De Menselijke Beperking

Vr 28 December 2007 10:13 | Innercircle | 4445 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Van Steve: De groep gunt ons een kijkje vanuit hun perspectief op ons zelf. Ik stel me voor dat een groep Engelen bij elkaar zit en iets zeggen als: “Weet je, mijn mens heeft werkelijk last van het mens zijn. Hij is zo grappig… hij denkt echt dat hij mens is!”

Ze reiken ons in dit bericht drie praktische handvatten aan om te helpen ons van onze menselijke beperkingen af te helpen. 2008 zal een groots jaar zijn omdat we in een belangrijke fase voor de mensheid komen. Moge je 2008 vervuld zijn van magie en passie.

Stevige knuffels en warme aanmoedigingen,

Steve Rother
Groeten van Thuis.


Een ieder van jullie heeft een beperking die jullie grote last heeft bezorgd gedurende je totale verblijf op deze planeet. Het is voor iedereen een ware uitdaging je zelf te zien zoals je werkelijk bent. Dat komt door een diep gewortelde overtuiging die een ieder van jullie draagt.

Die overtuiging was noodzakelijk sinds de allervroegste verbinding, omdat het alles voor jullie activeerde. Maar jullie hebben een harde bolster die wij de menselijke beperking noemen. De menselijke beperking is een ware plaag voor de geest. Wanneer een geest een biologisch voertuig binnengaat en de Sluier activeert om zich te voorkomen dat het zich Her-Innert, heeft die geest nog altijd heugenis van Thuis.

Allengs, als die heugenis niet wordt aangevuld, vervagen ze naar het uit het bewustzijn. Soms blijven die herinneringen alleen nog in het cellulaire geheugen; het zielestempel op het fysieke voertuig. Dat is zo’n beetje het punt waarop een ziel in feite gaat geloven dat ze mens is. Dat is een ware beproeving voor de ziel en wij noemen het de menselijke beperking.

Hier hebben jullie dagelijks mee te maken. Waar je ook in je dagelijkse leven kijkt, overal om je heen zijn er mensen die trachten je te overtuigen van de menselijke beperking, opdat je hun gelijke zal zijn. Mensen die zich werkelijk met hun lichaam identificeren, hebben de mensheid meer moeilijkheden bezorgd dan jullie je kunnen voorstellen.

Daar komt nu verandering in. De Herbedrading van de mensheid is aan de gang en de evolutie zal spoedig beleven dat de hele mensheid uit een ander perspectief waarneemt. Dat perspectief is de basis van je begrip als Lichtwerker. Nu kijken jullie naar mensen die ontdekken wie ze werkelijk zijn in plaats van de projecties die ze dachten te zijn…

Het is knap lastig voor jullie je vleugels af te doen en die biologische voertuigen te bewonen om net te doen of je mens bent. Jullie ontwierpen een Sluier die ongelooflijk krachtig is

Fysieke aanpassingen.
Het fysiek/biologische voertuig aanvaardt momenteel de NIEUWE JIJ. Er zijn thans diverse zaken die simultaan plaats vinden.

Ten eerste evolueert je fysieke lichaam veel meer dan je denkt, en dat zal spoedig merkbaar zijn. Jullie fysieke wezen begint nieuwe kenmerken te krijgen om meer licht in je lichaam toe te laten, iets wat op deze planeet nooit mogelijk werd geacht. Dat werd in dit Spel nimmer verwacht!

 Het was nooit voorzien dat de kinderen die nu geboren worden de magie zouden meebrengen waarmee jullie je ZELF zouden herinneren, en toch vindt dat nu plaats. Het werd niet voor mogelijk gehouden dat jullie als menselijk wezen het spectrum van al je Licht in, om en door je fysieke lichaam kon laten stralen.

Waarom? Omdat het eerste wat gebeurt als jullie aandacht beginnen te krijgen, is dat jullie terug vallen op je menselijke beperking in de veronderstelling dat je een mens bent en dat iedereen naar je kijkt. Dan kruip je terug in je schulp omdat jullie je hoofd niet boven het maaiveld willen uitsteken.

