Twaalf zaken die de wetenschap niet kan verklaren"¦

Za 5 November 2005 15:38 | Innercircle | 7685 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Een nieuw boek, Het gesynchroniseerde universum, onthult dat het wandkleed van de moderne wetenschap enkele scheuren vertoont. Er zijn vele zaken die de moderne wetenschap niet kan verklaren en toch vinden ze plaats. Dit geldt zowel voor verschijnselen in de exacte wetenschappen als in de paranormale. Deze gevolgen worden nu bewezen in laboratoria, hoewel zij tegen de huidige wetenschappelijke theorie ingaan. Deze zich ontvouwende mysteries wijzen de weg naar een nieuwe, diepere wetenschap, een wetenschap die niet langer het bestaan van geest en bewustzijn ontkent maar ze bevestigt en in de armen sluit.

In de afgelopen drie decennia heeft wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat de huidige wetenschappelijke overtuigingen onjuist zijn zich opgestapeld. In de exacte wetenschappen:


Donkere materie

1. Donkere materie van een onbekende vorm is de grootste materievorm van het universum. Deze materie wordt niet voorspeld in de standaardnatuurkundemodellen. De zogenaamde ‘Theorie van Alles’ voorspelt en verklaart deze substantie niet.

2. De wet van de zwaartekracht lijkt ernstig onjuist. Saxl and Allais ontdekten via experimenten dat de Fourcault-pendules gedurende zonsverduisteringen op een vreemde manier van richting veranderden. Interplanetaire NASA-satellieten laten hardnekkige fouten zien in de banen die ze zouden moeten afleggen. Geen van beide kan worden verklaard of voorspeld met de standaard zwaartekrachttheorie, bekend als Einstein’s relativiteitstheorie.

3. Koude fusie. Het koude fusiefenomeen doet de natuurkunde zoals wij die kennen geweld aan en toch is koude fusie in verschillende vormen in meer dan 500 laboratoria over de hele wereld gekopieerd. Recente onderzoeken van het Electric Power Institute, een grote non-profit organisatie, gesponsord door de grote nutsbedrijven, toonde aan dat koude fusie werkt. Een recent maritiem onderzoek bevestigde ook het bestaan van koude fusie. Het oorspronkelijke MIT-onderzoek van de Technische Universiteit van Massachussets, wordt verondersteld koude fusie te weerleggen, maar deze gegevens blijken vervalst. Natuurkundigen van nu hebben geen verklaring hoe het werkt, maar het werkt.

4. Oplaadclusters. Onder bepaalde omstandigheden kunnen miljarden elektronen heel dicht bij elkaar ‘samenklonteren’ ondanks de wet van elektromagnetisme dat gelijke geladen delen elkaar afstoten. Oplaadclusters zijn klein, een miljoenste van een meter in diameter, en zijn samengesteld uit honderden miljarden elektronen. Ze zouden afzonderlijk met enorme snelheid vliegen, maar dat doen ze niet. Dit geeft aan dat onze wetten van elektromagnetisme iets belangrijks missen.

5. Kosmologie. Quasars, die verondersteld worden de meest verre astronomische objecten van het heelal te zijn, blijken vaak via gasfonteinen in verbinding te staan met melkwegen in de buurt. Dit wijst erop dat ze niet zo ver weg zijn als voorheen gedacht. Hun rode draaiingen worden veroorzaakt door enkele andere, meer ongewone kenmerken die we nog niet helemaal begrijpen.

6. Lichtsnelheid. Eens dacht men dat de snelheid van het licht niet te overtreffen was, maar het is overtroffen in meerdere recente experimenten. Onze opvatting van wat mogelijk is in termen van voortbewegings snelheid is dientengevolge ook gewijzigd. Bepaalde fenomenen, zoals afwijkingen van de zon, die pas acht minuten later vanaf de aarde zichtbaar zijn, worden direct geregistreerd op de acupunctuurpunten van proefpersonen voorzien van bepaalde apparatuur. Acupunctuurpunten reageren blijkbaar op zonnegebeurtenissen via een andere kracht die veel sneller door de ruimte reist dan licht.

