Journalist klaagt VN aan voor poging tot massamoord

Ma 20 Juli 2009 10:57 | Innercircle | 4826 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen
De Oostenrijkse onderzoeksjournalist Jane Burgermeister heeft bij de Amerikaanse FBI een aanklacht ingediend tegen de VN, de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en diverse hooggeplaatste officials vanwege bioterrorisme en poging tot massamoord door middel van het nog vrij te geven vaccin tegen de Mexicaanse griep.

Volgens Burgermeister zal het toedienen van dit vaccin ‘de grootste misdaad uit de menselijke geschiedenis’ betekenen.

Ook heeft ze een verbod aangevraagd op gedwongen vaccinaties, zoals die worden voorbereid in de Verenigde Staten (en waarschijnlijk ook in Frankrijk). Onze minister Ab Klink heeft 34 miljoen vaccins aangeschaft.

Burgermeisters akties komen na haar eerdere aanklachten tegen de bedrijven Baxter AG en Avir Green Hills Biotechnology (beiden uit Oostenrijk) voor het produceren van besmette vogelgriepvaccins, waarbij ze stelt dat dit doelbewust is gebeurd om winst te kunnen slaan uit het ontstaan van een pandemie.  

Genocide op 5 miljard mensen?

Genocide op 5 miljard mensen?

De journalist heeft bewijzen van bioterrorisme overhandigd, dat gepleegd wordt onder leiding van de internationale bankiers die de controle hebben over zowel de Amerikaanse Federal Reserve, de Wereld Gezondheids Organisatie, de VN en de NAVO.

Dit bioterrorisme heeft massale genocide als doel, en zal volgens haar worden uitgevoerd door middel van het genetisch gefabriceerde grieppandemie-virus, dat opzettelijk zoveel mogelijk slachtoffers moet gaan maken. 

‘Obama onderdeel van plan genocide op 5 miljard mensen’

Daarnaast presenteert Burgermeister bewijs dat onder andere de Amerikaanse president Barack Obama, zijn ministers van Gezondheid en Homeland Security (Kathleen Sibelius en Janet Napolitano) en de bankiers David de Rotschild, David Rockeffeller en George Soros , deel uitmaken van een criminele organisatie. Deze organisatie heeft - in samenwerking met de farmaceutische bedrijven Baxter,  Novartis en Sanofi Aventis – biologische wapens ontwikkeld, geproduceerd en opgeslagen.

De journalist heeft bewijzen overhandigd van bioterrorisme, dat gepleegd wordt onder leiding van de internationale bankiers die de controle hebben over zowel de Amerikaanse Federal Reserve, de Wereld Gezondheids Organisatie, de VN en de NAVO.

Dit bioterrorisme heeft massale genocide als doel

Dit met als doel de bevolking van de VS en andere landen te elimineren voor puur financieel en politiek gewin.  Deze criminele organisatie heeft doelbewust zowel de vogelgriep als de Mexicaanse (’varkens’)griep gecreëerd, als voorwendsel voor het invoeren van een massaal internationaal vaccinatieprogramma. Dit vaccin zal volgens Burgermeister opzettelijk besmet zijn met giftige biologische stoffen, waardoor in de komende tien jaar vijf miljard mensen zullen sterven.

Door het elimeren van de bevolking van (onder andere) Noord-Amerika krijgt de internationale machtselite -Illuminati, Bilderberg groep, etc.-  toegang tot de natuurlijke hulpbronnen van deze regio, zoals water en onontwikkelde olievelden. Door het opheffen van de VS en haar democratische Grondwet, door het land te laten opgaan in de Noord Amerikaanse Unie, zal deze internationale criminele organisatie de totale controle verkrijgen over Noord-Amerika.

Bewust besmette griepvaccins als bewijs

Eén van de sterkste wetenschappelijke bewijzen die Burgermeister presenteert is het met het aktieve vogelgriep besmette jaarlijkse anti-griepvirus van Baxter AG (de Oostenrijkse dochtermaatschappij van Baxter International), dat in de winter van 2008/2009 naar 16 laboratoria in vier landen is gestuurd. Dit bericht verscheen overal in de reguliere media.

Mede vanwege het feit dat experts hebben verklaard dat zo’n besmetting feitelijk onmogelijk per ongeluk kan hebben plaatsgevonden, zegt de Oostenrijkse journalist dat dit overduidelijk bewijs is dat de farmaceutische bedrijven en internationale overheidsinstellingen aktief betrokken zijn bij de ontwikkeling en verspreiding van de meest dodelijke biologische wapens. Dit met als doel het creëeren van de huidige grieppandemie en daardoor massale sterfte als gevolg van het toedienen van bewust besmette vaccins.  

In februari is een onderdeel van een proefvaccin voor het Mexicaanse griepvirus getest bij BioTest in Tsjechië. Het proefvaccin werd toegediend aan fretten, die vervolgens stierven. Noch de WHO, noch de EU, noch de Oostenrijkse gezondheidsauthoriteiten hebben dit incident onderzocht, of gekeken naar de bestanddelen van het virusmateriaal.

Eén van de sterkste wetenschappelijke bewijzen die Burgermeister presenteert is het met het aktieve vogelgriep besmette jaarlijkse anti-griepvirus van Baxter AG (de Oostenrijkse dochtermaatschappij van Baxter International), dat in de winter van 2008/2009 naar 16 laboratoria in vier landen is gestuurd.

