Het grootste geheim

Di 8 Augustus 2006 10:28 | Innercircle | 2837 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
David Icke, een Britse schrijver/activist, was ooit professioneel voetballer, sportverslaggever, en nationaal woordvoerder van de British Green Party. Sinds 1990 is hij wat hij noemt “full-time investigator into who and what is really controlling the world.”

De Green Party nam in 1991 afstand van hem in de politiek, toen hij zichzelf de zoon van God noemde. Later ging hij beweren, dat de wereld in werkelijkheid geregeerd werd door Illuminati, een elitair machtsblok.

Vervolgens publiceerde David Icke in 1999 het boek The Biggest Secret, waarin hij beweerde dat een aantal machtige leiders in de wereld zouden afstammen van de zogenaamde Reptilians, een bepaald ras van buitenaardse wezens.

Wij, Assayya, hebben de neiging soms geloof te hechten aan zijn opmerkelijke complottheorieën. Die neiging wordt niet zozeer gevoed door wat hij schrijft, het is voor ons geen nieuws, maar veeleer door het feit dat zijn boeken NIET worden verboden…

Mensen zijn vergeten hoe ze WAARHEID kunnen herkennen. Wanneer een boek WAARHEID bevat, ook al is dat negatief voor de machthebbers, dan zullen die machthebbers het uit hun hoofd laten dit boek te verbieden. Het is de beste manier om te voorkomen dat de tekst door een kritieke massa mensen wordt geaccepteerd als WAARHEID.

Wij geven hierna slechts het artikel zoals we die uit het Engels hebben vertaald.

Wij willen jullie alleen attenderen op een beroemd fenomeen voor hen die ogen hebben om te zien: Ockhams Razor! Nooit gehoord van Ockhams Razor? Als er twee verklaringen zijn voor een fenomeen, dan is de simpelste de meest logische. En ten slotte willen we een bekend gezegde aanhalen: “Waar rook is, is vuur”

Beslissende Dagen.
We bevinden ons op een punt van een ongelooflijke wereldwijde verandering. Een kruispunt van besluitvormingen die het leven op Aarde zal beïnvloeden in wat wij, in Aardse tijd, de toekomst noemen.

We kunnen de ketenen verbreken van de mentale en emotionele gevangenissen die het menselijke ras duizenden jaren hebben beperkt. Of we kunnen de agenten van die overheersing toestaan hun agenda te voltooien. Die agenda voorziet in de mentale, emotionele, spirituele en fysieke slavernij van elke man, vrouw en kind op deze planeet, één wereldregering, één leger, één centrale bank en één geldstelsel, gesteund door een met microchips geïmplanteerde wereldbevolking.

Ik weet dat het al te fantastisch klinkt, maar als de mensheid de soaps of sport verslagen op de ‘buis’ lang genoeg vermijden om na te denken, zou ze inzien dat het geen toekomstvisie is, het gebeurt NU al!

Het momentum voor een gecentraliseerde controle van wereldpolitiek, de industrie, het bankwezen, krijgsmacht en media neemt met het uur toe. Het implanteren van microchips is al meer gesuggereerd, en in vele gevallen worden er al voorbereidingen getroffen.

Wanneer een verborgen agenda op het punt staat uitgevoerd te worden, moet er altijd een periode zijn waarin het geheim doorbroken moet worden om het in de fysieke werkelijkheid te manifesteren.

We zijn thans getuige van zo’n periode; het explosieve wereldwijde samengaan van bankconsortia en multinationals, de verbijsterende snelheid waarmee politieke en economische controle wordt gecentraliseerd in de E.U., in de Verenigde Naties, en de Wereld Handels Organisatie.

Maar we merken het ook aan de multilaterale Overeenkomst op Investeringen, en een hoeveelheid andere wereldwijde organisaties zoals de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds en de top bijeenkomsten van de G8…

Achter deze voortdurende en gecoördineerde centralisatie gaat een hybride groep van inteelt huwelijken schuil die teruggevolgd kunnen worden tot in het oude Midden Oosten. Deze families zwermden vandaar uit en vormden de koningshuizen, de aristocratie en de priesterschap in Europa, voordat ze hun macht over de wereld uitbreidden, en voornamelijk in het ‘Grote’ Britse Empire.

