De Profetie van de Vijfde Wereld

Vr 17 Maart 2006 20:51 | Innercircle | 2361 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Honderden jaren voor de geboorte van Christus, een goede duizend jaar voor de 13e eeuwse Dresden Codex en de 16e eeuwse Popol Vul, werden honderden oude kamers verzegeld in de landen die we nu kennen als Maya landen. Deze kamers waren geconstrueerd op een zeer bijzondere en heilige manier. Hun doel was gericht boven wat we nu kunnen bevatten. Deze kamers werden verzegeld om bepaalde informatie en alchemische energie af te sluiten. Als eenmaal een heilig zegel verbroken werd van een van deze kamers, zou de energie die erin opgesloten was vrijgelaten worden in de wereld. Dit alles werd zorgvuldig gepland. De Ouderen deden dit alles voor ons die in deze tijd leven.

Een van die kamers is nu geopend. Hoewel er honderden van deze kamers zijn verspreid over de Maya landen, heeft deze een bijzondere betekenis voor de transformatie tijd waar de mensheid nu in zit. Wij zijn in de laatste dagen van een 104 duizend jaar lange cyclus. Deze kamer bevatte de kennis van Vier Werelden van 104 duizend jaar elk. De laatste van deze Vier Werelden is degene waar we ons op dit moment in bevinden. In deze kamer bevind zich een hint voor de Vijfde Wereld waarvan we nu op de drempel staan. De hint gaat over hoe we in de Vijfde Wereld komen, en wat me kunnen verwachten als we daar zijn.

Deze kamer lag diep in de jungle van Peten, Guatamala in een Maya site genaamd San Bartolo. Het is heropend. We weten niet precies wanneer de zegel verbroken was. Het is mogelijk dat het al in 2001 geopend was door graf rovers. Zij begrepen niet de belangrijkheid van de kamer waar zij in braken; zij waren alleen maar op zoek naar schatten, naar jade. Weinig wisten zij van de werkelijke schat, die was niet in de materiele objecten die zij hoopten te vinden. De werkelijke schat was de energie. De echo van deze energie, deze waarheid, is te vinden in de overblijfselen van de prachtige muurschilderingen. Deze worden beschouwd als de oudste Maya muurschilderingen die ooit ontdekt zijn.

Wat zij achterlieten voor ons om te ontdekken zou een groot mysterie oproepen en een golf van tegenstellingen. Zij lieten aanwijzingen achter in kunstige muurschilderingen. Deze aanwijzingen lieten ze achter op zo een manier dat ze hoopten dat we ze zouden begrijpen met het niveau van bewustzijn dat we zouden hebben op het tijdstip dat de zegels gebroken werden. De enige manier om deze boodschappen over persoonlijk meesterschap en ascensie over te brengen was door middel van beelden waar we ons aan konden spiegelen.

In de tijd dat ze deze kamers verzegelden, meer dan 2000 jaar geleden, hingen wij mensen aan kruizen om te sterven. We vermoordden mensen in de naam van God. Alleen de elite kon tekst lezen. Er was massaal angst, verwarring, hebzucht, oorlog, controle en bijgeloof. Deze betreurenswaardige praktijken vinden vandaag nog plaats en beheersen de 4e wereld.

De geavanceerde mensen die deze energie verankerden waren geen wilden, en ook waren zij zeer betrokken. De 4e wereld moet nog de elegantie en ontwikkeling van deze mensen en hun bewustzijnsniveau gaan begrijpen. Zij waren zeer veel meer geavanceerd dan we nu kunnen begrijpen. Helaas heeft de moderne archeologie geheel verkeerde conclusies getrokken over de meeste Maya kunst. Archeologie experts suggereren dat de kamers verzegeld waren door wilden en kannibalen die bloedoffers brachten.

Onderzoekers lezen de muurschilderingen als een soort van geschiedkundig geschrift net als we tegenwoordig een boek lezen. Archeologie is geen wetenschap, en ook is het geen geschiedenis. Het zijn aannames! En de aannames zijn fout! De massa media en de academische werelden willen dat jij deze foute aannames gelooft. Omdat in de aanwijzingen die zij achtergelaten hebben zich de sleutels bevinden die ons vrij kunnen maken van de gevangenschap in de 4e Wereld op alle niveaus. En als je vrij bent, dan kunnen de machten in de wereld je niet langer controleren, of zich voeden van jouw energie.

