In de ban van de genen

Wo 18 Januari 2006 11:35 | Innercircle | 2954 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Wat zijn genen?
Is er een verband tussen genen, genesis, generaties en genen zijde?
Men zei dat mijn levensweg dokteren genetisch was bepaald, omdat mijn vader en grootvader zich genetisch hadden gemanipuleerd tot dokter.
Ligt ieders levensweg vast in de genen?
Dit zou inhouden dat vrije wil een illusionair bedenksel is. Dit zou tevens betekenen dat een pasgeborene niet onbevangen, maar totaal bevangen van ouderlijke en voorouderlijke levenswandel ter wereld komt.


Heeft karakter ook iets te maken met genen?
Is dit ook een erfenis, die wij ongewild met ons meedragen als zijnde een genetische manipulatie uit vervlogen tijden?   Zou het kunnen zijn dat wij nu onze genen denken te moeten manipuleren, omdat wij van generatie op generatie steeds verwrongener te wereld komen? Dat zou betekenen dat ziekte - wat men nu voor zeker aanneemt - niet alleen genetisch, maar ook nog eens van generatie op generatie ernstiger vormen aanneemt. Dat zou inhouden dat deze erflastige bepakking werkelijk als een steeds grotere last op onze schouders ligt.

Een en ander zou ook betekenen dat karakter en ziekte beide voortkomen uit die erflast en/of gemanipuleerde genen. Hoewel de genetische wetenschap zich totaal niet uitlaat over deze levensessenties kan iedereen met eigen ogen zien dat een en ander de waarheid dicht benadert.
Zou de medische wetenschap veel van deze gegevens moedwillig achterhouden om angst voor chaos te voorkomen, gelijk zij weigert een dialoog te openen over kanker en de verkankerde samenleving?

Die genenratio-eigenschappen gelden zeker niet voor de mens alleen. Al het leven is ervan doordrongen. Mendel en Darwin hingen er in vervlogen tijden hun evolutietheorie aan op.
Met andere woorden : er is zeker een verband met genen en de genesis. Het enige verschil tussen mens en ander leven is dat de mens ziek wordt van zijn eigen genesis en ander leven niet.
Tenzij… Zo weten wij - men noemt dit volkswijsheid - dat bijvoorbeeld doorgefokte rashonden veel ontvankelijker zijn voor ziekte dan ordinaire straathonden. Ziekten bij huisdieren die naar onze pijpen moeten dansen, zijn extreem verziekt en lijden aan steeds meer "menselijke kwalen". Zou dit ook gelden voor bijvoorbeeld de gekke koeienziekte of de varkenspest?

Wat is doorfokken?
Doorfokken betekent dat men van generatie op generatie een bepaalde eigenschap tot ontwikkeling laat komen : genetische manipulatie dus! We manipuleerden de natuur op onvoorstelbare wijze en de vogel-pandemie is nu een evident voorbeeld van onze beheerszucht.

Mag ik U vragen? Wat doen wij met onszelf?
We gaan naar school en worden getest waar we goed in zijn en daarvan hangt af wat we gaan studeren. Dit goed in zijn ligt verankerd in onze genen en is een genenratio-eigenschap of manipulatie. Met andere woorden : dan manipuleren wij onszelf daarmee van generatie op generatie in steeds grotere problemen. We maken ons te gelde met genetische eigenschappen en beseffen niet dat wij onze genen daarmee steeds verder misvormen. Dat betekent dat wij onze eigen problemen creëren door onze beheerszucht.

In het verleden schreef ik voor deze bewustmakende internetkrant meerdere artikelen over de aeonische cirkelgang ten aanzien van ons weerkerend lijden. Hierin beschreef ik tevens hoe ons denken - ooit beschreven als een dwaalweg - ons geestelijk en lichamelijk verziekt.
Het zijn de super-denkers in deze samenleving, die ons momenteel van de wieg tot het graf beheersen. Dat betekent dat iedere inbreuk op individuele vrijheid zijn repercussies heeft op onze genen. Dat betekent dat wij allemaal tot op het bot verziekt en uitgemolken zijn en iedere opvolgende generatie nog zieker. Dit waren mijn bevindingen door gebruikmaking van de door de reguliere geneeskunde niet erkende electroacupunctuur en een "alternatief" bloedonderzoek.
Het is verboden om onze uitgemolken staat van dienst te verbloemen en ons beter voor laat doen dan we zijn. Is dit ook geen typische eigenschap, die we allemaal wel kennen?

Kortgeleden stond er in Neerlands verdiepingskrant een artikeltje over twee levensverzekeringsmaatschappijen die haar clientèle verraste met een genereus aanbod. Voor het luttele bedrag van ± 200 euro konden verzekerden gebruik maken van een uitgebreid medisch onderzoek op hart-en vaatziekten alsmede kanker. Dit was de directe aanleiding om in de pen te klimmen, daar deze geste zeker niet zo genereus is als dat hij eruit ziet. Er zit een gevaarlijk addertje onder. Het is een sluipweg naar een jaren geleden afgewezen verzoek om bij mensen een genetisch onderzoek te mogen doen alvorens zij verzekerd worden.

De ervaring heeft geleerd dat deze "betere krant van Nederland" dan wel genereus omgaat met het plaatsen van lezersreacties, maar verder niets met die reacties doet . Men noemt dit tegenwoordig zo frappant "de leugen regeert" en zo zijn het nu de verzekeringen, die door dit genereus aanbod in de nabije toekomst gaan bepalen wie wel en wie niet verzekerd kan worden op grond van de genen.
Het is aan U als verzekerde of U met dit weten wel of niet gebruik gaat maken van dit leugenachtige aanbod.

In het boekje "In de ban van de genen" wordt uitvoeriger ingegaan op genen en haar veranderingen ten gevolge van attractieve en repulsieve emoties. [downloadbaar op www.confissius.com].

Bron: NML