Bespiegeling... Bewustzijnsverandering

Za 12 November 2005 12:09 | Innercircle | 4132 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Wij mensen zijn spirituele wezens die nu op aarde leven in een realiteit met een mannelijke (martiaanse) oriëntatie waar verdeeldheid heerst en waar het lichamelijke en het materiële sterk op de voorgrond treden.

De mensheid in haar geheel is qua ontwikkeling of evolutie op het niveau van de derde chakra: de plexus solaris of zonnevlecht. De werking van deze chakra verwijst naar energie, kracht en macht, een reflectie hiervan vind je terug vooral de westerse wereld die voornamelijk gebaseerd is op economie en politiek.

De volgende chakra - de vierde - is de hart chakra.
De werking van deze chakra verwijst naar pure liefde in het algemeen. Liefde is gebaseerd op vrijheid en verbondenheid tegelijk, door deze paradox is "liefde" voor vele mensen een vrij moeilijk plaatsbaar begrip. Liefde kan als volgt worden omschreven: de energiestroom die anderen onvoorwaardelijk vervult met een gevoel van welbevinden, verbondenheid en zijn. Een typische eigenschap van liefde is de volgende:
Liefde is gratis.
 

In je eerste levens op aarde zul je erg bezig zijn met de lichamelijke aspecten van jezelf. Naarmate de ziel vaker is geïncarneerd (letterlijk "in vlees is gekomen") zul je je steeds meer bewust worden van wie je eigenlijk bent. De intuïtie wordt sterker en je gaat steeds grotere verbanden zien. Het perspectief wordt groter. Dit gebeurt ook met het collectieve bewustzijn, alleen zal dit zich meer schikken naar de laagste individuele niveaus.

Over het algemeen zullen degenen die een hogere staat van ontwikkeling/evolutie hebben bereikt, het collectieve bewustzijn ervaren als een last. Zij zullen hun eigen wegen zoeken voor de invulling van hun leven. In onszelf ligt het goddelijke potentieel verborgen, niet in de wereld om ons heen.

Onze uitdaging op aarde in deze driedimensionale wereld is - bevrijd van negatieve gedachten over jezelf en anderen - door al die verdeeldheid, disharmonie en tegenstellingen (goed versus kwaad), de liefde en de eenheid te zien. Pas dan zul je je bevrijd voelen en zal de weg naar een hoger bewustzijn (o.a. verlichting) geopend worden.

We zijn hier op aarde om ons te herinneren wie we werkelijk zijn. Velen zullen het leven als een harde leerschool ervaren, dit is omdat zij voor dit wereldbeeld kiezen. Het leven is echter bedoeld als het mooiste geschenk van God, en God heeft ons de vrije wil gegeven om ZELF te ontdekken - beter gezegd te herinneren - wie wij zijn. Het is toch ook een veel fijner gevoel als je zelf iets bereikt hebt dan dat iemand jou dit heeft aangereikt?

Een verlicht persoon wordt ook wel een "meester" genoemd of iemand die beschikt over "Christus bewustzijn". Het bewustwordingsproces leidt altijd in de richting van de verlichting. Vanuit de
Flower of Life benadering bekeken, betekent niets anders dan klaar zijn voor de volgende dimensie, nl. de vierde, dit komt evolutionair gezien overeen met het derde bewustzijnsniveau.

De laatste keer dat de mensheid op dit niveau zat was meer dan 13.000 jaar geleden ten tijde van Atlantis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij dit vergeten zijn omdat het moeilijk is om een hogere dimensie voor te stellen dan de dimensie waarin je leeft.

Bron: Zelfbewustwording.nl