Als de Sluier dunner wordt, worden jullie bang en vallen jullie terug op je oude overtuigingen. Jullie vallen terug op de energie van wie je was en op de overtuigingen die je toen overeind hielden. Eigenlijk vallen jullie daarmee terug op je menselijke beperking.

Ten tweede begint zelfs het fysieke lichaam zich aan te passen om het jullie mogelijk te maken je Zelf op een nieuwe manier waar te nemen. Om dat te laten gebeuren wordt het voor jullie echt belangrijk om niet langer naar je uiterlijk te kijken om je zelf gereflecteerd te zien. Dat is een natuurlijk gevolg van je menselijke beperking. Jullie kunnen je eigen innerlijke licht niet zien.

Zelfs als jullie in de spiegel kijken, zien jullie altijd het negatief. Staan jullie er wel bij stil dat jullie aandacht onmiddellijk naar zaken gaat die je als fout bestempelt, en niet naar wat je goed vindt? Dus telkens als je in de spiegel kijkt, gaat je aandacht naar onvolmaaktheden. Die spiegel trekt onmiddellijk je problemen aan of dat wat je als uitdagingen beschouwt.

Dat komt door de hoeveelheid licht dat je kunt dragen. Toch is het slechts een kleine verandering in waarnemen. Het is slechts een klein verschil in perceptie als jullie je zelf van binnen naar buiten beschouwen in plaats van andersom. Het vergt enige oefening.

Terwijl jullie evolueren, zullen jullie je zelf definiëren aan de hoeveelheid licht dat je draagt. Het zal aanvankelijk niet gemakkelijk zijn, omdat jullie zo gewend zijn je zelf te karakteriseren aan de hand van je overtuigingen. Dat is aan het veranderen!

Overtuigingen met betrekking tot mens zijn.
Een deel van jullie menselijke evolutie is multi-dimensionaliteit ervaren. Dit zal jullie uiteindelijk het breedste inzicht geven in je evolutie. Multi-dimensioneel inzicht genereert ongelooflijke mogelijkheden en jullie leven zal krachtig en gestroomlijnd worden.

Jullie begeven je dagelijks in een domein van multi-dimensionaliteit. Jullie staan op het punt, binnen de komende twaalf jaar, veel meer te ontdekken over je ware bestaan op deze planeet als menselijk wezen, als geest die pretendeert mens te zijn dan je ooit voor mogelijk hield.

Jullie zullen beginnen te begrijpen hoe het weefsel van dit Universum is samengesteld, en hoe je het kunt benutten. Daarna gaan jullie begrijpen hoe energie weeft om materie te vormen.

Jullie zullen begrijpen hoe je gedachten elke dag, elk moment materie scheppen in interactie met dat weefsel. Jullie zullen meer van je werkelijke, creatieve geschenken van de schepping begrijpen, en dat elke gedachte een frequentie uitzendt die het weefsel van het Universum gebruikt om er iets magisch van te maken.

Om zover te komen zijn jullie overtuigingen over je overtuigingen het eerste wat opnieuw bekeken moet worden. Begin, als remedie, als een tijdelijke oplossing, als een optie om uit de menselijke beperking te komen, je overtuigingen als overtuigingen te zien.

In de komende tijd zullen zij die bereid zijn om oude overtuigingen los te laten en in breder perspectief te zien, een enorme voorsprong nemen op gans het evolutie proces dat jullie te wachten staat.

Integratie.
We hebben gesproken over de tijdlijn en de illusie van de tijdlijn. Jullie zien alles in verleden, heden en toekomst. Je linkerhersenhelft doet niet meer dan tijd markeren en alles wat je ervaart in kleine dozen stoppen. Dat was een manier van leven in de dualiteit, het was tamelijk nuttig omdat het alles een in kaders plaatste om tegen elkaar afgewogen te worden. Je linkerhersenhelft denkt…

Uiteraard vertrekken jullie nu uit de dualiteit, en dat is de een van de redenen voor de Herbedrading van het fysieke lichaam. Al die veranderingen zullen jullie uiteindelijk een soepeler manier geven om je zelf te een plaats te geven en te bestuderen. Het heeft geen zin meer om het leven en je zelf in hokjes te stoppen.

