De Magische Seconde

donderdag 2 februari 2006 00:49 | Innercircle | 2367 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Een, eenentwintig… Circa drie uur nadat dit werd gepresenteerd verzetten wetenschappers de atoomklok één seconde om het jaar 2006 te beginnen. Het mag dan slechts één seconde zijn maar volgens de Groep is dit het begin van onze nieuwe relatie met tijd. Ja, er zijn eerder aanpassingen geweest op de atoomklok maar die werden verwacht. Deze was dat niet. Het wonder van deze tijdverschuiving markeert het begin van mogelijkheden voor bewuste creatie die in de menselijke ervaring nog niet eerder is meegemaakt. 2006 zal een belangrijk jaar zijn in de evolutie van de mensheid. Houd vol, geniet van de reis en verwacht een wonder!

We zitten hier vandaag bij elkaar in de magie die jullie hebben gecreëerd. Die magie dragen jullie in je hart met je mee, waar jullie ook gaan. Jullie hebben iets heel unieks gecreëerd. Jullie hebben een verbindingspunt van tijd en ruimte gecreëerd dat oorspronkelijk niet gepland was. Als gevolg daarvan worden er, zelfs vandaag, aanpassingen aan jullie Aarde gemaakt waar oorspronkelijk zelfs niet aan gedacht was. Voordat we in al de details treden van wat er nu voor jullie ligt, willen we jullie eerst een kijkje geven in de werkelijkheid die wij vanuit ons perspectief zien. Want zoals we jullie altijd al hebben gezegd, hebben jullie mensen problemen met werkelijkheid; jullie denken nog altijd dat die echt is.

Spiegels van werkelijkheid

Jullie leven in wat wij de “illusie” noemen! Jullie leven in de illusie van een Speelbord met mensen die doen alsof ze afgescheiden zijn van elkaar terwijl jullie dat niet zijn. In feite zijn jullie één hart met vele geesten (denkwijzen). Het is één liefdesnetwerk dat jullie met elkaar delen en dat jullie met elkaar verbindt. Wij zeggen jullie dat het de komende zes jaar noodzakelijk zal zijn dat jullie dat éne hart van de mensheid respecteren. Magie ontstaat wanneer jullie jezelf zien in de ogen van een ander menselijk wezen, want op die manier kunnen jullie je eigen unieke schoonheid weerspiegeld zien. In werkelijkheid kijk je in de ogen van God. Wanneer je jezelf ziet in de ogen van anderen, kun je jezelf weerspiegeld zien in de ware spiegels die je op je pad hebt geplaatst, en dat is zo mooi dat het met geen pen te beschrijven is. Al het andere dat jullie in je wereld waarnemen is een illusie. Het is een illusie die jullie hebben gecreëerd om jullie verstoppertjesspel te kunnen spelen: God die op zoek is naar Hemzelf en probeert Haarzelf te vinden. Jullie doen fantastisch werk met die taak, maar we zeggen jullie ook dat de sluier jullie in de war brengt. Jullie willen naar iets kijken en denken dat het echt en tastbaar is. Het is iets dat jullie kunnen aanraken en voelen, dus geloven jullie dat het echt moet zijn. Maar wij zeggen jullie dat het deel van het voorwerp dat jullie in de fysieke wereld kunnen aanraken en voelen, in feite de illusie is. Dat is het deel dat niet echt is. Als jullie een kristal in je hand houden, kan dat kristal in feite op verschillende plaatsen tegelijk zijn. De natuurlijke staat van de kosmos is er een van multidimensionaliteit, maar de sluier is ontworpen om dat aspect voor jullie verborgen te houden. Slechts één van de plaatsen waar het kristal bestaat, is in jouw hand. Het zijn jouw voorstelling en verwachting bij het vasthouden ervan die het in jouw ervaring echt maken en het massief lijken te zijn in je hand. Jullie zijn de scheppers. Jullie creëren elke stap voordat je voet de grond raakt en de komende zes jaar zal dat steeds duidelijker worden. Als jullie verder in de evolutionaire spiraal komen, zullen jullie leren om de geschenken van het multidimensionale bestaan te gebruiken.

