Webmaster Frank van YaYaBLa wordt een beetje misselijk van al die christelijke propaganda

Wo 16 Juli 2008 14:18 | Frank | 6424 keer bekeken | 14 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Ik zie op YaYaBLa steeds meer christelijke propaganda verschijnen. Ik ben zelf een ongelovige en heb dus geen behoefte aan  propaganda van welke god dan ook. Ik vraag mijzelf dan ook steeds vaker af of ik hier "censuur" op mag toepasssen. Is het wel censuur? Kortom wat is de nieuwswaarde van God. Iedereen mag geloven wat hij/zij zelf wil, maar moet ik bij het openen van de YaYaBla website nu telkens lezen hoe goed God is? Voor mij is god niet meer dan een denkbeeldig vriendje voor volwassenen.

Mijn vraag aan de medegebruikers van YaYaBLa, is dan ook de volgende:

Wel of niet toestaan deze christelijke propaganda?


Laat even een reactie achter. Met een beetje onderbouwing A.U.B.

Als ik de enige ben die zich er aan stoort dan zal ik ermee moeten leven.

Bron: YaYaBLa Frank

Reacties

  in verzet komen!

  Wo 16 Juli 2008 17:02 | Destrée |

  Frank Teklenburg, baas van de gezond kritische Website "YayaBLa", meldt op 16 juni 2008:

  "Webmaster Frank van YaYaBLa wordt een beetje misselijk van al die christelijke propaganda".

   

  Wat kan men doen tegen die voortdurende Christelijke - en andere Godsdienstige reclame?

  Ik zou ik zeggen: in verzet komen!

   

  Met redelijke argumenten steeds maar weer doordrammen op het moreel - en ook juridisch onrechtmatig - misbruik van Godsdienstige propaganda.

   

  Met name door:

  1 - Het doen aanmerken en doen verbieden van het 'ellendig blikken, vaak keihard) klokgebeier van kerken als burengerucht.

  2 - Het doen verbieden van het gebruik van Godsdienstige praatjes, aanhalingen en 'gebeden' in officiële toespraken - die zich dus ook richten tot ongodsdienstige staatsburgers.

  3 – Het doen verbieden van de belachelijke (Middeleeuwse) pretentie van regeren "bij de gratie Gods" - over ook ongodsdienstige staatsburgers.

  4 – Het uit de circulatie doen halen van de door de aalgladde Oranjefascistische Zalm ingestelde 2 euro-munt met het randschrift "God zij met ons".

   

  Gedurig moet daarop blijven gehamerd.

  Terecht.

  Om het 'Algemeen Belang' te dienen.

  Zoals de Godsdienstigen - onterecht - hun slechts vermeende God en hun 'Heilige Schriften' erin hameren alsof die de "waarheid" zouden zijn.

  Van kindsbeen af. Zelfs bij hun kleien weerloze kleuters.

  Terwijl wetenschappelijk is bewezen - dat het slechts op fantasie en onbetrouwbare en vervalste documenten berust.

   

  Gelukkig wonen we niet in Engeland.

  Waar iedereen - ook de ongodsdienstige staatsburger - moet meezingen, of op zijn minst aanhoren het provoverende "God save the Queen".

  Of in de USA.

  Waar het "God bless America" niet van de lucht is.

   

  Iedereen heeft gehoord van God's "Zondvloed".

  Iedereen weet dat dit een straf van God was - omdat de mensen zijn schepping zouden hebben verknoeid.

  Terwijl dat zèlf had gedaan.

  Want God zèlf had bij de mens zijn neiging tot het slechte ingebakken.

  Dat snertverhaal gaat er niettemin in als zoete koek - bij de Godsdienstig gelovigen.

   

  Wie er even bij stilstaat, dat bij die Zondvloed ook miljoenen (uiteraard onschuldige) kleuters werden verzopen door God.

  Plus miljoenen zwangere vrouwen.

  Plus miljoenen zorgzame omaatjes en opa's.

  Terwijl slechts de 8 leden van de met God collaborerende familie Noach overleven.

  Moet men dan toch niet meteen  walgen van zo'n schoft?

  Die kan worden vergeleken met Hitler - die 'slechts' 6 miljoen mensen vermoordde in zijn "holocaust".

   

  Dus opgeruimd met die (oorlogs)misdadige leugenaarstroep.

