Universele wetten

Ma 7 November 2005 23:59 | Innercircle | 2516 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Er zijn aardse wetten en er zijn universele wetten. Deze twee lopen soms ver uiteen.
Op aarde telt vaak het RESULTAAT van je gedrag. In het universum is je INTENTIE juist van belang. Als je niet steelt van een ander, dan ben je volgens aardse opvattingen een eerlijk mens, los van je motieven. En toch kunnen je motieven velerlei zijn. Je hebt respect voor andermans eigendommen of je wil een ander niet kwetsen. Maar je kan ook "EERLIJK" zijn omdat je bang bent om gepakt te worden. Het is maar dat je het weet.


WET VAN BEHOUD VAN ENERGIE.

Alles is energie en energie verdwijnt niet, maar is wel om te zetten naar andere vormen van energie. Alle energie draait in kringen rond. Onze gedachten, onze gevoelens, onze woorden en onze daden zijn ook vormen van energie. Wat je uitzendt komt weer terug, net als een boemerang! Vandaar het gezegde: "Wat je zaait, zul je oogsten".
Wij zijn de som van onze gedachten, gevoelens, woorden en daden en creëren hiermee onze werkelijkheid, nu of later. Alle energie is trilling. De trillingen kunnen hoger en lager zijn.
Hogere trillingen kunnen lagere trillingen absorberen, maar niet andersom. Je kan wel met een zaklantaarn een donkere ruimte verlichten, maar een zwartlichtlantaarn die het licht verdrijft ken ik persoonlijk niet. Onze persoonlijke trilling trekt trillingen van gelijke hoogte aan. Eigenlijk is dit het "soort zoekt soort"-principe. Onze eigen soort trilling of energie beïnvloedt onze eigen leefomgeving. We kunnen onze trillingen verhogen en verlagen. Als de liefde van ons hart regeert over ons denken èn onze buikemoties, dan zal ons gedrag van een hogere trilling zijn. Als onze buikemoties ons denken èn ons gedrag beheersen, dan zenden we trillingen van een lagere orde uit.

DE WET VAN HANDELING.

Wij leven in de derde dimensie. In de hogere dimensies kan men scheppen door louter gedachtenkracht. De Universele Godheid heeft het gehele universum geschapen met gedachtenkracht. Maar in onze dimensie is gedachtenkracht voor ons onvoldoende en moet dit aangevuld worden met het bijbehorende gedrag. Dit is het "geen woorden maar daden"-principe. Je kunt een heleboel mensen Liefde sturen vanuit je hart, daar is nooit wat mis mee. Maar als deze gedachten haaks staan op je dagelijks gedragingen in de auto of in de supermarkt of op je werk of thuis, dan zal het effect gering zijn. Het juiste gedrag is het gedrag waar een liefdevolle intentie aan ten grondslag ligt. Hier op aarde worden we door de samenleving vaak afgerekend op het resultaat van onze handelingen. Het universum is alleen geïnteresseerd in onze intenties van ons gedrag ook al is het resultaat anders dan we gewenst hadden.

DE WET VAN OVEREENSTEMMING.

Ons lichaam bestaat uit cellen en in iedere cel is alle informatie opgeslagen van ons totale lichaam. En moleculair zijn er geen verschillen met andere moleculen. Het universum is een afspiegeling van het atoom en omgekeerd. Je kunt geen atoompje beroeren zonder invloed uit te oefenen op het gehele heelal. De fysica zal steeds minder modellen nodig hebben om onze werkelijkheid te beschrijven, omdat onze Schepper aan één formule of model genoeg had. Onze fysica zal misschien ooit ontdekken, dat het universum niet begonnen is met de big bang, maar met wellicht de zachtste fluistering in het kleinste moment en op het kleinste plekje van de oneindige eeuwigheid. Alles is verbonden met elkaar en elk kleinste stofje draagt de eigenschappen van het totaal in zich. Ontkennen van deze waarheden, omdat wij ze niet kunnen meten, lijkt op arrogantie en hoogmoed. Bewustzijn is energie en energie is bewustzijn. Bewustzijn is de lijm van het gehele universum. Een uitgezonden gedachte dendert door het hele Universum en beïnvloedt alles!

DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG.