Als jullie dat blijven doen ga je er nog in geloven ook.

Mensen zijn gewoontedieren. Zelfs jullie zielen zijn gewoontewezens omdat jullie de neiging hebben steeds weer dezelfde keuze te maken, zelfs tussen incarnaties in. In feite dragen jullie vele van je overtuigingen al meerdere levens met je mee.

Als jullie gaan begrijpen hoe het werkt, kunnen jullie van meet af aan zien wat je overtuigingen zijn…

Uiteindelijk worden jullie ware motivaties immer gereflecteerd in al je keuzes. Als jullie dat duidelijk voor ogen hebben en jullie je motivaties herinneren kan je ook bewuste keuzes maken. Als jullie je ware motivatie hebben vergeten mag je er van uitgaan dat je rondloopt met overtuigingen waar in de nabije toekomst weinig van overblijft.

Wanneer jullie echter bewust je pad bewandelen, zullen jullie meer licht van binnen dragen. Er zijn tijden in het leven waarin je voelt dat je op de stroom meegaat. Vele van jullie huidige vitale beslissingen worden genomen uit gewoonte of berusten op overtuigingen.

De sleutel om te evolueren is niet het elimineren van overtuigingen, maar ligt besloten in het uitbreiden van je kaders tot een elastischer en groter geheel waarin jullie je zelf kunnen waarnemen.

Vele van jullie ontdekken dat je overtuigingen beginnen te veranderen. Jullie beginnen de energie waarmee je echt werkt, en hoe het werkt aan te passen. Wanneer jullie werkelijk dat proces gaan evalueren, als jullie waarlijk gaan inzien wie jullie van binnen zijn, begint alles in de uiterlijke wereld te veranderen. Jullie zullen nu meer dan ooit mensen heel erg zien veranderen.

Universeel Energie Veld.
De eerste van drie handvatten die we jullie aanreiken is het Universele Energie Veld. Jullie beschikken over een magnetisch veld om je lichaam dat jullie verbindt met de Universele Energie. Die Energie is gefundeerd op Liefde, maar verbindt ook het ene hart met een ander om alle harten samen te hechten.

Met andere woorden, alles dat jullie in dit leven hebben gevoeld is ook door anderen gevoeld. Elke emotie die jullie ooit hebben ervaren, werd simultaan door verschillende anderen ervaren. Het golft tussen iedereen heen en weer, zoals een geweldige golf energie die uit de Bron der Schepping vloeit.

Als jullie een overtuiging hebben, is het een voorbestemming van de wijze waarop die energie terugkeert. Met overtuigingen is het zo dat de energie die jullie projecteren voorbestemd is op een bepaalde manier terug te komen. Eigenlijk beperken jullie daarmee je eigen geest in je creaties.

Zelfs enkele van jullie meest gebruikte methodes over het benutten van de Wetten de Schepping, zoals die werden aangewend binnen de dualiteit zullen veranderen aangezien mensen zich naar een veld van Trialiteit begeven. Dan zullen jullie een veel breder perspectief verkrijgen en in staat zijn waar te nemen hoe de energie is samengesteld en hoe jullie het effectiever kunnen gebruiken.

Het bewuste gebruik van dat Universele Energie Veld zal een tweede natuur voor jullie allemaal worden. Wanneer jullie er meesterschap over verkrijgen, zullen jullie manifesteren terwijl je slaap, en het zal dan lijken alsof je voor het eerst voortdurend wind in de rug hebt… Dit is een deel van thuis wat jullie het meest hebben gemist, dus creëren jullie het als eerste.

Het zal aanvankelijk lijken op een nieuw zintuig dat mensen ineens ontwikkelen.

Net als bij de andere zintuigen zullen jullie dit gebruiken om te reageren op de wereld om je heen en je licht weerspiegelen. Als jullie dat nieuwe zintuig in je leven gebruiken, nemen jullie ook de misverstanden waar die overtuigingen kunnen creëren.

