Teken de petititie tegen de Slimme Energie Meter !

Di 17 Maart 2009 10:50 | Innercircle | 5936 keer bekeken | 0 reacties | 3 x aanbevolen | Artikel voorlezen

    Op 24 maart beslist de 1ste kamer over de invoer van de zogenaamde 'slimme energiemeter'.
    Het voorstel is de energiemeter verplicht te stellen voor alle inwoners in Nederland. De meter registreert elke 15 minuten het gas- en elektra-verbruik en geeft deze automatisch eens per 24 uur door aan de leverancier. Het doel is o.a. verbetering van de dienstverlening en milieubewustheid.
    
    Wie echter iets verder kijkt dan zijn neus lang is, ziet het volgende:
    - KOSTEN: De installatie van de nieuwe meters + ontvangstsysteem gaat behoorlijk wat kosten en wie gaat dat betalen? Daarnaast verbruikt de nieuwe meter meer stroom; hoezo milieuvriendelijk?!

    - PRIVACY: Als er elke 15 minuten gegevens geregistreerd worden, is het mogelijk om in te schatten hoeveel mensen er op welk moment in huis zijn, of er veel apparaten in huis aan staan, wanneer de bewoners naar bed gaan en wanneer zij met vakantie zijn. Volgens o.a. de Consumentenbond is dit in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De energiemaatschappij heeft deze gegevens niet nodig, maar het is wel mogelijk dat de overheid deze opvraagt of dat de gegevens afgetapt worden door derden.

    - GEZONDHEID: de nieuwe digitale meter die werkt met een soort zendmast geeft straling af die schadelijk is voor de gezondheid. Iedereen die bijvoorbeeld last heeft van een dect-telefoon (zoals ondergetekende) zal dit direct merken, maar ook op minder gevoelige mensen is straling van invloed.
     
Iets doen?
Onderteken de petitie op http://www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/ en/of stuur een brief naar de 1ste kamer (zie toelichting hieronder).
 

Lieve mensen,
     
Laat je de z.g. slimme energiemeter waarover op 24 maart a.s.in de 1ste kamer wordt beslist, niet door de strot duwen.
    
    Het is alleen in het belang van de energiebedrijven niet in jouw belang.
    
     Bescherm jezelf tegen onnodige uitgaven :
     de klant moet voor de installatie betalen
    
    Bescherm jezelf tegen inbreuk op je privacy: de meter kan voor meer doeleinden worden gebruikt dan het registreren van je gebruik en eenmaal geplaatst kan je jezelf er niet meer tegen beschermen.
    
    Bescherm jezelf en je gezondheid tegen ongewenste schadelijke straling die de meter afgeeft: de straling kan je niet zien maar wel meten als je een apparaat daarvoor hebt.
    
    Protesteren helpt! Ga naar onderstaande site, daar vind je de voorbeeld-brief die je kunt kopiëren en daar vind je ook de petitie die je kunt ondertekenen.
    
    Hoe meer mensen de petitie ondertekenen des te meer motiveren zij bezoekers op de site om het ook te doen.
    
    http://vrijbit.nl/dossier/dossier-energiemeter
    
    Let op: Je e-mail protest, maar ook je protest via de post sturen, is alleen geldig als je naam en adres erbij staan.
    
    De regering wil weten of je serieus te nemen bent en dat niet iemand jouw naam gebruikt om te protesteren.
    
    Ik heb de twee bijlagen in deze mail naar het volgende e-mail adres gestuurd, is van de Griffier van de 1ste kamer ,
    
    met het verzoek om mijn mail met de 2 bijlagen aan alle leden van de 1ste kamer door te sturen.
    
    warmolt.deboer@eerstekamer.nl
    
    Daarbij heb ik de petitie op de site nog ondertekend, het werkt aanmoedigend als mensen daar een zo groot mogelijk deelnemersaantal kunnen zien.
    Ik heb daarom, behalve mijn e-mail aan de 1ste kamer met bijlagen,  ook de petitie op de site getekend.
    
    Stuur deze mail zoveel mogelijk door naar andere mensen, de meeste mensen weten er namelijk niets vanaf!
    Ik ben pas een kleine week op de hoogte terwijl het voornemen al minstens een jaar oud is en de tweede kamer al is gepasseerd.
    
    Als je slimme energie meters op internet ingeeft vind je een heleboel informatie waaronder de informatie dat ook de consumentenbond tegen is.
    
    De Nederlandse energie bedrijven hebben zich verenigd in een gezamenlijke landelijke plan  dat zij Stroomopwaarts noemen, het is in hun eigenbelang.
    Dit ben ik te weten gekomen door het antwoord van EON dat ik op mijn mail met de twee bijlagen die ik hen stuurde kreeg.
    
    Wij klanten moeten ons verenigen en samen sterk staan voor eigenbelang.
    
    
    Ik had namelijk mijn protest met de 2 bijlagen naar EON ( mijn energie leverancier) en naar de burgemeester en wethouder energie van Eindhoven gemaild.
    
    Van Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven kreeg ik, in zijn antwoord op deze mail,  zijn hulp aangeboden om de 2de kamer te bereiken.
    
    Hij dacht dat je daar moest zijn, hij heeft in de 2dekamer gezeten.
    
    Daaruit blijkt dus dat ook de burgemeester niet op de hoogte was en is.
    
    Want de 2de kamer is al een gepasseerd station, het definitieve besluit ligt nu bij de 1ste kamer en dat besluit valt op 24 maart 2009.
    
    Dan kunnen we er niets meer aan doen, nu kunnen we het besluit  nog beïnvloeden.
    
    De energie bedrijven hebben er alles aan gedaan om de regering op hun hand te krijgen, wij kunnen ons tegenwicht bieden.
    
    Voor mensen die op een geraffineerde manier al een slimme meter hebben gekregen geldt: je kunt er nog vanaf zolang het niet door de 1ste kamer is goedgekeurd!
    
    Lees maar op de site.
    
    Voor wie (mee) wil protesteren: ik wens ons veel succes.
    
    Ria Mentink    Ditrianum Media Center
    mediacentrum voor de nieuwe tijd
    Korte Belkmerweg 26
    1756 CC 't Zand NH
    Nederland
    tel.: 0224-590004
    website: www.ditrianum.org
    e-mail: info@ditrianum.org
   

Bron: NVT