Dit beschrijft slechts enkele van de opvallendste anomalieën in de ‘harde wetenschap’. In het laboratorium heeft zich ook bewijs opgestapeld dat vele paranormale gevolgen reëel zijn en kunnen worden geverifieerd en wetenschappelijk bestudeerd. Hieronder vallen onder meer:

7.ESP (extrasensory perception, waarneming met bovennatuurlijke zintuigen). Experimenten op grote schaal, uitgevoerd door het PEAR-laboratorium van de Britse universiteit Princeton en andere laboratoria, hebben bewezen dat ESP een reëel en statistisch te bewijzen wetenschappelijk verschijnsel is. Er zijn duizenden experimenten met tientallen voorwerpen uitgevoerd die aantonen dat deze vorm van communicatie echt is en niet meetbaar verzwakt door afstand. Dit maakt het anders dan welke fysieke kracht ook.

8.Psychokinese of geest is sterker dan materie. De mogelijkheid fysieke kracht uit te oefenen op voorwerpen op afstand is ook bewezen via grootschalige experimenten. Zelfs over afstanden van enkele duizenden kilometers wordt het gedrag van bepaalde machines, REG’s (Random Event Generator) genoemd, gewijzigd door de intentie of de fysieke kracht van een persoon op afstand. De kans dat deze gevolgen echt zijn en niet door toeval ontstaan, is een kans van een op miljarden. Anders gezegd: het verschijnsel is echt.

9.Remote viewing (zien op afstand). Het Amerikaanse leger heeft al bijna twee decennia een geheim remote viewing-programma. Het werd gesteund omdat het succesvol was en het bewijs hiervan is nu algemeen bekend. Degenen die op afstand keken hebben aangetoond dat het mogelijk is ‘doelen’ te zien die qua tijd en afstand ver weg waren. In veel gevallen zagen de kijkers details die zij op geen enkele andere manier aan de weet konden komen. Rigoreuze statistische experimenten hebben bevestigd dat remote viewen veel preciezer is dan aan toeval kan worden toegeschreven en een echt verschijnsel vertegenwoordigt dat de huidige wetenschap tart.

10.Tijd en profetieën. Een ongewoon aspect van ESP, remote viewing en psychokinese is dat ‘tijd’ niet van belang schijnt te zijn. Men kan een invloed uitoefenen of informatie verkrijgen in het verleden en de toekomst, vrijwel net zo gemakkelijk als in het heden. In de traditionele natuurkunde is de volgorde van gebeurtenissen zeer belangrijk, maar in het rijk van psychische verschijnselen schijnt er een flexibiliteit in het bewegen in tijd te zijn, die de huidige natuurkunde tart.


Lichaamsuittreding

11.Lichaamsuittreding. Experimenten hebben aangetoond dat tijdens sommige lichaamsuittredingen het ‘astrale lichaam’ of het centrum van het bewustzijn van de persoon opgespoord kan worden op een veraf gelegen locatie. Er zijn fysieke verstoringen opgetreden op deze verafgelegen plek, waaronder abnormale lichten, elektriciteit, magnetische en andere fysieke krachten die erop wijzen dat het ‘astrale lichaam’ soms fysiek meetbare eigenschappen heeft.

12.Geesten. Moderne wetenschappelijke spookjagers gebruiken magnetische, elektrische, optische en thermische sensoren als zij plekken onderzoeken waar het naar men zegt, spookt. In honderden gevallen hebben technisch getrainde onderzoekers fysiek meetbare afwijkingen aangetroffen op plaatsen waar het volgens de berichten zou spoken. Hoewel sommigen beweren geesten te zien en velen afwijkende koude plekken hebben gemeld en een vreemde kilheid op hun huid hebben beschreven, hebben moderne spookjagers aangetoond dat ongewone magnetische velden en hoge voltages ook op diezelfde spooklocaties voorkomen. Er zijn ongewone orbs gefotografeerd op hetzelfde moment dat de magnetische en elektrische storingen werden gemeten. Niets van dit alles kan worden verklaard door middel van de traditionele wetenschap.

Dr. Claude Swanson, schrijver van Het gesynchroniseerde universum.

 

Bron: Synchronized universe, Remote viewer, The mystica