Het is een deel van jullie dat volledig automatisch en zonder denken werkt. Het wordt een automatische reactie op een externe prikkel die een frequentie schept binnen het Universele Energie Veld, welke aan jullie vooraf gaat als je een kamer binnenkomt, een project start, een relatie begint of de telefoon oppakt…

Je zou kunnen stellen dat het je wereld schept net voor je er arriveert. Om het te leren gebruiken zal het onderwerp zijn van vele nog uit te geven boeken, maar het zal zeer snel geïntegreerd worden in de nieuwe mensheid.

Wie denk je dat je bent?
Het eerste wat de meeste mensen die nog met menselijke beperkingen dealen denken is dat ze die overtuigingen nodig hebben. Overtuigingen zijn manieren om het leven te bevatten door de “Draad van Ariadne” te ontrafelen in een doolhof van ‘waarheden’ die jullie hebben vergaard.

In de Eerste Tijd hielpen overtuigingen jullie om het concept God te bevatten. Overtuigingen hielpen jullie te ontwarren wie jullie waren en om jullie energie als schepper te vinden. Zo werd jullie werkelijkheid gebouwd op de blauwdruk van jullie gedachten over je zelf. Dat werkte prima in de dualiteit, maar nu jullie naar Trialiteit groeien, begint het restrictief te worden. Alles om je heen reageert anders, omdat jullie anders zijn.

Jullie veld is anders, en de energie om je heen, en alles waar je mee te maken hebt is anders, omdat jullie zijn veranderd. Met die veranderingen doen zich ook kansen voor om te kijken naar de kernovertuigingen met betrekking tot wie jullie zijn.

Handvat nummer een met betrekking tot de menselijke beperking is introspectie doen naar de overtuigingen die je dienen en die je beperken. Herwaardeer ze dan allemaal terwijl je flexibeler wordt in die overtuigingen. Jullie zullen gemakkelijker hogere waarheden kunnen bevatten wanneer die overtuigingen je niet meer belemmeren.

Mensen hebben nu eenmaal de indruk dat er maar één waarheid bestaat. Wij zeggen jullie dat er niet één waarheid is, omdat het simpelweg niet gaat om wat voor bestemming dan ook. De waarheid vinden is een reis en niet een doel op zich, en dat is een kernovertuiging die behoorlijk gerekt dient te worden in de nabije toekomst. Jullie zijn hier om de reis te ervaren die ertoe leidt dat jullie je eigen geest ziet weerspiegeld in de wereld om je heen.

De Her-Bedrading.
De fysieke Her-Bedrading van heel de mensheid is al begonnen. Het zal nog enige jaren vergen, maar de nieuwe synaptische paden, en de nieuwe manieren waarop jullie hersens zullen communiceren, zullen de kloof tussen je beide hersenhelften, die de Sluier heeft gecreëerd, dichten.

Een hersenhelft is oneindig, en de andere hersenhelft is eindig. Een van de hersenhelften bevat de menselijke beperking, en de andere hersenhelft dealt alleen met je geest die zijn eigen identiteit kent. Wij zeggen jullie dat er een doelbewuste scheiding is gemaakt, die nu zich begint te integreren. Dat werd door beide hersenhelften uitgevoerd.

Beide hersenhelften beginnen nu weer samen te komen via de nieuwe synaptische paden die gevormd worden. Dit zal door jullie medische wetenschap opgemerkt worden binnen tien tot twintig jaar, en dat is enorm voor de vooruitgang van de mensheid omdat het nog maar pas op gang kwam.

Deze hele Her-Bedrading gaat doorheen gans de mensheid, die de dingen op een andere manier gaan waarnemen. Dan ontbrandt de geest in het fysieke lichaam, waarmee ook wat wij seksuele energie noemen in het fysieke lichaam doet ontbranden. Zo kan de levenskrachtenergie nu door jullie heen stromen waarmee jullie meer licht energie in je fysieke voertuig kunnen opslaan. Dat zorgt ervoor dat jullie meer licht uitstralen, en het stemt je af op je eigen Universele Veld om weer op koers komen.