   

  Is althans de bescheiden (humanistisch pacifistische) mening van

  Charles Destrée,

  (1926) Achterdochtig twijfelaar - dus atheïst, uitvinder en ontdekker.
  Internationaal erkend expert op het terrein van de communicatie, en internationaal erkend historicus.
  Voormalig Godsdienstig ongelovig verzetsstrijder tegen de Duitse bezetter en diens Godsdienstig gelovig Christish Rooms-Katholistisch Führer Adolf Hitler.
  Voormalig atheïstisch oorlogsvrijwilliger tegen de Japanse bezetter en diens Godsdienstig gelovig Shintoïstische Keizer Hirohito.
  Hedendaags atheïstisch verzetsstrijder tegen de daarop volgende Godsdienstig gelovig Zionistisch/Christische multinationale bezetting. Die wordt gehandhaafd met de collaboratie van het Godsdienstig gelovig Christisch Protestants "bij de gratie Gods" multinational ondernemend Huis van Oranje.


  Spamfilter? Ja graag!

  Wo 16 Juli 2008 18:58 | Vincent Brunott |

  Al die propaganda hier op YaYaBla voor vormen van christendom ervaar ik als een soort spam afkomstig van geestelijk incontinente gelovigen die hun bekeringsdrift niet kunnen ophouden.

  Het is duidelijk dat die christelijke spam niet past in hoe YaYaBla bedoeld is: Als een vrij medium (en dus niet als een reclame-medium voor welke stroming dan ook). Een spamfilter vind ik hier volkomen op zijn plaats.

  De optie van Destrée om die christelijke propaganda consequent met argumenten te bestrijden zie ik niet zitten want dat zou betekenen dat deze christelijke spammers (op een inderdaad misselijk makende manier) voor een belangrijk deel de inhoud van YaYaBla blijven bepalen. Wat mij betreft: Liever niet!


  Open

  Ma 23 Maart 2009 23:34 | Pastoor Geudens |

  ...


  Het uiten van een religieuze overtuiging is een grondrecht

  Za 19 Juli 2008 09:19 | Heleen Essed |

   

  Geachte heer Teklenburg,

   

  Zoals u wellicht hebt gezien, heb ik zowel op de voorpagina als naar het contactadres een reactie toegezonden op het redactioneel afgekondigde ''verbod op religieuze propaganda''

   

  Aangezien een en ander regelrecht verband houdt met uw bovenstaande opmerkingen, doe ik u onder P/S eveneens mijn reactie toekomen, die deels persoonlijk aan u, deels aan de gehele Redactie is gericht

  Vriendelijke groeten

  Astrid Essed

   

   

   

  ''Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.''

   

  Artikel 18, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

   

  '''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''
   
  Artikel 1, Nederlandse Grondwet
   
   
  'Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.''
   
   
  Artikel 6, lid 1

   

   
   
  'Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.''
   
  Artikel 7, lid 1, Nederlandse Grondwet
   
  Ter attentie van de heer F Teklenburg en de gehele Redactie van Yayabla,
   
  Geachte Redactie,
   
  Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
   
  Aangezien ik grote waardering heb voor uw website, heb ik met  verbazing en lichte verontwaardiging kennisgenomen van de door Yayabla gewijzigde ''Spelregels'', met name op kennelijke instigatie van webmaster, de heer F Teklenburg, waarbij sprake is van een ''verbod op religieuze propaganda''
   
  Zie
   
  https://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13649" target="_blank" rel="nofollow" jquery1216451211703="385">http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13649 jquery1216451211703="388"> 
   
  Letterlijk citeer ik het bericht van de Redactie:
   
  ''De spelregels voor het publiceren op YaYaBLa zijn aangepast. Het is vanaf vandaag niet meer toegestaan om te prediken over welke God dan ook. Artikelen die gepubliceerd worden en tegen deze regel ingaan worden per direct verwijderd. Tevens wordt de account van de auteur meteen geblokkeerd. Toegang is dan niet meer mogelijk. Ik hoop dat één en ander duidelijk is.''
   
  Eerdere reactie de heer Teklenburg:
   
  In feite werd dit besluit reeds vooraangekondigd onder de kop
   
  ''Webmaster Frank van YaYaBLa wordt een beetje misselijk van al die christelijke propaganda''
   
  Zie
   
  https://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13648" target="_blank" rel="nofollow" jquery1216451211703="404">http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13648 jquery1216451211703="407"> 
   
  Ik citeer hier voor alle duidelijkheid de heer Teklenburg
   
  ''Ik zie op YaYaBLa steeds meer christelijke propaganda verschijnen. Ik ben zelf een ongelovige en heb dus geen behoefte aan  propaganda van welke god dan ook. Ik vraag mijzelf dan ook steeds vaker af of ik hier "censuur" op mag toepasssen. Is het wel censuur? Kortom wat is de nieuwswaarde van God. Iedereen mag geloven wat hij/zij zelf wil, maar moet ik bij het openen van de YaYaBla website nu telkens lezen hoe goed God is? Voor mij is god niet meer dan een denkbeeldig vriendje voor volwassenen.''
   
