Alles leid tot nul. Een golf die door nulpunten heen gaat?

Do 20 Juli 2006 22:05 | Innercircle | 2682 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen

Van geluid tot zwarte gaten en zelfs tot Kosmische golven.

Zoals twee mensen in een verhouding twee tegenpolen zijn van elkaar zo ook in alles wat men ziet hoort en voelt.

Neem nu bijvoorbeeld het geluid? Neem 2 geluidsgolven die even groot zijn van elkaar maar het enige verschil hebben dat de éne negatief geladen is en de andere positief geladen is. Wat gebeurt dan ? Alles word opgeheven oftewel bekomt men NUL. Zo zullen deze twee geluiden mekaar uitschakelen. Bekomt met nul en hoort men niets

Zo is dit ook in onze Kosmos met onder andere zwarte gaten enz…

De Big Bang zou dan niets meer dan de Kosmische golf die zich ontsteld van nulpunt tot begin van een cyclus en later weer tot nul zal herleiden en zo weer tot een Big Bang leiden? Dit zou naar mijn inziens perfect mogelijk zijn.

Zo zijn alle cycli binnen deze cycli gelijke aan elkaar, zo ook is het te begrijpen wat de bijbel tot doel heeft?

Als we weten dat alles berust is op energetische golven,zo ook zal men bepaalde zaken opnemen en door puur energetische emotie dingen kunnen aanzien als waar.
Als iedereen zich tot een bepaald punt focust ? is het dan niet normaal dat er zich een tegen god gaat ontstaan? Zoals de Duivel of Satan genoemd. Tweedracht door het denkpatroon van de mens ontstaan en blijvend verandert door energetische genen die steeds keer op keer worden herontdekt in een ander lichaam. Incarnatie -> Reïncarnatie -> Excarnatie.

Alle golven samen zullen leiden tot 1 golf die op zijn beurt tot nul zal worden herleid.
Zie je dan ook in dat het leven zo is ? (Geboorte tot de DOOD) Van NUL tot NUL
Zie je dan ook in dat de aarde zo is ? Van NUL tot NUL
Zie je dan ook in dat het zonnestelsel zo is ?
Zie je dan ook in dat de Kosmos zo is ? Nul -> BigBang -> Ontwikkeling planeten -> NUL

Oneindige cyclus die steeds het nulpunt bereikt en dan weer van start gaat vanuit dat nulpunt. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw!

Dan rest ons nog 1 vraag wat is daar dan boven?

Jan Muyldermans
- No More Lies -

Bron: No More Lies

Reacties

    0+0+0+0=????

    Do 20 Juli 2006 00:00 | toulouse |
    Altijd al geweten dat de nullen belangrijk zijn King