Deze levensstijl dient te beginnen als een dagelijkse keuze, want als je het laat verslappen, vallen jullie terug op je oude overtuigingen en de zaken die in je systeem zijn ingebed. Dus kies ervoor elke dag op koers te blijven. Kies elke dag ervoor om je overtuigingen te checken en je ware motivatie om dat te doen. Onderzoek bij voorkeur je reacties op zaken die haaks staan op je overtuigingen.

Het komt vaak voor dat jullie liever niet naar je motivaties kijken, omdat jullie over je zelf oordelen, of omdat jullie denken dat je motivatie niet goed genoeg is.

“Ik zou de wereld moeten redden in plaats van me zelf gelukkig maken.”

“Ik zou iets aan de honger in de wereld moeten doen in plaats van chocolade voor me zelf te kopen…”

Wij zeggen jullie dat dit een typisch dualistische visie is.

Dat woordje “zou” zal een compleet nieuwe betekenis hebben zodra jullie Trialiteit ervaren. Om de hele mensheid vreugde te schenken, dienen jullie eerst vreugde van binnen te ervaren. Het eerste dat jullie moeten doen is kiezen voor dingen die jullie volledig voeden, want daarmee zetten jullie je energieveld buiten je op.

Daarmee begint jullie hele wereld te veranderen. Dan komen er mensen in je leven die vervuld zijn van energie, vervuld van leven, vervuld van expressie en van licht vervuld. Als jullie beginnen in te zien dat je licht zo wordt weerspiegeld, raken jullie opgewonden van de mogelijkheden en begint er een compleet nieuw hoofdstuk van je leven.

Dat is het ontwaken dat nu op deze planeet plaats vindt. Dat is het antwoord op de menselijke beperking die jullie nu beginnen los te laten.

Dit is geen oefening.
Wij moeten jullie iets heel belangrijks vertellen. Dit, geliefden, is geen oefening. De tijd van oefenen is over. Er zijn zeer belangrijke besluiten met betrekking tot jullie vooruitgang die jullie de komende twee jaar collectief dienen te nemen.

Jullie evolueren verbijsterend snel. Jullie gaan zo snel dat een herziening van jullie eigen ‘goddelijk plan’ nodig werd. Dat is ongelooflijk mooi, en toch is het tijd dat jullie je handelingen matchen met je nieuwe frequentie. Laat dat niet verzaken, want het is een kans van groot gewicht. Wacht niet op de ommekeer waarbij de collectieve frequentie opschakelt en je het in iedereen herkent.

Lichtwerkers die de keus hebben gemaakt om daar te zijn waar hun licht nodig is, worden nu tot daden opgeroepen. Jullie Licht is nu meer dan ooit nodig. Maar het is belangrijk dat jullie je eerst en vooral gemakkelijk voelen bij je eigen licht wanneer het door je fysieke voertuig stroomt en van je uit straalt. Wij hopen dat jullie het ervaren en toestaan dat het je veld vol leven doen ontvlammen.

Jullie vragen je af: “Hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik werk al jaren hier en ze begrijpen me niet, en willen niet dat ik over licht of energie spreek. Ik ga maar gewoon naar de zaak om mijn werk te doen.”

Wij zeggen dat jullie spoedig mensen om je heen zullen zien die hun frequentie verhogen, en als dat niet gebeurt, loopt je tijd daar ten einde. Jullie zullen niet meer in staat zijn dingen te tolereren die je gewend was door de vingers te zien.

Als jullie een laag trillingsgetal hebben, is er een grote variatie aan frequenties waar je doorheen kan gaan. Het is gigantisch. Zodra jullie je trillingsgetal verhogen, wordt de range smaller en strakker. En dan steken vele overtuigingen de kop op. Dan vragen jullie:” Wat is het beste dat ik kan doen? Wat kan ik doen om dit alles in beweging te zetten?’

