Omgekeerde graancirkels: een dimensionale oefening

Vr 30 Juni 2006 09:23 | Innercircle | 2995 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Lieverds, dit is een magische tijd in jullie evolutie. Als jullie jezelf ook maar eventjes konden zien op de manier waarop wij dat doen, zouden jullie begrijpen waarom wij zeggen dat de opwinding jullie voorstellingsvermogen te boven gaat. Voor ons staan de mensen die de evolutie in gang hebben gezet die Alles wat is heeft veranderd. Die evolutie gaat nu met een verbazingwekkend hoog tempo en die groei is exponentieel. Die gaat niet langer van 1 naar 2 naar drie naar vier; die gaat nu van 1 naar 10 naar 100 naar 1000 naar 10000 omdat jullie je passie in beweging hebben gezet als evolutie. Jullie hebben het aangedurfd om uit de geloofssystemen te stappen die wie jullie werkelijk zijn beperkten.

Het helen van de breuk in het tijd-ruimte-continuüm

Naarmate de collectieve vibratie van de mensheid toeneemt, vinden belangrijke veranderingen plaats die overal zichtbaar zijn. Dat is te zien in de kinderen die geboren worden met andere eigenschappen. Jullie zien dat in jullie schoolsystemen en in de religies. Spoedig zal het ook zichtbaar zijn in alle overheden in de wereld, want ook zij moeten veranderen om voort te bestaan. Ja, ook zij komen mee omdat er veel lichtwerkers binnen overheidsinstantie werken. Zij zijn daar doelbewust geplaatst om mee te helpen deze veranderingen mogelijk te maken en zij zijn daar nu druk mee bezig.

Zoals we al eerder hebben gezegd, is Lemurië niet verzonken. Het is geascendeerd. Jullie gingen vooruit om de deuren te openen zodat anderen konden volgen. Die scheiding veroorzaakte echter een breuk in tijd en ruimte wat resulteerde in een enorme energiebel in de Universele Energie die uiteindelijk leidde tot het verzinken van Atlantis. Het tijd-ruimte-continuüm heeft die bel verder naar voren gehaald, naar precies deze tijd. Als gevolg daarvan is besloten dat niemand ascendeert tenzij jullie dat allemaal doen. Dat is prachtig, maar wij hebben dat niet bedacht, jullie hebben dat gedaan. Jullie zijn degenen die de tijd hebben stilgezet en gezegd: “We gaan met een ander stel regels beginnen. We gaan dingen veranderen, we gaan door en zullen de dingen deze keer anders doen. Een van de dingen die jullie op dat moment deden was de kristalenergie die jullie in de dagen van Atlantis gebruikten, voor jezelf verbergen. Met wat jullie elektriciteit noemen zijn jullie het dichtst bij het werken met de kristalenergie gekomen, maar dat haalt het nog niet bij de mogelijkheden die jullie hadden met de kristalenergie die hartenergie kon versterken. Maar zover zijn jullie vandaag gekomen en het is een van de keuzen die nu voor jullie liggen.

Kort geleden kondigden jullie wetenschappers aan dat het komende orkaanseizoen aan de oostkust van de Verenigde Staten een van de ergste ooit zal zijn op Aarde. Het is in eerste instantie de kristalenergie die opstijgt uit de Aarde op de plek waar de Atlantische kristallen een plaats gevonden hadden die deze orkanen veroorzaakt. Er is een plek, die jullie kennen als de Bermuda Driehoek, die al die tijd een veilige plaats heeft geboden aan de Atlantische krachtkristallen. Maar nu de collectieve vibratie van de mensheid een stadium bereikt waar jullie deze energie kunnen gebruiken, zijn ze weer geactiveerd. Stel je nu eens voor dat energie rechtstreeks uit de Aarde komt. Ze zou geneigd zijn om in een stralenbundel bijeen te blijven maar dat wordt door één ding verhinderd: de rotatie van de Aarde. De rotatie zorgt ervoor dat de energiebundel die uit de Aarde komt, snel gaat ronddraaien. Als jullie die energie van de Atlantische krachtkristallen niet gebruiken, zal ze snel gaan ronddraaien en in orkanen veranderen. Jullie hebben nu de gelegenheid om die energie in je hart op te nemen en te gebruiken om andere mensen aan te raken. Breng de energie van Atlantis en Lemurië bij elkaar, het ene hart na het andere. Dat zal alle verschil maken in de wereld en jullie zullen de uitkomst veranderen van wat jullie grootste wetenschappers hebben voorspeld, want zij houden in hun wetenschap geen rekening met jullie werkelijkheid. Jullie hebben je eigen werkelijkheid. Jullie zijn de scheppers. Wij dagen jullie uit om doelbewust nu een creatie te beginnen waarbij jullie die hartenergie van de Atlantische dagen verbinden en terugkomen in wie jullie waren en in jullie grootsheid door doelbewust je eigen angstzaad weg te nemen. Door dat te doen verwijderen jullie de laatste sporen die jullie ervan weerhouden in je kracht te stappen. Deze handelingen zullen de breuk in tijd en ruimte gaan helen die in de laatste dagen van Lemurië ontstond.