Dit zorgde ervoor dat deze groep haar bloedlijnen uitbreidde naar alle landen die door Britse en Europese machthebbers waren bezet, waaronder de Verenigde Staten, waar zij tot op de dag van vandaag aan de touwtjes trekken. De VS hebben tot nu toe 40 presidenten gekend, en 33 daarvan zijn genetisch afkomstig van twee mensen: Alfred de Grote van Engeland, en Karel de Grote, de befaamde monarch uit het Frankrijk van de 9e eeuw.

Geheime Agenda.
Sindsdien is de agenda van die bloedlijn gestaag uitgevoerd, zodat in deze tijd gecentraliseerde wereldwijde beheersing mogelijk is. Als je benieuwd zijn naar hoe de wereld zal zijn als we niet snel ontwaken, herinner je dan Nazi Duitsland.

Dat staat de wereld te wachten wanneer het plan, dat ik (David Icke) de Broederschap Agenda noem, zich van 2000 tot 2012 zal ontvouwen.

Vooral 2012 schijnt een cruciaal jaar te zijn om redenen waar we nog op in zullen gaan. Mensen hebben geen idee van de afgrond waarin we dreigen af te glijden, of hoe de wereld die wij achterlaten zal zijn voor onze kinderen, en weinig mensen schijnen zich daar om te bekommeren. Men stopt liever de kop in het zand en willen de waarheid die hen tussen de ogen treft niet eens zien.

Ik voel me als een koe in de wei die roept: “Hela, kennen jullie die vrachtwagen die elke maand een paar van ons meeneemt? Je moet weten dat onze vrienden niet overgebracht werden naar een andere wei, zoals wij dachten.

Ze schieten ze in hun kop, laten ze doodbloeden, snijden ze open en doen de delen in vacuüm pakketjes. Dan kopen mensen die pakketjes en eten onze vrienden, of dat wat van ze over is, gewoon op.”

Je kunt je de reactie van de rest van de kudde wel voorstellen: “Je bent gek man. Dat zouden ze nooit doen. Bovendien heb ik aandelen in dat vervoersbedrijf, en maak momenteel goede winsten. Houd je kop, je zorgt voor deining.”

De agenda waar ik over schrijf is al duizenden jaren aan de gang, en het plan staat op het punt voltooid te worden, omdat de mensheid haar verstand en verantwoordelijkheid heeft weggegeven. Mensen zouden eerder aan zich zelf denken, dan dat ze overwegen wat de consequenties van dat gedrag zijn op de lange termijn.

Wat niet weet wat niet deert, zeggen we… voor zolang het duurt!

Onwetendheid kan een zegen zijn als er een tornado nadert, maar je hoeft je echt geen zorgen te maken of in actie te komen. Maar als je jouw kop in het zand steekt, staat je achterste in de lucht, en de orkaan blijft komen…

Als je opkijkt en het aan durft te zien, kan een ramp worden voorkomen, maar ‘wat niet weet, wat niet deert, plus ontkenning zorgen ervoor dat je de volle lading krijgt. De consequenties zijn dan niet te overzien, omdat het altijd toeslaat waar je het minst op bent voorbereid.

Nogmaals ‘wat niet weet’ is een zegen, voor zo lang het duurt. Wij scheppen onze eigen werkelijkheid door middel van onze gedachten en daden. Voor elke actie of inactiviteit zijn er gevolgen. Als we onze geest en onze verantwoordelijkheid weggeven, geven we ons leven weg. Wanneer genoeg mensen dat doen geven we onze wereld weg, en dat is nu precies wat de mensheid in haar geschiedenis heeft gedaan.

Daarom was een kleine groep altijd in staat over de meerderheid te heersen. Het enige verschil nu is dat de kleine groep de ganse planeet manipuleert door de globalisering van industrie, bankwereld en communicatiesystemen. De basis van die overheersing is altijd het zelfde gebleven: houd de mensen dom, bezorg ze angst en laat ze onderling oorlog voeren.

Verdeel en heers, en houd alle kennis voor je zelf. In “Het Grootste Geheim” lees je dat degenen die deze methode hebben aangewend om duizenden jaren lang de mensheid te overheersen leden zijn van dezelfde macht. Het zijn weer de inteelt families die hun eeuwenlange agenda nu uitspelen. Het wereldwijde fascisme staat voor de deur.

Maar zover hoeft het niet te komen. De ware kracht is niet aan enkelen maar aan de meerderheid. We doen zelfs een stap verder; oneindige macht ligt in elk individu besloten. De reden waarom wij overheerst worden ligt niet in het feit dat we geen keuzes kunnen maken met betrekking tot onze bestemming, maar omdat wij onze macht elke minuut van ons leven weggeven.

