreid',


  en hoe zou dat nou komen?