Paspoort met chip en vingerafdruk in 2009

Za 10 Juni 2006 10:26 | Innercircle | 21291 keer bekeken | 2 reacties | 4 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De Europese Commissie zal deze maand juni de normen voor de toekomstige Europese paspoorten presenteren. De documenten moeten een elektronische chip met vingerafdrukken van de houder bevatten.

De maatregel zal van toepassing zijn op alle Europese paspoorten die vanaf de zomer van 2009 worden uitgereikt. In de paspoorten zal een elektronische chip met een vooraf geregistreerd beeld van de vingerafdrukken van de houder geïntegreerd worden.Eerder was reeds beslist dat de paspoorten vanaf augustus 2006 een elektronische chip met een foto van de houder moeten bevatten. België is een van de eerste Europese landen die de regel heeft ingevoerd. De integratie van chips moet de strijd tegen vervalsingen en de smokkel van gestolen paspoorten versterken.


Project L.U.C.I.D
Project L.U.C.I.D. bestaat uit een geavanceerde computercontrole systeem dat over de hele wereld zal worden ingevoerd. Dit kan door het vormen van een netwerk waaraan alle computerdatabases dienen te worden gekoppeld. Het totale netwerk wordt het "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center" genoemd. Via dit systeem kan iedereen en alle gegevens van personen worden opgespoord en zijn direct beschikbaar.


Het idee van het project komt van de NSA (National Security Agency) in Amerika. De NSA is net zoiets als de CIA, alleen werkt de CIA op lokaal/ staat-niveau en de NSA over heel Amerika. De NSA staat zelfs boven de president in het Witte Huis en kan aan hem opdrachten geven bijvoorbeeld met betrekking tot oorlogen en dergelijke belangrijke zaken.

Hoe komt de NSA aan gegevens?
Met gespecialiseerde computersystemen over de hele wereld, houdt de NSA informatie bij over oorlogen, veiligheidsregelingen, spionagenetwerken, inlichtingendiensten etc, maar ook over personen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die verkregen worden via o.a. satellieten, telecommunicatienetwerken en banken. Al deze gegevens samen worden opgeslagen in L.U.C.I.D. Het doel van dit alles is controle en daardoor macht.

Een beetje controle kan toch geen kwaad?
Het idee van een groot controlesysteem is op zich zo gek nog niet. Daders van misdrijven kunnen snel worden opgespoord, maar ook slachtoffers misschien sneller gevonden. Dat is toch het doel van L.U.C.I.D? Het is een Universal Criminal Identification Database. Maar waar staat de ‘L’ dan voor?

De ontwerpers ontkennen het, maar volgens inside info zou de ‘L’ in LUCID staat voor "Lucifer"; de duivel dus. En dat is helemaal geen onlogische gedachte als we verder kijken naar het doel van LUCID.

Een wereldwijde I.D.-kaart
Om iedereen aan te sluiten op het LUCID netwerk krijgt iedereen een universele biometrische I.D.-kaart. Deze kaart bevat de persoonlijke gegevens van de drager van de kaart in de zin van stemgegevens, iris, voet en vingerafdrukken, gezichtsvorm en DNA.

Biometrie betekent dan ook het identificeren d.m.v. lichaameigen kenmerken en –stoffen Gegevens op de kaart kunnen via satelieten op elk moment bijgewerkt en geraadpleegd worden.

De kaart kan gebruikt worden bij de boodschappen, bij sollicitaties, bij telefoneren, voor de ziektekostenverzekeraar, kortom overal.


Bel bij verlies of diefstal het volgende telefoonnummer…..
De kaart waarmee je alles kunt doen, dien je wel altijd bij je te hebben. Als je hem thuis laat liggen, kun je niet betalen, kun je die pas te openen deur op je werk kun je niet binnenkomen via die speciaal alleen met die pas te openen deur op je werk, kun je niet bewijzen wie je bent en wat je allemaal kunt. Eigenlijk niet zo handig dus. Maar… wees niet bedroefd, de nieuwste snufjes technologie zijn al in zicht.Bron: Wondere Wereld

Reacties

  Project L.U.C.I.D

  Do 8 Februari 2007 17:12 | Truthseeker |


  PROJECT L.U.C.I.D  The Beast 666 Universal Human Control System.