Het aanbrengen van de kristalenergie in meerdere dimensies

We zullen jullie nu een paar leuke dingen laten zien die jullie met de kristalenergie kunnen doen want wij hebben op vele niveaus met jullie gewerkt aan multidimensionaliteit en het multidimensioneel worden. De kinderen die nu op deze Aarde worden geboren, arriveren met volledige multidimensionale vermogens. Ze worden geboren met het vermogen om in meer dan één dimensie van tijd en ruimte te kijken. Allereerst moeten jullie begrijpen dat er 12 dimensies zijn, inclusief het punt van waaruit wordt waargenomen. Ten tweede dat er verschillende mogelijkheden zijn om in dezelfde gelijktijdige levens die één ziel deelt, net even andere keuzen te maken. Dit is in essentie één ziel die 12 verschillende ervaringen heeft op Aarde.

Wij zeggen jullie dat het nu mogelijk is om uit dit ene leven te stappen, hier naartoe te komen, dingen op te pakken en weer terug te keren. In het begin zullen jullie kleine dingen oppakken. Ideeën en begrippen. Jullie zullen kansen, mogelijkheden, dromen en gedachten oppakken. Na een korte periode zullen jullie zelfs stoffelijke dingen oppakken omdat mensen niet tegengehouden kunnen worden. Jullie hebben zoveel fantasie. We zullen ook een geheim met jullie delen, omdat jullie al zo lang op zoek zijn naar het geheim van tijdreizen. Het interessante daarbij is dat wij jullie kunnen helpen een formule te ontdekken die jullie in staat zal stellen tijdreizen te begrijpen, en dat hebben wij jullie al eerder verteld. De formule is gewoon het toepassen van het proces dat zorgt voor het ontstaan van de Fibonacci curve, bekend in jullie wereld als een mathematische formule die de Gulden Snede wordt genoemd. De relatie van de Orthogonale Matrix tot de Gulden Snede bevat de sleutel tot de illusie van lineaire tijd. Weet ook dat de snelheid van wat jullie licht noemen geen constante is maar een demarcatiepunt, en jullie zullen gaan begrijpen hoe tijd werkelijk gekenmerkt wordt in de illusie van het Spel dat jullie spelen. Tijd is een illusie. Maar dit is het interessante ervan. Zodra jullie van dimensie gaan wisselen en de ervaring opdoen van het tussen de dimensies heen en weer gaan, zal het verlangen naar tijdreizen er niet langer zijn omdat het dan niet meer belangrijk lijkt. Jullie zullen begrijpen dat tijd gewoon een illusie is waar jullie plezier aan beleven tijdens dit Spel. Tijd heeft met niets anders te maken dan jullie een kans te geven om een Spel te spelen in een lineair tijdframe met een verleden, heden en toekomst – of de illusie van een verleden, heden en toekomst.

Een multidimensionale oefening met gebruik van graancirkels

Wij zeggen jullie dat naarmate jullie gemakkelijker gaan reizen tussen dimensies, jullie vrienden zullen maken in andere dimensies van tijd en ruimte. Soms is het gewoon een kwestie van je ogen te sluiten. Het is helemaal aan jullie hoe je met deze energie omgaat en of je deze overbrengt voor je eigen bekrachtiging of die van anderen, of misschien zelfs voor je eigen persoonlijke plezier. Wat een idee, hè? Niet velen van jullie zijn gewend om dat plezier te zoeken, maar wij zeggen jullie dat dat nu juist het geheim bevat om de meest gevorderde mens te worden die je kunt zijn op deze planeet. Je eigen persoonlijke Hemel op Aarde begint hier, vandaag. Je werk om multidimensionaal te worden is een van de grootste gebruiksmogelijkheden van de kristalenergie.

Wanneer jullie naar voren komen, zullen jullie op een nieuwe manier naar het leven gaan kijken. We gaan jullie een kleine, leuke multidimensionale oefening geven om jullie te laten zien hoe sterk jullie zijn en hoe de kristalenergie van de Atlantische kristallen gebruikt wordt. Nee, de wetenschappers onder jullie zullen dit niet kunnen opschrijven en bewijzen dat dit al of niet bestaat. Want liefde bestaat niet in hetzelfde gebied als wetenschap. Het is zo eenvoudig als dat. Het bewijzen? Dat kunnen jullie niet. Wat we zullen doen is jullie een oefening geven waarbij jullie in je hart zullen weten of die werkt of niet. Het is een multidimensionale oefening en één die op Aarde gebruikt is. Het resultaat van deze oefening lag vaak aan de ontvangende kant en niet aan de gevende kant, daarom zullen we haar hier vandaag voor jullie omkeren.