Uit Burgermeisters dossier blijkt dat het loslaten van het Mexicaanse griepvirus op de bevolking essentieel was om de WHO in staat te stellen een niveau-6 pandemie uit te roepen. In haar gegevens worden de wetten opgesomd die het mogelijk maken voor de VN en de WHO om, in het geval van een pandemie, de Verenigde Staten over te nemen.

Daarnaast is er wetgeving in voorbereiding die gedwongen vaccinaties mogelijk moet maken.   De WHO is de hoofdschuldige voor het onstaan van de huidige pandemie, omdat de organisatie meegeholpen heeft aan de totstandkoming van het Mexicaanse griepvirus. Vanwege het feit dat dit virus uit delen van zowel het varkensgriep-, menselijke griep- als het vogelgriepvirus bestaat, moet het volgens veel experts in een laboratorium zijn ontwikkeld.

Verder zijn de symptomen van de Mexicaanse griep niet anders dan die van een gewone griep, en veroorzaakt het ook niet meer slachtoffers dan een normale seizoensgriep.   Daarom bestaat er volgens Burgermeister eigenlijk geen pandemie, zeker niet omdat de rapporten over het aantal doden inconsistent zijn.

Door het massale vaccinatieprogramma wordt de griep onder het mom van ‘bescherming van de bevolking’  juist als wapen tegen de mensen ingezet, omdat het vaccin besmet is met stoffen die als doel het veroorzaken van zoveel mogelijk doden hebben.

Ongegronde angst: De symptomen van de Mexicaanse griep zijn hetzelfde als die van een gewone griep.

Ongegronde angst: De symptomen van de Mexicaanse griep zijn hetzelfde als die van een gewone griep.

In dit verband wijst Burgermeister op het door Novartis geproduceerde vogelgriepvaccin, dat in de zomer van 2008 in Polen 21 daklozen doodde. Dit incident beantwoordde volledig aan de definitie van de Amerikaanse regering van een biologisch wapen, namelijk dat het hier een om een biologisch bestanddeel ging, dat toegediend werd door middel van een injectie en een ‘vijandige afloop’had (namelijk letsel of de dood).

Valse info via media, het gevaar van Tamiflu, en FEMA-kampen voor vaccinweigeraars

Burgermeister komt eveneens met bewijs dat dezelfde internationale farmaceutische bedrijven en internationale overheidsinstellingen, die het pandemische griepvirus hebben ontwikkeld en verspreid, door middel van contracten voor het vaccin grote winsten zullen maken.

De door de groep gecontroleerde media verspreidt vervolgens valse informatie, zodat de bevolking overgehaald wordt om het vaccin te accepteren. Daarnaast zullen de anti-griepmiddelen Tamiflu en Relenza de weerstand tegen het grieppandemievirus juist verminderen, en zo meehelpen om het virus te verspreiden en een groot aantal doden te veroorzaken.

Tevens zijn degenen die door Burgermeister worden aangeklaagd al sinds 2008 bezig om in de VS wetgeving erdoor te drukken, dat de burgers hun recht om vaccinaties te weigeren ontzegd en hen zelfs tot misdadigers verklaart, waardoor ze in de gevangenis of in FEMA-kampen kunnen worden opgesloten. Hierdoor wordt niet alleen de Grondwet van de VS geweld aangedaan, maar wordt tevens de basis gelegd voor massale genocide.

In dit verband wijst de journalist niet alleen op het -inmiddels breed erkende- bestaan van FEMA-concentratiekampen, maar ook op de vele door FEMA aangewezen lokaties voor massagraven.

De door de groep gecontroleerde media verspreidt vervolgens valse informatie, zodat de bevolking overgehaald wordt om het vaccin te accepteren.

Daarnaast zullen de anti-griepmiddelen Tamiflu en Relenza de weerstand tegen het grieppandemievirus juist verminderen, en zo meehelpen om het virus te verspreiden en een groot aantal doden te veroorzaken.

Burgermeister komt met een hele lading bewijsmateriaal, waaruit onder andere zou blijken dat het inzetten van het griepvirus als wapen tegen de wereldbevolking besproken zou zijn tijdens de recente Bilderberg-vergadering in Griekenland (14 tot 17 mei 2009).

Ook de ontploffing van een aantal griepbuisjes aan boord van een Zwitserse trein zou een onderdeel van de plannen voor massale genocide zijn geweest.

Jane Burgermeister in het kort

Jane Burgermeister is van Ierse/Oostenrijkse afkomst en heeft artikelen geschreven voor Nature, het Britse Medical Journal, en American Prospect. Ze is Europees correspondent van de Renewable Energy World website, en heeft veel publicaties over klimaatverandering, biotechnologie en ecologie op haar naam staan.

Haar grootste zorg is dat, ondanks het feit dat de firma Baxter betrapt is op het bijna veroorzaken van een pandemie, dit bedrijf samen met andere farmaceutische bedrijven gewoon door kan gaan met het verstrekken van vaccins. Baxter zou zich op dit moment inspannen om het vaccin tegen de Mexicaanse griep in de loop van juli op de markt te brengen.  

Bron: Naturalnews.com