  Auteur: Texe Marss.


  Hieronder volgt een samenvatting van Texe Marss boek: 'PROJECT L.U.C.I.D-The Beast 666 Universal Human Control System' verschenen in 1996. Voor de geciteerde bijbelteksten is gebruik gemaakt van de NBG- vertaling uit 1951. De oorspronkelijke Engelse teksten zijn uit de King James Version uit 1611 (KJV1611). (Vertaalde) tekst en afbeeldingen met toestemming overgenomen van "Power of Prophecy"

  Below follows a summary (in Dutch) of Texe Marss Book: " Project L.U.C.I.D -- The Beast 666 Universal Human Control System.
  Inleiding


  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie -- een totalitaire politiestaat -- is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen.

  Let op het ongelooflijke belang en omvang van dit project. Project L.U.C.I.D verplicht ten eerste dat iedere volwassene en kind -- zefs pasgeboren baby's -- een "Universal Biometrics I.D. Card" (universele biometrische identiteitskaart) krijgt toegewezen. Een "smart card" met een geavanceerde te (her) programmeren computerchip waarin miljoenen bytes aan informatie van de eigenaar kan worden opgeslagen, bijv. zijn of haar foto, vingerafdruk, financiële -- en persoonlijke gegevens, irispatroon (oog), DNA, etc. Afgezien van genoemde gegevens zal de kaart natuurlijk ook nummers bevatten om de eigenaar van de kaart te kunnen identificeren. En één daarvan, geloof ik, zal uiteindelijk het nummer 666 bevatten. Dit getal 666 zal degene vertegenwoordigen die verantwoordelijk is voor de duivelse uitvinding van deze universele biometrische kaart en het computernetwerk dat ermee gekoppeld is.


  L.U.C.I.D vomt één grote 'Big Brother' computerdatabase van een ongekend indringende kracht. Miljoenen burocraten in dienst van een verborgen SS en Gestapo etablissement zullen dit elektronische beest voortdurend voorzien van steeds meer en meer gegevens en op zoek gaan naar informatie om het rijk van het beest uit te breiden en ons hele leven te beïnvloeden. De dossiers opgeslagen in L.U.C.I.D kunnen direct door burocraten en vertegenwoordigers van politiestaten over de hele wereld worden opgevraagd en ingezien. De CIA, IRS, FBI, KGB, INTERPOL, de Mossad, zijn slechts een paar voorbeelden van inlichtingen/politiediensten en andere (overheids) instanties die inzage kunnen krijgen in u en mijn dossier. Bovendien zullen al uw biografische --- en persoonlijke gegevens via netwerken gekoppeld en verwerkt worden door een Gestapo-achtige centrale opslagplaats. De informatie zal binnenkomen van laserscanners in supermarkten, warenhuizen en postorderbedrijven die elk artikel dat u aanschaft zullen registreren. Daarnaast zullen gegevens over u en uw doen en laten via spionage satellieten en andere Big Brother technologieën binnenkomen. Afgezien van onze persoonlijke zaken, interesses en handelingen zullen ook materiële zaken ruime aandacht krijgen. Elk bedrijf waar producten van de band komen zullen in het bezit moeten zijn van een merk of certificaat van goedkeuring volgens het ISO 9000 programma. Een inspecteur van de overheid zal een merk of certificaat moeten toekennen aan een bedrijf en zonder een dergelijk certificaat zal een product niet kunnen worden gekocht en verkocht. Maar, zal de sceptici misschien zeggen, het Amerikaanse volk zal een dergelijk inconstitutioneel systeem nooit tolereren en toelaten. Wat een naïviteit. Zoals ik in dit boek zal aantonen wordt het systeem van het beest niet alleen aangelegd, de invoering tegen de burgers in Amerika en verder alle naties op deze aarde is onvermijdelijk. Project L.U.C.I.D zal lucifer's eindtijd-identificatie-, toezicht- en controle systeem blijken te zijn.