  A Discriminatoir en schending van de vrijheid van meningsuiting
   
   
  Geachte Redactie, een dergelijk door u genomen besluit beschouw ik zowel als discriminatie van mensen op grond van hun religieuze overtuiging, alswel een schending van het recht op vrijheid van meningsuiting
   
  Uiteraard ben ik mij ervan bewust, dat het recht op vrijheid van meningsuiting niet absoluut is, maar dat de beperking geldt ''middels ieders verantwoordelijkheid voor de wet''
  Hieruit vloeit voor, dat wanneer er sprake is van beledigende of discriminerende reacties [ik verwijs naar artikel 137, Wetboek van Strafrecht]  men zich niet kan beroepen op vrijheid van meningsuiting worden ingeperkt
   
  Ik ben van mening, dat dit het enige criterium is, dat gehanteerd dient te worden door een nieuwswebsite of discussieforum
   
  Het blokkeren van iemands accounr op grond van het uiten van diens al dan niet geuite religieuze overtuiging, beschouw ik als een aantasting van de fundamentele in Nederland en internationaal geldende grondrechten
   
  B Tav het relatieve en multiinterpretabele karakter van het begrip ''propaganda''
   
  Bovendien is het begrip ''propaganda''  multiinterpretabel en relatief, aangezien in ieder artikel, dat commentaar geeft op het nieuws, cq het nieuws signaleert, in feite sprake is van beinvloeding of ''propaganda'', hetzij te linker, rechter, liberale of andere zijde
   
  Dat is gelegitimeerd, als zijnde het recht op vrijheid van meningsuiting
  Een en ander is ergo ook het geval tav religies, die, weliswaar in ruimer verband, eveneens getuigen van een maatschapijvisie
   
  C Wederzijds respect:
   
  Dat de heer Teklenburg atheist is, respecteer ik ten volle
  Ikzelf heb wel een religieuze overtuiging
   
  Iedereen maakt in het leven een eigen keuze
   
  Net zoals echter het recht van atheisten, NIET te geloven, dient te worden gerespecteerd [ik respecteer dat ten volle], dienen atheisten evenzeer het recht van gelovigen, WEL te geloven, te respecteren
   
  Hiervan is geen sprake bij een zogenaamd ''verbod op christelijke propaganda'', hetgeen niet alleen discriminatoir is, maar eveneens een mening wil opdringen, namelijk om niet te geloven
   
  D Kwetsende opmerking de heer Teklenburg
   
  Verder acht ik de opmerking van de heer Teklenburg over ''God als denkbeeldig vriendje'' beledigend en onnodig kwetsend voor mensen, voor wie religie tot een van de heiligste overtuigingen behoort
   
  Op grond van bovenstaande spreek ik de hoop uit, dat de Redactie van de overigens zeer door mij gewaardeerde website Yayabla haar beleid alsnog zou willen herzien
   
  Het spreekt uiteraard voor zich, dat wanneer echte of vermeende christenen [of anderen met een religieuze overtuiging] beledigende taal uiten, hun bijdrage dient te worden verwijderd
   
  Maar dan op grond van het beledigende karakter, niet op grond van de religie

   

  Zoals u gezien hebt, heb ik dit bericht eveneens gepost naar de hoofdpagina van Yayabla
   
  Ik ga ervan uit, de kwaliteit van de Redactie van Yayabla kennende, dat u dit bericht op de hoofdpagina wilt laten staan
   
  Bij dezen vriendelijk bedankt voor deze sportiviteit en het lezen van mijn reactie
   
   
  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed

   


  Grondrechten gelden ook voor mij

  Za 19 Juli 2008 17:37 | Frank |

  Je komt op een gegeven moment op een punt dat je als atheïst moet concluderen dat het niet uitmaakt hoe voorzichtig je je mening formuleert, er is altijd wel een gelovige die zich beledigt voelt. Blijkbaar heb ik door mijn mening te uiten en de discussie te openen weer mensen beledigd.

