De wet van manifestatie

Za 21 Oktober 2006 12:11 | Innercircle | 2647 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
De wet van Manifestatie is, zoals het woord al aangeeft: een wet. Het creëren of scheppen van omstandigheden zoals: een groot huis, een goede gezondheid of een vervullende baan, vindt plaats op basis van een wetmatig geheel van stappen, handelingen en overtuigingen.

Net als de wet van de zwaartekracht is deze wet universeel en geldt deze voor iedereen. Je hoeft geen lid te worden van een genootschap of religie om deze wet te kunnen toepassen. De wet is onvoorwaardelijk, het effect of resultaat hangt niet af van wie de wet toepast, maar hoe de wet wordt toegepast.

Het staat iedereen vrij om de wet van manifestatie toe te passen. Ook jij kunt en mag deze wet toepassen en nieuwe of andere omstandigheden creëren in je leven. Als je de wet wilt toepassen, zul je de wet moeten begrijpen en op jezelf kunnen betrekken. Dit is een leer- en oefenproces. Onthoudt: het resultaat van jouw toepassing van de wet hangt louter af van jouw begrip en meesterschap.

We kunnen bij de wet van Manifestatie een aantal deelwetten en stappen onderscheiden. Laten we beginnen met de (vijf) stappen. De deelwetten volgen tussendoor.

Dromen

Kiezen

Verwachten

Handelen

Vertrouwen

Al deze stappen zijn van belang. Het overslaan of minder goed uitvoeren van een van de stappen, betekent een verstoring van het proces. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Neem de tijd om elke stap te begrijpen en voor jezelf een plaats te geven. Ongeduld is een verstorende factor in het hele proces.

Als je niet het geduld hebt om elke stap goed te doorgronden, zul je uiteindelijk de prijs hiervan betalen in de vorm van een mager resultaat. Ongeduld, ongeloof en angst zijn negatieve gevoelens die het manifestatie-proces verstoren. Gevoel is een belangrijke factor in het proces. Dit leidt tot de eerste deelwet.

Resultaat = Droom X Gevoel

Ofwel: het effect of resultaat van het manifestatie-proces hangt af van de mate (en duidelijkheid) waarin je droomt en de kwaliteit van je gevoel daarbij. Is je droom onduidelijk, vaag of tegenstrijdig, dan zal het effect gering zijn. Hoe goed je gevoel ook is. Andersom geldt dit ook: ook al heb je een mooie en duidelijke droom, als je gevoel negatief is door angst of ongeloof, dan kun je evenmin veel verwachten.

Laten we beginnen met de eerste stap: dromen.

Stap 1 - Dromen

Dromen betekent het ontwikkelen van beelden die verder gaan dan jouw huidige werkelijkheid. Jouw huidige werkelijkheid is wat je nu ervaart en ziet. Zo kun je nu in een klein en koud huis wonen. Als je denkt aan een groot, comfortabel en warm huis, ben je aan het dromen. Zo kun je dromen van een leuke baan waarin je al jouw talenten tot uitdrukking kunt brengen en een goed salaris verdient, ook al heb je nu geen baan en nog nooit een goed salaris gehad.

Dromen betekent: durven denken buiten de kaders van jouw huidige situatie. Daar heb je lef voor nodig. Ons ego vertelt ons direct dat de droom onrealistisch is. Je zult dus je realisme even aan de kant moeten zetten. Dat brengt ons bij de tweede deelwet.

Realisten hebben gelijk, dromers hebben succes!

Een realist heeft altijd gelijk omdat hij zijn huidige werkelijkheid als referentiekader hanteert. Binnen zijn werkelijkheid hoeft hij slechts te benoemen wat er al is. Dat is heel gemakkelijk. Daarom is realisme zo makkelijk. Dromers gaan de uitdaging aan hun huidige werkelijk los te laten en daarbuiten te denken.

Als je je werkelijkheid wilt veranderen, zul je moeten beginnen daar anders over te denken. Je zult de grenzen van jouw wereldbeeld en jouw mogelijkheden moeten relativeren, oprekken en verruimen. Als je gevoel hierbij gevuld is met ongeloof, ligt daar juist een uitdaging. Als je droomt, doe het dan met vreugde en plezier. Geniet van de mooie beelden die je creëert. Volgens de wet van manifestatie zijn er geen grenzen.

Stel je het hoogste voor en nog mooier is mogelijk.

Succesvolle mensen laten zich zelden tegenhouden door de heersende opvattingen over wat wel en niet mogelijk is. Ze zijn te eigenwijs om zich te laten beperken door de beperkte gedachten van anderen. Je hebt dus lef en eigenwijsheid nodig.

