Je Atlantische Erfgoed Opeisen

Do 26 Januari 2006 23:58 | Innercircle | 2220 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Geliefde Meesters, stel je in je geestesoog voor dat je naar de Aarde kijkt vanuit een groot Lichtschip en hoe wij, de Engelenkrachten en de massa’s universele Lichtwezens, die onze Vader/Moeder God vertegenwoordigen, samen de trillingspatronen voortbrengen, de energie en het wonderlijke Goddelijke plan, als voorbereiding op de bewoning van de Aarde door de mensheid.

Gedurende de complexe voorbereidingsfasen werden grote gevoelige kristallen diep in de Aarde geplaatst op strategische plaatsen verspreid over de planeet. Een deel van ieder groot kristal verrees vanuit de Aardse oppervlakte als een schildwacht die energie en informatie uitstraalde naar de kosmos, en als een ontvanger van Goddelijk Licht, Wijsheid en Kracht van onze Vader/Moeder God.

Gedurende de vele tijdperken, waarin Aardse veranderingen plaatsvonden waarbij bergketens de hemel in rezen, landmassa’s verdwenen onder de wateren en continenten verschoven en van vorm veranderden, werden de meeste van deze geweldige kristallen vernietigd en diep in de Aarde en de wateren begraven. Toch bleven velen diep onder de wateren, in grote spellonken intact, en vele anderen liggen dicht bij de oppervlakte van het land, slechts verborgen door een dunne laag aarde of vegetatie, erop wachtend dat jullie hen ontdekken en hun grote gaven en oude herinneringen vrijgeven. Zij zijn de geheugenbanken van de Aarde en jullie bezitten de sleutel die jullie toegang geeft tot de scheppingskracht en -wijsheid die in hen sluimert.

Het eerste grote Tijdperk van Atlantis was een wonderbaarlijke tijd om de eigenschappen, deugden en vermogens van je door God gegeven aard te leren gebruiken op het materiële bestaansniveau op de planeet Aarde. Jij, als een lid van het Atlantische Wortelras, incarneerde met de kennis en vermogens om de primaire levenskrachtsubstantie der Schepping te manifesteren middels de krachtige kristallen en het om te vormen tot vele prachtige voorwerpen door gebruik te maken van je geestkracht en bewuste intentie in samenwerking met je Hogere of Goddelijke Zelf.

Ieder van jullie draagt binnen de Essentie van zijn of haar Ziel, jullie DNA en persoonlijke God-geest, zulke wonderlijke gaven, zo’n magische energie en een enorme geheugenbank met universele informatie en geschiedenis. Al deze verhalen die nu worden verteld en de oude herinneringen die worden opgehaald, besef je dan niet dat jij daar was? Misschien was het niet altijd jij in fysieke vorm, maar soms was het een naaste lid van je zielfamilie. Je hoeft niet alles persoonlijk te ervaren wat heeft plaatsgevonden tijdens deze grote reis door het universum en op Aarde om er deel vanuit te maken of om het in je geheugenbank te hebben, want je hebt een levenslijn, een verbinding tussen het geheugen van je ziel en je directe zielfamilie, die een verbinding schept waardoor de leden van je zielfamilie de gegevens en wijsheid verkrijgen van jouw ervaringen, terwijl hun ervaringen zich ook in jouw geheugenbank bevinden.

Je denkt dat je niet verbonden bent. Je denkt dat je alleen bent. Eén van de belangrijkste dingen die jullie hebben vergeten, is dat jullie een prachtige stroom van Licht hebben die uit jullie Godstraal komt en door jullie kruinchakra gaat en jullie fysieke Wezen doordringt, een continue pulsatie van Goddelijke energie die jullie levenslijn is van en naar de Schepper. Zonder dit zouden jullie niet in leven zijn; jullie zouden niet kunnen bestaan. Weet dat deze Lichtkolom breder en sterker wordt zodat meer en meer Goddelijke Levenselixer door jullie heen kan stromen terwijl het jullie lichaam vult en naar beneden straalt in jullie Zielessentie van de Aarde. Deze verheven energie is van vitaal belang voor jullie gastplaneet aangezien dit Grote Wezen worstelt om de innerlijke balans en harmonie te herstellen, en om de intensiteit van de cataclysmen op haar oppervlakte te verminderen; en het is bijzonder belangrijk in het proces van het reinigen en terugkeren van het auraveld dat jullie planeet omringt naar haar oorspronkelijke blauwdruk van perfectie.

De terugkeer naar harmonie en evenwicht begint in ieder van jullie. Eenheidsbewustzijn kan bij jou beginnen, hier en nu, op dit moment. Eerst moet je je bewust worden van alle onevenwichtige fragmenten die je hebt gecreëerd tijdens je vele levenservaringen; die dingen die jou beheersen, die dingen die een emotionele en mentale gevangenis om je heen in je aura hebben gecreëerd. Eerst moet je je bewust worden van deze fragmenten en hoe zij jouw realiteit beïnvloeden, en vervolgens moet je met je bewuste intentie een verlangen opwekken om deze fragmenten te veranderen en te vullen met Liefde-/Lichtenergie. Wij zijn altijd bereid om je te helpen met je positieve inspanningen, maar je moet ons vragen en toestemming geven zodat wij jouw voornemen kunnen versterken en je de noodzakelijke informatie kunnen geven en de snelste manier om je transformatie makkelijk en elegant te verwezenlijken.