  Vooropgesteld dat ik als webmaster verantwoordelijk ben voor de artikelen die op YaYaBLa gepubliceerd worden. Het is voor mij onmogelijk( en onwenselijk ) om de waarheid van heilige geschriften te controleren en derhalve ben ik niet bereid om de verantwoording te dragen voor iets wat enkele mensen duizenden jaren geleden in een boek hebben geschreven en herschreven.

  Soms beweren de plaatsers van verwijderd commentaar dat hun recht op vrije meningsuiting wordt geschonden. Niemand heeft echter het recht om te eisen dat een ander zijn mening publiceert. Wel kunnen mensen eisen dat ze een weerwoord mogen plaatsen als anderen iets over ze zeggen op een blog/site.


  @ Mevr. Essed

  Mevr. Essed is beledigd door mijn opmerking: " god is niet meer dan een denkbeeldig vriendje voor volwassenen"

  Echter stond er in het artikel : "Voor mij is god niet meer dan een denkbeeldig vriendje voor volwassenen.'' U vergat in uw reactie 2 belangrijke woorden uit mijn artikel: Voor mij, hetgeen aangeeft dat dit mijn mening is. Vrijheid van meningsuiting is iets wat u (net als ik) hoog in het vaandel heeft. Laten we dus dingen hier niet uit zijn verband gaan trekken.

  Ook haalt u artikel 1 van de grondwet aan. U beschuldigd mij hiermee van discriminatie. Ik denk dat u ook hier weer één en ander over het hoofd heeft gezien. In mijn artikel staat duidelijk : Iedereen mag geloven wat hij/zij zelf wil. Ik ben echter niet verplicht om dat geloof te delen en of te publiceren. (Artikel 1 geldt ook voor mij als niet gelovige.) Ook ik heb het recht om dus niet te geloven.

  Even voor de goede orde: Als ik zeg: "christelijke propaganda" dan bedoel ik daarmee dat het opdringen van een geloof niet door de beugel kan. Ik ben van mening dat je mensen niet moet proberen jouw mening of geloofsovertuiging op te leggen. (dit is niet persoonlijk tegen u, maar een jouw in algemene vorm) Het is de eeuwenoude indoctrinatie van de geloofsstromingen die er bestaan, die mij tegen de borst stoten.

  @ pastoor Geudens:
  Is het niet zo dat u speciaal voor deze discussie lid bent geworden van YaYaBLa?
  Is deze hele discussie dan niet een provocatie uwerzijds?
  Dit lijdt ik af aan het feit dat u zulke hoge verwachtingen had van een delete of ban op deze website. Verder heb ik ook van niemand, zelfs niet van god, toestemming nodig om tot mijn daden over te gaan, maar zoals gebruikelijk sta ik open voor een dialoog. Dat was ook de reden van mijn artikel, waarin ik mijn ongenoegen uit (zonder schelden) en deze discussie openlijk wil behandelen.

  U heeft uw eigen website bij hetnet.nl, waarom is YaYaBLa voor u zo'n belangrijk platform dat u hier ook uw religieuze standpunten duidelijk moet maken? (zieltjes winnen?)

  Verder is er besloten om, in plaats van de religieuze artikelen te verwijderen, te voorzien van een opmerking waarin duidelijk staat dat dit niet de mening is van de redactie van YaYaBLa. Op deze manier doen wij niet aan censuur en kan de discussie voortduren.


  Kneedbare geest

  Vr 1 Augustus 2008 12:42 | Destrée |

  Uiteraard bedoelde ik met 'kleien kinderen" kleine kinderen".

  Door deze lapsus wordt echter wel de kneedbaarheid van de geest geïllustreerd. En niet alleen die van de "kleien" geest van kleine kinderen - maar ook die van die van volwassenen.
   
  Pastoor Geudens heeft uiteraard géén kneedbare geest.
  Want hij getuigt van zijn "overtuiging".
  Die wijst op een door de koetsier opgelegd tuig, met de bijbehorende oogkleppen en leidsels naar de koetsier op de bok. Die hem, en alle andere "overtuigden" stuurt in de door de koetsier bepaalde richting.
  Die in onze mandarijnenmonarchie gaat in de richting - die het meest winstgevende is voor de multinational die Huis van Oranje heet - en diens multinational Oranjefascisme.
  Dat al sinds meer dan 4 eeuwen Nederland terroriseert.
  Maar wat er door mensen als Pastoor Geudens - in collaboratie met alle politici en media - bij het toch al kneedbare Nederlandse volk wordt ingekneed.
   