Verwachtingen en hoe jij je iets voorstelt creëren werkelijkheid

Jullie zullen ontdekken dat je eigen verwachtingen je werkelijkheid creëren meer dan jullie ooit eerder hebben ervaren. Stel je eens even voor dat alles in je wereld uit verschillende dimensies tegelijk bestaat. Dan zal je ervaring, en daardoor je werkelijkheid, worden bepaald vanuit welke dimensie en vanuit welk punt jij je een voorstelling maakt van de dingen. In een onbewuste wereld is die keuze voor jullie verborgen gebleven. Dat is nu snel aan het veranderen, want meer mogelijkheden dan jullie je ooit hebben kunnen voorstellen, liggen nu voor jullie. Als oefening vragen we jullie naar het kristal te kijken met twee bewuste gedachten: (1) Wat is het hoogste voorstellingspunt van waaruit ik dit voorwerp kan bekijken? En (2) Wat zijn mijn verwachtingen bij het bekijken ervan? Wij menen te kunnen aannemen dat jullie met dit inzicht in plaats van het kristal in je hand te zien als echt en tastbaar, het kristal maar ook de wereld om je heen meer gaat zien als een mogelijkheid dan een werkelijkheid.

Zodra jullie vertrouwd raken met deze manier van denken, nemen jullie meer van de multidimensionale kwaliteiten in je op die de sluier tot dusver voor jullie verborgen heeft gehouden. Jullie zullen merken dat jullie je aangetrokken voelen tot plaatsen die je inzicht veranderen, en let dan eens op de weerspiegeling van je unieke schoonheid in de mensen om je heen. Die mogelijkheden zullen groter worden dan ooit. Jullie worden bewuste scheppers. Jullie nemen nu de verantwoording voor je eigen leven, want het is niet langer gepast om die verantwoording weg te geven – in feite je eigen kracht weg te geven – aan wereldleiders. Het is niet langer gepast om de verantwoordelijkheid voor je eigen werkelijkheid weg te geven aan je partner, je kinderen, aan een gezagsdrager of wie dan ook. Deze mensen kunnen mogelijk een belangrijke rol spelen in je leven maar vergeet niet dat jij de enige bent die de verantwoording kan nemen voor hoe jij je iets voorstelt en je verwachtingen. Dat is het allerbelangrijkst in je wereld als bewuste schepper, want hoe jij je iets voorstelt en je verwachtingen creëren je werkelijkheid. Daarom vragen we jullie om de moed te hebben een nieuwe keuze te maken als je op een bepaald moment ongelukkig bent met de werkelijkheid die je hebt gecreëerd; om je ogen heel stijf dicht te knijpen en als je ze weer open doet een nieuwe wereld van mogelijkheden voor je te zien. Zie liever mogelijkheden dan werkelijkheden, want dat zal je spirit in vuur en vlam zetten, speciaal in de komende tijd.

Het verrijzen van Lemurië

Het jaar 2006 opent mogelijkheden als nooit tevoren als gevolg van wat jullie hebben gecreëerd. Wij zullen jullie enkele dingen vertellen waar jullie op moeten letten, want jullie leven in opwindende tijden. We hebben jullie vele malen verteld dat Lemurië niet is verzonken, het veranderde van dimensie door wat jullie ascensie noemen. Wat we niet eerder hebben gezegd, is dat Lemurië vandaag de dag nog steeds bestaat. Lemurië zal naar jullie terugkeren en jullie zullen zien dat de Lemurianen weer terugkomen in jullie leven aangezien jullie vibratie nu het niveau begint te bereiken waarnaar zij ascendeerden toen ze van de Aarde verdwenen. In werkelijkheid voldoen jullie nu aan hun verwachtingen en daarom zullen jullie werkelijkheden elkaar spoedig kruisen. Het nieuwe Lemurië zal een deel van het spel worden. Dat wil niet zeggen dat er een nieuw continent uit de oceaan zal oprijzen, want dat is niet de heersende opvatting over het algemene beeld of de verwachting. Wat er eerst zal gebeuren is dat de Lemurianen weerspiegeld en wakker zullen worden in een ieder van jullie. Jullie zullen mensen tegen het lijf lopen waarmee jullie leefden in de tijd van Lemurië. Jullie zullen nieuwe mensen gaan ontmoeten die grote betekenis hebben in je leven, die de God in je weerspiegelen zoals jullie in heel lange tijd niet hebben meegemaakt. Jullie zullen de Lemurianen ontmoeten die op jullie hebben gewacht in die andere dimensie van tijd en ruimte. Jullie zullen hulp van hen krijgen, maar niet als opgestegen meesters die jullie komen leiden. In plaats daarvan zullen ze naast jullie staan en jullie helpen je verwachtingen elk moment te verruimen. Zij zijn hier om samen met jullie te ascenderen. Ze zijn hier zowel om jullie te helpen, als door jullie geholpen te worden. Het volgen van de leider zal niet langer werken op de manier waarop het dat voor mensen eens deed. Jullie zijn nu in de Tweede Golf van Bekrachtiging en leren om jezelf te leiden, om jezelf te volgen. Het gaat nu over het volgen van jezelf en het zij aan zij gaan met degenen die sterk genoeg zijn om naast jullie te staan en jullie energie te ondersteunen zonder die van jullie of van wie dan ook weg te nemen. De Lemurianen hebben geduldig gewacht, vol verwachting in de hoop dat jullie op een dag dit niveau zouden bereiken… en hier zijn jullie dan. Lieverds, het is onze grootste hoop dat jullie vol zelfrespect het spel zullen spelen en je ware grootsheid zullen kennen. Kijk fier en zelfverzekerd in de ogen van de mensen om je heen en verwacht een prachtige weerspiegeling te zien van de God die je bent.