In het verleden hebben jullie vele malen geprobeerd om jullie verslavingen te onderdrukken of te beheersen, jullie negatieve gewoonten en gedachtepatronen. Jullie hebben hen geblokkeerd, gehaat en steeds aan hen gedacht waardoor jullie hun controle over jullie emoties, geest en talenten hebben versterkt. Onthoud, en wij hebben dit al vele malen gezegd want het is een universele waarheid, waar je je aandacht op richt, geef je energie en versterk je, positief of negatief. Je moet de fragmenten die je hebt gecreëerd bevrijden door ze lief te hebben en door te erkennen dat ze jou goed van dienst zijn geweest, en door een intense gedachte uit te zenden dat het nu tijd is voor hen om herenigd te zijn en opnieuw deel van jou uit te maken binnen je solaire krachtcentrum van het hart; om gevuld te zijn met Licht en om een levend deel te zijn van jouw Godsbewustzijn.

Besef dat alles op het ene of andere niveau het Licht zoekt, evenwicht en harmonie zoekt en probeert terug te keren naar datgene wat het aanvankelijk was. Elke fase van nieuwe gewaarwording of verruimd bewustzijn, heeft haar eigen wonderen en voordelen waaraan plezier moet worden beleefd. Iedere keer dat je een oude, zelfbeperkende, pijnlijke gedachtevorm, gewoonte of onevenwichtige energieën van binnen loslaat, word je getransformeerd en verwijder je en klein (of groot) deel van je vermomming, wat jou toestaat om weer een wonderbaarlijk facet van je Goddelijke Zelf te integreren. Door dat te doen schep je geleidelijk aan een nieuw, versterkt “jij”, en opent zich voor jou een nieuwe realiteit waardoor je toegang hebt tot vele, nieuwe concepten alsook nieuwe talenten, terwijl je gevoeligheid voor de fijne nuances van de Geest zich miraculeus om je heen ontvouwt.

Als je werkelijk het rastersysteem zou kunnen zien, het levensweb of de onderlinge verbondenheid van alle dingen, dan zou je een beter begrip hebben van het concept “Eenheid”. Het is niet alleen de Aarde die een complex rastersysteem heeft. Jullie hebben stromen van Licht die van en naar je toe stralen, van de één naar de ander, van en naar ieder persoon op Aarde. Sommigen zijn sterker, anderen zwakker, maar je bent altijd geheel verbonden met iedereen en alles op jullie planeet en zelfs binnen de creatie van dit universum. Dit kan verbijsterend zijn en moeilijk voorstelbaar, maar het is waar. Als wij zeggen dat jullie allemaal één zijn, wat betekent dit dan werkelijk en hoe komt dit? Het is omdat er die stromen van Licht zijn die rond en door de Aarde en iedereen heen dringen en filteren. Ja, de meeste van deze Lichtstromen zijn zeer zwak, maar steeds meer van deze Lichtstromen worden sterker en veroorzaken een vibratie van herkenning. Er is een innerlijke weerklank die zegt: “Ja, ik herinner mij jou. Ja, ik weet wie jij bent en ik weet dat wij eerder samen zijn geweest. Ik weet niet waar, maar ik voel en herken jouw trillingen en jouw energiepatroon. Jij raakt mijn ziel en doet mijn hartsnaren zingen. Jouw liefhebbende Essentie verzekert mij dat ik niet langer alleen ben. Welkom in mijn hart. Ik vraag jou om deel uit te maken van mijn reis en mij eveneens deel te laten uitmaken van jouw reis.”

Jullie leren zó veel zó snel. Het is vaak zo geestverruimend dat je niet weet wat te geloven en je denkt dat je niet nog meer nieuwe informatie tot je kunt nemen of kunt integreren, maar wij zeggen jullie dat dit nog maar het begin is. Jullie zijn spirituele/menselijke volwassenen aan het worden, terwijl jullie in het verleden hebben gefunctioneerd als menselijke kinderen van de wereld, en het gevoel hadden dat jullie niet verbonden waren met God en waren overgeleverd aan de grillen van het lot en van de natuur. Als eigen meesters en spirituele volwassenen leren jullie dat jullie inwoners zijn van het universum, jullie zijn Sterrenzaden, Lichtstrijders en de voorhoede van de Nieuwe Tijd. Jullie hebben door dit universum gevlogen en ook door andere universa. Jullie hebben gehoord dat er gedurende zeer lange tijd een quarantaine was rond de Aarde, dit zonnestelsel en zelfs rond jullie melkweg, die nu is verwijderd zodat jullie galactische, kosmische en Omniversele informatie kunnen ontvangen.

