Dualiteit in onszelf

Vr 3 Maart 2006 17:52 | Innercircle | 2522 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De mystiek van het leven moeten wij niet willen verklaren, maar willen ervaren.
Het leven heeft echt zin, het biedt mogelijkheden tot onderzoeken van dualiteit, het weten en begrijpen en afstemmen, om de eenheid in onszelf te kunnen zien. Het doel van een leven op Aarde heeft zin, door de ervaringen die het leven zelf biedt. De schoonheid zien in alles is een ware kwaliteit, is ons afstemmen op de EENHEID waaruit alles is voortgekomen. De Aarde gaat terug naar haar eigen kracht.


Bij iedere geboorte nemen wij opnieuw ervaringen mee; die wij in andere levens hebben opgedaan. EGO vormt onze persoonlijkheid en karakter en dit ontstaat door de eigenschappen van een bepaalde persoon en de kwaliteit van die levens. Als een vorig leven optimistisch positief is geweest dan is een EGO in balans. EGO is ons ZIJN en dit maakt onze persoonlijkheid en karakter en als onze EGO in balans is zijn wij gelukkig en meester over onszelf en over onze gedachten. Als vorige levens negatief zijn geweest, nemen wij die negatieve eigenschappen ook weer mee naar een nieuw leven. Negatieve karaktertrekken zijn fouten die wij moeten leren en overdoen tot wij die begrepen hebben. Wij kunnen niemand de schuld geven van iets, het zijn onze eigen diepliggende schoonheidsfoutjes.

De eerste stap op de nieuwe levenstrap begint als kind tot onze 20ste levensjaar. Wij krijgen dan te maken met onze eigen negatieve ervaringen uit eerdere levens. Bij een strengere opvoeding leren wij veel meer, dan begrijpen wij nu ook waarom onze jeugd zo belangrijk is geweest. Onze jeugd was om eigen levenslessen te gaan herkennen, die wij in vorige levens nog niet herkent hadden. Onthecht van alles en iedereen, dit geeft meer ruimte in onszelf. Ga logisch denken, stap voor stap, wees eerlijk en zie waar wijzelf ook schuld aan hebben gehad. Als wij iets begrijpen ONTHECHT ervan en LAAT LOS, anders blijven wij die les herhalen.

Onze ZINTUIGEN zouden wij ''moeten'' zien als levensechte antennes, een hulp die wij IN onszelf en niet buiten onszelf hebben. Stel die antennes op POSITIEF. Wij hebben allemaal dezelfde positieve zintuigen, zoals vertrouwen en geloven en logisch denken, intuïtie, instinct, inzicht, innerlijke kracht en dan al die anderen nog. Zie deze zintuigen als persoonlijk GEREEDSCHAP, en dit gereedschap zit in onszelf, alleen mogen wij daarin gaan geloven en er ook gebruik van gaan maken.

Waarom mannen en vrouwen toch hetzelfde zijn.
Alleen de buitenkant is anders gevormd, dit is het enige verschil en dit heeft een reden en die kennen wij. Wij zijn allemaal hetzelfde van binnen. Wij hebben alle innerlijke hulp, onze hoger zelf en gidsen dan 20 zintuigen zittend in de 9dechakra. Er zijn geen innerlijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen en sommige mannen herkennen deze innerlijke hulp eerder, omdat het denken tussen vrouwen en mannen anders is. Dit verschil is hun logisch optimistische instelling, zij weten dat zij die hulp in zichzelf aanwezig hebben. Maak er gebruik van, want het is er en vertrouw erin. Zo zien wij weer dat er echt geen verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen.

Negatieve ervaringen uit vorige levens wordt ''KARMA'' genoemd, die alleen voor onszelf en voor niemand anders zijn bedoeld. Het zijn negatieve oude gewoontes, die wij voor onszelf ''moeten'' veranderen en met niemand anders. De mens kan 'karma' opheffen door transformaties zoals negatieve gewoontes, angst, emoties, jaloezie, projecties, dominantie, koppigheid, machtmisbruik, niet opkomen voor jezelf, verslavingen, slachtoffer rol, negatieve denkwijze en haat gaan begrijpen en die veranderen of verbeteren naar positief. Zo krijgen wij een positieve EGO = persoonlijkheid en karakter. Wij mogen onze denkwijze veranderen in logisch denken en datgene veranderen dat wij steeds weer fout doen. EGO is YIN & YANG, die mogen wij in balans brengen. Dit is het dualiteit gevecht, dan zijn wij in balans en ook gelukkig en ook gezond. Wij zijn zelf de schepper van ons LOT, dit gebeurt al door onze gedachten en zo creëren wij onze eigen werkelijkheid.

