Nieuwjaarsboodschap 2005-2006

Ma 26 December 2005 15:43 | Innercircle | 2433 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Wij zijn hier met jullie voor de boodschap voor het nieuwe jaar.
Vele mensen zijn benieuwd naar deze boodschap, over de hele wereld verspreid.

Allen die hier aanwezig zijn, zullen ingetuned zijn op het netwerk van al degenen die deze boodschap lezen en hem als voeding ervaren.

Velen van jullie – laten we zeggen jullie allemaal – en velen met jullie gingen door zware tijden, tijden van zwaarmoedigheid, tijden van niet meer weten wat je koers is.
Velen waren hun doel kwijt. Dit gevoel was zeer helder en zeer duidelijk aanwezig.

Al degenen die hun bewustzijn verruimen en die zich afstemmen op een hogere regie die boven je menszijn uitstijgt, liepen als het ware verloren. Dit is zeer contradictioneel. Want terwijl je weet dat de verbinding er is, terwijl je weet dat je je innerlijk volgt, dat je naar je intuïtie luistert, voelde je je toch totaal alleen, afgesloten van jouw grote missie.

Lieve mensen, vandaag is het inderdaad feest, want wij zeiden jullie dat in 2003 het netwerk klaar was rond de Aarde. Vele gingen intunen op dat nieuwe netwerk. Maar je kwam er niet veel verder mee.

Elk van jullie heeft gedurende een hele tijd van z’n leven incognito rondgelopen. Jullie stroomden op andere energie die niet jullie eigen energie was. Dit was noodzakelijk om te overleven in de energieën van de Aarde. Sinds 2003 komt er meer en meer toevoer van jullie unieke energie. Zo geraken jullie meer afgestemd, zal het helderder en duidelijker worden wat jouw koers zal zijn gedurende dit leven. Meer en meer zal duidelijk worden wat je echte missie is.

De zwaarmoedigheid zal plaatsmaken voor innerlijke vreugde, innerlijke vreugde die niet afgestemd is op uiterlijke situaties maar innerlijke vreugde die correspondeert met jouw wezen omdat je eindelijk kunt beginnen aan datgene waar je voor gekomen bent. Die zwaarmoedigheid, het gevoel van zomaar een beetje te zwalpen, zal voorbij gaan. Het krijgt komend jaar veel stimulerende energie, zodat het duidelijk en helder wordt waar jij voor gaat en wie jij bent, wat je échte kwaliteiten zijn en waar je die voor in wil zetten en kan zetten.


Meer en meer komt er samenwerking tussen gelijkgestemde zielen. Samenwerking met respect voor elkaar. Concurrentie is uit den boze. Overal waar concurrentie aanwezig is, gaat het om ego’s, gaat het om lagere persoonlijkheden. Iedereen die voor z’n eigen missie gaat, is afgestemd op z’n universele energie, energie die niet te bezitten is, energie waarvan je niet kunt zeggen: “deze is van mij”, energie die toegestuurd wordt naar jou, waar jij op mag stromen en die jij mag gebruiken, maar hij is niet van jou. Dit zal een heleboel concurrentie als vanzelf overbodig maken. Iedereen of velen zullen in staat zijn om in te tunen op subtiele energieën. Bedrog zal zo veel sneller aan het licht komen. En zo zal de mensheid voorbereid worden om in eerlijkheid te gaan leven.

Het laatste half jaar gingen velen door allerlei aanvallen van kwaadheid. Allerlei situaties werden gecreëerd, zodat kwaadheid ervaren kon worden. Je kunt maar kwaadheid, opstandigheid, wrok en noem het maar op ervaren, als dat nog in je genen opgeslagen zit. Alles wat jij ervaart en voelt, is gebaseerd op iets wat nog in je cellen aanwezig is.

Door hierdoor te gaan – en het waren werkelijk tsoenami’s, je kon ze niet tegenhouden – zuiver je je cellen. Al deze cellen die gezuiverd werden, gaan nu stromen op je nieuwe energie. Jullie werden als het ware allemaal verbouwd om op een andere brandstof te gaan stromen. Dit vergde de nodige aanpassingen.
Vele mensen hadden last van overgevoeligheid, van overprikkelbaarheid, omdat het een aanslag was op je zenuwstelsel, het zenuwstelsel dat gewend was om bepaalde prikkels te ervaren en te verwerken, kreeg nu zoveel meer prikkels te verwerken, dat het aangepast moest worden. Hoe meer jullie aan jezelf gewerkt hebben de laatste tijd, bewust geworden bent in alle eerlijkheid van wie je echt bent, beseft hebben dat je niet perfect bent; al deze mensen zullen een enorme toevoer krijgen van innerlijke vreugde.