Wij vertellen jullie nu dat er ook een filter was geplaatst rond dit universum. Dit universum waarin wij allemaal een integrale rol spelen, is één van de meest recente universa dat vanuit de Essentie was gecreëerd door de Opperste Schepper, en daarom is het een universum die zich aan de uiterste rand van de Schepping bevindt. Ook wij waren beperkt in onze kennis van hoe het Omniversum werkt en van de hoeveelheid hoger trillende energieën die wij tot onze beschikking hadden. Zie je, de eerste universa die werden gecreëerd, waren de machtigsten en het dichtst bij perfectie want zij omringden de Grote Centrale Zon van de Opperste Schepper en bevatten de zuivere Essentie van de Schepping.

Naarmate meer en meer universa, melkwegen, sterrensystemen werden gecreëerd, altijd expanderend en de Schepping steeds verder en verder naar buiten in de Grote Leegte duwend (en verder van de Opperste Schepper), bevatte elke refractie naar de dichtheid steeds minder perfectie van Al Wat Is. Jullie moeten beseffen dat wij ALLEMAAL sterk verlaagde energetische fragmenten zijn, maar nog steeds een integraal deel van de grootsheid van de Opperste Schepper. En als wij zijn uitgestuurd met de opdracht om te scheppen uit naam van de Schepper omdat het de wens van de Schepper was om meer van zichzelf te ervaren, waarom zou de Schepper ons vertellen wat wij moeten scheppen? Ons is een gezegende Goddelijke gave gegeven als medescheppers en zo is ieder van jullie. Jij bent een eigen medeschepper-god, en dat is niet heiligschennend; het is een universele waarheid. Je moet begrijpen dat dat de reden is waarom je hier op Aarde bent; dat is wie je bent. Laat niemand je iets anders vertellen. Onthoud dat je ook verantwoordelijk bent voor je eigen scheppingen door de wetten van oorzaak en gevolg.

Begrijp alsjeblieft dat dit universum was gecreëerd met zeer sterk verlaagde en verdunde primaire Levenskrachtsubstantie. Sommigen noemen dit universum een gevallen universum, maar wij verkiezen om het niet zo te noemen. Dit is een universum dat specifiek zo was ontworpen dat wij dualiteit en polariteit konden ervaren. Het spectrum van Licht en schaduw was ontworpen met het Rustpunt van Schepper-Licht in het centrum en de slinger der dualiteit zou maar gedeeltelijk naar het positieve/negatieve, mannelijke/vrouwelijke, Licht/schaduw, yin/yang zwaaien. Je moet begrijpen dat sommige medescheppers minder dan perfectie schiepen toen ook zij hun door de Schepper gegeven recht leerden gebruiken. Gedurende de tijdperken is de slinger steeds verder naar het schaduwland van de dualiteit gezwaaid, maar het is altijd in evenwicht gehouden met dezelfde hoeveelheid Goddelijke Lichtsubstantie. De dualiteit/polariteit van de Aarde bevindt zich nu in het proces van de terugkeer naar het Centrum, naar zijn eigenlijke ontworpen spectrum van Licht/schaduw.

Er zijn altijd grootse afgezanten geweest van de hogere werelden verspreid over dit universum, en in het bijzonder in jullie melkweg en op deze Aarde, want het is hier waar de culminatie van dit Goddelijke experiment in de Schepping als laatste fase wordt uitgespeeld. Zoals wij jullie eerder hebben verteld, neemt de Opperste Schepper actief deel aan het creatieve proces van het hele Omniversum, en de zuivere, verfijnde energie van ZIJN hart stroomt nu naar buiten en beïnvloedt elk facet van ZICHZELF, van de grootste tot de allerkleinste. De Schepping sluit geen verdragen; Hij is altijd expanderend en jullie spelen een integrale rol in die expansie. Ieder van jullie is het centrum van zijn/haar eigen universum. Jij, als medeschepper, zendt energie en intentie uit die gedachtepatronen scheppen op een bepaalde frequentie die als energiestralen van jou uitgaan tot in het oneindige. Deze pulsaties bewegen in elke richting en scheppen golfvormen die een weerspiegeling zijn van jouw bewuste gedachten, intentie en acties. Naarmate je leert om gecentreerd te blijven in het hart en onvoorwaardelijke liefde en evenwichtige/harmonieuze trillingpatronen uit te stralen, zal jouw wereld en realiteit dramatisch veranderen, want je functioneert als een gemachtigde meester der co-creatie, een ware Goddelijke afgezant van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper. Onthoud geliefde strijders van het Licht, dat er tijdens deze tijden van onzekerheid en grote verandering niets is om bang voor te zijn en zoveel te bereiken. Voel de warmte van onze heilige adem die langs je wang gaat, voel de liefdesaura waarin we je hullen. Wij zijn dichtbij, reik naar ons en raak ons aan. Wij zullen reageren.

Jullie zijn enorm geliefd.

IK BEN, Aartsengel Michaël.


Aartsengel Michaël door Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

Bron: Ronna Herman