Wat - Hoe: HAARP

Do 27 Juli 2006 10:18 | Innercircle | 6962 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Er is een boek dat wij zelf niet hebben gelezen, maar waarvan de titel ons altijd heeft geïntrigeerd. Het heet Angels don't play this HAARP met de subtitel Advances in Tesla Technology geschreven door Dr. Nick Begich and Jeane Manning.

Omdat we wel artikelen hebben gewijd aan Nikola Tesla en Nulpunt Energie willen we jullie aandacht ook op dit geheime project vestigen.

Het goede nieuws is dat er genoeg is geschreven over High Frequency Active Auroral Research Program. Dat is logisch want de nietsvermoedende belastingbetaler in de VS heeft het recht te weten wat er met zijn centen gefinancierd wordt. Het slechte nieuws is dat wat de media mogen vertellen slechts als dekmantel dient voor een zeer geheim programma dat, in verkeerde handen, de wereld kan vernietigen...

Het is officieel en algemeen bekend dat het project vanuit Gakuna in Alaska wordt geleid. De HAARP vesting omvat een verzameling antennes die in een computer gestuurd stramien staan opgesteld dat bekend is als 'gefaseerd gelid'. Een gefaseerd gelid zorgt ervoor dat radiosignalen met uiterste precisie kunnen worden gestuurd zonder de antenne af te hoeven stemmen op de te bereiken locatie.

Moderne radarsystemen maken niet langer gebruik van de draaiende schotel antennes die de mensen kennen. De nieuwe radarantenne, die werkt op het gefaseerd gelid, ziet er meer uit als een plat scherm dat overdekt is met kleine parapluachtige antennes in nauwkeurig uitgezette rijen.

Het gefaseerd gelid van HAARP is, in tegenstelling tot de leugens van de regering, geen radar, maar het maakt wel gebruik van dezelfde extreem hoge frequenties om een krachtige radiostraal naar specifieke locaties in de Aardse ionosfeer te dirigeren.

De ionosfeer is een laag met geladen deeltjes - ionen genoemd - die zich zo'n 60 tot 90 kilometer boven de Aarde bevindt. Het is de laag die korte golven terugkaatst, waardoor bijvoorbeeld een zendinstallatie in New York een signaal naar Tokyo kan zenden.

Korte golven zijn misschien goed genoeg om de wereldomroep om je vakantie adres te ontvangen, maar ze zijn wel onderhevig aan ruis en statische lading. Korte golf signalen boeten veel aan kracht in als ze 'rondreizen' en kunnen zelfs tegengehouden worden door weersomstandigheden en zonnevlekken activiteit.

Extreem Hoge Frequenties echter zijn veel korte dan korte golven. Deze frequenties 'reizen' in compacte nauwkeurig gerichte bundels. Ze trekken zich niets aan van statische lading en vervormen ook niet door regen of wolkenbanken. Aangezien ze hun kracht behouden over lange afstanden, worden ze bij voorkeur gebruikt bij punt-tot-punt communicaties.

Ongelukkig genoeg kaatsen EHF golven (dus ook microwaves van de magnetron) niet op een natuurlijke wijze terug vanuit de ionosfeer. EHF golven planten zich voort langs of naast de lijn die je ogen volgen.

Mensen met een satelliet antenne weten dat het belangrijk is de antenne in de richting van de satelliet te zetten. Dat komt omdat je EHF golven ontvangt. Wij kijken al jaren geen TV meer, en hebben geen aansluiting in welke vorm dan ook dus we vertalen dit letterlijk.

De ontdekking van Dr. Bernard Eastlund omvatte onder andere het rechtsreeks zenden van Hoge Frequenties (HF) en Extreem Hoge Frequenties (EHF) van uitzonderlijke kracht - meer dan een biljoen watt - naar een bepaald punt in de ionosfeer.

Voor hen die niet zo bekend zijn met het werk van Eastlund: wat begon als een experiment om extreme weersomstandigheden als wervelstormen te beheersen is door de militairen overgenomen en misbruikt voor pure vernietigingskrachten. Voor hen die niet zo bekend zijn met het werk van Eastlund: wat begon als een experiment om extreme weersomstandigheden als wervelstormen te beheersen is door de militairen overgenomen en misbruikt voor pure vernietigingskrachten.

Door de gebundelde elektrische energie begon de ionosfeer te verhitten. Beschouw het maar als de atmosfeer aan de kook brengen. Het verhitte deel van de ionosfeer zet dan uit, of bolt op zoals verhit plastic zou doen, waardoor er een deuk in de atmosfeer ontstaat.

Dr. Eastlund ontdekte dat die deuk uitzonderlijk goed was voor het kaatsen van radiogolven, en dat het - vanwege de uitzonderlijke hoogte - in staat was radiosignalen van een hoge frequentie naar locaties te sturen die voorbij de horizon lagen.

Zelfs efficiënte ELF (Extra Low Frequencies) en microwave signalen, die normaliter door de ionosfeer heen in de ruimte zouden verdwijnen, konden zonder veel verlies van hun kracht door die deuk afgebogen worden. Dr. Eastlund noemde die verhitte deuk het "lens effect".

