Lang Leve de Nieuwe Media!

Di 12 September 2006 10:38 | Innercircle | 3511 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Gisteren keek ik sinds lange tijd naar het NOS-journaal (de herhaling van 0:25) omdat iemand mij attent maakte op het stukje van 2,5 minuut dat zij uitzonden over samenzweringstheorieën omtrent de aanslagen van 11 september 2001. Wat mij opviel, was dat zeer de nadruk werd gelegd op het woord “gelovigen”. De kijker wordt voorgehouden dat degenen die deze theorieën aanhangen gelovigen zijn die als het ware een ideologie aanhangen. Als je dit stukje hebt gezien (hier te downloaden), moet je maar eens letten op de woordkeuze die de redacties van dergelijke nieuwszenders hanteren. Zij zijn meesters in het hanteren van woorden om het menselijke denken een vooraf bepaalde richting te geven.
Wat gebeurt hier feitelijk? Zoals altijd, en zoals we door de eeuwen heen hebben gezien, worden feiten van gebeurtenissen op een specifieke manier benoemd en naar voren gebracht om er een eigen kleur aan te geven met de bedoeling de aandacht in één bepaalde richting te sturen. De enige motivatie om dat te doen is mensen afleiden van een ander beeld waarvan men niet wil dat dat aandacht krijgt, m.a.w., de kijk op de gebeurtenissen wordt gemanipuleerd, en als er ergens wordt gemanipuleerd, dan is er een vooraf bepaalde bedoeling in het spel. Wat de westerse media betreft: het uitoefenen van macht door het handhaven van de status-quo van de huidige machtsverhoudingen in de wereld.

Wat dit stukje van 2,5 minuut betreft (dat ik ook heb opgenomen), er wordt gezegd: “het aantal gelovigen blijft klein, maar het groeit, ook in Nederland”, en “een golf aan boeken en vlot gemonteerde documentaires overspoelt momenteel de wereld” en “de theorieën zijn, hoe vaak ook weerlegd, onuitroeibaar”. Dan zegt de journalist die Albert Toby interviewt: “Er ligt een rapport van de 11-septembercommissie, die heeft jaren lang onderzoek gedaan, ben ik naïef als ik dat geloof?”

Dit is niet alleen een slechte manier van journalistiek bedrijven (de betreffende journalist beweert rustig dat de 11-septembercommissie jaren lang onderzoek heeft gedaan, wat ronduit een leugen is), het werkelijke beeld dat bestaat, wordt o.a. in dit stukje bewust omgekeerd om te verbergen wat het machtsblok van mediamagnaten zelf doet, namelijk het in stand houden van de ideologie dat zij macht kunnen uitoefenen over de massa door manipulatie en valse geschiedschrijving, immers, de hele journalistiek GELOOFT de officiële lezing van de regering, de geheime diensten en de onderzoekscommissie en vindt het niet nodig om zelf onafhankelijk onderzoek te doen, wat de makers van de “vlot gemonteerde documentaires” wel doen. De journalistiek zet niet op onpartijdige wijze de feiten tegen elkaar af, maar steunt actief de officiële lezing, ook al probeert zij te doen voorkomen dat zij onpartijdig verslag uitbrengt van wat er zich in de wereld afspeelt. De reguliere media gaat elke wetenschappelijke discussie uit de weg en probeert ons van kritisch en wetenschappelijk denken af te houden door in te spelen op onze emoties en door de nadruk te leggen op “geloof” en “aanhangers” alsof het een alternatieve beweging – bijna een sekte – is. Deze houding is een belediging voor de menselijke intelligentie en je kunt je afvragen hoe lang zij dit beeld nog in stand kunnen houden.

Iedereen die een beetje zelf nadenkt, weet dat er veel meer speelde op die bewuste dag van 11 september 2001, maar de machthebbers willen geen onderdanen die zelf nadenken, zij willen onderdanen die luisteren naar wat zij zeggen en die blind gehoorzamen, en als er iemand teveel uit de pas dreigt te gaan lopen, worden er maatregelen genomen om de kudde bijeen te houden. Ja, de machthebbers doen zich voor als heel vriendelijke en capabele hoeders van het volk, maar in werkelijkheid zijn zij wolven in schaapskleding met een niet te stillen honger naar macht, en zij zullen werkelijk alle middelen aangrijpen, zoals de vele geënsceneerde aanslagen, om hun macht te handhaven en te verstevigen.

Het wordt hoog tijd dat wij - het volk, de onderdanen – onszelf wakker schudden uit de droom van valse onderdanigheid en opstaan en vanuit eigen intelligentie een andere ideologie gaan manifesteren, namelijk de ideologie van gelijkheid, broederschap en naastenliefde, in plaats van manipulatie en onderdrukking. En feitelijk zijn wij met z’n allen al aan het ontwaken, gegeven de grote toename van geïnteresseerden in de alternatieve berichtgevingen op internet, en ageren wij steeds meer tegen de leugens en de beledigingen die via de reguliere media naar ons toekomen. De geloofwaardigheid van de reguliere media is hard, heel hard aan het afbrokkelen, en het zal niet lang duren alvorens zij hun zeggenschap helemaal kwijtraken. Het internet is de nieuwe media waar mensen vrij, open en eerlijk hun kijk op gebeurtenissen kunnen geven zonder dat die wordt gefilterd en gecensureerd door een kleine minderheid. En wetenschappers, onderzoekers en studenten kunnen vrij hun bevindingen delen met alle mensen in de wereld. Lang leve de nieuwe media!

Frank Hoogerbeets

This work is licensed under a Creative Commons License.

Bron: Ditrianum