De oproep van Moeder Aarde

zaterdag 12 november 2005 11:54 | Innercircle | 1909 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De unieke dialoog tussen onze geliefde Moeder Aarde, het individu en het collectief zal centraal blijven staan in de maand november 2005 en ook in de maanden daarna. Het is van essentieel belang om goed te begrijpen wat onze verbinding met Moeder Aarde is en hoe die een directe weerspiegeling is van onze innerlijke harmonie.

Veranderingen in en op de Aarde domineren al weken onze gedachten en die van de media en terecht â?? ze waren talrijk, in vele gevallen catastrofaal en angstaanjagend. De Aarde is een levend, bewust wezen, met een spiritueel pad en een ascensieplan, niet alleen voor zichzelf maar voor alle levende dingen die op en in haar leven en wonen. Eeuwen en eeuwenlang heeft ze voorzien in onze behoefte om polariteit en vrije wil te ervaren. Ze werd beroofd van haar hulpbronnen, vergiftigd, vervuild en vele soorten in haar dieren- en plantenrijk zijn uitgestorven â?? dit alles om ons de ongekende gelegenheid te geven voor de groei van onze ziel in een driedimensionaal systeem.

Deze hulp bij onze evolutie werd gegeven uit pure Liefde. Zij hield van ons zodat we onze donkere en onze lichte kant konden gaan begrijpen, zelfs ten koste van haar eigen bloed (olie) dat afgetapt werd, haar longen (bomen) die verwijderd werden, en haar slagaders (mineralen en (half)edelstenen) die verzwakten. Zij heeft weinig dankbaarheid of respect gekregen en is nu op een punt gekomen waar ze krachtige acties tot reiniging en het weer terugkrijgen van haar vitaliteit moet ondernemen om in haar 3D lichaam te kunnen blijven.

Als wij ons lichaam mishandelen met giftige gedachten en stoffen waardoor ziektes zich kunnen manifesteren, ervaren we drama en komen vast te zitten. Als wij besluiten om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze situatie, door onze visies, ons voedsel en de relatie met ons lichaam te veranderen, ondervinden we vaak chaos en voelen ons zelfs nog slechter. Dat wordt een â??genezingscrisisâ? genoemd. Dat kan beangstigend zijn en heel moeilijk om de juiste weg te kiezen en het vraagt veel liefde en geduld om alle delen bij elkaar te laten komen. Het lichaam geneest van de meest recente ziekte of ongesteldheid en werkt laag voor laag terug. Na verloop van tijd, als de gifstoffen zijn opgeruimd en er plaats is gemaakt voor gezonde cellen, gedachten en voedsel, ervaren we ons lichaam als herboren en hebben vaak een totaal ander gevoel van waardering voor het leven. Voor velen gaat deze genezingservaring gepaard met een dieper begrip van hun spirituele pad en diepe dankbaarheid vanuit een innerlijke bron van weten.

Onze geliefde Moeder Aarde gaat NU door een â??genezingscrisisâ? en ook dit komt voort uit een diepe Liefde. Eerst en bovenal voor zichzelf en voor ons. Bij het reinigen van haar lichaam en het opeisen van haar verloren delen, wordt een nieuwe energie gecreëerd â?? dit is de afgelopen maanden door velen besproken. De instroom van deze energie ging in het begin traag, maar heeft nu een vaart genomen die dagelijks groter wordt.

De nieuwe energie die nu binnenstroomt, heeft een kiem in zich die nog niet volledig is onderkend. We hebben aanzienlijke veranderingen in onze relaties meegemaakt; dat hebben we de afgelopen maanden vaak besproken. We leren onze interacties steeds beter te harmoniseren, niet alleen met partners maar ook tussen mensen, volkeren en met de aarde.

De drie belangrijkste energieniveauâ??s die op dit moment op onze planeet hun invloed uitoefenen, zijn:

1) Het onbewuste niveau van de meerderheid van de mensen die nog slapen.
2) Degenen die langzaam hebben geprobeerd om de binnenstromende energie van de laatste jaren te integreren en nu eindelijk door de materiële logica beginnen heen te breken en een breder begrip krijgen.
3) Degenen die afgestemd waren op spirit en bewust samenwerkten zelfs met de moeilijkheden die zich daarbij voordeden; degenen die er bewust aan werkten om het licht hoog te houden.

We MOETEN nu al deze energieniveauâ??s met elkaar in harmonie brengen zodat de Aarde kan doorgaan met haar genezing voor ons allemaal.

Hoe groot het verlangen ook is om in harmonie te zijn met anderen, als de eigen harmonie in een individu niet aanwezig is, zal het afgewezen deel van hem of haar dit in de weg staan. De gezochte harmonie zou kunnen zijn met je hogere zelf, je geliefde, je partner, je familie, je gemeenschap of de planeet. Een ieder van ons moet dat opeisen in zichzelf, het is niet ergens buiten jezelf te vinden alleen als een verbintenis in je hart. Het is de vlam die de voorwaarde van Liefde is, de staat van Liefde zijn.