De muurschilderingen in San Bartolo zijn een korte geschiedschrijving van jouw vorige werelden en een echo van de 5e wereld die net voor je ligt. De meeste geschiedenis hoef je je niet te herinneren. Wat het allerbelangrijkste voor jou is om je te herinneren is dat je altijd evolueert, en dat je de Vijfde wereld binnen ZAL gaan. Dit is de profetie van de Vijfde Wereld.

Een korte Geschiedenis van de 4 Werelden...

De Eerste Wereld was een wereld met het bewustzijn van het mineralen rijk. Het was een wereld die bestuurd werd door de wachters van het OOSTEN, de kleur ROOD, en het element WATER. Het was een stille tijd. De Aarde bestond grotendeels uit gesmolten lava. Kristallen begonnen zich te vormen in de Aardkorst. Niets bewoog, omdat het tijdloos en ruimteloos was. Er was alleen een vastleggen van de blauwdruk voor leven. Sommige van de kristallen die je vandaag hebt bevatten nog steeds de code voor deze blauwdruk van het leven. Sommigen van jullie weten en voelen dit.

De Tweede Wereld was het rijk van Planten en Mineralen samen. Het was een wereld die bestuurd werd door de wachters van het NOORDEN, de kleur WIT, en het element LUCHT. Het was de wijsheid van de blauwdruk die in actie gekomen was en de dimensie tijd. Algen begonnen te groeien en evolueerden naar allerlei planten. Tijd was geboren, en de cyclus van leven en dood begon. Je kon het leven voelen uitbarsten en dan weer wegvallen. Sommige planten evolueerden vanuit de mineralen die de blauwdrukken van het leven in zich gecodeerd hadden. Sommige van jullie nemen deze planten in om je te helpen herinneren.

De Derde Wereld was het rijk van Dieren, Planten en Mineralen samen. Het was een wereld die bestuurd werd door de wachters van het WESTEN, de kleur DONKER BLAUW, en het element AARDE. Dieren kregen het vermogen om zich door hun omgeving te bewegen, en de dimensie ruimte werd geboren en vastgeknoopt aan de tijd in de blauwdruk. De wereld van dieren was instinctief. Dieren wisten hoe ze moesten voortbestaan, maar ze wisten niet hoe ze hun omgeving moesten manipuleren. Zij leefden met de natuur en in het heden. Alles werd instinctief gedaan gebaseerd op de codering van de blauwdruk. De wereld was de wijsheid van de blauwdruk in de tijd en ruimte gezet met instinct. Sommige dieren dragen nog steeds de macht van de blauwdruk. Velen van jullie roepen nog steeds dieren totems aan om die reden.

De Vierde Wereld is de wereld van Mensen, Dieren, Planten en Mineralen samen. Het is een wereld die bestuurd wordt door de wachters van het ZUIDEN, de kleur is GEEL, en het element is VUUR. Deze wereld was de wijsheid van de blauwdruk in de tijd en ruimte gezet met instinct, maar ook met bewustzijn. Dieren evolueerden in Mensen en begonnen het vermogen te krijgen om hun omgeving te veranderen. De Mens kon een plan bedenken voor de toekomst en leerde om de blauwdruk te manipuleren. De mensheid nam zijn eerste stappen om bewuste wezens te worden met creatieve krachten. Zij leerden hoe ze de Blauwdruk moesten veranderen. De Mens beschouwde zichzelf als meester van zijn werelden zonder respect voor de eerdere werelden. Het manipuleren van de blauwdruk veroorzaakte veel problemen. Het creëerde karma gebaseerd op de manipulaties en dat veroorzaakte leed. Mensen misbruikten mineralen, planten en dieren. Ook werden schuld, angst, hebzucht, verlangen, afgunst, luiheid en haat geboren. De zeven dodelijke ego's. De Vierde Wereld is een wereld van creatieve kracht. Sterrezaden verschenen in deze wereld om te helpen met het verhogen van het bewustzijn van de mens. Velen van jullie herinneren je dat je van de sterren afkomstig bent.