  Waar Frank Teklenburg de moed en het redelijk verstand bezit - terug te komen op een eerder genomen en achteraf fout geachte beslissing - blijft Pastoor Geudens en alle andere "overtuigden" - hardnekkig en koppig, dus verstandig achterlijk - bij hun eenmaal genomen fout gebleken "overtuiging".
  Waarvan acte.
   
  Charles Destrée.
  1926, even oud als het aanvankelijk door Christelijk Godsdienstig overtuigden zo gewaardeerde boek Mein Kampf van de Christelijk overtuigde Rooms-katholieke Adolf Hitler.

  Bij(geloof)

  Ma 4 Augustus 2008 19:53 | Frank |

  Stel je eens voor dat je een nieuwssite had, en deze site had de capaciteit om alle tragedy van deze wereld te publiceren. Hiermee bedoel ik:

  • alle moorden

  • alle auto-ongelukken

  • alle verkrachtingen

  • alle verminkingen

  • alle martelingen

  • alle miskramen en doodgeboren

  • alle ziekte

  • alle hongersnoden

  • alle terrorisme

  Laten we aannemen dat er zo'n website zou bestaan in deze wereld. (nee niet de telegraaf, dat is een stripboek)

  Maar stel je voor om 10 minuten op zo'n website te surfen, dat zou al ondraagbaar zijn. Duizenden tragische, hartbrekende gebeurtenissen zouden zich elke minuut op je netvliezen branden. Tot je er uiteindelijk ziek van word en knock-out gaat van vermoeiing en wanhoop. Met andere woorden, de hoeveelheid tragedie in onze wereld is onbeschrijfelijk.

  In de tussentijd is daar een huisvrouw uit lutjebroek die echt gelooft dat God haar gebed van vanmorgen heeft beantwoord en haar heeft geholpen de mosterdvlek uit haar favoriete blouse te halen. Zij had tot god gebeden om haar te helpen met deze vlek en nadat ze haar blouse had gewassen was de vlek weg. Een wonder! Lof voor Jezus. Er zijn miljoenen mensen in de wereld die werkelijk geloven dat God hun helpt na hun gebed als deze. Zij geloven dat ze echt een hechte band hebben met God zelf. Deze God hoort al hun gebeden en voor deze vrouw uit lutjebroek is hij speciaal, van zijn hemelse troon, naar beneden gekomen om de mosterd moleculen uit haar favoriete blouse te halen. Miljoenen geloven dit met hun hele hart.

  Je kan jezelf natuurlijk afvragen: Heeft God wel de tijd en de wil om deze "belangrijke" gebeden te beantwoorden en waarom heeft hij geen tijd voor de miljoenen mensen waar jij over leest in de krant of op het web. Kijk simpelweg eens naar de wereld. Overal om ons heen zijn moordenaars, verkrachters, pedofielen (incl in de kerk), etc... Onder hen heel sterk gelovige mensen, zij bidden natuurlijk ook opdat hun moord succesvol afloopt zonder in de gevangenis te belanden. Wie is god dan om daar niet aan te voldoen toch? God geeft ook voorrang aan de moordenaars en verkrachters, want er zijn mijns inzien ook wel gebeden die juist tegen dit soort geweld zijn.

  Volgens het standaard model van god, is God alwetend, almachtig en houd hij van alle mensen. Verder is zijn dagtaak het beantwoorden van gebeden. Stel je eens voor god zit in de hemel op zijn troon en kijkt naar de aarde en elk detail. God spreekt (dit is fictie he): Kijk naar al die biddende mensen in dat kamp waar zij gemarteld worden. Excellent daar ga ik niets aan veranderen. En kijk naar dat meisje dat 20 jaar in een kelder van haar vader opgesloten zit biddend voor een beetje daglicht. Nee ook daar was God content mee. En dan die terroristen die een kerk met 1500 gelovigen, die allemaal roepen "prays the lord", gaan opblazen. Ook hier doet God niks aan. https://www.worldwidebase.com/mensenrechten/honger_en_armoede.shtml" target="_blank">Elke 3 à 4 seconden sterft er iemand van de honger in de wereld en ook hier doet God niks aan. Oh... kijk daar is kleine Marieke, zij bid om die pukkel op haar neus weg te halen voordat ze morgen met Paul uit gaat. Dus laat ik Marieke is gaan helpen.