Vraag jezelf af:

Hoeveel zit ik vast in mijn huidige opvattingen over wat wel en niet mogelijk is?

Hoe (on)begrensd is mijn droom?

Hoe ver durf ik te gaan in het bedenken van een ander leven?

Wat gun ik mijzelf ten diepste?

Waar komen deze beperkte gedachten vandaan?

De grootste valkuilen in de fase van dromen zijn:

Angst

Realisme

Vasthouden aan oude (denk)patronen

'Eerst zien, dan geloven'

Stap 2 - Kiezen

Dromen maakt je wereld van mogelijkheden groter. In deze grotere wereld van mogelijkheden zul je vervolgens keuzes moeten maken. De wet van Manifestatie werkt beter naarmate je duidelijker bent over wat je wilt. Zie het als een vorm van bestellen. Als je iets wilt bestellen in een restaurant, kun je niet volstaan met de opmerking: 'ik heb honger'. Je zult duidelijker moeten zijn want de menukaart is eenvoudig te groot voor zo'n eenvoudige opmerking. Nu komen we op een belangrijke vraag: hoe concreet moet ik zijn in mijn bestelling?

De kunst is om de essentie van jouw wens te verbeelden zonder je te veel bezig te houden met details. Als je graag in een groot en comfortabel huis wilt wonen, zie dan een mooie grote woonkamer voor je met mooie meubels en veel licht. Zeg niet: 'Ik wil dat huis aan de Rubenslaan op nummer 42!'

Er zijn vele huizen die allemaal in essentie mooi, groot en comfortabel zijn. De essentie is een mooi, groot en comfortabel huis en niet dat ene specifieke huis. Onthoudt dat jouw wens op talloze verschillende manieren kan worden verwezenlijkt. Door je te concentreren op de essentie, laat je meer ruimte voor de kosmos om jouw wens te manifesteren.

Een essentie is conceptueel. Concepten zijn bijvoorbeeld: gezondheid, liefdevolle relaties, overvloed. Je kunt meer details toevoegen aan je droomkeuze maar doe dit alleen wanneer:

dit jou helpt bij je beeldvorming of jou helpt een beter gevoel bij jouw droom te krijgen;

je er voor openstaat dat de levering of manifestatie een andere vorm krijgt.

In een pizzarestaurant bestel je eenvoudig een pizza quatro formagio. Je vertelt de ober niet hoe deze pizza gemaakt moet worden, welke kaas op welke plaats moet komen. Dit laatste is het voorrecht van de kok. De kosmos is de kok van jouw droom. Vertel de kok wat je wilt eten en respecteer de kok in zijn creativiteit.

Bestellingen doe je altijd in de positieve vorm. Je zegt niet tegen de ober: 'Ik wil geen gerecht met vlees!'. Je bestelt beter een van de vegetarische gerechten. Geef in je droom aan wat je wel wilt en niet wat je niet wilt. Zeg niet: 'Ik wil van mijn rugpijn af!'. Droom van gezondheid en vitaliteit.

Schrijf je wens op. Dit helpt je duidelijker naar jezelf (en de kosmos) te worden wat je nu echt wilt. Het opschrijven dwingt je keuzes te maken en geeft je terug hoe conceptueel en gedetailleerd je bent in je droom.

Wees duidelijk over wat je in essentie wilt en bekommer je niet over details. Druk je wens altijd positief uit.

Vraag jezelf af:

Wat wil ik nu echt?
Wat is mijn diepere verlangen?
Is mijn verlangen helder en zuiver of zijn er tegengestelde verlangens?
Welke keuzes in de visualisatie maak ik nu?
Wat zijn de essenties van mijn ideale leven?

De grootste valkuilen in de fase van kiezen zijn:

onduidelijkheid;

te veel details;

tegengestelde verlangens;

negatieve uitdrukingen.

Stap 3 - Verwachten

Overtuig jezelf dat wat je wilt, daadwerkelijk naar je toe zal komen. Dit is een krachtige mentale houding die verder gaat dan hopen en verlangen. Iets verwachten betekent iets opeisen. Niet vanuit dwang maar vanuit autoriteit. Je weet en voelt dat je het waard bent en dat het naar je toe zal komen. Je vindt het vanzelfsprekend.

Het is natuurlijk. Je identificeert jezelf met datgene wat je wilt. Het past bij jou. Het hoort bij jou. Het lijkt misschien onbescheiden, maar dat is het niet. Dit is de fase waarin bescheidenheid eerder een stoorzender dan een deugd is.