Wij zouden jullie graag iets willen zeggen over een ceremonie die je kunt doen en hoe het werkt, maar het is simpelweg jullie intentie die het doet! Wij kunnen ceremonieën geven. Wij kunnen jullie meditaties geven. Wij kunnen julle manieren geven om naar binnen te reizen, aangezien het slechts handvatten zijn die jullie magie weerspiegelen, niet die van ons. De handvatten bevatten de magie niet. Dat doen jullie! Dat is het antwoord op de menselijke beperking.

Tijd van Waarheid.
Begrijp alsjeblieft dat er op deze planeet een tijd komt waarin een ieder van jullie het gevoel om voor je eigen waarheid op te komen. Vele van jullie vragen zich nu af wat het is. Jullie weten het niet, maar je hart wel.

Jullie weten wie je bent en waartoe dat leidt, hoewel jullie je er niet bewust van zijn. Je verbinding met je Hoger Zelf wordt met de dag sterker, deels vanwege de connectie tussen de nieuwe synaptische paden, deels vanwege de bezieling met seksuele energie die nu je fysieke voertuig instroomt.

Je hele fysieke lichaam stijgt in frequentie. Jullie komen met elke ademteug dichter bij Thuis. Dat zal niet stoppen, maar hoe jullie deze verandering als collectief der mensheid zullen ervaren staat niet vast. Dat komt omdat jullie nog niet besloten hebben hoe dat gaat gebeuren.

Welnu, het kan lastig zijn. Het kan afgedwongen worden door oorlog. Het kan geschieden door grote wereldrampen en weersveranderingen. Maar het kan ook met Ease & Grace. De keus is aan jullie, hier bestaan geen goede of foute keuzes. De evolutie van de mensheid komt er aan en het zal geschieden! Het gaat er alleen om wat jullie in de tussen tijd door moeten maken.

Kunnen jullie je voorstellen hoe hard het voor ons is om jullie te zien lijden omdat jullie vergeten zijn wie je bent? Weten jullie wel hoe moeilijk het voor ons is om te zien hoe verloren jullie je voelen, terwijl wij de geest en de grootsheid in jullie zien die jullie zelf niet ervaren?

Dit wordt dagelijkse kost voor jullie zodra jullie je afwenden van de menselijke beperking, want het eerste wat jullie doen als jullie je overtuigingen los gaan laten is een stukje identiteit los laten die jullie aan deze overtuigingen kluisterde.

Het zal voor elkeen een heel normale situatie zijn om je allen te voelen en je af te vragen of je wel op de goede weg bent. Daar is maar één antwoord op. Er is maar één uitweg uit die situatie, en dat is uitreiken en iemands hand pakken. Het doel is onbelangrijk. Reik naar buiten en eer de anderen op het pad dat jij volgt en elk ander pad dat licht brengt.

Reik naar buiten en raak iemands hart, om je zelf buiten je zelf te plaatsen, opdat je niet buiten bent om naar binnen te kijken. Laat het licht van binnenuit schijnen en jullie zullen van een ik-existentie naar een wij-vorm groeien. Dat verandert de menselijke beperking in een Menselijke Engelen positie. Die illusie gaat elke dag door en door. Een ieder van jullie heeft de kans vandaag meer te doen dan je ooit hebt gedaan, en het is lastig, dat verzekeren wij je.

Verwijder je ervaringen uit de tijdlijn.
In het begin was er een enorme file van zielen die naar de Aarde wilden gaan. Toen nam de belangstelling af omdat er het heette dat het “Spel op Aarde het niet zou redden.” De file is er weer, geliefden. Jullie hebben de kans gecreëerd om je scheppingskracht te dragen terwijl je nog in je fysieke lichaam bent.

Dat heeft nogal wat teweeg gebracht doorheen Al dat Is. Dat was nooit verwacht. Velen staan in de rij om naar de Aarde te gaan en enig fysiek lichaam waar ze beslag op kunnen leggen aan te nemen, al was het maar voor 5 minuten, indien nodig, om een indruk te krijgen en een verschil te maken.