Als er iets gebeurt wat we niet leuk vinden, geven we altijd anderen de schuld. En wanneer er problemen zijn zeggen wij: “Wat gaan ZIJ er aan doen.” Waarop ZIJ, die het probleem uiteraard hebben veroorzaakt, met een ‘oplossing’ komen: centralisatie van macht en beknotting van vrijheid.

Als je wilt dat politie, geheime diensten en het leger meer macht krijgen, en je wilt dat het volk dit eist, zorg dan voor meer criminaliteit, geweld en terrorisme, en je doel is bereikt… Als de mensen bang ‘worden voor inbraken, berovingen of aanslagen, zullen ze hun vrijheid verruilen voor ‘bescherming’.

De Oklahoma Bombing is een klassiek voorbeeld voor onze stelling, zoals ik beschreef in: “De Waarheid zal je Bevrijden.” Ik heb een term voor deze techniek; probleem-reactie-oplossing. Creëer het probleem, moedig de reactie dat er ‘iets’ gedaan moet worden aan, en kom dan met je ‘oplossing’.

Je kunt het terugvinden in het motto van de Vrijmetselarij: “Ordo Ab Chaos” oftewel ‘Orde na Chaos’. Creëer chaos en bied dan manieren aan om de orde te herstellen, waarbij orde gelezen kan worden als dictatuur…

Van de redactie.
De Oklahoma City Bombing was een incident dat plaatsvond op 19 april 1995. Rond negen uur 's ochtends bracht men een auto die was volgestopt met 2300 kilo aan explosieven, tot ontploffing voor het Federal Building in Oklahoma City. Bij de aanslag kwamen 168 mensen om het leven, waarmee het de ergste terroristische aanval op Amerikaanse bodem was vóór de aanslagen van 11 september 2001.

Binnen een uur na de explosie werd Timothy McVeigh aangehouden. Tijdens zijn proces beschuldigde het Openbaar Ministerie McVeigh ervan wraak te hebben willen nemen voor de dood van enkele Branch Davidians in Waco, Texas, twee jaar eerder. McVeigh werd schuldig bevonden en kreeg de doodstraf.

De massa’s worden ‘beschermd’ en geleid door veel gevarieerde vormen van emotionele en mentale overheersing. Het is de enige manier om het te kunnen doen. Een handvol mensen kan niet miljarden mensen fysiek beteugelen, net zo min als slachtdieren fysiek bedwongen kunnen worden als er niet een groot aantal mensen bij is betrokken.

Twee varkens zijn eens uit een slachthuis in Engeland ontsnapt, ze slaagden erin hun vrijheid, ondanks het grote aantal mensen dat hen wilde vangen, zo lang te behouden dat ze nationale beroemdheid verkregen.

Fysieke overheersing van de wereldbevolking is niet mogelijk. Maar dat is niet nodig, als je de mensheid mentaal en emotioneel zo kan manipuleren dat ze ‘besluiten’ te doen wat je wilt laten doen, en om wetten vragen die je al klaar had liggen…

Het is een oud adagium dat, als je wilt dat iemand in actie komt, je moet zorgen dat ze denken dat het hun idee was! (ArjunA verkocht zijn meest fantastische concepten aan opdrachtgevers, door ze te laten denken dat zij de bedenkers waren…)

De mensheid wordt mentaal beheerst, en functioneert iets bewuster dan een gemiddelde zombie. Te ver gezocht? Welnee! Ik definieer ‘mind control’ als het manipuleren van iemands geest zodat ze gaan denken en dus ook functioneren zoals jij dat wilt. Met deze definitie gaat het er niet om hoeveel mensen mentaal worden beheerst, maar om hoe weinig mensen er vrij van zijn!

Iedereen wordt min of meer beheerst. Als jullie door reclame of door trends worden overtuigd om iets te kopen wat je niet echt wilt of nodig hebt, worden jullie beheerst. Wanneer jullie perceptie met betrekking tot personen of gebeurtenissen worden beïnvloed door het nieuws on air of in print, worden jullie mentaal beheerst.

Het is de hoogste tijd om ons ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN naar een hoger niveau te tillen, ArjunA.