  Gods profetische blauwdruk.


  Om de lezers de onvermijdelijkheid van een dergelijk totalitair controlesysteem te laten begrijpen moeten we onze aandacht richten op Gods profetische blauwdruk voor de laatste dagen. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen zoals dat in de bijbel zo duidelijk staat beschreven. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van te voren, aan Zijn Profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de draak (satan) en het beest (ook bekend als de antichrist) zullen aanbidden (Openbaring 13). Ze zullen ook hun hulde betuigen aan zijn Nieuwe Wereld Orde (NWO). De mensen zullen verbaast zeggen:

  "Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?" (Openbaring 13:4).

  Bovendien waarschuwt de bijbel: "En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk." (Openbaring 13:7). Deze profetie geeft ons een indruk van de ongekende autoriteit en omvang van het rijk van het beest dat zich zal uitstrekken tot alle hoeken van de aarde. Hij zal heersen en regeren over elk ras en volk op deze planeet.


  Nooit eerder in de menselijke geschiedenis is er zo'n fantastisch complot geweest om mannen, vrouwen en kinderen te boeien en gevangen te houden in cyberelektronische kooien. Bijbelse profetieën voorzeggen een vreemd en verbazingwekkend systeem van menselijke controle en slavernij. Is project L.U.C.I.D het afschuwelijke 666 universeel controlesysteem van het beest dat, volgens de bijbel, bestemd is om de hele wereld te verslinden en het in stukken te breken.(Daniël 7:7) ? Is project L.U.C.I.D inderdaad de vervulling van één van de adembenemendste profetieën mbt tot de antichrist, 666, zoals in het boek Openbaring staat beschreven? :

  "Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig." (Openbaring 13: 18)

  Door bijbelse profetieën te bestuderen ontdekken we dat, om zijn autoriteit te versterken, hij (de antichrist) alle financiële stelsels en handel in de hele wereld moet (re)organiseren. (Openbaring 18) Bovendien zullen alle aan- en verkopen minitieus gecontroleerd worden. "Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft."(Openbaring 13:17). En bedenk dat dit niet uit de mond komt van iemand met wilde samenzweringstheorieën zoals de gecontroleerde media dat geneigd is te noemen. Nee, deze onthullende profetie komt van God zelf.Hij zegt dat het zal gebeuren en het zal dan ook gebeuren.


  In meer dan 20 jaar bij de Amerikaanse luchtmacht heb ik fantastische technologische vorderingen gezien. Ik herinner me dat ik iedere dag langs de enorme gebouwen van de luchtmachtbasis in Lackland reed waar jonge mensen werden getraind met de modernste cryptologische apparatuur en technieken.Mijn gedachten gaan terug naar het zwaar beveiligde en met beton versterkte gebouw in Italië waar ik gedurende vele maanden heb gewerkt. Binnenin dat gebouw gonsden en zoemden kamervullende computers die rechtstreeks uit één of andere futuristische film leken te komen en die belangrijke gebeurtenissen in de wereld in de gaten hielden. In Duitsland gelegerd gaf ik leiding aan honderden specialisten die zich in Europa en het Midden-Oosten bezighielden met cryptografische communicatie over beveiligde datacommunicatie lijnen. Nadat ik de luchtmacht had verlaten richtte ik mijn eigen high-tech adviesbedrijf, Tech Trends, op. Gedurende mijn werkzaamheden hier kwam ik, naast Amerika's meest inventieve high-tech breinen, in aanraking met onderzoekslaboratoria en bedrijven waar schokkende en afschuwelijke high tech systemen werden ontworpen. Dezelfde duistere systemen heb ik gestadig op de publieke markt zien komen, vaak gepresenteerd als zijnde iets positiefs en heilzaams voor de menselijke vooruitgang en voorspoed. Dat is waarom L.U.C.I.D, het geavanceerde en wereldomvattende computercontrolesysteem, voor mij niet als een verassing kwam. De bijbel sprak over zijn verschijning in de laatste dagen. Maar in tegenstelling tot de burocraten en promoters van dit systeem ben ik vol afschuw met de gedachte dat de bevolking een sinistere periode binnen zal gaan van ongekende terreur en slavernij zoals nog nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. Erger nog, de overgrote meerderheid is totaal onvoorbereid op wat er gaat komen.