Nu, aan het eind van deze Wereld.....het gebruiken van mineralen, planten en dieren om het pad van het menselijk bewustzijn te evolueren is niet effectief. Kracht gebruiken heeft verschrikkelijke consequenties. Toch is dit de hoogste vorm van de blauwdruk tot nog toe....maar er is een volgende stap.

De Muurschilderingen spreken...

Elke wereld wordt gemarkeerd door een levensboom: "De Wacah Chan". Een wereld is 104 duizend jaar lang. Elke wereld heeft een archetype, programma, of natuurwet die die wereld beheerst. Op het eind van elke wereld, wordt een offer van leven gepleegd. Het leven van die wereld moet gaan om te evolueren naar de volgende wereld. In de San Bartolo Muurschilderingen, vertellen de ouderen ons over het opnieuw geboren worden in een Nieuwe Wereld. Onderzoekers zagen de beelden als een opname van ego gecentreerde geschiedenis en offering; niet als boodschap van profetie voor de mensheid vanuit de toekomst.

In oude verhalen, is er het verhaal van de wedergeboorte van de Adelaar. De Adelaar kan 70 tot 80 jaar oud worden. Maar halverwege zij leven, heeft hij een crisis. Zijn bek en klauwen zijn te lang geworden om nog te jagen of te eten. Zijn vleugelveren zijn te zwaar geworden om nog te vliegen. De Adelaar heeft een keuze om of wedergeboren te worden of om te sterven. Als het kiest om wedergeboren te worden, dan vliegt de Adelaar op zijn laatste vlucht naar de bergen en vindt hij een grot. En terwijl hij zich voor de wereld verbergt in zijn grot, schuurt de Adelaar zijn bek op de rotsen. Hij trekt zijn klauwnagels en te zware veren eruit. Dat is een zeer pijnlijk proces. Maanden later is de bek van de Adelaar weer geheeld, zijn de klauwnagels weer teruggegroeid, en zijn de nieuwe veren zijn weer op lengte. De Adelaar is nu opnieuw geboren en begint aan een nieuw leven.

Voor de Mensheid lijkt het om de nieuwe wereld binnen te gaan veel op het opnieuw geboren worden van de Adelaar. Wij moeten onze oude manieren laten afsterven, en onze oude programma's en overtuigingen loslaten voordat we de nieuwe wereld in kunnen gaan....anders proberen we met verouderde natuurwetten de nieuwe wereld in te gaan. Het is net als een virus. Opnieuw geboren worden is niet een comfortabel proces, omdat we allemaal gevraagd worden om alles los te laten wat we weten, en om te vertrouwen dat iets beters daarvoor in de plaats gaat komen. Het zal een tijd worden van opgeven en de transformatie plaats laten vinden. Net als de rups die in een vlinder zal veranderen, en een parel zal groeien uit een zandkorrel in een oester, zal de mensheid herboren worden in een nieuwe wereld.....de Vijfde Wereld. Het is tijd voor veel geduld, vertrouwen en begrip, zodat we onze nieuwe veren kunnen laten groeien op een nieuwe manier.

De Profetie van de Vijfde Wereld...

De Profetie van de Vijfde Wereld moet zich nog manifesteren. Maar als de Ouderen vooruit kijken, is dit wat zij willen delen met ons en wat we op dit moment kunnen begrijpen. De Vier Werelden, die we gaan verlaten, waren allemaal in hetzelfde begrip van tijd, ruimte en dimensie. De Vijfde Wereld is een stap voorbij de voorgaande werelden en markeert een enorme transformatie die we nog nooit ervaren hebben in de eerste vier werelden. De Vijfde Wereld zal een mengen en harmoniseren van alle vier de werelden zijn, maar op een ander niveau. Deze vier werelden samen, in een kosmische eenheid, zullen een nieuw soort van leven voortbrengen. Mineraal, plant, dier en mens zullen beschouwd worden als gelijkwaardig leven. Er zal een soort van intelligente communicatie zijn tussen elke wereld. De ouderen weten dat het moeilijk voor ons is om ons dit nu voor te stellen.