Neem nu de opleiding van de krijgsmachten; dat is pure mind control! Van de ene dag op de andere leer je bevel is bevel, en je mag geen vragen stellen. En als een ‘hoge pet’ je beveelt mannen, vrouwen en kinderen neer te knallen die je nooit hebt ontmoet of die je niet kent, moet je gewoon de trekker opverhalen

We noemen dit de ‘Ja-knik’ mentaliteit, en het is ook al manifest in het burgerleven. Ken je deze: “Ja, ik weet dat het niet juist is, maar de baas gaf me deze opdracht, en ik had geen keus.” Geen keus? Laat me niet huilen.

We hebben altijd de Vrije Keus. We kunnen kiezen voor dingen die we leuk vinden en we kunnen kiezen voor dingen die we minder leuk vinden.

Maar zeggen dat je geen keus had is onzin. Het is een dooddoener.

De lijst van geest manipulerende technieken is eindeloos. Zij willen je geest, je denken beheersen, want daarmee ben je van hun.

Ik weet dat er nog steeds mensen zijn die hun schouders ophalen als we het over Chemtrails hebben, Extra Lage Frequenties en sublimale beelden op de televisie.

Domheid is voor mij de grootste misdaad die de er is, het is een ontkennen van deze vier simpele woorden: ‘Ook jij bent God’, en GodsBewustzijn is per definitie Intelligentie! ArjunA.

Het antwoord ligt besloten in het terugpakken van onze geestkracht, het voor ons Zelf denken, en anderen helpen dit ook te doen zonder angst om uitgelachen te worden voor het feit dat je anders bent. Indien we dat niet doen, zal de Agenda die ik in mijn boek schets, uitgevoerd worden. Maar wanneer we de controle over ons denken hervinden en mentale soevereiniteit verkrijgen, kan de Agenda de prullenbak in, omdat de basis van zijn bestaan is weggenomen.

Ik heb gesprekken gevoerd, en onderzoek gedaan in meer dan twintig landen en overal kom ik hetzelfde tegen. Identieke politieke agenda’s en structuren worden geïntroduceerd, afgestemd op een Wereld Agenda. Toch is er tegelijkertijd een wereldwijd ontwaken, nu steeds meer mensen de spirituele wekker horen, en uit hun mentale en emotionele sluimer komen.

Welke kracht zal zegevieren in deze wedren naar 2012? Dat ligt aan ons. Wij creëren onze eigen werkelijkheid met onze gedachten en daden. Wanneer we onze gedachten en handelingen veranderen, veranderen we de wereld. Zo simpel is het!

In mijn boek breng ik de geschiedenis in kaart van de inteelt families die de wereld tegenwoordig beheersen, en maak ik de ware aard van de Wereld Agenda openbaar. Het complot bestaat uit het manipuleren van mensen en gebeurtenissen om er zeker van te zijn dat de Agenda wordt geïntroduceerd.

Deze complotten hebben drie vormen: het laten verdwijnen van mensen en organisaties die een bedreiging vormen voor die Agenda. Denk maar aan de moord op Lady Di, Prinses van Wales.

Een tweede vorm is het invullen van machtsposities opdat de Agenda voortgang vindt. Kijk eens naar ‘marionetten’ als George Bush, Henry Kissinger, Tony Blair en anderen.

Een derde vorm is het scheppen van gebeurtenissen die ervoor zorgen dat de mensen gaan eisen dat de Agenda wordt geïntroduceerd, via de probleem-reactie-oplossing techniek. Denk maar aan oorlog, terrorisme en economische achteruitgang. Op deze manier worden al die schijnbaar los van elkaar staande gebeurtenissen en manipulaties aspecten van het zelfde complot uit de zelfde Agenda.

Het laatste bericht van de groep aan Steve Rother: “Hebben jullie er ooit bij stil gestaan waarom er nog steeds elke 20 jaar een oorlog uitbreekt?” ArjunA.

In de komende tijd zullen jullie, telkens als je de krant leest naar het nieuws kijkt, of een toespraak hoort van een politiek leider of een grootindustrieel, krijg je inzichten in de informatie die in mijn boeken staat. Maar dat kunnen jullie ook wanneer je hun spelletjes doorziet.

Dit is geen voorspelling. Het is louter voorkennis van de Agenda. Dus, zal de wereldwijde fascistische staat gerealiseerd worden in de komende jaren? Die vraag kan alleen worden beantwoord met een tegenvraag: Worden we mensen of blijven we slachtoffers?

De Agenda is afhankelijk van de laatste categorie.