Vijfdimensionale aanpassingen

Er gebeurt veel. We hebben jullie al eerder verteld dat de menselijke biologie door veel evolutionaire fasen gaat. Velen van jullie werden om 3 uur ‘s nachts wakker en sloten zich op die manier aan bij de club van 3 uur ’s nachts. Ja, jullie kunnen je hand weer naar beneden doen. Wij weten wie jullie zijn. Wij brengen jullie vaak een bezoek om 3 uur, 4 uur, 5 uur in de vroege ochtend. Dat is een deel van een slaaptriade die steeds gewoner zal worden bij mensen. Deze triade zal jullie helpen drie uur te slapen, twee uur wakker te zijn en dan weer drie uur te slapen. Dat zal jullie normale slaappatroon worden wanneer jullie je ontwikkelen. We hebben jullie ook verteld dat hartkloppingen en een onregelmatige hartslag heel gewoon zijn. Als jullie je vibratie heel snel verhogen, moet het fysieke lichaam soms een slag overslaan of onregelmatig slaan om de achterstand in te lopen ten opzichte van de hogere vibratie die jullie ontwikkelen. Jullie staan niet alleen in die veranderingen. Er gebeurt iets wanneer jullie de vijfde dimensie binnenstappen. De gemakkelijkste manier om de vijfde dimensie te begrijpen is door het begrijpen van de eerste drie. We zullen het in heel eenvoudige woorden zeggen. De eerste drie zijn gewoon: hoogte, breedte en diepte. De twee dimensies waarmee jullie nu een nieuwe relatie opbouwen, zijn tijd en ruimte. Om die reden moeten ook tijd en ruimte zich aanpassen op precies dezelfde manier als waarop jullie vibratie zich moet aanpassen om naar de hogere stadia van de Nieuwe Aarde te gaan. Je zou kunnen zeggen dat de Aarde zelf dit jaar een hartslag overslaat. Jullie zullen dit jaar van jullie tijdrekening een extra seconde hebben waar jullie iets mee moeten doen. Jullie krijgen tijd, lieverds. Het is maar een moment, maar het is een magisch moment.

De magische seconde

Het is een aanpassing, niet alleen aan de manier waarop jullie groeien of de tijd bijhouden, maar een aanpassing van de Aarde zelf. Jullie voorstelling van een seconde is dat jullie tellen van eenentwintig naar tweeëntwintig. Wij zeggen jullie dat het veel, veel meer is dan dat, want er bestaan hele werelden die leven binnen die magische seconde. Jullie zullen het begin van een kruising van werkelijkheden hebben, waar twee werkelijkheden elkaar kruisen en permanente indrukken achterlaten. Dat begint dit jaar. Een van de tekenen en voorbereidingen daarvoor is die extra seconde die jullie wetenschappers in jullie uurwerken zullen inbrengen. Dit is een onverwachte aanpassing die gemaakt moet worden tengevolge van de op handen zijnde evolutie. Ja, de Aarde is aan het veranderen. De Aarde is aan het verschuiven. De rotatie van de Aarde is aan het veranderen in verhouding tot alle andere planeten. Ook al wordt haar rotatie langzamer, ze verhoogt haar vibratiepatroon. Die aanpassingen zullen heel erg overeenkomen met jullie eigen hart dat hartkloppingen of een onregelmatige hartslag ondervindt, want die aanpassingen gebeuren. Wees je daar goed van bewust. Wat gaan jullie doen met dat geschenk van een extra seconde?