  Ja ik weet het, dat is volgens gelovigen het goddelijk plan. Geloof jij in een god die handelt als deze die ik net omschrijf? Ik hoop van niet. Als je wel gelooft dat God speciaal naar beneden komt om jouw puist uit te knijpen of een mosterdvlek uit je bloes komt halen, terwijl er dagelijks duizenden omkomen van de honger, dan is jouw God krankzinnig.

  Als jij een gelovige bent, dan kan je jezelf bewijzen dat het allemaal willekeurige gebeurenissen zijn die op een dag voorbijkomen. Probeer het maar uit morgen. In plaats van biden voor hulp naar een denkbeeldig vriendje, bekijk eens 10 dingen die gaan gebeuren en waarvoor je normaal jezelf tot God zou wenden. Sommige dingen gaan zoals je wilt en andere dingen niet. Er zal geen verschil zijn.

  Het woordenboek definieert bijgeloof als volgt:

  • geloof aan bovennatuurlijke werkingen van allerlei voorwerpen, handelingen, spreuken enz.

  Bidden is je reinste bijgeloof, niets meer. Mensen die geloven in gebed zijn niet anders dan de mensen die geloven in de kracht van horoscopen, kristallen bollen, konijnenpoot of klavertje vier.

   


  Poging

  Ma 23 Maart 2009 23:33 | Pastoor Geudens |

  ...


  @ pastoor Geudens:

  Ma 11 Augustus 2008 15:56 | Frank |

  Het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht om de drukpers te gebruiken is hier ook niet aan de orde.
  Het gaat hier, in deze discussie, om het gebruik van YaYaBLa als publicatie medium voor artikelen van religieuze aard.

  U heeft geen recht om van ons te eisen dat wij uw mening hier publiceren!. Niet in de Nederlandse grondwet en niet in de universele rechten van de mens. U heeft blijkbaar ook de reacties niet goed gelezen, of althans alléén diegene die u steunen in uw Quest. Dus nog even een samenvatting hier op yayabla (op uw site kan ik niet reageren!!) Ik hoop dat u de tijd wilt nemen om onderstaande vragen te beantwoorden.

  Aan pastoor Geudens:

  Is het niet zo dat u speciaal voor deze discussie lid bent geworden van YaYaBLa?
  Is deze hele discussie dan niet een provocatie uwerzijds?
  Dit lijdt ik af aan het feit dat u zulke hoge verwachtingen had van een delete of ban op deze website. Verder heb ik ook van niemand, zelfs niet van god, toestemming nodig om tot mijn daden over te gaan, maar zoals gebruikelijk sta ik open voor een dialoog. Dat was ook de reden van mijn artikel, waarin ik mijn ongenoegen uit (zonder schelden) en deze discussie openlijk wil behandelen.

  U heeft uw eigen website bij clubs.hetnet.nl, waarom is YaYaBLa voor u zo'n belangrijk platform dat u hier ook uw religieuze standpunten duidelijk moet maken? ( zieltjes winnen?)

  Verder is er besloten om, in plaats van de religieuze artikelen te verwijderen, te voorzien van een opmerking waarin duidelijk staat dat dit niet de mening is van de redactie van YaYaBLa. Op deze manier doen wij niet aan censuur en kan de discussie voortduren.


  Vraagtekens bij de 'samenvatting' van Geudens

  Di 12 Augustus 2008 17:02 | Vincent Brunott |

  Gelooft Geudens nou werkelijk dat het recht op vrije meningsuiting ondermeer inhoudt dat iedereen die in het bezit is van een megafoon de kerkgebonden geloofsboodschap van Geudens dient om te roepen?

  En gelooft hij nou werkelijk dat het zinnig is om te verwijzen naar wet- en regelgeving als je mensen van je gelijk wilt overtuigen?
  Voor mij lijkt dat dan een beetje op: En als je me niet gelooft (dat ik het recht heb hier op YaYaBla mijn verhaal te doen) dan vraag je het maar aan pappie... (Geudens zal trouwens heus wel weten dat pappie het deze keer niet met hem eens is).

  Veel belangrijker dan te verwijzen naar wet- en regelgeving en naar zoiets als de universele verklaring van de rechten van de mens is het antwoord op de vraag of je echt achter je eigen daden kunt staan.


  Meer van het zelfde

  Wo 13 Augustus 2008 12:20 | Vincent Brunott |

  De vorige 'samenvatting' van Geudens, die waar ik vraagtekens bij plaatste, is verdwenen maar zijn nieuwe 'samenvatting' heeft dezelfde strekking. 