Ze willen het wonder dat zich gaat voordoen absoluut meemaken. Ze willen op elk denkbare wijze deel uitmaken van die energie. Het is knap lastig wanneer jullie in jezelf zitten opgesloten om een uitweg te vinden. De enige manier is het licht naar buiten laten komen en je zelf bevrijden van de menselijke beperking.

Dat kan bereikt worden met het tweede belangrijkste handvat door je ervaringen van de tijdlijn te verwijderen. Vergun het ons jullie ene voorbeeld te geven, want er zullen nog meer instrumenten volgen om jullie te laten zien hoe je dingen van de tijdlijn kunt verwijderen.

Dit is ontworpen om jullie het Hier & Nu volledig te laten ervaren. Beginnend met elk probleem dat jullie in je leven kennen, dienen jullie je af te vragen: “Wat ervaar ik Hier & Nu?” Maak er een gewoonte van deze vraag te stellen telkens als je gestresst bent, en wacht dan af.

Het merendeel van je verlangens ligt in de toekomst en het leeuwendeel aan angsten ligt in het verleden. Dat is een gevolg van magnetisme. Weten jullie wat er gebeurt als je een negatieve energie of enige twijfel over de toekomst draagt?

Het manifesteert precies dat waar je bang voor bent.

In plaats van zomaar een gedachte wordt het manifest, en zo creëren jullie exact het tegengestelde van wat je dacht of wenste. Dergelijke zaken van de tijdlijn verwijderen is het tweede deel dat jullie geweldig zal helpen.

Overzicht Verkrijgen
Het derde handvat dat wij willen aanreiken is Overzicht Verkrijgen. Vele van jullie beginnen uit meervoudige standpunten naar dingen te kijken. Wanneer je bewust bent, is het net of je een camera bent die het leven ervaart. Dat kwamen jullie hier doen, zoeken naar God.

Jullie ontdekken nu dat het mogelijk is een enorme groothoek lens op je camera te zetten om het grotere plaatje te overzien dat het leven je biedt. Jullie zijn dat niet gewend, maar zodra je het meester wordt zullen jullie inzicht verwerven in de meervoudige dimensies van je eigen ervaring.

Dat is het geschenk van Overzicht Verkrijgen. Overzicht Verkrijgen is simpelweg het hoogste standpunt kiezen vanwaar je elk punt in je leven kan waarnemen. Het is een manier om te focussen op het grootste perspectief van het leven.

Ten eerste: jullie gaan ontdekken dat de meeste problemen geen problemen zijn.

Wij weten dat het de meeste onder jullie zal teleurstellen, maar als je werkelijk naar het grotere plaatje kijkt, zullen jullie ontdekken dat veel van de uitdagingen die je als onoverkomelijk beschouwde het aanpakken niet waard zijn omdat ze gewoon overtuigingen zijn die vastgehouden werden van uit een lagere frequentie.

Het zijn simpelweg oude energiepatronen die jullie trachten opnieuw in eigendom te nemen. Dat werkt niet. Het betekent loslaten. Het betekent nieuwe zaken (veranderingen) in je energieveld toelaten/toestaan. Jullie zullen ontdekken dat er meer vermogens in je fysieke wezen zijn. Jullie fysiek/biologische voertuigen zullen verschillende veranderingen ondergaan terwijl jullie door dit proces gaan.

Jullie zijn allemaal gewend aan gewicht (zware last, stress, druk). Jullie mensen zijn zo in beslag genomen door het concept gewicht. Juist door die aandacht trek je meer van het zelfde aan. Wij hebben daar nooit bij stil gestaan. Jullie mensen zijn soms zo vindingrijk. Hoe meer jullie je zelf kunnen helpen om dit te ervaren als geest die pretendeert mens te zijn, hoe meer licht je kunt dragen.

Wij gaan jullie verlaten met drie simpele geheugensteuntjes. Bejegen elkaar met het grootste respect, want jullie zijn aspecten van elkaar. Voed elkaar wanneer je maar kunt en effen de weg voor elkaar want dat maakt je eigen pad ook gemakkelijker.

Her-inner je dat het een prachtig spel is en speel goed samen.

Espavo

De groep.


 

Bron: Lichtwerker.com