Het eerste patent (t.w.v. $ 4.686.605.00) dat Dr. Eastlund op zijn ontdekking nam ging om een "methode en een apparaat om een bepaald gebied in de Aardse atmosfeer, ionosfeer of magnetisch veld te veranderen". Zijn volgende patent beschreef de weerkaatsing van een tweede signaal, dat de deuk in de ionosfeer gebruikte om verafgelegen locaties op Aarde te bereiken.

Eastlund werkte aanvankelijk voor de Atlantic Richfield Company, die een enorm reservoir aan aardgas onder de noordelijke hellingen van Alaska beheerden.

Dit bedrijf kocht de eerste twee patenten van Eastlund op, in de veronderstelling dat deze nieuwe technologie het mogelijk maakte om het aardgas ter plekke om te zetten in elektrische energie, en vervolgens via de deuk in de ionosfeer terug te kaatsen naar klanten op vergelegen plaatsen op de wereld. Het was namelijk veel te duur om de gaswinning via gewone pijpleidingen naar de bewoonde wereld te transporteren.

Uiteraard kon, zoal eerder opgemerkt, de deuk in de ionosfeer ook gebruikt worden om de weersomstandigheden te beheersen. Windhoezen konden daarmee van richting veranderen, tornado's konden worden neergeslagen, en regen zou overal en altijd naar wens gemaakt kunnen worden een zegen voor de boeren in droge gebieden! Maar de militairen hadden andere plannen!

De patenten van Dr. Eastlund werden door de militairen geconfisqueerd en onder een zogenaamde VS Geheimhouding Order geplaatst, een soort X file dus. De militairen beseften dat het eerste patent een blauwdruk kon zijn voor een apparaat dat voorbij de horizon kon functioneren, en in staat was om vijandelijke kruisraketten binnen enkele seconden na hun lancering te ontdekken. Het volgende patent was zelfs nog aantrekkelijker.

Het beruchte Star Wars Programma van President Reagan had de militairen voor een schier onmogelijke taak geplaatst. Hun ingewikkelde lasersystemen, atoom satellieten en wat dies meer zij, werkten voor geen meter.

Defensie bleef ver achter op de doelen die het Pentagon zich had gesteld... En werden hun gebeden verhoord; de oplossing voor hun problemen kwam letterlijk uit de lucht vallen. Het commerciële energie transportsysteem van Dr. Eastlund zou getransformeerd worden in de ultieme "doden straal". HAARP was geboren!

Je zou de indruk kunnen krijgen dat ArjunA zich zorgen maakt om militaire projecten waar de mensheid weinig begrip voor heeft, en - dat is werkelijk zorgwekkend - nog minder grip op heeft. Het raakt ons allen echter veel meer dan je zou denken.

Lezers die bekend zijn met het Alfa Bewustzijn, zouden moeten weten dat er in de ionosfeer op zo'n 80 kilometer boven de Aarde een band of laag is die een frequentie heeft van 10 cycli per seconde.

Die band bevat onder andere ons collectief bewustzijn. Denk je eens in wat de geheime regering kan doen met dat collectief bewustzijn als ze de megawatt bundels van HAARP er op loslaten.

Stel je eens voor hoe die bundels vanuit Alaska elke plek op Aarde kunnen beïnvloeden. Stel je eens voor hoe volksziektes die "plotseling uit de lucht komen vallen" opzettelijk naar de deuk in de ionosfeer gestuurd worden en, gevuld met codes voor een onbekende ziekte zoals SARS, zomaar heel Azië platleggen.

Stel je eens voor hoe, juist door die band waar ons collectief bewustzijn ook aanwezig is, heel de wereld van gedachten zou kunnen veranderen. Of hoe de geheime regering een prachtig spel van lethargie, desinteresse en onwetendheid kan spelen met de mensheid.

Het is net een science fiction nachtmerrie, en tegelijkertijd harde werkelijkheid.

Verlichte geesten als Drunvalo Melchizedek zijn al jaren bezig om te onderhandelen met die geheime regering om meer openheid te geven over het misbruik van dit project. De geheime regering, de Illuminati en de Greys doen hun best om het openbaar te maken op een manier dat we in feite zoethoudertjes noemen.

De hardnekkige kliek die nog immer poogt de mensheid in slavernij te houden heeft een machtig concept dat al eeuwen lang perfect werkt.

DE GEVAARLIJKSTE VIJAND IS DIE WAARVOOR NIEMAND BANG IS.

Het is allemaal heel eenvoudig te deduceren, geliefden, die vijand heet kapitaal, en dat is wat de Illuminati in overvloed hebben!

In Dienstbaarheid aan de Goddelijke Waarheid,

ArjunA

Bron: Assayya

Reacties

    deduceren

    Za 29 Juli 2006 00:00 | Angelique |

    nou het is allemaal wel gemakkelijk nietwaar? dus wat kan de "burger"nu eigenlijk doen voor zijn/haar bescherming?? aangenomen dat alles klopt zoals beschreven dan is er "vast en zeker"ook een tegenmiddel of vallen wij van de drup in de sloot??groetjes Angelique