  Niemand hier wil Geudens de mond snoeren. De vraag is of zijn kerkgebonden geloofsboodschap past bij de doelstelling van deze website: 'Little brother is watching big brother'. 

  Wat hij hier tot nu toe aan artikelen heeft geplaatst heeft met die doelstelling niets te maken. Het enige wat hij hier sluipenderwijs probeert te doen is zieltjes winnen voor zijn kerk.

  Als hij met dat doel bij mij aan de deur zou komen zou ik hem wegsturen. Zou hij dan zeggen dat ik hem beknot in zijn recht op vrije meningsuiting?

  En ik herhaal hier nog eens: Gelooft Geudens werkelijk dat het recht op vrije meningsuiting ondermeer inhoudt dat iedereen die in het bezit is van een megafoon de kerkgebonden geloofsboodschap van Geudens dient om te roepen? Zo dom en arrogant zal hij toch niet zijn?


  Pastoor Geudens is eigenlijk Gerrit Ombo.

  Wo 13 Augustus 2008 14:48 | Frank |

  Ik denk dat ik een betere samenvatting kan maken hier.

  Op 05-06-08 heb ik Gerrit Ombo het volgende bericht gestuurd.

  Geen artikelen meer over jezus en of god op yayabla voorpagina plaatsen.
  Deze artikelen kan je in je blog plaatsen als je daar behoefte aan hebt, maar niet meer op de voorpagina.


  Zijn reactie was als volgt:

  Beste Frank,

  Het is jammer dat u bezwijkt voor elke druk of klacht van buitenaf. Het is jammer dat u de woorden van God en Jezus niet meer kunt verdragen. Daar komt steeds meer een censuur (=taboe) op te staan en u doet daar nu aan mee. De christenen moeten hun mond houden, vinden velen.

  Censuur op christelijk geloof? 

  Waarom laat u mijn artikelen niet gewoon staan op de voorpagina? Wat maakt u dat  nou uit dat ik wordt uitgemaakt voor de antichrist of rotte vis?


  Mijn reactie daarop was:

  Beste Gerrit Ombo,

  Er is geen enkele druk op mij uitgeoefend van buitenaf om tot deze actie over te gaan, dit even voorop. Ik zie alleen de nieuwswaarde niet in van je artikelen over Jezus en God. Mijn beslissing heeft dan ook niets te maken met "het niet kunnen verdragen van de woorden". Ook is het geen censuur omdat je vrij bent om de blog, die je ter beschikking hebt op yayabla, te gebruiken om "het woord van God" te verkondigen.

  Echter een verhaal dat al meer dan 2000 jaar de ronde doet en in elke bijbel is te lezen, is geen nieuws en om die reden vindt ik het niet nodig om het woord van God te verkondigen op de voorpagina. Er zijn genoeg websites die zich specialiseren in dit onderwerp en je artikelen zullen daar ook beter worden ontvangen dan op yayabla. (https://www.google.nl/search?hl=nl&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Anl%3Aofficial&hs=NYe&q=god&btnG=Zoeken&meta=" target="_blank">volg deze link en vind god)

  Als u mij een reactie laat zien waar u voor rotte vis wordt uitgemaakt dan ben ik ten alle tijden bereid om daar tegen op te treden. Die opmerking over de antichrist is in mijn ogen een logisch gevolg van je verhaal. Dit heet een dialoog weet ik.

  Met vriendelijke groet,

  Frank Teklenburg

   

  U ziet ik blijf beleefd en geef Gerrit Ombo hier ook de mogelijkheid om zijn verhalen gewoon in zijn blog te plaatsen, maar niet op de voorpagina.

   

  Op 13-07-08 wordt de pastoor lid van yayabla.

  Deze, pastoor Geudens, die eigenlijk Gerit Ombo is (of andersom) begint met het publiceren van religieuze artikelen, terwijl hem in de hoedanigheid van Gerrit Ombo gevraagd is om dit niet te doen.