  Het L.U.C.I.D computersysteem, zo zegt men, zal veel, zo niet alle problemen oplossen waarover we de media zo vaak horen spreken. Een belangrijk onderdeel van L.U.C.I.D is L.U.C.I.D-net, een wereldomvattend systeem van aan elkaar gekoppelde databases. De sponsoren beweren dat het een door God gezonden geschenk zal zijn voor handhavers van de wet wereldwijd, vooral voor het bestrijden van (internationaal) terrorisme. Vreemd echter dat L.U.C.I.D-net, computerregistratie, voortdurend elektronisch toezicht en een universele biometrische I.D. kaart vereist voor ieder kind dat op deze planeet wordt geboren! Waarom moeten baby's en kinderen worden opgespoord en in de gaten worden gehouden? Is er een geval bekend in de annalen van de criminele archieven waar een baby in een wieg een (terroristische) misdaad heeft gepleegd?  Ken de waarheid -- en bereidt u voor!


   


  Het is tegenwoordig verre van populair, zoals ik hier heb gedaan, een boodschap van onheil over te brengen. Overal zijn er mensen die gevangen zitten in ontkenning. Ze vrezen de verschrikkelijke waarheid; daarom vermijden ze het en bannen het uit hun geest en onderbewustzijn. Zou het echter niet beter zijn om de waarheid onder ogen te zien en je erop voor te bereiden?


   Hoofdstuk 1- Project L.U.C.I.D - het 666 universeel controle systeem van het beest.


  Verbazingwekkende en onmiskenbare bewijzen tonen aan dat er een nieuw en ongelooflijk 666 universeel controle systeem van het beest bestaat. L.U.C.I.D, zoals het officiëel wordt genoemd, is een grotesk systeem van universele slavernij dat, terwijl u dit leest, door federale en internationale politieapparaten en geheime diensten (verder) wordt ingevoerd. Dit 666 systeem van het beest verplicht dat iedere man, vrouw en kind op aarde een high tech "smart I.D. card", een "universele biometrische kaart" genoemd, krijgt toegewezen.
  Deze gecomputeriseerde identiteitskaart, uiteindelijk gevolgd door een geïmplanteerde https://home.wanadoo.nl/henryv/biochiptech.html" target="_blank">biochip, stelt de NWO (Nieuwe Wereld Orde) -Gestapo in staat om de gangen van iedere man, vrouw en kind op deze planeet na te trekken.Onze activiteiten zullen 24 uur per dag en 7 dagen per week door o.a de NSA, FBI, IRS, CIA, BAT en vele andere drieletterige politiediensten en overheidsinstanties worden gadegeslagen. Daarnaast zullen internationale politiebureau's en inlichtingendiensten zoals de KGB, de Mossad en MI6 verbonden worden met dit systeem. LUCID SYSTEM -- Een Universeel Informatie -- en Identificatiesysteem De gecomputeriseerde universele biometrische kaart garandeert dat ieder mens gecontroleerd en in de gaten zal worden gehouden. In de chip van deze kaart zullen o.a de DNA structuur en vingerafdruk van de eigenaar worden opgeslagen. Tevens zullen er bij de wereldwijde uitgifte van deze I.D. kaarten in centra's over de hele wereld fotocamera's worden opgesteld die een foto zullen nemen van de eigenaar van de kaart en deze ter plaatse digitaal in de chip opslaan. Baby's die geboren worden zullen automatisch in dit systeem worden ingevoerd. Dergelijke internationale, gecomputeriseerde en geraffineerde centra's zijn inmiddels opgezet ter voorbereiding van het uitgeven van dergelijke I.D. controle kaarten. ( EIW: In dergelijke internationale centra's zal vermoedelijk uiteindelijk ook het merkteken van het beest worden uitgegeven.) De meest geavanceerde supercomputers in de wereld worden voor dit doel ingezet. Alle verzamelde informatie over mensen plus toekomstige gegevens in hun universele biometrische kaart zal worden ingevoerd in een gigantisch netwerk, het "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center", dat het sinistere hart vormt van L.U.C.I.D ofwel; het 666 universeel controle systeem van het beest. L.U.C.I.D is, volgens een betrouwbare bron, een interactief en direct opsporingssysteem voor alle levende wezens op aarde. Het is zo ontworpen dat niemand uit de klauwen van dit systeem zal kunnen ontkomen. Niemand!