We gaan jullie meenemen naar het fenomeen dat graancirkels wordt genoemd. Weten jullie wat een graancirkel is? Een graancirkel is een multidimensionaal tijdstempel. Dat is alles. Het is iemand uit een andere dimensie van tijd en ruimte die een gedachtepatroon uitzendt dat in staat is om een signaal in jullie werkelijkheid te stempelen dat zegt, “He! Ik ben hier! Vergeet me niet!” Zijn het codes? Natuurlijk, maar er zijn vele verschillende codes. Er zijn zowel mathematische codes als energiestempels die alleen je hart doen ontvlammen. Vele ervan raken je DNA en zeggen: “Okay. Het is tijd om verder te gaan. Nu ik dat gezien heb, is het tijd om verder te gaan.” Het zijn geschenken. Van wie? Zijn het geschenken van de engelen? Ja. Zijn het geschenken van God? Ja. Zijn het geschenken van jullie zelf uit een andere dimensie van tijd en ruimte? Ja, op al deze vragen. Jullie omvatten dit allemaal, omdat jullie multidimensionale zelf de volledige impact en de volledige kracht van God in zich draagt. Maar jullie dragen een sluier die jullie ervan weerhoudt dat te zien, en jullie denken dat jullie beïnvloed worden door alles buiten jullie zelf. Wel, we gaan jullie een kans geven om aan het andere eind van een interdimensionale oefening te zijn.

Omgekeerde graancirkels

We gaan jullie vragen om je ten minste 30 dagen te concentreren op een symbool; draag dat symbool bij je en kijk er vaak naar. Denk elk moment dat je kunt aan dat symbool en houd het vast in je gedachten en je hart. Dan, met hulp van de kristalenergie, zul je een graancirkel maken in een andere werkelijkheid. Het kan elk willekeurig symbool zijn dat iets voor je betekent, want het is de betekenis in je hart dat het symbool als graancirkel naar een andere dimensie zal brengen. Als je geen favoriet symbool hebt, vragen we je het teken van de menselijke engel te gebruiken. Dat symbool is onze expressie van wie jullie elke dag aan het worden zijn. In plaats van graancirkels te ontvangen, zullen jullie ze sturen en de voortbrengers zijn van een energiestempel dat jullie een graancirkel noemen. Jullie leggen echt een interdimensionale verklaring af: “Wij zijn hier! Vergeet ons niet!” Het is een kosmische wenk. We zeggen jullie zelfs dat wij jullie op 26 augustus 2006 zullen helpen met het inbrengen van de kristalenergie in jullie visioen dat de graancirkel in een andere dimensie van tijd en ruimte zal neerzetten. Op die datum zullen wij bij elkaar komen en jullie helpen al die energie een andere dimensie in te pushen. Op die datum zal er een enorme hoeveelheid graancirkels worden aangebracht, niet alleen op jullie planeet maar ook op die van anderen. Alle oefeningen die jullie individueel doen, zullen culmineren in één enorm stempel op 29 juli. We willen jullie vragen om daar deel van uit te maken, als jullie daartoe de moed hebben. Wij willen jullie vragen interdimensionaal te spelen, een begin te maken met het oefenen van je multidimensionale zelf en een energiestempel te maken naar eigen ontwerp in een ander gebied. Jullie zouden nooit hebben gedacht dat het stoppen van orkanen zo veel plezier kon geven.

Ontwaken uit de droom

Mensen ontwaken uit de droom. Jullie hebben hier op Aarde een plaats gevonden volgens je eigen plan, om hier te zijn en de sluier voor te doen die je ervan weerhoudt om te zien wie je werkelijk bent. In het eerste begin was het je grootste plezier en je grootste verlangen om naar de Aarde te komen en de sluier voor te doen, tegen elkaar aan te lopen en je niet kunnen her-inneren wie je bent. Jullie zijn daarin ontzettend goed geslaagd. Maar het begint nu te veranderen. Wij zeggen jullie, lieverds, als de engelen in de hemel is het ons grootste verlangen om toe te kijken wanneer jullie je ogen opendoen, de slaap eruit wrijven en beginnen te ontwaken uit de droom. Dat is onze grootste wens geweest sinds we bestaan en daar zijn jullie dan en doen dat. Het zal niet lang meer duren voordat jullie een omslag maken en de menselijke engel voor elkaar gaan spelen. Want dat, menselijke engel, is het tikkertjesspel. Tik. Jij bent hem! En wij zullen er met heel veel liefde bij zijn om in jullie ogen en hart te kijken en jullie te helpen her-inneren wie je bent zodra jullie wakker worden uit deze droom. Dan zullen wij jullie vragen om anderen te gaan helpen ontwaken, want daarvoor zijn jullie naar de Aarde gekomen. Dat was jullie grootste verlangen toen jullie het script schreven om op dit moment in de tijd op Aarde te zijn.