Het geen dat wij zojuist gelezen hebben had te maken met een dualiteit plan,
dat 50.000 jaar geleden op Atlantis was gestart. Deze dualiteit van het EGO is toen ingezet en wij zijn daar nog steeds mee bezig. Het heeft ons een moeilijke emotionele periode gegeven, omdat wij maar niet begrepen dat het ging om een innerlijke dualiteit. Wij dachten dat het een dualiteit buiten onszelf was, maar nu begrijpen wij eindelijk waar dit hoog ingezet dualiteit plan bedoeld voor was.
Wij moeten DUISTER hebben meegemaakt om het LICHT ook te kunnen zien. Zo zien wij dat er verschillen moeten zijn, wij hebben die verschillen nodig gehad om de andere kant van dualiteit te kunnen begrijpen. EGO heeft twee kanten, positief en negatief en deze dualiteit is niet buiten ons zelf, NEE het is in ons zelf. Als wij onze EGO begrijpen, begrijpen wij ook onszelf beter, dan hebben wij dit dualiteit plan begrepen dat 50.000 jaar geleden was gestart.

Angst kan alleen bestaan als wij er zelf aandacht aan blijven geven, wij houden die angst zelf levend omdat wij die angst zelf voeden door er aan te blijven denken. Bevrijding van angst en emotie of andere negatieve eigenschappen geeft ons een gezonde GEEST. Bevrijding begint bij het HERKENNEN dat wij de baas over onszelf zijn dus ook over onze denkwijze. Als wij onze problemen herkennen en begrepen hebben wat de KERN van pijn en lijden is geweest, zullen wij nooit teruggaan naar die KERN.

Sommige reacties kunnen wij niet altijd verklaren, omdat ieder mens anders is. Als wij nog steeds verbaasd zijn over bepaalde reacties en het blijft bij ons, dan is dit nodig geweest om iets in te zien. Psychologie is zelfonderzoek, het is niet alleen voor dokters of psychologen. Zij laten ons alleen zien datgene dat wij zelf niet kunnen zien, zij geven INZICHT over onszelf. Psychologie is wijsheid, als wij daar open voor kunnen staan leren wij er veel van. 'Psychologie magazine'.

Als wij bewuster zijn van alles en iedereen, zonder storende gedachten aan ons verleden of de toekomst. Zonder enige gedachten komen wij dichter bij onszelf, dat is je eigen IK zien. Dan zijn wij bevrijdt van dogma's, zijn wij terug gekeerd bij ons natuurlijke zelf. Laat die dogma's los; het is wat wij ''denken'' te weten, een opgelegd ''weten''. Begin nu logisch opnieuw te ontdekken. Dogma's over een geloof en het aanbidden en verafgoden van …, daar verliezen wij ons zelf uit het oog. Sommige mensen hebben echt een geloof nodig, dit mag natuurlijk, maar verlies nooit het geloof in jezelf. Dogma over ego's en religie is een dualiteit die ons duizenden jaren geleden opgedrongen is. Wij hebben een eigen vrije mening, zie het mooie in jezelf en niet alleen in andere. Wij moeten ZELF verantwoording nemen voor onszelf, wij kunnen onze verantwoording niet in een geloof of heilige leggen. Ook niet in een Goeroe of masters of wie dan ook, neem je eigen leven in eigen handen. Ga zelf op onderzoek. Internet heeft prachtige informaties.

Innerlijke rust ontstaat al als wij onze gedachten onder controle hebben, dan zal er meer rust en eenheid in onze geest ontstaan, dit is de weg naar innerlijke vrede. Onthecht van alles, dit betekent dat wij nog van alles houden, maar het creëert zoveel innerlijke rust en geeft meer ruimte en berusting en harmonie met jezelf. Weet en voel voor jezelf wat positief of negatief is, dit kunnen wijzelf al doen.
Neem niet alle informaties aan voor waarheid, VOEL en WEET voor jezelf.

Als wij ons zelf kunnen liefhebben dan zijn wij nooit meer alleen.

Bron: Spiritual Wisdom