De Beerput Open, deel 2

Zo 25 Juni 2006 11:29 | Innercircle | 2349 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

In het vorige deel beschreef ik de voornaamste mechanismen door middel van welke wezens die de niet-liefde manifest willen maken, hun invloed in deze wereld trachten te vergroten. Het allerbelangrijkste om te onthouden is dat deze wezens – die zich niet fysiek kunnen manifesteren en hun invloed net van buiten het fysieke domein moeten laten gelden – niets kunnen aanrichten wanneer ieder mens voor de Liefde of het Christusbewustzijn zou kiezen. Met andere woorden, zolang mensen zich niet bewust zijn van de manier waarop zij hun energie aanwenden en de niet-liefde in hun leven toelaten, hebben deze wezens de gelegenheid om hun invloed in deze wereld te laten gelden en te versterken.

Deze wezens zijn mentaal sterk en misbruiken dit om te parasiteren op de emoties van mensen. Hun ziekte is die van hoogmoed en arrogantie. Mensen die deze eigenschappen aanspreken en nog niet de les van “macht over anderen” hebben geleerd, schudden zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, deze wezens en daarmee de niet-liefde de hand! We hoeven maar om ons heen te kijken om te constateren dat de niet-liefde helaas nog in grote mate op Aarde aanwezig is. De boodschap aan iedereen luidt dan ook: “Laat je Hart spreken!”

                                       Hartchakra

Technologische “vooruitgang”
Een andere boodschap luidt: “Leef eenvoudig.” Het leven is zo eenvoudig en hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Er is (opzettelijk) veel verwarring en nog te veel mensen laten zich een rad voor ogen draaien. Er wordt gezegd: “Kijk eens wat de mensheid op technologisch gebied heeft bereikt in de afgelopen paar honderd jaar!” Zeker, we hebben technologisch veel voor elkaar gekregen, maar in plaats van die technologische middelen te gebruiken om voor ons allen een betere wereld te scheppen, worden ze ingezet als wapens tegen medemensen, om steden van volkeren die anders denken en een ander geloof en een andere cultuur hebben te bombarderen! Het is een vijandsbeeld dat wordt opgeroepen en in stand gehouden, onder het mom van patriottisme. Wie gelooft daar nog in? Is het verstand waarmee we onze technologieën aanwenden werkelijk een fractie beter dan 5000 jaar geleden toen stammen elkaar bestreden om een stukje grondbezit? Laten we daar met z’n allen eens heel diep over nadenken!

De Ondermijning van het Hartchakra
Zoals ik al vaker heb gezegd, gebruiken diegenen die macht over anderen (niet-liefde) nastreven, de strategie van “verdeel en heers”. In het eerste deel vertelde ik dat het Joodse ras in het bijzonder is misbruikt om macht te krijgen over het stuk land rondom Jeruzalem. Energetisch is deze stad het Hart van de wereld – letterlijk het hartchakra van de Aarde. Het hart is de bron van liefde, dus is het eenvoudig te verklaren dat wezens (en mensen) met niet-liefde deze liefdesbron op de planeet proberen te ondermijnen. Tot op de dag van vandaag wordt de holocaust “gepromoot” als dekmantel om de niet-liefde in Jeruzalem en daarmee tirannie en macht in de wereld te manifesteren.

Sommige mensen die wat verder denken, herkennen deze dekmantel en menen dat de Khazaren de bron van al het kwaad in de wereld zijn. Maar bedenk eens: hoe kan de mensheid een betere wereld voor zichzelf scheppen zolang bevolkingsgroepen of wie dan ook als schuldigen worden aangewezen? Zelfs de wezens van de niet-liefde verdienen mededogen omdat zij niet weten wat zij doen! Kijk maar naar zowel het woord JEW als KHAZAR (Khazaar):

J E W
1+5+5=11/2

K H A Z A R
2+8+1+8+1+9=29/11

Beide woorden drukken polariteit uit en worden misbruikt om tweedracht te zaaien en in stand te houden. Zolang wij dit spel blijven meespelen, zal er altijd een lachende derde zijn die daar profijt van heeft en dat uitbuit om macht te kunnen uitoefenen. Het devies luidt dus: Laten we hier en nu stoppen met alles wat de dualiteit voedt, zoals oordelen, het aanwijzen van een “schuldige” of een “vijand”, het promoten van nationalisme en patriottisme. Niets hiervan behoort het Hart toe, want het Hart kent slechts eenheid. Er is alleen maar Eenheid. Alles wat niet als Eén wordt gezien, is gebaseerd op illusie en veroorzaakt spanning.

Het Christusbewustzijn
Gelukkig wordt de kracht van de Liefde – het Christusbewustzijn – op de planeet steeds sterker en zien machthebbers hun imperia als kaartenhuizen in elkaar zakken. Zij zullen tot het uiterste gaan om elk kaartje overeind te houden, maar diep van binnen weten zij dat deze inspanning zinloos is. Er zal dus veel chaos en verwarring zijn wanneer de verouderde politieke, educatieve en financiële systemen uiteen vallen en veel mensen zullen geen raad weten met de “leegte” die dan ontstaat. Die leegte kan worden gevuld met de Liefde die vanuit het Hart stroomt. Christusbewustzijn betekent: het bewust-zijn van en vanuit het hart. Het hart is de bron en de motor van het lichaam, niet de hersenen! Alleen vanuit het hart kun je leven in eenvoud en in liefde.

Tot Slot
Een aantal van de artikelen die ik heb geschreven handelen over het getal 11 en de daarmee gepaard gaande manipulatie, dualiteit en verdeeldheid. Dit artikel “De Beerput Open”, is het laatste dat ik aan dit thema wijdt. Nu is de tijd om geheel vanuit het hart te gaan leven en elke vorm van dualiteit los te laten. Sinds mei kijk ik geen TV en journaals meer en ervaar ik ook niet meer de manipulatieve en dualistische beelden die de media nog steeds massaal onze huiskamers in willen slingeren. Mijn wereld is die van Liefde en Eenvoud, de innerlijke wereld van het Hart. En vanuit deze wereld blijkt de uiterlijke wereld van dualiteit een wereld van illusies te zijn – een slap aftreksel dat helemaal nergens naar smaakt…

Lees hier>>> De Beerput Open, deel 1

door Frank Hoogerbeets

Copyright © 2006 Ditrianum Media Center
This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

 

Bron: Ditrianum