  Het valt te verwachten dat overheidswoordvoerders ingelicht zullen worden hoe ze lastige en slimme vragen van de pers en bevolking kunnen beantwoorden (lees: omzeilen) mbt dit project, zodat de afschuwelijk waarheid niet eerder aan het licht zal komen dan wanneer het te laat is. Bezorgde burgers zullen worden gerustgesteld door te zeggen dat het systeem is ontworpen om hen te beschermen tegen barbaarse terroristische aanslagen zoals de aanslagen op het World Trade Center in New York en in Oklahoma City. Het publiek wordt dus voorgeschoteld dat project L.U.C.I.D voor uw eigen bestwil is en iedereen die iets anders beweerd is, óf anti-overheid óf een gevaarlijke samenzweringsgek. Ik geloof dat dit systeem door de meest intieme kringen van de IIluminaten zal worden gedirigeerd en ingevoerd. Project L.U.C.I.D is satans duivelse systeem van totale en absolute controle in de eindtijd. Iedere regering op aarde zal samenwerken met het systeem van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) om de burgers te onderdrukken. God heeft ons gewaarschuwd dat er zo'n moment in de geschiedenis zou komen. Het beest zal proberen om de "heilige" moeder aarde te zuiveren van christenen, patriotten en nationalisten. Project L.U.C.I.D zal Daniël's 7:25 in vervulling brengen: " Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen,en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd."


  Genoemde kardinale ontwikkelingen luiden de verschijning van het beest in waarvan de bijbel zegt dat het verschrikkelijk en angstaanjagend zal zijn. Waarom publiceer ik deze alarmerende maar ware feiten over Project L.U.C.I.D ? Het is onze plicht om mensen te waarschuwen die nog in ongeloof verkeren dat de tijd nabij is. Sommigen zullen het wijselijk ter harte nemen en toevlucht nemen tot Jezus Christus. Alleen Hij kan u hulp en bescherming bieden. Anderen echter zullen het bespotten en weghonen, ons uitmaken voor fanatici, en doorgaan met hun goddeloze en wereldse levenstijl. Maar, ook dit was door God voorzegd in Zijn Woord.- "Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan." (Daniël 12:10) De 'insider' informatie die wij verkregen hebben is schokkend en van vitaal belang. Dus laten we beginnen met het ontrafelen van deze onthutsende geheimen waarvan onze elitaire bestuurders niet willen dat u ze aan de weet komt.  Wie is er verantwoordelijk voor Project L.U.C.I.D ?


