Geen alternatief voor evolutie theorie

Di 20 December 2005 23:07 | Innercircle | 2302 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Een rechter heeft in de Amerikaanse staat Pensylvania een openbare school verboden de zogenaamde ‘intelligent design-theorie’ te gebruiken als alternatief voor de evolutietheorie bij de biologieles. Volgens de rechter is dit in strijd met de grondwet.

Een groep van elf ouders had de zaak tegen de school aangespannen omdat zij vond dat de les ongrondwettelijk en onwetenschappelijk is.
De rechter gaf de ouders gelijk, omdat een openbare school volgens de grondwet geen lessen mag geven die gebaseerd zijn op religie.

De intelligent design-theorie houdt in dat sommige aspecten van de natuur zo ingewikkeld zijn, dat ze wel het werk moeten zijn geweest van een hogere macht. En niet dat het alleen door selectie gevormd is, zoals de evolutietheorie van Darwin beschrijft.

De zaak werd nauwlettend gevolgd door christelijke conservatieven in meer dan dertig staten, omdat ze zelf zaken aan het voorbereiden zijn. Ze willen dat scholen de ‘leer van de schepping’ invoeren.

Bron: Nieuwszicht