Het in de rij staan in de Hemel

We willen jullie nog iets vertellen over het oorspronkelijke script van je rol in dit leven. Er brak Thuis een tijd aan waarop zielen wisten dat ze een tijdlijn konden aantreffen waarop de grote evolutie kon plaatsvinden en waarop datgene wat begon in Lemurië en Atlantis, afgemaakt kon worden. Er werd naar iedereen een oproep uitgezonden zodat jullie de kans zouden hebben om dezelfde vibraties die jullie hadden in de dagen van Lemurië en Atlantis opnieuw te creëren, zodat jullie die konden veranderen en het deze keer anders konden doen. Naar elke ziel in elke dimensie van tijd en ruimte werd een oproep uitgezonden en er ontstond een lange rij. We hebben het al eerder over deze rij gehad maar het is tijd om jullie er nog eens aan te her-inneren. Het was iets heel ongebruikelijks wat daar gebeurde, ongebruikelijk tenminste voor de Aarde. Wanneer jullie Thuis zijn in de Hemel maken jullie deel uit van elkaar en bestaat er dus geen gescheidenheid. Er bestaat ook geen gescheidenheid tussen mensen, hoewel jullie allemaal rondlopen met de gedachte dat jullie van elkaar gescheiden zijn. Er ontstond een grote rij van alle wezens die naar de Aarde zouden kunnen om een menselijke vorm aan te nemen en een menselijke ervaring te hebben. Het einde van het hele Spel kwam in zicht en er ontstond een rij van alle zielen die naar de Aarde wilden om mee te helpen aan de verandering. Toen gebeurde het. De eerste persoon in de rij draaide zich om naar de persoon achter hem en zei: “Jij hebt meer kans om voor verandering te zorgen dan ik, en aangezien we een deel zijn van elkaar, vraag ik je om vóór mij in deze rij te gaan staan.” Daarmee deed de persoon vooraan in de rij een stap opzij en liet de persoon achter hem naar voren komen. Daarop volgde een enorm geschuifel, want ditzelfde gebeurde overal in de rij van miljarden zielen die stonden te wachten om weer met het Spel te gaan meedoen. Alle zielen met de grootste kansen om op Aarde voor verandering te zorgen, kwamen vooraan in de rij met de steun van iedereen achter hen.

En zo ging het. Met veel plezier stapten ze opzij zodat de grootste zielen hier konden zijn om voor verandering te zorgen…. En daar zijn jullie dan. Jullie zijn de uitverkorenen, lieverds. Jullie zijn degenen waarvoor zij opzij gestapt zijn zodat jullie precies op dit moment in de tijd op Aarde konden zijn en voor verandering konden zorgen. Zij stapten opzij, omdat zij wisten dat jullie de beste kansen hadden om Lemurië en Atlantis weer met elkaar te verenigen.

Wij vragen jullie om nu je kracht in eigendom te nemen. En als je op een bepaald moment niet meer weet wie je bent of twijfelt aan jezelf, vragen we je om eens diep adem te halen en contact te maken met al die zielen die een stapje opzij hebben gedaan zodat jullie vooraan in de rij konden komen. Zij zijn achtergebleven en moedigen jullie aan, zoals jullie je nog niet eerder hebben kunnen voorstellen. Als jullie slechts een tiende zouden horen van de weerkaatsing van hun applaus en hun vreugde, zouden jullie nooit meer aan jezelf twijfelen. Jullie kwamen naar de Aarde om voor verandering te zorgen. Pak die kans. Doe het nu in alle dimensies van tijd en ruimte waarin je bestaat. De mensheid evolueert. 2012 is vandaag al hier en het is jullie taak om dat duidelijk te maken. Weet dat wij jullie met open armen zullen begroeten wanneer jullie ontwaken uit de droom met die prachtige glimlach die jullie op je gezicht hebben en de liefde die jullie hart vult. Weet je nog, tik! Jij bent hem!

Het is met het grootste genoegen dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen. Voor elkaar te zorgen als het deel van God dat jullie zijn. Vergeet niet dat het een Spel is en speel goed samen.

Espavo
de Groep
Bron: Steve Rother