De Hel van Irak!

Za 18 November 2006 12:27 | Innercircle | 4111 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Beste mensen, vandaag zag ik opnieuw beelden uit Irak op TV en ik voelde zo’n groot verdriet van binnen! Irakese vrouwen die roepen, nee huilen om hun zoons omdat er weer 150 mensen zijn “ontvoerd”, wetenschappers die werkzaam waren in Bagdad. Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Wat gebeurt er in Bagdad dat 50 dode lichamen per dag geborgen worden? We hebben het over de wandaden van Saddam Hussein en dat hij de doodstraf verdient, maar wie veroorzaakt in hemelsnaam de hel waarin Irak nu verkeert?Irak was eens een heel rijk land – één van de rijkere landen van het Midden-Oosten – waar de bevolking een relatief goed bestaan had en waar Bagdad één van de mooiste steden van de Orient was. Toen kwamen de Verenigde Staten van Amerika en riepen: “Saddam Hussein is een dictator die massavernietigingswapens maakt en die terroristen steunt. Hij is een bedreiging voor de democratie en een destabiliserende factor in het Midden-Oosten. Wij gaan zijn regiem omver werpen en het Irakese volk bevrijden!”

Maar de massavernietigingswapens zijn nooit gevonden en banden met terroristische organisaties zijn nooit vastgesteld. En na ruim drie jaar aanwezigheid van het Westerse “bevrijdingsleger” onder aanvoering van de VS is Irak verder van een vrije democratie dan ooit te voren! WAAR IS DE LOGICA VAN DIT ALLES? Het Irakese volk heeft nog nooit zo’n ellende meegemaakt als de laatste drie jaar bezetting van Westerse troepenmachten. En ondertussen bouwen de vreemde legers kazernes en krijgen Amerikaanse bedrijven het ene na het andere contract om olie te exploiteren. Deze olie is niet van hen maar van het Irakese volk en van de opbrengsten zouden nieuwe steden, scholen, universiteiten e.d. moeten worden gebouwd. In plaats daarvan zien wij elke dag een hoop ellende, bomaanslagen, ontvoeringen, vernederingen van gevangenen. Als ik niet zou worden geïnformeerd door de Westerse media zou ik denken dat er krachten in Irak aan het werk zijn die de totale vernietiging van dit land beogen, totdat er geen ziel meer kan leven.

Want waarom anders gebruiken de Westerse legers munitie met verarmd uranium, clusterbommen en fosforbommen, die dood en verderf zaaien onder de bevolking? En dan durft men nog met de vinger te wijzen naar de heer Hussein omdat hij Koerden bestookte met mosterdgassen en wordt hij veroordeeld tot de strop! Maar meneer Hussein heeft in al zijn jaren als leider van Irak nog nooit zo’n ellende veroorzaakt als de Westerse troepen nu doen! Irak wordt met grove middelen totaal aan de grond gebracht tot er geen ziel meer kan leven. Het is daar echt een hel! En moeten wij dan geloven dat dat komt omdat Soennieten en Sjiieten strijd leveren met elkaar? Welk voordeel behalen zij bij de vele ontvoeringen en de massaslachtingen die in de eens zo mooie steden van Irak plaatsvinden?Wie echter wel voordeel hebben bij het menselijk leed zijn de Westerse mogendheden die nu de hand hebben op de steeds schaarser wordende olie. Is dit vervelend voor u westerling om te worden geconfronteerd met deze gedachte? Wat voelt u als u de beelden ziet van het onvoorstelbare leed wat het Irakese volk wordt aangedaan? En gelooft u dan werkelijk dat moslims dit zelf veroorzaken onder hun eigen medegelovigen? En als dat al zo zou zijn, waar halen zij dan de wapens en explosieven vandaan? Van wie krijgen/kopen zij die?

Als ik de beelden van Irak op TV en in de kranten zie, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Dit kan niet waar zijn. Dit kan niet de wereld zijn waarin wij het hier in het westen zo goed hebben terwijl onze medewereldburgers zo’n onvoorstelbaar leed doormaken. Irak is de levende hel op Aarde. Sluiten wij hiervoor onze ogen? Vragen wij niet aan onze leiders wat zij van plan zijn te doen tegen de humanitaire ramp die zich voltrekt in dit land en ook in andere landen zoals in Afrika? Welke plannen hebben onze leiders? Keuren zij het gebruik van verarmd uranium en de inzet van cluster- en fosforbommen die dagelijks vele slachtoffers eisen onder onschuldige burgers in Irak goed of af?Durven wij zo kritisch te zijn naar onszelf, of sluiten wij liever de ogen voor dit “noodzakelijke kwaad”? Mensen, het gebeurt hier, op deze kleine planeet, waarop ook u en ik wonen. Wordt het niet eens tijd dat wij onze regeringen ter verantwoording roepen omdat zij deze “oorlog tegen terrorisme” actief steunen? Natuurlijk zijn wij met z’n allen tegen terrorisme, maar wie zijn de werkelijke terroristen die van Irak de grootste hel op Aarde maken? Wie verdienen miljarden en miljarden dollars over de lijken van Irakese burgers? Dit zijn vragen die wij verplicht zijn onszelf te stellen. Wij mogen de ogen hiervoor niet sluiten. Dat zijn wij onze medeburgers op deze planeet verschuldigd.

Ik roep iedere wereldburger die het hart heeft om zijn/haar stem te laten horen op om in actie te komen en geen genoegen meer te nemen met leugens en besluiten waarvan wij diep van binnen weten dat die wel het kapitaal maar niet de mensheid ten goede komen. Het kan afgelopen zijn met deze ellende in de wereld als wij daar allemaal massaal voor kiezen. Ons kleine persoonlijke leventje is daarbij ondergeschikt aan het belang van een gezonde planeet en een gezonde mensheid.

This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Bron: Ditrianum