  Het project om de mensen wereldwijd te controleren dmv universele computeridentificatie en opsporingssystemen ontstond aanvankelijk in de breinen van NWO planners op het hoogste niveau bij de supergeheime National Security Agency (NSA). De NSA is een bureau waar duizenden overheidsbeambten, functionarissen op het gebied van inlichtingendiensten, militair personeel en technische specialisten werkzaam zijn op een wereldwijde schaal. Haar zwaar beveiligde hoofdkwartier, gevestigd in Fort Meade, Maryland, is het op één na grootste gebouwencomplex in de Verenigde Staten, en wordt slechts overtroffen door het Pentagon. De missie van de NSA is oa. het plannen van oorlogen, onderzoek op het gebied van de nationale veiligheid en het beheer van spionagenetwerken en inlichtingendiensten.De CIA, de "State Department" en zelfs het Witte Huis krijgen rechtstreeks bevelen van de top van de NSA. Tevens moet op internationaal niveau iedere belangrijke inlichtingendienst en elk bureau dat zich met wetshandhaving bezighoudt ten alle tijden hun activiteiten rapporteren aan de NSA.
  De cryptografische machines en computers binnen de NSA draaien 24 uur per dag door. Het gigantische computernetwerk decoderen en analyseren de data en rapporten afkomstig van internationale banken, geheime Genootschappen, de 32 directoraten van de Verenigde Naties, het Vaticaan en verschillende bureau's van 170 landen wereldwijd. Maar de voornaamste taak van de NSA is echter de ontwikkeling en supervisie over de aanleg van het 666 universeel controle systeem van het beest.Onder supervisie van de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en met een budget van vele miljarden dollars kon de NSA een wereldomvattend systeem van computers, satellieten, telecommunicatie apparatuur ed. opzetten. Tevens hebben ze de afgelopen 25 jaar voor 250 miljard dollar aan systemen aangeschaft en geïnstalleerd om mensen te kunnen controleren. Bovendien zijn dit dergelijke duivelse en geraffineerde systemen dat alleen satan ze oorspronkelijk bedacht kon hebben. Er is geen twijfel mogelijk, het echte hoofd van de NSA is geen mens maar moet lucifer zelf zijn. Hoewel de ontwerpers van L.U.C.I.D, Dr. Anthony Halaris en Dr. Jean-Paul Creusat dit tegenspreken, geloof ik dat L.U.C.I.D staat voor: "Lucifer's Universal Criminal Identification System" of kortweg: Lucifer's I.D. system. En wie zullen er uiteindelijk als de criminelen worden bestempeld? Juist, de christenen en verder iedereen die zich niet wil conformeren aan de Nieuwe Wereld Orde. Waar het bij project L.U.C.I.D om draait is het in de gaten houden en natrekken van iedereen. Alle federale bureau's worden in het L.U.C.I.D net geïntegreerd. Dit allemaal ter voorbereiding van de wereldwijde ijzeren greep van de geprofeteerde antichrist.


   Hoofdstuk 2 -Geen plaats meer om u te verbergen


  Onder project L.U.C.I.D is het wereldomvattende computernetwerk zo listig ontworpen dat niemand aan haar alziende en alwetende kunstmatige intelligentie zal kunnen ontsnappen. Natuurlijk zullen er talloze mensen zijn die het systeem zullen proberen te kraken en te saboteren, maar het is zo geconstrueerd met talloze beveiligingen, gelaagde structuren en ingewikkelde cryptografische coderingen dat het systeem onmogelijk te kraken, te saboteren en te omzeilen is.Er zal geen plaats meer zijn om u te verbergen.De ontwerpers van L.U.C.I.D, Dr.Jean-Paul Creusat en Professor Anthony Halaris, hebben een overzicht gegeven van het systeem in twee hoofdartikelen in het tijdschrift Narc Officer. Narc Officer is het officiële tijdschrift van de "International Narcotic Enforcement Officers Association. Laten we aan de hand van deze artikelen bekijken hoe het systeem in elkaar zit.