De verbijsterende gebeurtenissen die in het boek worden beschreven komen tot een einde, nu het Licht van Vrijheid voor de grootste bewustzijnsverschuiving die onze planeet in 26.000 jaar heeft meegemaakt aan de horizon gloort. Het is, ondanks de informatie die in het boek staat, een prachtige tijd om hier te leven.

David Icke


Van ArjunA
Voor ontwaakte zielen die ogen hebben om te zien, staat 26.000 jaar gelijk aan de omloopcyclus van de planeet Nibiru. Lees mijn artikelen op onze website over de Anunnaki, Chemtrails, en over mind control.

Wij hebben op woensdagavond 26 juli j.l. met de meditatie groep de intentie neergezet dat we autonome wezens zijn; medescheppers in dit Universum. We nemen onze macht en verantwoordelijkheid als Hoeders van Moeder Aarde weer volledig op ons. Geen kerk, geen politiek leider, geen Captain of Industry is nog in staat onze soevereiniteit af te pakken.

Riding the Wave ( waarheid boven alles )

Geliefden, laten we eens ongebruikelijk beginnen, want dit wordt een ongewoon artikel. Golfrijden is een sport waarbij je op een ‘board’ staat, die boven op een gigantische golf drijft, waarbij de juiste balans moet zien te handhaven. Het vergt moed, inzicht, mentaal en fysiek evenwicht, en een lange adem…

In het boek “Spirituele Psychologie.” van Steve Rother is de Levensles Waarheid de laatste les voordat een belichaamde ziel in Genade op Aarde wandelt, of surft… ‘Waarheid’ is de Energie Matrix van ArjunA.

In de golf van de eerste publicaties op onze website zijn artikelen ten onder gegaan over Roswell, over Binnen Aardse steden, over JFK, over de “eerste” mensen op de Maan. Die eerste artikelen werd veelal met enorme scepsis ontvangen, want Waarheid is blijkbaar niet erg populair.

Ik schreef ook dat JFK in Dallas werd vermoord omdat hij een boekje open wilde doen over buitenaardse beschavingen die in vele opzichten superieur waren aan de mensheid van onze 3D werkelijkheid. Ik kreeg verzoeken om die nonsens niet meer per e-mail te verspreiden. Waarheid is niet echt populair.

Er waren ook artikelen over Greys en over mijn stokpaardje de Anunnaki. In het begin ‘crashte’ mijn splinternieuwe PC telkens als ik iets te vaak de woorden Illuminatie, Bilderberg of Thule in een artikel herhaalde, want Waarheid is bepaald niet populair.

Op de afgelopen woensdagavond meditatie kreeg ik een ‘Beknopte Nederlandse Editie van Share International’ in handen. Daar stond een artikeltje in met de opmerkelijke kopregel:”E.T. en Exopolitiek krijgen erkenning.” Welnu, dat is koren op mijn molen!

Omdat het niet mijn gewoonte is artikelen rücksichtslos over te nemen Google ik de naam die in het artikel vaker wordt genoemd: Paul Hellyer. Ik surf gelijk naar de eerste van circa 190.000 Internet pagina’s!

Blijkbaar veroorzaakte deze man hoge tot zeer hoge golven in de media met zijn uitspraken. Geliefden, hoe hoger de golven, hoe harder de wind hoe spannender het Spel! Oké, ter zake nu, we surfen op de witschuimende golven van Waarheid!

Het vergt moed, inzicht, mentaal en fysiek evenwicht, en een lange adem…

Paul Hellyer.
Op 25 september 2005 hield Paul Hellyer, voormalig Canadese minister van nationale defensie, een toespraak in Toronto op het symposium ‘Exopolitiek’.

Hellyer sprak over zijn tijd als minister van defensie, van 1963-1967, waarin incidenteel een UFO waarneming zijn afdeling passeerde. Hij gaf toe nooit tijd gehad te hebben voor wat hij beschouwde als een ‘vlucht van de fantasie’, maar hield desondanks een lichte interesse in het UFO fenomeen.

Hellyer’s houding ten opzichte van UFO’s veranderde drastisch nadat hij in februari 2005 de nieuwsspecial van Peter Jennings, ‘Seeing is Believing’ had gezien. Hellyer besloot een boek te lezen dat al twee jaar als vergeten op zijn boekenplank stond: ‘The Day After Roswell’ van Philip Corso. Hellyer kreeg daardoor grote belangstelling voor de politieke implicaties van dergelijke ‘doofpot’ mysteriën!