  Dit">http://www.yayabla.nl/users/Frank/Uploads/hyves_ombo.jpeg">
  Dit is de pastoor aan de linkerkant (foto is van hyves overgenomen)
  https://pastoorgeudens.hyves.nl/fotos/306562835/0/yBlF/" target="_blank">http://pastoorgeudens.hyves.nl/fotos/306562835/0/yBlF/

  alt="" src="http://www.yayabla.nl/users/Frank/Uploads/Egypteombo.jpg">
  Dit is de achtergrond afbeelding van Gerrit Ombo zijn blog op yayabla

   

  Pastoor Geudens is op zijn minst een leugenaar. Maar ja, even het biechthokje in en al je zonden zijn weer vergeven toch?
  https://pastoorgeudens.hyves.nl/blog/14720996/De_Biecht_als_Godsgeschenk/yNC5/" target="_blank">De biecht als godsgeschenk  ( een artikel over de biecht op zijn hyves )
  Deze Pastoor legt zijn verantwoordelijkheid duidelijk bij een hoger wezen dan hem zelf en durft niet eens op vragen die ik hem stel te antwoorden.
  Verder heeft de pastoor geprobeerd zijn verleden op YaYaBLa een beetje uit te gummen door enkele artikelen die hij had geplaatst te verwijderen.
  o.a. over embryoselectie en 9-11
  Waarschijnlijk omdat deze artikelen niet helemaal strookte met de hierarchie waarin hij pastoor is.

  Ik zou willen voorstellen om hier op YaYaBLa je biecht te publiceren, zodat al je volgelingen weten wie je precies bent.
   


  Verder kom ik nu na een beetje onderzoek tot de conclusie dat ik niet eens de spelregels had hoeven aanpassen, want er staat duidelijk in de spelregels:

  Artikelen worden verwijderd indien deze:

  • Geplaatst zijn door een persoon die zich voordoet als iemand anders.

   Dus ik vraag u nogmaals:

  Is het niet zo dat u speciaal voor deze discussie lid bent geworden van YaYaBLa?
  Is deze hele discussie dan niet een provocatie uwerzijds?

  Laat mij een wetsartikel zijn waarin ik verplicht ben aan uw publicaties mee te werken.


  Eindtijd

  Ma 23 Maart 2009 23:33 | Pastoor Geudens |

  ...


  Evangelie kracht van God!!!

  Vr 24 Oktober 2008 14:42 | waarheenbeatrixdernederlanden |

  Den Haag 24 oktober 2008

  Geachte Frank,
   
  U beweert dat de Evangelie propaganda is, maar de waarheid moet gepreekt worden. Zielig dat een webmaster als u zulk dingen uitte of wist u niet dat het Evangelie kracht van onze Schepper (God) is?
   
  Dus Frank, mijn vraag is…waar wilt u dat wij onze geloof en trouw deponeert dan, in corruptere personen als onze hypocrieten staatshoofd koningin Beatrix en mr. aartsleugenaar Balkenende of de verrader van W. Bos of de blind doof stom voor corruptie Tweede Kamer of de antichristen Andre R. &  J.P. Balkenende die de naam van onze Redder en Heer Jezus Christen gebruikt om hen belangenverstrengeling op te voeden en zich te kunnen verrijken met de zweet van Christenen.  100% sta ik achter alle letters dat ik geschreven heb. Vergeet niet de massamoord van onschuldige mensen in Irak door Beëlzebub Bilderberg Bush, Blair, Balkenende, Beatrix, Bos (BBBBBBBB conferentie) honger voor andermans eigendom (olie) Wee de Nederlandsen passpoorten gevlekt met bloed Beëlzebub ?
   
  14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. 15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ 19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.  Marcus 16
   
  Heer Frank, ik weet niet wat is democratie, kunt mij misschien uitleggen wat democratie is? Omdat mensen met een gesplitte tong democratie preken.
  Links hoera democratie en rechts vertrappen ze de democratie.
  Ik weet niet wie u bent als u eigenaar is van de YaYaBla, maar dat betekend niet dat ik mag u de waarheid niet zeggen, als u wilt delete als wat ik geschreven heb maar ik blijf 100% staan achter de Evangelie omdat het kracht is van onze Schepper. Waarvoor hebt u deze web geopend dan? U vecht tegen uw eigen plan en bekritiseert de toekomst van en de inleidingen van vrijheid van meningsuiting van uw klanten. God heeft mij gemaakt ik ben niet uit evolutie gekomen, God heeft ook evolutie gemaakt.
   
  Hoogachtend
  Carlos Severino Tromp
   
  https://www.koninginnlwatismensenrechten.com/" target="_blank">www.koninginnlwatismensenrechten.com
  https://www.dutchkingdomclassjustice.info/" target="_blank">www.dutchkingdomclassjustice.info
  https://www.arubainjustice.com/" target="_blank">www.arubainjustice.com
  https://www.onrecht.biz/" target="_blank">www.onrecht.biz
  You Tube:carlos13tromp & tromp13carlos

  Google: Carlos Severino Tromp