  Om te beginnen staat er een copyright op de naam L.U.C.I.D, dwz dat geen enkel bedrijf deze naam mag gebruiken voor bijv. een ander systeem, product of eigen bedrijfsnaam.L.U.C.I.D,zo vertelt men ons, is bedoeld als een "Universeel Identificatie Systeem" De streefdatum waarbij dit systeem operationeel moet zijn is rond het jaar tweeduizend. Informatie en data zal samenvloeien in het L.U.C.I.D computersysteem vanuit "alle bronnen", dwz, elke overheidsinstantie, elk bureau, elke bank en financiële instelling, elk bedrijf, elke militaire afdeling, universiteit enz. enz. Dit zal het centrale punt worden, het commandocentrum en wereldomvattende brein om elk individu op aarde in de gaten te houden en te controleren. Tevens zal L.U.C.I.D berichten in welke taal en afkomstig uit welk land ter wereld dan ook, verzamelen, vertalen en verwerken. Het wordt de uniforme registratie voor de universele biometrische kaart die wereldwijd zal worden uitgegeven. Ook zal de hele informatie supersnelweg verbonden worden met het L.U.C.I.D systeem. Wie twijfelt er nog aan dat L.U.C.I.D het 666 universeel controle systeem van het beest zal worden? Één en ander wordt door Creusat en Halaris bevestigd dat het L.U.C.I.D-net's werelds "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center" zal worden. Tevens beweren de beide heren dat L.U.C.I.D een veilig, interactief, direct en universeel informatiesysteem is. Veilig omdat de onvoorstelbare hoeveelheden opgeslagen data in dit systeem alleen toegankelijk worden voor degenen die door "Big Brother" gemachtigd zijn. Interactief betekent dat Gestapo-eenheden rond de aardbol via speciale codes toegang kunnen krijgen tot het systeem om individuen te controleren en op te sporen. Direct wil zeggen dat de data onmiddelijk kan worden opgevraagd. Het systeem wordt door Creusat en Halaris beschreven als zijnde een 24 uur service, zeven dagen per week. Het wereldomvattende karakter van L.U.C.I.D wordt gekenmerkt door de verklaring dat het systeem informatieaanvragen kan ontvangen en verwerken vanuit zowel ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde landen. Gegevens afkomstig van netwerken van o.a de staat, federale- en lokale overheden zullen worden bijgewerkt in het L.U.C.I.D-systeem. Het zal alle op dit moment in gebruik zijnde smartcards vervangen. Gedetailleerde dossiers van ca 5,5 miljard mensen in zo'n 200 landen in de wereld zullen worden opgeslagen en onderhouden.

  Volgens de ontwerpers van L.U.C.I.D wordt alle computertechnologie, hard- en software voorbereid om in het kader van de toekomstige universele biometrische (I.D.) kaart te passen. Het is door deze kaart dat de wereldbevolking totaal en absoluut gecontroleerd zal worden. De L.U.C.I.D kaart zal een "smartcard" worden, een I.D. kaart met de afmetingen van een creditkaart en een (her)programmeerbare chip op een plastic drager. Bij honderdduizenden scannercentra's in de Verenigde Staten en de hele aardbol kunnen de Big Brother agenten uw kaart in een terminal steken en een verbinding maken met de hoofdcomputer en nieuwe en/of aangepaste informatie downloaden naar de kaart en aldus uw kaart ter plaatse bijwerken. De computer I.D. kaart zal niet alleen meer dan 5 gigabytes aan persoonlijke gegevens kunnen bevatten, maar zal ook door een zgn multilingual transcriptor/translator kunnen worden gelezen die de taalbarrière zal overbruggen. Dit is de duistere en afschuwelijke toekomst van high tech controle. Het zal het einde van de menselijke vrijheid en waardigheid inluiden.


  https://home.wanadoo.nl/henryv/biom.html" target="_blank">Biometrische identificatie zal een belangrijk onderdeel vormen van de L.U.C.I.D smartcard. Biometrie betekent het identificeren van personen aan de hand van unieke lichaamskenmerken, zoals iemands stem, irispatroon, voetafdruk, gezicht, unieke DNA patroon etc. De achterkant van de ATM's (Automatic Teller Machine) bijv. zijn al voorzien van een vingerafdruklezer waarmee het bankpersoneel wordt geïdentificeerd. Verder verschijnen er op vele plaatsen in de wereld biometrische apparaten om mensen te identificeren. Er is geen twijfel mogelijk dat biometrie in de nabije toekomst wereldwijd gestandaardiseerd zal worden.


  We laten nog even de ontwerpers van L.U.C.I.D aan het woord: "Het onderzoek en ontwikkeling van het L.U.C.I.D systeem zal haar haalbaarheid en praktisch nut bewijzen... Het systeem zal gecodeerde data, afkomstig van biometrische sensoren, via de L.U.C.I.D-net Informatie Infrastructuur verzenden."