In de Vijfde Wereld, is het geen onderdeel van de blauwdruk meer om het mineralenrijk te gebruiken en misbruiken. Delven naar goud en zilver, of andere op Aarde gebaseerde middelen zal stoppen. We zullen geen juwelen meer dragen uit ijdelheid, maar voor de energie en uit groot respect. We zullen het mineralen rijk beschouwen als levende wezens, ver voorbij wat we nu doen.

In de Vijfde Wereld, zal het ook geen onderdeel meer zijn van blauwdruk om het plantenrijk te gebruiken of te misbruiken. Het kappen van bossen voor al die gebouwen, het produceren van groen met pesticiden en andere talloze misbruiken zal geen deel meer uitmaken van de blauwdruk van de Vijfde Wereld. We zullen erkennen dat planten levende wezens zijn, net zo als wij levende wezens zijn! Het zal eervol zijn om in de aarde te tuinieren en te zorgen voor de planten van de wereld.

In de Vijfde Wereld, zal het ook geen onderdeel meer van de blauwdruk zijn om het dierenrijk te gebruiken en te misbruiken. Zorgen voor de dieren van de Aarde zal net zo belangrijk zijn als zorgen voor onze kinderen. We zullen geen verschil meer zien tussen dieren en mensen zoals we dat nu doen, zelfs ondanks dat we allemaal zoogdieren zijn in de Vierde Wereld.

In de Vijfde Wereld, zal het nieuwe leven niet andere rijken gebruiken om te manifesteren wat zij willen of nodig hebben. Veel meer wordt het een symbiotische relatie of soort van samenwerking tussen de vier wereld types van leven om te creëren wat er nodig is. Veel van wat de Vijfde Wereld voor ons zal zijn, kunnen we nu nog niet begrijpen. Maar als de tijd naderbij komt om meer van parel van de Vijfde Wereld te onthullen, dan zal het steeds duidelijker worden.

En het allerbelangrijkste.....als de mensheid de Vierde Wereld verlaat, zal het de wereld van kracht achterlaten. De vier geïntegreerde werelden zullen de kosmische wet van Aantrekkingskracht binnengaan. Aantrekkingskracht is een van de wetten van de Vijfde Wereld. Het leven zal niet manifesteren door kracht om iets te laten gebeuren. Het nieuwe leven zal aantrekkingskracht en toestaan gebruiken om te manifesteren. Mensen zullen niet bidden of hopen op dingen die gebeuren moeten, maar in plaats daarvan aannemen dat het er al is.....en toestaan dat het naar hen toegetrokken wordt. Dat is Vijfde Wereld Alchemie. Sommigen van jullie leven al op die manier.

Er waren wat oude beschavingen die leefden in een soortgelijke vorm als deze Vijfde Wereld gedurende korte periodes op deze planeet. Zij deden dit om de mogelijkheid voor de toekomst van de Vijfde Wereld te verankeren. Het is net alsof je niet weet hoe chocolade smaakt, hoe kun je het dan aan iemand uitleggen? De landen die jullie Atlantis noemen (het meeste daarvan rust nu onder de zee behalve Santorini in Griekenland en de Bahamas in de Caribische zee), de Peruviaanse Andes en sommige plaatsen in de Himalaya zijn enkele van die plaatsen waar de ouden de herinnering verankerden, of om het anders te zeggen, de profetie van de Vijfde Wereld leefden. Velen van jullie worden naar die plaatsen getrokken voor mysterieuze redenen. Wist je maar waarom!

Er zijn velen voor jullie waar deze boodschap erg duidelijk overkomt. Jullie zijn degenen die nooit konden begrijpen waarom de wereld is zoals hij is. Jullie voelden je hier nooit thuis. Jullie kunnen al gevoeld hebben dat jullie kennis verborgen hebben ergens die nog naar boven moet komen. Jullie voelen je moe. Als je dit weet in je hart, dan ben je een van deze ouden geweest die teruggekomen zijn vanuit de toekomst naar deze belangrijke tijd.....jullie zijn degenen die teruggekomen zijn om de blauwdruk van de Vijfde Wereld te laten ontwaken.

Aluna Joy Yaxkin en de Ouderen van San Bartolo- Maart 2006

Dit artikel is vertaald door René van http://www.goto2012.nl/
Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.kachina.net

Bron: Kachina.net