De Aarde leert ons op een veelzeggende manier wat dienstbaarheid is en dat we verder moeten denken dan het persoonlijke â?? en dat moet gebeuren. Als iemand ons een dienst verleent en we bedanken voor deze dienst â?? hoeven we niet denken over de persoon die ons die dienst heeft bewezen â?? we zeggen gewoon dankjewel â?? we hoeven ons niet te bekommeren over de bron van die dienst.

Eeuwenlang hebben we op onze geliefde planeet geleefd â?? we hebben dankjewel gezegd voor de mooie grond, het mooie voedsel, het weer, de overvloed, enz. We vonden het een prachtige creatieve manier om onze aandacht alleen te hoeven richten op onze individuele behoeften totdat er iets of iemand in ons leven verscheen die ervoor zorgde dat we verder gingen kijken dan onszelf.

Er bestond een zelfgenoegzaamheid die tastbaar geworden is. Er waren momenten waarop we deze matheid begrepen en actie ondernamen â?? dat genereerde wat energie, maar niet genoeg om het collectieve geweten van de mensheid wakker te schudden.

Nu creëert de Aarde met haar reiniging en genezing situaties waardoor de mensheid een schok krijgt en de vraag begint te stellen: â??Wat gebeurt er en wat is mijn rol hierin?â? Het is nooit gemakkelijk om naar de chaos te kijken die wordt veroorzaakt door aardbevingen, overstromingen enzâ?¦ en velen worden bang en nemen aan dat het Godâ??s wil is en dat is de zelfgenoegzaamheid waar we het eerder over hadden. Godâ??s wil is dat we ons goddelijke geboorterecht van perfectie ervaren, zowel innerlijk als uiterlijk.

De Aarde zal actief blijven â?? dat is begonnen en we hebben de gelegenheid gekregen om actie te ondernemen â?? sommigen luisteren en schenken aandacht, anderen niet. Er zal verandering komen als steeds meer mensen hun innerlijke harmonie beginnen op te eisen. Eerst kan dat gebeuren vanuit angst, het niet prettig vinden van wat er buiten hen gebeurt of vanuit het zich veilig willen voelen en eerst naar de fysieke omstandigheden kijken.

Als de krachtige energie van november sterker wordt, zullen we gaan kijken naar ons collectieve emotionele lichaam â?? onze materiële logica zal onze uiterlijke angst niet langer voeden. We zullen langzaam de diepe en ware overeenkomst gaan begrijpen van wat er op een natuurlijk niveau met de Aarde gebeurt, wat er met door de mens gecreëerde situaties gebeurt en wat er binnenin het individu gebeurt. Dit is een heel essentiële en belangrijke Sleutel.

Het navigeren door de energie van november, die op de 1 e direct krachtig begint te stromen vanuit de poort met de Nieuwe Maan, tien dagen later gevolgd door een krachtige Sterrenpoort op de 11e, genoemd de 11:11:11 en ten slotte de Volle Maan op de 15e, zal niet voor de lafhartigen zijn. De energie van deze maand zal zich hard en snel ontwikkelen.

Dinsdag 1 november: vandaag is het Nieuwe Maan (9 Schorpioen). Traditioneel is de Nieuwe Maan een tijd om te zaaien en die zaden zullen vrucht dragen bij de Volle Maan. De kaart van de Nieuwe Maan is de sleutel tot invloeden in de komende maanmaand. De Schorpioen Maan staat conjunct Jupiter (01 Schorpioen) en de Zon (10 Schorpioen). De drie-eenheid van de Zon, Maan en Jupiter in Schorpioen brengt energie naar de opheldering van vrouwenmysteriën en het vrouwelijke goddelijke. Het meest geliefde en meest gevreesde archetype is de Moeder Godin, speciaal de Donkere Moeder Godin. Neem de gelegenheid van deze maancyclus te baat om de rol van het vrouwelijke goddelijke in je leven te ontdekken. http://www.shamanicastrology.com/celestial_timings.htm

Vrijdag 11 november â?? 11:11:11 â?? Dit numerieke patroon is een codereeks die rechtstreeks naar ons DNA signalen stuurt ter herinnering dat we op een atomisch cellulair niveau snel aan het veranderen zijn. Het creëert ook een sterke poort van energie die alle verschillende energiefacetten of -vezels met elkaar verenigt of bij elkaar brengt en zo onze totaalenergie vormt. Bij het verenigen van deze vezels wordt een matrix gevormd. De matrix houdt, net als een netwerk, energie vast en spiegelt zich terug naar zijn vezels waarvan het gemaakt is.