Deze wet heeft betrekking op onze vrijheid om te kiezen. Het gaat dus over onze vrije wil. ONZE vrije wil blijft te allen tijde ONZE verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid wordt geregeld in deze wet. Wat je anderen aandoet mag je, in dit leven of in latere levens, zelf ervaren. Want ervaring is de beste leermeester! Niets overkomt je voor niets en alles wat je overkomt heeft een reden. De reden van wat ons overkomt kan zijn: ons huidig gedrag, karma uit vorige levens en voor de gevordenden onder ons zonder karma, inwijdingsproeven voor onze spirituele groei. Als ons bewustzijn op een laag pitje staat, dan zullen we makkelijk vanuit onze buikemoties reageren met haat, wraak, egoïsme, machtsmisbruik e.d. Bij een hoger soort bewustzijn zal Liefde en Vergeving hoger scoren. Na ons leven op aarde krijgen we scholing en als we weer reïncarneren op aarde volgt de toetsing in de praktijk. Voor iedereen komt het moment dat toetsing in de "praktijk" niet meer nodig is, dan hebben we onze aardse lessen geleerd. Ondeugende zielen doen er wat langer over!

DE WET VAN COMPENSATIE.

"Er is meer dan genoeg om alle noden op de wereld te lenigen, maar er is waarschijnlijk te weinig voor alle hebzucht". (Gandhi) Als je schenkt aan anderen, zal je beloning tienvoudig zijn. Maar de wetten werken niet onafhankelijk van elkaar, dus weet je dat je intenties om te geven van groot belang zijn. Je beloning kan in dit leven zijn of duizend levens verder. Je beloning kan materieel zijn en/of spiritueel. Maar rijkdom en spiritualiteit gaan in ons maatschappelijk vooroordeel niet samen, denken we. Boeddha zou, als hij nu geleefd had, misschien in een prachtige auto gereden hebben. Maar als hij hem in de prak zou rijden, zou hij welgemoed verder zijn gaan lopen. We mogen genieten van allerlei verworvenheden en kunnen toch spiritueel zijn. We moeten onze calvinistische trekjes overboord gooien. Geef met je hart en laat de maatschappelijk dogma's van schaarste varen, zodat je het niet genant vindt je eigen beloning te innen.

DE WET VAN AANTREKKING.

Deze wet hangt samen met vorige wetten. We trekken aan waar we voor staan. Dat betreft dingen, omstandigheden en mensen. Dit heeft te maken met de hoogte van de trilling die we vertegenwoordigen. Lage trillingen trekken lage trillingen aan en hoge trillingen trekken hoge trillingen aan. Ben jij je dat bewust? Bevalt het je niet wat je aantrekt, begin dan eens je buikemoties te temmen of verwissel je afstandelijkheid voor de gevoelens van je hart. En kan je niet bij je hartgevoelens, draai dan je vroeger genomen besluit terug, dat niemand je nog zal kwetsen. "Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent", ooit deze kreet gehoord? Deze wet gaat erover!

DE WET VAN OMZETTING VAN ENERGIE.

Deze wet geeft ons de mogelijkheid onze vrije wil beter te benutten. Deze wet helpt ons onze dagelijkse problemen te beïnvloeden en onze omstandigheden te verbeteren. Deze wet werkt met gedachtenkracht en vereist concentratie. Weten we nog dat hogere trillingen lagere absorberen en oplossen? We beginnen met onszelf te vergeven, over vroegere misstappen, negatieve gevoelens en vergissingen. Daarna vergeven wij met ons hart anderen hun misstappen. De zuiverheid van onze intentie en de kracht van onze wil bepaalt de effectiviteit van onze daad. Driemaal herhalen en onze intensiteit opvoeren! Omgeef, in gedachten, negatieve situaties met violet licht om verbetering te bewerkstelligen. Gebruik roze licht om zelfliefde en liefde voor anderen te vergroten. En gebruik wit licht als bescherming. Draag paarse ametist in de violette situaties. Roze kwarts als roze licht nodig is en berkristal in gevallen van wit licht. Alle drie tegelijkertijd mag ook.

DE WET VAN BETREKKELIJKHEID.