  De biometrische identificatie technieken toegepast in de L.U.C.I.D kaart zullen de unieke DNA structuur van een persoon, de irisscan en voet- en vingerafdruk worden. Een andere identificatietechniek is https://www.viisage.com/" target="_blank">"Face Recognition" (gezichtsherkenning). Een afbeelding van iemands gezicht wordt gedigitaliseerd opgeslagen en vergeleken met foto's in een database. Het gebruikte software platform is Microsoft Windows. Een nog geavanceerdere methode om iemand te identificeren is het scannen van de gezichten van mensen in bijv. openbare plaatsen met behulp van speciale computergestuurde videocamera's. Indien iemand gezocht wordt zal deze geavanceerde camera in samenwerking met gespecialiseerde software de gezochte persoon herkennen. In Engeland alleen al zijn ca 300.000 van dit soort "intelligente" camera's geïnstalleerd.


  https://home.wanadoo.nl/henryv/biochiptech.html#satellieten" target="_blank">Satellieten houden ons in de gaten

  Toen de koude oorlog ergens rond 1990 ten einde liep, althans dat werd ons verteld, dacht een naïef publiek dat het netwerk van militaire spionagesatellieten in de mottenballen ging. Per slot van rekening werden er jaarlijks miljarden dollars van ons belastinggeld besteed aan de lanceringen en onderhoud van deze spionage satellieten. Maar de Illuminaten hadden reeds grote plannen met deze satellieten. Satellietcamera's zijn zo geavanceerd dat ze een golfbal op de grond kunnen fotograferen vanuit de ruimte. Satellieten kunnen ook gegevens uitwisselen met geïmplanteerde biochips, sensoren en zenders. De universele biometrische kaart in uw zak kan ook een signaal uitzenden dat wordt opgepikt door een systeem van 24 GPS (Global Positioning Satellites) waardoor uw lokatie waar dan ook ter wereld in kaart kan worden gebracht. Natuurlijk kunt u er voor kiezen om de kaart gewoon thuis te laten, maar dan bent u niet in staat om te kopen of verkopen. U zult geen baan kunnen krijgen of gebruik kunnen maken van medische voorzieningen. Uiteindelijk zal, als de plannen van Big Brother slagen, de chip in de smartcard onderhuids gaan zodat u het altijd handig bij u heeft.


  Natuurlijk was de dreiging tijdens de koude oorlog nooit de echte reden om dit netwerk van satellieten op te zetten.De werkelijke reden is het opzetten van het 666 universeel controle systeem van het Beest. Door al deze spionagesatellieten en andere "Big Brother" apparatuur is er feitelijk weinig meer van u privacy over. En alsof het bovenstaande nog niet verontrustend genoeg is worden er in de Verenigde Staten in snel tempo DNA-databanken opgezet en zijn reeds in gebruik. Identificatie van een persoon aan de hand van zijn/haar DNA patroon is mogelijk met een zeer grote nauwkeurigheid. Is het daarom toeval dat een identificatietechniek voor de biometrische kaart het https://www.telegraph.co.uk/et?ac=003602411538154&rtmo=LxLLyLhd&atmo=tttttttd&pg=/et/00/12/10/nkit10.html" target="_blank">DNA patroon van een individu betreft? (Opm. EIW: Opvallend dat ook hier in Nederland steeds weer die discussie oplaait mbt het al dan niet verplicht afstaan van DNA materiaal...Zijn er soms krachten aan het werk die ook hier, net als in de V.S, een DNA- databank op willen zetten voor de hele bevolking? ). Maakt dit alles geen deel uit van het grote profetische meester plan om een duivels systeem van identificatie controle systemen op te zetten zodat "niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft?" (Openbaring 13: 17) -- Update, 19 feb 01,-- In https://www.telegraph.co.uk/et?ac=001851641145319&rtmo=psIhIU1e&atmo=99999999&pg=/et/01/2/19/ndna19.html" target="_blank">Groot Brittannië wordt inmiddels ook al geroepen om een dergelijke DNA databank voor de hele bevolking op te zetten. Update 29 mei '01 -- EU eens over databank. DNA Uitwisseling van erfelijk materiaal gaat Nederland nog niet ver genoeg. Meer op https://www.trouw.nl/artikelactueel/991075049004.html" target="_blank">trouw.nl


  Lees hier verder: https://home.wanadoo.nl/henryv/lucid.html" target="_blank">Project L.U.C.I.D.


   


  oops dubbel gepost

  Do 8 Februari 2007 17:12 | Truthseeker |