Corso beschreef in zijn boek echte personen, instituten en gebeurtenissen, die na te trekken waren. Geïntrigeerd door de politieke gevolgen, besloot Hellyer vast te stellen of Corso’s boek reëel of slechts een roman was. Hij nam contact op met een gepensioneerde generaal van de Amerikaanse luchtmacht en sprak met hem persoonlijk om Corso’s beweringen te verifiëren. De niet bij name genoemde generaal verklaarde onomwonden: “Elk woord is waar, en er is meer.”

Hellyer zaagde verder over die opmerking van “… er is meer”, en de generaal buiten dienst beweerde dat hij bijzondere informatie had ontvangen over UFO’s en de buitenaardse/interplanetaire bezoekers die hier op zijn minst zijn sinds 1947.

Wij suggereren dat jullie even het Roswell Incident op Google intikken om voor je zelf uit te maken of dit echt is of niet. Wij zeggen dat er groeperingen baat bij hebben als dit incident geridiculiseerd wordt. Dat is vrij gemakkelijk om dat de waarheid niet erg populair is!

Tenslotte was Hellyer ervan overtuigd dat het UFO fenomeen echt was en hij besloot om daarmee naar buiten te treden en te spreken op ‘Exopolitiek Toronto’. Hij kwam met een paar opmerkingen die behoorlijk hoge deining veroorzaakten in wereldwijde politieke en publieke kringen. Dat vergde moed, inzicht, mentaal en fysiek evenwicht, en een lange adem…

Hellyer beweerde onder andere dat enig bewijs over UFO’s en buitenaardse beschavingen in de ‘grootste en meest succesvolle doofpot van de wereld’ wordt gestopt. Hij zei in zijn toespraak dat hoge politici, zelfs de minister van defensie, een functie die hij zelf had vervuld, simpelweg niet geïnformeerd worden over UFO’s en bezoekjes van E.T’s.

Hellyer vroeg zich, volgens ons in al zijn naïviteit, ook af waarom E.T bezoekers door de Amerikaanse krijgsmacht als ‘vijand’ werden beschouwd.

In zijn redevoering gaf hij zelf het antwoord al met zijn opmerking dat de definitie ‘vijandelijk’ geleid heeft tot de ontwikkeling van ‘laserwapens tot op het niveau waarop ze gebruikt kunnen worden tegen de bezoekers uit de ruimte’.

Het is het vijandelijk bejegenen van de E.T’s waar Hellyer zich bezorgd om maakt, en hij vraagt zich af of het wel verstandig is om zoveel geld uit te geven aan dergelijke wapensystemen om een ‘eventuele buitenaardse vijand’ uit de ruimte te schieten.

In onze duale werkelijkheid waarin wij leven is de vraag gerechtigd: ‘Zijn de E.T.’s alleen maar vijandelijk, of zijn er ook welwillende helpers onderweg die ons bijstaan ons onderscheidingsvermogen naar een hoger niveau te tillen?”

Onmiddellijk daarop bestormt ons de vraag of de lasertechnieken wel ontwikkeld zijn tegen Buitenaardsen? Is het wellicht denkbaar dat deze, met belastingcenten ontwikkelde wapens straks tegen de mensheid op de Aarde zelf wordt gebruikt?

Want waarom wil de Bush administratie een basis op de maan bouwen? Het is algemeen bekend dat luitenant generaal Arthur Trudeau en kolonel Corso dit concept bedachten om buitenaardse bezoekers in de gaten te houden en te beschieten als dat nodig mocht zijn.

Laten we even ons verstand gebruiken. Denken deze Yankees werkelijk dat ze beschavingen die in staat zijn om bemande Interstellaire Reizen te maken met Aardse technieken uit de ruimte te schieten? Of is dit allemaal bedacht binnen het beproefde recept: probleem-reactie-oplossing. Creëer een probleem, voorzie de reactie en biedt een ‘oplossing’ waarmee het volk haar macht weg geeft.

Goed, we hebben het fenomeen ‘Buitenaardsen’ nu vanuit een politiek standpunt leren kennen, en de politiek is voor ons een volmaakt voorbeeld van misleiding, leugens en bedrog. We hebben zelfs het gevoel dat de meeste politici met de Energie Matrix Integriteit naar de Aarde zijn gekomen. We hanteren de stelregel dat gevoel geen denkfouten maakt!

