Archeologen vinden funderingen 16de-eeuws gebouw in Schoondijke

Di 15 November 2005 15:54 | Innercircle | 2580 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

ArcheoProjecten hebben in Schoondijke (gemeente Sluis) de funderingen aangetroffen van een 16de-eeuws bakstenen gebouw. Het archeologisch onderzoek vindt plaats in het kader van de uitbreiding van het Techno Park Zeeland. Bij vooronderzoek door archeologen van RAAP en ADC was al aangetoond dat zich in een deel van het terrein de goed bewaarde archeologische resten bevonden van een omwalde hofstede, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1583-1585 door militaire inundaties verdronk.

Archeologen onderzoeken de funderingen van een 16de-eeuws bakstenen gebouw op de opgraving Schoondijke-Einsteinstraat. (Foto: ADC ArcheoProjecten, Amersfoort) 

Hoewel het onderzoek nog maar drie dagen loopt, zijn de eerste resultaten volgens de archeologen erg hoopgevend. In een van de werkputten werd de westelijke muur van een bakstenen gebouw uit het begin van de 16de eeuw blootgelegd. Alleen de funderingen daarvan staan nog op hun oorspronkelijke plaats, de resten van de muren liggen naast de funderingen op de grond. Waarschijnlijk zijn de muren omgevallen onder de druk van het water van de inundaties. Het is een rechthoekige gebouw van ongeveer 20 bij 15 meter. Het is nog niet duidelijk of het een schuur of een woonhuis betreft. De muurresten worden nader onderzocht door een bouwhistoricus.

In de binnenruimte van het gebouw zijn maar weinig resten van huisraad aangetroffen. Dit kan er op duiden dat de bewoners niet verrast werden door de inundaties, maar op voorhand tijd hadden om hun bezittingen in veiligheid te brengen. In de komende dagen hopen de archeologen het gebouw volledig vrij te kunnen leggen. Naast het gebouw is een groot rond spoor, mogelijke een poel of een terp, met een diameter van 25 meter aangetroffen. Verder onderzoek richt zich op andere structuren op het erf, zoals waterputten en afvalkuilen, en de begrenzing van het erf met gracht of een wal.

Ook hopen de archeologen meer te weten komen over de vorming van het West-Zeeuws-Vlaamse landschap en met name over de sporen die samenhangen met de verdrinking ervan. Onderzoek van pollen moet de archeologen meer inzicht verschaffen over bomen en planten die er groeiden en de gewassen die er door boeren werden geteeld.

Bij de afbeelding:

Archeologen onderzoeken de funderingen van een 16de-eeuws bakstenen gebouw op de opgraving Schoondijke-Einsteinstraat. (Foto: ADC ArcheoProjecten, Amersfoort)

Bron: SNA