Celia Fenn heeft een sterk artikel over deze Sterrenpoort doorgekregen van Aartsengel Michaël. Ik geef hier enkele punten daaruit, met een link naar het volledige artikel. http://www.starchildascension.org/starchild/november2005.html

De 11:11 Sterrenpoorten zijn altijd momenten waarop de planeet een toevloed van Spirituele Illuminatie ontvangt. Dit is de eerste belangrijke Sterrenpoort na de Leeuwenpoort en de 8:8 Harmonische vortex in augustus. Dit jaar is de energie echter bijzonder krachtig, omdat de gebruikelijke dubbele 11 poort is bevorderd tot een drievoudige 11 poort. Dit komt doordat de energetische harmonie van getallen, de 11e van de 11e maand 2005 ook een 11 is (2+2+7=11).

De afgelopen maanden hebben jullie, Lichtwerkers, gewerkt om je Twaalf Chakrasysteem in evenwicht te brengen en om de activering van de lagere chakraâ??s gemakkelijker te maken met behulp van de geavanceerde energieën van de Oranje/Roze Straal. Dit alles met hulp van het Goddelijke Vrouwelijke via het ontwaken van de Solaire Vrouwelijke Energieën op de Planeet.

Nu deze balans is bereikt, ben je in staat om met de energieën van de 11:11:11 Sterrenpoort te werken om de Hogere en Lagere Aspecten van je Wezen in volledige Harmonie en Lijn te brengen. Dit evenwicht wordt bereikt in de Hartchakra, en het belang om in deze tijd in het Licht van je Hart te zijn en de Hartenergie te laten stromen, kan niet genoeg benadrukt worden.

Als het op één lijn komen is voltooid en je de volle ervaring van de 11:11:11 poort ingaat, zijn er diepe gevoelens van vrede en dankbaarheid. Als je je bewust wordt van de innerlijke veranderingen, zul je dankbaar zijn voor de intense kracht die je zult voelen als de hogere en lagere aspecten volledig in elkaar grijpen en de stroom kristalenergie en hoger bewustzijn via je lichaam het kristallen netwerksysteem van de Planeet in gaat. http://www.starchildascension.org/starchild/november2005.html

Dinsdag 15 november: De Maan (23 Stier) komt om 7.57 pm EST de Volle Maanfase binnen. De Volle Maan verlicht het zaad en het potentieel van de Nieuwe Maan. Als zich een positieve groei heeft ontwikkeld en de beperkingen van het verleden tijdens de wassende Maan werden losgelaten, kan de Volle Maan nu vervulling en een hernieuwd gevoel van vastberadenheid brengen. Als echter een negatieve houding de periode van toenemend licht heeft gedomineerd, kan de Volle Maan conflict brengen. Uranus (7 Vissen) plaatst zich direct om 7:08pm EST. De Maan staat tegenover de Zon (24 Schorpioen) om 7:57 pm EST. Het Nieuwe Maanzaad van de Schorpioen godin wordt tot wasdom gebracht door de Volle Maan Stiergodin die de levenskrachtkringloop van schepping en regeneratie completeert. Kwamen zaden die je tijdens de Nieuwe Maan uitzaaide tijdens de Volle Maan tot wasdom? Heb je gebruik gemaakt van de creatieve levenskrachtaspecten van de Schorpioen Maan om je wil en verlangens in de materie te brengen tijdens de Volle Stiermaan? http://www.shamanicastrology.com/celestial_timings.htm

De laatste maanden van elk jaar zijn krachtig en vol met gelegenheden. Deels door de culminatie van lessen en gelegenheden die door het jaar heen geboden werden en deels door de energetische begin- en eindpunten van de 11:11 / 12:12 sterrenpoort die altijd krachtige downloads van hogere frequentie en vibratie activeren.

November schenkt ons een toevloed van astrologische steun en de 11:11 sterrenpoort om ons zelfs nog meer energie te bieden. Het is zo verschrikkelijk belangrijk om te gaan begrijpen dat de veranderingen van de Aarde een tijd van genezing is en een krachtige spiegel die we niet moeten negeren. Zij roept ons stuk voor stuk op om diep in ons eigen fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam te kijken. Haar lichaam komt overeen met het onze. Haar emoties komen overeen met de onze. Haar ongemak komt overeen met het onze. Haar ascensie IS de onze.

Laten we gedurende deze bijzonder cruciale tijd met volop gelegenheden nadenken over â??degene die dientâ? en niet alleen over de â??dienstâ?, gezien vanuit het perspectief van de aarde en vanuit diep in onszelf. Wat is de kwaliteit van jouw energie die in de hulp aan anderen vrijelijk kan worden gegeven?

Eer onze geliefde Moeder die doorgaat met haar reiniging en het weer terugkrijgen van haar vitaliteit, en stuur haar dagelijks liefdevolle, ondersteunende energie en dank voor alles wat ze ons tijdens ontelbare levens heeft gegeven. Spiegel naar haar medeleven en begrip door gecenterd te blijven, sterk in licht en vibratie; als baken van harmonie en LIEFDE, want dat is de sleutel tot alles.

Liefde en Zegeningen,

Shala

Bron: Lichtwerker.com