Een deel van jou weet dat jij nu gaat voor datgene waar je voor gekomen bent. De wachttijd is voorbij. Schrik niet als velen zichtbaar worden. Mensen waarvan je nooit het vermoeden had dat ze spiritueel begeleid werden, dat ze een spirituele verbinding hadden, zullen in een oogopslag verbonden geraken en in het begin in de war zijn. Maar er zullen vele zielen ontwaken in helderheid en in verbondenheid. De massa-ziel die ontwaakt en verbonden is, zal zo groot worden dat al degenen die niet verbonden zijn, zich verloren zullen gaan voelen. Zij zullen zich gaan vastklampen aan al diegenen die de weg weten. Jullie zien en zij worden blind. Al deze blinden zullen liefdevol begeleid moeten worden. Bij hun gaat als het ware het licht uit en bij jullie gaat het licht aan. Hoe feller het licht, hoe groter de verbondenheid, hoe duidelijker je moet laten zien – want je kunt niet meer anders – wie je echt bent.


Vele sluiers vallen weg van mensen die beschermd en afgesloten incognito de wachttijd doorbrachten. Kijk om je heen en verheug je erop dat er grote machtsverschuivingen komen.

Alle spiritueel verbonden mensen zijn geïnfiltreerd in alle lagen van de bevolking. Velen van hen werken en bestaan als undercover. Het is onduidelijk en niet te zien dat zij verbonden zijn. Zij hebben een perfecte camouflage, maar vergis je niet: hun verbinding is groot. Wij zouden jullie dus zeggen: ga niet af op wat je ziet, ga af op wat je voelt en verbaas je als je ervaart dat nieuwe leiders en leiders die reeds aanwezig zijn, hoge spirituele verbindingen hebben, maar soms hun rol spelen omdat het van hen gevraagd wordt.

Leer af om te oordelen over personen, want je weet niet wie je voor je hebt. Ben op je hoede, heb respect voor iedereen, vergroot je liefdesnetwerk en vergroot je vreugdegevoel.

Hoe meer je ervaart wat echte innerlijke vreugde is, die gepaard gaat met het gevoel dat jij aan jouw missie kunt beginnen, hoe meer dit gereflecteerd zal worden in je omgeving.

De zwaarmoedigheid was nodig om te verbouwen, maar bij velen gaat het licht nu aan en het is sprankeling, het is zo’n lichte energie die alleen maar een gevoel van vreugde kan geven. Het zal totaal niet gepaard gaan met een gevoel van zweverigheid. De sprankelende lichte subtiele energie is geaard en zal meer en meer geaard worden.

Vele mensen en zielen hebben als functie om masten te zijn, masten gepland op de Aarde, zodat het bereik vergroot, zodat velen steeds gemakkelijker kunnen intunen, steeds gemakkelijker verbinding kunnen maken en het zal steeds normaler worden dat je er voor uit kan komen dat je verbonden bent gedurende de feestdagen. Gedurende het feest van het licht, waar zoveel lichtjes sprankelen en fonkelen, zie het als symbool van de energie van licht en sprankeling die nu massaal naar de Aarde toekomt.

Voel je licht, voel je sprankelend, voel je gevoed door jouw unieke energie en ga die verspreiden. Het is hard nodig, want bij velen gaat het licht uit. Zij zullen zich in chaos alleen en verdwaald voelen. Dan is het aan jullie om rust en licht te brengen. Stel je maar voor hoe het in menselijk vorm is als je ineens blind wordt, als je afhankelijk wordt van anderen, als je niet meer kunt zien wat er om je heen gebeurt. Ben liefdevol voor deze mensen. Begeleid ze met liefde en heb respect en begrip voor hun grote opstandigheid en voor hun verwarring.

Al de agressie die nu naar buiten komt, is een weerspiegeling van een grote opstandigheid. Er is een energetische oorlog aan de gang. Het is aan jullie en weet dat er miljoenen verspreid zijn die licht en rust brengen in deze verwarring. Ga niet mee in de haat. Ga niet mee in het oordelen maar ben rustig aanwezig. Zet je eigen grenzen, ben consequent in waar jij je mee wil omringen. Breng je huizen en je intieme omgeving in harmonie, doe geen concessies. Hoe meer je je omringt door datgene wat voor jou harmonie is, hoe meer je een ruimte creëert waar jij tot rust kunt komen. Van daaruit gevoed, kun je weer de wereld in om rust en licht te brengen. Maar creëer je eigen baarmoeder van veiligheid om je heen zodat je je steeds veilig kunt terugtrekken in de warmte en in jouw energie.