Laten we de Buitenaardse theorieën nu eens vanuit theologisch standpunt bekijken. Het aardige is dat het woord theologie al een woordspel herbergt voor de instelling van de meeste religieuze leiders op deze wereld: Theo Loog! Toch is er in iedere mand rotte appels wel een zuiver exemplaar te vinden…

Monseigneur Balducci is verbonden aan het Vaticaan als theoloog, en bekleedt een functie die zeer dicht bij de paus staat. Balducci, blijkbaar één van de weinig voorkomende ‘witte duiven’ in het Vaticaan, heeft vaker op de Italiaanse televisie laten weten dat buitenaardse contacten een reëel fenomeen zijn en geen verzinsels.

Monseigneur Balducci zei bij die gelegenheden dat er “zeer geloofwaardige, goed opgeleide mensen met hoge posities steeds meer gaan beseffen dat dit een echt fenomeen is”. Hij spreekt over de E.T.’s als mensen die ook een deel van de Schepping zijn, en dat het engelen noch duivels zijn. In zijn opinie zijn deze Buitenaardsen ongetwijfeld spiritueel veel verder geëvolueerd dan de mensheid op Aarde.

Wij voegen daar aan toe dat deze exoten ook in technisch en militair opzicht veel geavanceerder zijn dan de arrogante kliek op Aarde. We denken dat de wapens van de Aardse grootmachten speelgoed zijn vergeleken bij de systemen van de Buitenaardsen, en dan laten we de Binnenaardsen nog buiten beschouwing…

Balducci geeft ook enkele rake opmerkingen over de hardnekkige scepsis van grote groepen mensen met betrekking tot UFO technologie. Hij vindt dat het tegen elk gezond verstand in gaat om de berichtenstroom te negeren of te ontkennen. De meest voorkomende manieren van communicatie en dialoog zijn immers getuigenissen van mensen.

En dan komen we aan een heikel punt in zijn betoog, Balducci kan niet nalaten om de religie er bij te halen. Hij vraagt zich af wat de consequenties zijn voor de Christelijke wereld als we blijven zeggen dat het niet waar is. Laten we je er even aan herinneren dat zijn uitgangspunt de UFO theorie en het bestaan van E.T.’s was.

Hij maakt er een handig gebruik van door te stellen dat ongeloof en ontkenning alle menselijke getuigenissen op de helling zouden zetten. En wanneer die getuigenissen hun waarde zouden verliezen, heeft dat veel negatieve gevolgen, en in het bijzonder voor de Christelijke religie. Monseigneur Balducci vindt dat als minder sceptisch zouden zijn, we ook de ‘getuigenis’ zouden aanvaarden dat er op een bepaald punt in de historie er een man leefde met de naam Jezus.

Hij zegt daarover: “En uiteindelijk is dat gebaseerd op menselijke getuigenissen. Het feit is dat we mensen in het verleden hebben gehad die daar over schreven. Het moet een zeer bijzondere man zijn geweest, want ze schreven niet over iedereen zo’n verslag. Hij demonstreerde ook dat hij God was, en niet een gewoon mens.”

Wij zeggen op onze beurt dat niet alles wat geschreven staat, ook dit artikel niet, kan 100% waarheid claimen. Wij hanteren nog altijd ons adagium: “De enige constante van waarheid is dat het voortdurend verandert.” Het blijft ons ook pijn doen dat de ware Naam van Yeshua nog steeds wordt verbasterd tot een betekenisloze naam. Laten we jullie er nogmaals op attenderen dat de letter ‘J’ pas in de 16e eeuw in ons bekende alfabet voorkwam.

Het ontkennen van Buitenaardse wezens, menselijke en niet menselijke schepsels, staat volgens Monseigneur Corrado Balducci gelijk aan het ontkennen van de macht en de glorie van de Schepper. Hij krijgt daarin bijval van een onverwachte, maar niet onlogische figuur uit de Christelijke historie.

Pater Pio kreeg ooit de vraag of Buitenaardse beschavingen ook schepsels waren van God. Deze heilig verklaarde figuur gaf het volgende antwoord: “Waarom zou je wensen dat zij daar niet waren? De macht van God zou dan maar beperkt zijn tot alleen deze kleine planeet Aarde. Waarom zou je niet willen dat er nog andere wezens zijn, andere mensen, die ook van God zouden houden? Van de Aarde afkomende zijn we niets. God beperkte zijn glorie niet alleen tot deze kleine planeet. Er moeten op andere planeten wezens zijn die niet hebben gezondigd zoals wij.”