Verwacht een wonder

We geven jullie een suggestie. Aangezien het hele leven gewoon een waarneming is, een potentiële mogelijkheid – geen werkelijkheid – vragen we jullie om die magische seconde op te pakken en er iets heel bijzonders mee te creëren. Verwacht een wonder van de meest fantastische proporties. Weten jullie wat er gebeurt wanneer een groot aantal mensen een wonder verwacht? Het gebeurt niet alleen, maar het gebeurt voor iedereen, zelfs voor de mensen die het niet verwachtten. De honderdste aap theorie is meer dan een theorie. De vibratie van verwachting bouwt op, de één na de ander totdat een kritieke massa van vibratie is bereikt. En precies op dat moment voelt iedereen de verschuiving. Wanneer voldoende mensen dezelfde gedachte vasthouden, wordt een gedachte van God weerspiegeld in de Universele Energie en onmiddellijk verspreid door het hele spel. Op dat moment zullen alle wezens binnen het vibratiebereik, dat bekend staat als Aarde, de nieuwe vibratie voelen en overnemen. Als een gedachtepatroon de Universele Energie bereikt, wordt die teruggespiegeld naar jullie werkelijkheid. Dat is de perfecte manifestatie van dat gedachtepatroon. Dus wat gaan jullie wensen? Gaan jullie iets materieels wensen? Gaan jullie een situatie of een relatie wensen, of gaan jullie het hoogste potentieel wensen en de meeste opwinding die je fysieke lichaam kan bevatten? Gaan jullie de grootste mogelijkheden wensen in dat magische moment van jullie extra seconde?

Wij zeggen jullie lieverds, dat het opwindend is om toe te kijken. Nooit werd dit gedroomd in welke werkelijkheid dan ook. Nooit ofte nimmer is er gedroomd dat mensen zo ver zouden komen met het spel. Jullie staan op het punt om weer bij het begin terug te komen. Toen jullie de eindtijd passeerden, was er een groot feest. Toen jullie de vibratieniveaus waarin jullie leefden in de dagen van Atlantis en Lemurië evenaarden, werd en nog meer gevierd. Nu zullen jullie deze niveaus nota bene voorbij gaan en overtreffen. Dat is een wonder van de grootste proporties. Als nooit tevoren zijn alle ogen op jullie gericht, want jullie zijn de grootste engelen die ooit hebben geleefd. Jullie zijn de hoop van de hemel, levend in fysieke lichamen. Jullie hebben de potentie om de grootste van alle werkelijkheden van de Hemel op Aarde te creëren, als jullie maar een wonder zullen verwachten. Houd die gedachte vast. Houd die verwachting vast. Houd die energie van dankbaarheid vast voor het wonder dat jullie op het punt staan te creëren en wacht op de magie. Jullie zijn de magiërs van het Speelbord en die extra seconde is een seconde van wonderen.

2006 – Halverwege de aftelling naar ascensie

In de aftelling naar ascensie zijn jullie halverwege. Jullie kijken nu rond om nieuwe dingen te creëren, want wanneer die magische kruising van tijd en ruimte plaatsvindt in het jaar 2012, zullen jullie je bewust worden dat alles wat was voorspeld, eerder heeft plaatsgevonden. Jullie hebben het meeste ervan reeds ervaren. Jullie creëren nu nieuwe mogelijkheden. Waarmee zouden jullie dat vacuüm willen opvullen? Wat is het hoogste potentieel dat jullie zou stimuleren? Ga voor de passie, lieverds. Creëer het wonder. Verwacht het en geniet ervan als het komt.

Lieverds, jullie hebben er geen idee van hoe er overal in Alles wat is naar jullie gekeken wordt. Pas wanneer jullie echt naar Huis terugkeren, zullen jullie dat begrijpen. Als zij jullie thuiskomst vieren, vragen jullie je af waar al die drukte over gaat. Vragen jullie je af waar al die opwinding voor is en vragen jullie je af wat jullie nu gedaan hebben dat meer bijzonder was dan wat anderen hebben gedaan. Maar jullie speelden het Spel. Jullie hadden de moed om de sluier voor te doen en te vergeten wie je was. Jullie hadden de moed om hier naar de Aarde te komen en tegen de muren op te lopen van het niet her-inneren dat jullie de zoons en dochters van de Koning zijn, dat jullie God zijn die zich manifesteert in menselijke vorm. Wij eren jullie met de grootste liefde. Het is voor ons een grote eer geweest om onze vleugels voor jullie uit te spreiden en jullie te helpen her-inneren wie jullie zijn. Vergeet niet dat wij het zijn die in jullie ogen kijken en verwachten God te zien.

Het is voor ons een grote eer om jullie te vragen elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je hebt en denk eraan dat het een heerlijk spel is. En… speel goed samen.

Espavo
de Groep

Bron: lichtwerker.com