Het jaar van spiritueel rentmeesterschap

Wo 11 Januari 2006 01:34 | Innercircle | 3160 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
De ware betekenis van rentmeesterschap is “verantwoordelijkheid nemen voor het voortbestaan en het welzijn van iets kostbaars dat je toevertrouwd is”. Er is niets wat kostbaarder is dan ons fysieke lichaam, onze planeet en haar spirituele ascensiepad.

Spiritueel Rentmeesterschap is het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor alle niveaus van ons bestaan. Ons fysieke lichaam, emotionele lichaam, mentale lichaam en spirituele lichaam hebben allemaal liefdevolle aandacht en verzorging nodig om zich tot in de diepste kern te kunnen voorbereiden op de ascensie. Rentmeesterschap geeft ook signalen aan het collectief, wat dus verder gaat dan het individuele. We zullen ons niet meer richten op de polariteit van “bezitting” en “dit is van mij” maar meer op het multidimensionale aspect van “éénwording” en “dit is van ons”. Onze geliefde planeet zal voortdurend enorme veranderingen en verschuivingen ondergaan – we zullen in de voorste gelederen staan om die energie te geleiden. Hoe meer we gericht zijn op “rentmeesterschap” hoe gemakkelijker en gracieuzer onze expressie kan zijn tijdens deze monumentale verschuivingen.

2006 zal de energieën katalyseren om een hogere frequentie, vibratie en spiritueel bewustzijn te bevorderen. Met deze gaven komt de verantwoordelijkheid om onze wijsheid en kennis, de technieken die we leren en het loslaten van het ego en de oude manieren van manipulatie door angst, met anderen te delen. Onze weerpatronen zullen blijven veranderen en dit zal hopelijk de noodzakelijke alternatieve energiebronnen naar de voorgrond brengen die het “rentmeesterschap” over onze kostbare planetaire hulpbronnen op onschadelijke manieren mogelijk maken.

Aan ons fysieke lichaam zullen enorme eisen worden gesteld nu het frequentiepeil blijft stijgen. Trillingsinvloeden raken ons op vele niveaus van ons fysieke wezen. Ze kunnen grote heling stimuleren en tegelijkertijd ziekte veroorzaken. Het in resonantie blijven met de heen en weer schommelende energie van het fysieke lichaam zal een snellere overgangstijd van energieladingen mogelijk maken en minder ongemak geven wanneer oude lagen uit het cellulaire geheugen worden gezuiverd en losgelaten. Alle materie trilt op verschillende frequenties. Deze frequenties worden beïnvloed door geluid, kleur, licht en het voedsel dat we eten.

In de meeste gevallen bestuurt onze genetische aanleg 5% van onze lichamelijke ervaring - wat we elke dag doen bestuurt de andere 95 %. Het is belangrijk om te kijken naar onze eetpatronen, onze omgeving en onze gedachten bij het in goede vorm houden van dit verbazingwekkende voertuig.

Geluid zal het komende jaar een nog grotere rol gaan spelen in onze heling en ons comfort. We zullen leren ons meer te richten op de “boventonen” en “ondertonen” van geluid. Stemvorken vormen een uitstekende manier om ons lichaam weer in balans te brengen en de subtiele toonveranderingen die komen met een verruimd bewustzijn, te “horen”. Luisteren naar gewijde hymnen, kristalschalen, new-age muziek ondersteunen deze verruiming en helpen mee om de verhoogde vibratie beter in het lichaam vast te houden.

Voorbereiding voor de fysieke ascensie zal ook in 2006 een voortdurende taak zijn. We zullen dit verder bespreken als het jaar vordert en de multidimensionale energieën een verdere verruiming ondersteunen. Het is niet alleen ons fysieke lichaam dat deze voorbereiding nodig heeft, maar al onze “vier” lichamen.

Dit is een fantastisch jaar om een nieuwe mantel van energetische expressie in ons leven te brengen. Om al onze inspanningen uit het verleden en de dingen die we tot stand hebben gebracht samen te weven tot een schitterende nieuwe mantel voor de bestemming en het licht van onze ziel en die dan met grote moed en waardigheid te dragen.

“We hebben in 2006 de mogelijkheid om een Spirituele Explosie te ervaren, wat betekent dat met de juiste combinatie van input, gerichtheid en intentie in een fractie van een seconde een transformatie tot stand gebracht kan zijn. Dat zal een spiritueel licht en een spirituele kracht losmaken die op de hele planeet nog nooit eerder te zien waren. Een deel hiervan zal versneld worden door het gebruik van kristallen, een ander deel door de verbinding met elkaar. Ik hoop dat een ieder van jullie open staat om uit te zoeken welke “factoren” de spirituele krachtexplosie van 2006 gaan creëren.”

Juliano van de Arcturians, gechanneld via David K. Miller. Dec 2005.

Bron: Lightworker