Wij zeiden het reeds vaak: ben secuur, ruim datgene op wat je stoort. Het helpt zo veel als je in een ruimte vertoeft waar het voor jouw gevoel ok is. Alles wat niet ok is, geeft signalen van ergernis, roept lichte energieën van ergernis op en velen zijn verzadigd, oververzadigd van ergernis. Om je heen is zoveel ergernis, om je heen is zoveel agressie. Al die agressie komt voort van mensen die doelloos zijn. Zij lopen doelloos rond te zwalpen. Daardoor zijn ze vatbaar voor allerlei energieën die opstandigheid en chaos veroorzaken. Zij zijn wandelende magneten van chaosenergie. Ze komen om in de chaos en veroorzaken chaos. Het enige tegenwicht voor deze natuurlijke opruiming van Aarde-energieën, is harmonie en licht en rust – innerlijke rust. Innerlijke vreugde en innerlijk licht kunnen nooit gedoofd worden door uiterlijke situaties.

Al degenen die door de golven van zwaarmoedigheid gingen, kunnen nu feest vieren want ze hebben volgehouden. Iets in jou houdt vol. Datgene wat volhoudt, is jouw wezen die sterker is dan jouw persoonlijkheid. Op het moment dat jou wezen en jouw persoonlijkheid gaan samensmelten, ontstaat er een grotere kracht, een kracht die niets met je lagere wil te maken heeft, maar een kracht, een voortstuwende kracht die jou leidt, die je ondersteunt en die jou de moed geeft om door te gaan.
Proficiat – iedereen – jullie zijn allen geslaagd!

Wij zouden zeggen: vier vakantie, geniet van je diploma en gun jezelf een rusttijd van minstens drie weken. Daarna zal er veel in de stroomversnelling gaan. Dan is het afgelopen met stage doen. Dan gaat het om het echte werk en je zult verbaasd zijn hoe simpel het werk kan zijn. Je zult het onmiddellijk voelen. Datgene waar je blij van wordt – wij zeiden dit reeds zo vaak – dat zijn je wegwijzers. Alleen is de blijdschap nu veranderd. Het is een innerlijke sprankeling geworden en voel de sprankeling op elk van jullie neerdalen en je zult voelen waar hij zit.

Geniet hiervan en laat je leiden door dat gevoel. Dat is je richtingaanwijzer, dat je naar je missie geleid wordt. En al is het bloemen verkopen, als je er blij van wordt dan is het jouw plek en zal dat je werk zijn en dan ben jij een undercover die geweldig werk doet. Want iedereen die bij jou bloemen koopt, wordt besmet met geweldige lichte energie. Laat het etiket “spiritueel” vallen. Ga datgene doen waar je blij van wordt en je besmet vele mensen. Weet dat er vele zielen zijn die geen etiket hebben van spiritueel werker en die grote spirituele wezens zijn. Je kunt alleen maar undercover werken, als je daardoor je eigenwaarde en je identiteit niet verliest.

Velen hebben moeilijkheden gehad om hun eigenwaarde te vinden. Wie ben je echt? Zodra het licht aangaat, weet je dat en kun je al het werk doen zonder jezelf te verliezen. Zo zul je een grotere vrijheid ervaren en zo zul jij exact en precies datgene doen in die omgeving waar jij het best tot je recht komt.

Bevrijd je van oordelen, bevrijd je van beperkende gedachten, bevrijd je van beperkende gevoelens. Voel je vrij om te zijn wie jij bent op dit moment.

Doordat de Aarde zo verlicht wordt door deze sprankelende energie en doordat de energie rond de Aarde steeds subtieler wordt door al die ankers, komt al het oude weten weer naar boven – alle kennis – en weet dat er nog veel geheime kennis is die op en rond de Aarde verborgen is. Al deze kennis komt vrij en er zijn vele zielen op dit moment op Aarde, oude incarnaties van hoogculturen, zij zullen de energie onmiddellijk herkennen en gaan gebruiken, opgewaardeerd in deze tijd; oude rituelen, oude kennis naar waarde schatten en datgene gebruiken wat nu te gebruiken is.

Bevrijd je van dogma’s, bevrijd je van verplichtingen, bevrijd je van energetische wetten. Alle religie’s die wetten voorschrijven, zullen tekortkomen.

Energie, universele energie is vrijheid van zijn. Heb respect voor allen, heb respect voor al de oude kennis die boven komt en ervaar en voel hoe rijk, hoe vreselijk rijk de mensheid wordt, want niets – maar dan ook niets – is verloren.


Voel de grote liefde op dit moment van Oth en de Zijnen

Bron: Oth