Opium - De Olie van Afghanistan, 1

Zo 15 Januari 2006 00:02 | Innercircle | 7495 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Op dit moment is er veel onrust in het Nederlandse kabinet omdat men het er niet over eens kan worden of er al dan niet Nederlandse troepen naar Afghanistan moeten worden gestuurd. En wat met een gewoon voorstel niet lukt, probeert de regering nu voor elkaar te krijgen door de opinie van het volk naar zich toe te trekken door te verkondigen dat “het Afghaanse volk ons nodig heeft!” Natuurlijk zeggen veel mensen dan (als reactie op de inwerking op hun emoties) dat het Afghaanse volk moet worden geholpen. Daar mogen zelfs wel wat Nederlandse jongens voor sneuvelen. Immers, het is voor een hoger doel!

Maar is de roep van de regering wel terecht? Kunnen wij onze regering nog wel geloven en vertrouwen? We hebben tenslotte al zo vaak ervaren dat het ene wordt gezegd en het andere wordt gedaan, niet alleen als het om onze regering gaat, maar ook m.b.t. bijvoorbeeld de Verenigde Naties. De geschiedenis heeft geleerd dat tenzij er ergens voordeel valt te behalen, er weinig of niets wordt ondernomen om het leed in de wereld daadwerkelijk te bestrijden, ondanks de beloftes die keer op keer worden gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schijn bedriegt: dit leuke plantje is een belangrijke reden voor de aanwezigheid van internationale
troepen in Afghanistan.


Een goed voorbeeld zijn de 11 miljoen mensen die in 1984 in Ethiopië de hongerdood stierven. Dat gebeurde niet omdat de Nederlandse bevolking of die van andere landen geen (financiële) hulp boden, maar omdat de Verenigde Naties ter plekke niet adequaat hebben gehandeld. Enig idee waarom? Er worden al tientallen jaren miljarden dollars geïnvesteerd in bewapening en ruimtevaart en men heeft op technologisch gebied al zeer veel gepresteerd. Waarom is men dan niet in staat om noodlijdende bevolkingsgroepen voldoende hulp te bieden? In de jaren negentig hebben de Verenigde Naties niet kunnen voorkomen dat in Rhwanda 900.000(!) Tutsi’s werden afgeslacht door de Hutu’s, ondanks dat het VN-leger aanvankelijk wel in dat land aanwezig was, maar dat leger trok zich op tijd terug! Evenmin konden zij voorkomen dat 7.000 Moslimmannen in Srebrenica werden vermoord. Je zou toch bijna gaan geloven dat er een geheime agenda bestaat met de bedoeling om de wereldbevolking drastisch te reduceren. Goedgelovige mensen zouden dit waarschijnlijk een schandalige gedachte vinden, maar bedenk wel dat de ziekte Aids zich aanvankelijk juist daar ging verspreiden waar de Wereld Gezondheidsorganisatie, die onderdeel is van de VN, kort tevoren de bevolking had gevaccineerd! Dat gebeurde (uiteraard) in Afrika.


Het rode gebied geeft aan waar opium wordt geproduceerd. In dit
gebied zouden de Nederlandse troepen moeten gaan opereren!.
In de afgelopen vijftig jaar hebben de VS in verschillende regio’s in de wereld militair ingegrepen, zogenaamd om het communisme te bestrijden of om niet-democratische regiems omver te werpen. Klinkt dit geloofwaardig? Waarom is er in die betreffende regio’s zoals Vietnam en Irak dan zoveel menselijk leed ontstaan nadat het Amerikaanse leger had ingegrepen? Accepteren wij dat dit leed werkelijk een “prijs” is die wij bereid moeten zijn te betalen omwille van “democratie” en “vrijheid”? Zijn er nog steeds mensen overtuigd van dat fabeltje?

De waarheid is dat er slechts dan wordt ingegrepen als er iets valt te halen. In het geval van Irak is het olie. In het geval van Afghanistan is het, behalve het strategische belang – jawel – opium! De Amerikaanse regering verdient miljoenen dollars aan drugshandel, terwijl wij in de media alleen maar horen dat men uit alle macht probeert de internationale drugshandel te bestrijden! De strijd om drugs in Colombia vindt plaats omdat de Amerikanen zich daar ter plekke mee bemoeien. De Amerikanen zijn in Afghanistan omdat zij daar heel veel geld kunnen verdienen aan de drugs die daar wordt geproduceerd. Ga maar eens na: in 2000 produceerde Afghanistan bijna 4.000 ton opium, goed voor 75 procent van de wereldproductie! Toegegeven, deze cijfers zijn afkomstig van de VN zelf, maar zoals altijd snijdt ook hier het mes aan twee kanten. Of deze cijfers nu wel of niet juist zijn, het maakt Afghanistan in ieder geval een heel interessant doelwit. Ondervond Amerika of Europa enige bedreiging van de Taliban? Natuurlijk niet. Er zouden terroristen worden opgeleid. Welnu, de Amerikanen wisten precies wat zich in Afghanistan afspeelde, zij verzorgden immers zelf de wapentoevoer en training(!) aan dat land in de strijd tegen de Russen.

Het rode gebied geeft aan waar opium wordt geproduceerd. In dit
gebied zouden de Nederlandse troepen moeten gaan opereren!.

 

 

 

 

 

 

 En dan wordt van ons verwacht dat wij geloven dat de Nederlandse soldaten humanitair werk gaan verrichten in Afghanistan! Nogmaals, er wordt slechts dan ingegrepen als er winst valt te behalen, in de vorm van geld of in de vorm van macht. En Afghanistan is zo’n machtsvacuüm, want wie dat gebied in handen heeft, controleert de grootste opiumproductie ter wereld. En denk maar niet dat de drugstoevoer naar Europa en Noord-Amerika zal afnemen als de internationale troepenmacht Afghanistan volledig onder controle heeft. En dan hebben we het nog niet eens over de drugstoevoer naar andere Aziatische landen!

Opium - De Olie van Afghanistan
door Frank Hoogerbeets
gepubliceerd op 12 januari 2006

Lees verder in Deel 2


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Bron: Ditrianum