Opium - De Olie van Afghanistan, 2

Zo 15 Januari 2006 00:07 | Innercircle | 6044 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Op mijn eerste artikel over de opium in Afghanistan kreeg ik verschillende reacties en sommigen vonden dat opium niet de werkelijke reden is voor de aanwezigheid van de internationale troepenmacht in Afghanistan. Natuurlijk is opium niet de enige reden; Afghanistan is een buurland van Iran dat al langer in het vizier ligt van de Amerikanen, en ook China grenst nog voor een klein deel aan dit voor de Amerikanen strategisch belangrijke land. En dan is er natuurlijk de olie- en gastoevoer die al onder het Talibanregime via Afghanistan zou gaan lopen. Een samenvattend beeld m.b.t. olie- en gasbelangen kunt U hier vinden.

Ik zal dus niet ontkennen dat olie en gas een grote en op dit moment misschien wel de voornaamste rol spelen in de oorlog die nu in Afghanistan woedt. Maar als we kijken wat zich op dit moment afspeelt in met name het Zuiden van Afghanistan, dan zien we voornamelijk Amerikaanse soldaten de lokale bevolking intimideren, met name de papaverboeren. Als de papavervelden in handen zijn van de Amerikanen zullen zij de papaver zeker gebruiken om miljoenen dollars te verdienen om o.a. de militaire operaties te bekostigen, want uiteindelijk interesseert het de Amerikanen in het geheel niet van waar het geld komt, als het er maar komt. De papaver is voor de Amerikanen dus een heel belangrijke bron van inkomsten!

Maar denk ook aan de farmaceutische industrie. In een nieuwe wereldorde zouden mensen uitstekend kunnen worden beheerst door hen te drogeren. Vergezocht? Denk een aan de debuutfilm van George Lucas, THX-1138. Ik vind deze film een meesterwerk, niet alleen filmtechnisch, maar ook door het mogelijke toekomstbeeld dat wordt geschetst. Wat mij als numeroloog natuurlijk direct opviel waren de getallen 11 en 38 (3+8 is ook weer 11), en in één van de beginscènes stond op een glazen schuifduur als kamer of afdeling weer nummer 11. Of Lucas dit opzettelijk deed of intuïtief weet ik niet, maar het is een duidelijk signaal m.b.t. de wereld die hij in deze film schetst, namelijk een wereld van manipulatie, bedrog en onderdrukking. Hieronder volgt de Engelstalige synopsis van de film:


scène uit THX-1138

In de huidige maatschappij zijn het de TV, de radio en andere mediabronnen en niet te vergeten de ziekenzorg en verzekeringsmaatschappijen die de bevolking drogeert met leugens, bedrog en mis-leiding. En als wij voldoende in slaap zijn gesust, kan de farmaceutische industrie in een volgende fase verder gaan met het toedienen van gif.

Papaver kan als grondstof heel nuttig zijn voor het menselijk welzijn, mits positief aangewend. Onderschat niet welk financieel voordeel in de huidige tijd wordt behaald met de gecontroleerde wereldwijde distributie van drugs, met name in de werelddelen waar de bevolking wordt onderdrukt. Deze negatieve toepassing van papaver werkt direct in op het welzijn van de mens, terwijl het gevecht om olie en gas indirectere gevolgen heeft, hoewel ook daarbij door geweld mensen om het leven komen. Maar dat aantal levens is geen vergelijk voor het aantal levens dat wereldwijd door drugs wordt verwoest.

Er wordt relatief weinig aandacht besteed aan de verspreiding van drugs, terwijl we bijna dagelijks worden geconfronteerd met bomaanslagen en militaire acties in Irak en Afghanistan. Maar drugs is in mijn ogen een sluipmoordenaar die stilletjes zijn werk doet. Natuurlijk, de explosies en militaire acties zijn indrukwekkend, angstaanjagend, verschrikkelijk, maar kijk eens in de diverse grote steden in de wereld waar mensen hun leven ontwrichten doordat zij zichzelf drugs toedienen. De bedoeling van de negatieve krachten die zich bij deze wereld manifesteren is ontwrichting van het leven dat op deze planeet zo mooi kan zijn en dat ook bedoeld was te zijn. Maar tegenwoordig krijgen wij de ene ontwrichting na de andere via onze beeldbuis te zien en wij lijken dat steeds normaler te gaan vinden.

Dus ja, Afghanistan is strategisch van belang, maar bedenk dat de militaire acties voor een groot deel worden gefinancierd met drugsgeld, geld dat tegelijkertijd aangeeft hoeveel levens er worden verwoest. Want het geld van de belastingbetalers alleen is niet voldoende voor al die peperdure militaire operaties. Het is dus niet alleen ons geld dat wordt besteed als Nederlandse militairen naar Afghanistan worden gestuurd en het zijn niet alleen de levens van de militairen of van de Afghaanse bevolking die op het spel staan, ook de miljoenen mensen die wereldwijd verslaafd zijn aan drugs tellen mee, en dat verband schijnen maar weinig mensen door te hebben.

door Frank Hoogerbeets

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Bron: Ditrianum