Het begin vóór In den Beginne.
Hoe je het ook bekijkt, vanuit politiek, militair of religieus standpunt, alles wat geschiedenis maakt in de Schepping is een herhaling van eerdere gebeurtenissen in de eeuwige cycli van Al dat Is. Dat wat nu plaatsvindt tussen Israël en Libanon is, hoe afschuwelijk ook, slechts een luttele afspiegeling van oorlogen die gevoerd werden toen de bekende geschiedenis nog geschreven moest worden. Met andere woorden; niets menselijks is de Schepping vreemd.

Schrijvers als Sheldan, Nidle Aurelia Louise Jones, David Icke en Alex Collier, om slechts enkele namen te noemen, geven ons al dan niet gechannelde verslagen

van Galactische Oorlogen nog vóór de schepping van de planeet Aarde aan de rand van het Omniversum!

Het verhaal van ‘het Roswell incident’ begint volgens hen in werkelijkheid met de Galactische Oorlogen, die gedurende miljoenen jaren deze sector van de Melkweg teisterden. Ongeveer 900.000 jaar geleden, gingen de resterende eenheden van de Reptiel - en Dinosaurushybriden ondergronds, toen de Galactische Federatie van Licht een tweede aardse kolonie vestigde op het verloren continent Lemurië.

Hoewel de Reptiel - en Dinosaurushybriden sporadisch het leven van de nieuwe kolonisten verstoorden, was hun belangrijkste doel de kracht en de zwakheid van de kolonisten te observeren. De hybriden verwachtten dat, op het juiste moment, hun hoofdmacht zou terugkeren en dat de informatie die zij verzameld hadden de uiteindelijke overwinning van de duistere kant zou verzekeren.

De lang verwachte tijd kwam nooit. In plaats daarvan waren de Reptielen en de Dinosauriërs uiteindelijk gedwongen tot overeenstemming te komen met de buitenaardse ‘rebellen’.

De Anunnaki hadden de cruciale regeringsposities in het Atlantische Rijk bezet, net voordat zijn alles in vuur en vlam zettende vernietiging ongeveer 13 millennia geleden plaatsvond. Als gevolg hiervan werden deze ‘ondergrondse’ Reptielen en Dinosauriërs de waarnemers en de belangrijke bondgenoten van de vele regimes van de Anunnaki, die in het geheim onze wereld bestuurden.

De totale vernietiging van Hiroshima en Nagasaki werd tot ver in het heelal waargenomen. Deze wereld schudde het Universum en ver daarbuiten wakker, met als gevolg dat Buitenaardsen belangstelling kregen voor het Juweel in de Kroon van de Schepping.

De belangstelling is, zoals gebruikelijk in een duaal Universum, tweeledig. Er zijn vriendelijke soorten en vijandelijke soorten die ons gadeslaan. Wij hebben echter het gevoel dat de ergste vijand niet van buiten de Aarde komt, en ook niet van binnenuit.

Wanneer we ervan uitgaan dat Al dat Is zich aan de wetten van de eeuwige cycli moet conformeren, kunnen we ons nu afvragen wanneer de mensheid ontwaakt uit de droom die ze het leven noemen. Laten we het weer zover komen dat de Aardas kantelt, dat er continenten verdwijnen, of dat er weer een Zondvloed plaatsvindt? Het zou een geweldige golf zijn voor een surfer met moed, inzicht, mentaal en fysiek evenwicht, en een lange adem…


De ergste vijand van de mens is onwetendheid!
Bron: Arjuna

Reacties

    onwetendheid?.

    Di 8 Augustus 2006 00:00 | Angelique |
     het lijkt mij ,dat het spel wat nu speelt zachtjes aan z'n einde komt en wel heel zachtjes aan want het is nu eenmaal comfortabeler om te blijven van wat je nu bent,dan om te veranderen.dat is tegen de gewoonte en aangezien de mens nu eenmaal bang voor de Angst is.Die nu eenmaal te voorschijn komt zo gauw als de mens richting verandering van denken en voelen gaat. David Icke schrijft in z'n boek;I am Me I am Free; dat men z'n eigen shit moet opruimen wil men daadwerkelijk veranderen. Het lijkt allemaal zo eenvoudig enz. de werkelijkheid is anders,het kost tijd en geld.zolang het niet done is om trots op je zelf te zijn om dat je bent . Het NU wat is daar mis mee? groetjes Angelique