Zolang we steeds terugkeren naar de aarde, worden we getoetst, met behulp van problemen en/of inwijdingsproeven. Deze proeven zijn er om te zien of de scholing die aan onze wedergeboorte vooraf ging, door ons op aarde in de praktijk worden gebracht. Deze proeven kunnen we ondergaan met zelfmedelijden. We vinden onszelf slachtoffer van de omstandigheden en we vergelijken onszelf met anderen die er beter vanaf lijken te komen. We kunnen ook reageren dat er wat te leren valt en dat deze test daarom aan ons wordt voorgelegd. Voordat we herboren werden, hebben we scholing gehad en dus weten we wat er van ons verwacht wordt. Deze leerervaring verzilveren leidt tot meesteschap. Een niet geleerde les komt tienvoudig terug, tot hij begrepen is. Alle lessen die je meemaakt zijn kansen op een hoger bewustzijn, een hoger trillingsgetal en een hogere spiritualiteit, wat eigenlijk hetzelfde is. Onvoorwaardelijke liefde is: er zal je niets overkomen dat je groei in de weg zal staan, daar staat en gaat het Universum voor.

WET VAN POLARITEIT.

Toen in het heelal de materie werd geschapen, werd tegelijkertijd de polariteit geschapen. De polariteit was nodig voor de vrije wil. Polariteiten zijn: warm-koud, zwart-wit, liefde-haat, hoog-laag, enz. Dit zijn twee uitersten van één soort energie, de laagste en de hoogste trilling. Deze uitersten komen in onze dimentie voor op drie gebieden nl. het fysieke gebied, het mentale gebied en op het spirituele gebied. (vergelijkbaar met: onze buikemoties, ons denken en ons hartgevoel) Veranderingen kunnen ontstaan als we de knop van het ene uiterste verschuiven naar het andere tegenovergestelde uiterste, binnen zo'n polariteit. Maar van het ene uiterste naar het andere gaan, is niet altijd de juiste weg. Vaak is de middenweg waar Boeddha het over had de juiste weg. Aan jou de keuze! Ieder mens heeft mannelijke én vrouwelijke elementen in zich. Bij deze polariteit moeten we de balans vinden. Bij de polariteit liefde en angst zoeken we uiteraard niet de balans tussen deze twee.

DE WET VAN RITMISCHE BEWEGING.

Alles in het leven komt, blijft even en verdwijnt weer. Net als de zon. Adem in, hou even vast, adem uit. Alles is onderhevig aan dit ritme. Geboorte, leven, dood. Het was Boeddha ook opgevallen dat alles van tijdelijke aard was. Na regen komt zonneschijn! Maar dan geldt ook dat na zonneschijn regen komt. In-uit, op-neer, eb-vloed, leven-dood, dag-nacht. Als we niet van de nacht houden, weet dan dat de dag er aan komt. Laat je niet uit het veld slaan door deze cyclische gebeurtenissen. Voor en na ieder hoogtepunt staat een dieptepunt geprogrammeerd. Ken de ritmes maar blijf evenwichtig en gecenterd, want na eb, komt vloed, komt eb, komt vloed, ......... De slinger van de klok gaat van links naar rechts, naar links naar rechts. Je kan aan deze wet ontkomen door er boven uit te stijgen, mentaal en emotioneel. Je kan van de dood een emotionele ramp maken, maar je kunt het overstijgen, door als toeschouwer er naar te kijken met de kennis van reïncarnatie. Om deze wet te overstijgen moeten we ons emotioneel leren onthechten. Weer die middenweg van BOEDDHA! Wie de middenweg niet kiest, kiest voor lijden!

DE WET VAN GESLACHT.

Deze wet slaat niet op het verschil tussen mannen en vrouwen. Deze wet gaat over de vrouwelijke en mannelijke kant in ieder van ons. Deze wet gaat over yin en yang. Deze complementaire functies zijn te vinden op het fysieke, mentale en het spirituele vlak. Deze functies vullen elkaar aan, nog sterker hebben elkaar nodig voor een optimaal resultaat. Weer die middenweg! Het uitbalanseren van yin en yang is nodig om onze dromen te dromen èn ze tot werkelijkheid te brengen. Ons evenwicht tussen onze mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in gedachten, emoties, woord en daad zijn een noodzakelijke voorwaarde voor groei!

Bron: Boek: Het licht zal je bevrijden