Veelal hebben we in onze opvoeding en op school geleerd niet op de voorgrond te willen treden. Ons is bescheidenheid geleerd. Bescheidenheid is een mooie eigenschap maar dient niet verward te worden met ontkenning. Stel je voor dat een vogel zich realiseert dat een aap en een olifant niet kunnen vliegen hoewel deze dat wellicht wel willen.

Is het dan bescheidenheid van de vogel om op de grond te blijven lopen? Met alle respect voor de aap en de olifant is het een voorrecht van de vogel om te vliegen. Een vogel die vliegt, is geen opschepper. Het is eenvoudig een wezen dat doet waar het een talent voor heeft.

Ons besef van geld, middelen en bijvoorbeeld banen, is vaak gebaseerd op het principe van schaarste. We gaan er van uit dat de rijkdom van de een, de armoede van de ander moet betekenen. We denken dat middelen beperkt zijn en daarom niet voor iedereen tegelijk beschikbaar kunnen zijn.
Mede daarom hebben we soms moeite om iets voor onszelf op te eisen. We denken immers daarmee anderen te kunnen benadelen. In de kosmos is echter geen beperking. De kosmos beschikt over een onuitputtelijk arsenaal van middelen. We kunnen dus alles in onmetelijke hoeveelheden naar ons toe dromen zonder iemand te benadelen!

Vraag jezelf af:

Wat durf ik onvoorwaardelijk op te eisen?

Waar ben ik te bescheiden in?

De grootste valkuilen in de fase van verwachten zijn:

valse of onterechte bescheidenheid;

je eigen autoriteit niet erkennen;

denken dat jouw droom en succes ten koste gaan van anderen.

Jouw dromen en succes staan een ander nooit in de weg ook te dromen en succes te hebben

Stap 4 - Handelen

Laat aan de kosmos zien dat jij bereid bent je voor de manifestatie in te spannen. Je brengt het energetische vliegwiel op gang. Je werkt er aan mee. De kosmos doet haar ding, jij doet het jouwe. Het is een samenwerking. Neem onvoorwaardelijk stappen die overeenstemmen met jouw wens. Als je een mooi huis wilt, ga dan zoeken op internet, ga praten met makelaars.

Jouw handelingen dienen in overeenstemming te zijn met jouw wens. Wanneer je wenst dat je leeft in gezondheid en vitaliteit, sluit je geen extra verzekeringen tegen bijzondere ziektekosten af. Op dat moment geef je een signaal aan de kosmos dat strijdig is met je wens. Eerder bevorder je daarmee de komst van extra ziektekosten. Zorg er voor dat al je handelingen, woorden en gedachten in overeenstemming zijn met jouw wens.

Een belangrijk begrip in deze fase is: onvoorwaardelijkheid. Veel zaken en handelingen in onze maatschappij zijn voorwaardelijk. We proberen zoveel mogelijk voorwaarden te verbinden aan onze activiteiten en handelingen.

Zo adverteren we het liefst in een blad met een grote oplage en het juiste lezerspubliek. We leggen een direct verband tussen onze activiteit en het beoogde resultaat. Wanneer we geen direct verband zien, doen we vaak niets.

In de wet van Manifestatie speelt juist onvoorwaardelijkheid een belangrijke rol. We hebben al gezien dat we de kok moeten respecteren in zijn creativiteit en dat we ons niet te veel moeten bemoeien met de uitvoering van onze bestelling.

We worden dus uitgedaagd enerzijds te handelen naar eer en geweten en anderzijds geen voorwaarden te verbinden aan deze handelingen. We worden gevraagd te adverteren in blad A en niet verwonderd te zijn wanneer de klanten via een ander kanaal naar ons toe komen. Hier gelden twee belangrijke deelwetten.

De levering komt niet wanneer jij dat verwacht

De levering komt niet in de vorm waarin jij dat verwacht

Deze twee regels maken dat we dus geen enkele grip hebben op de wijze en het tijdstip van de levering maar dat we wel onze inspanningen moeten verrichten. Dit heet onvoorwaardelijk handelen.
Vraag jezelf af:

Wat kan ik nu doen om mijn wens uit te laten komen?

Wat zijn logische stappen om te zetten?

Hoe spreek ik over mijn wens naar anderen?

Gedraag ik mij in overeenstemming met mijn wens? Wat houdt mij tegen om stappen te zetten?

Sta ik er voor open dat de levering onverwacht komt en in een onverwachte vorm?

De grootste valkuilen in de fase van handelen zijn:

passiviteit;

uitspraken en handelingen die tegenstrijdig zijn aan de wens;

directe resultaten verwachten van onze handelingen.

Stap 5 - Vertrouwen

Vertrouwen betekent loslaten. Je hebt al je stappen gezet. Je hebt de moed gehad voorbij de grenzen van je oude leven te durven denken. Je hebt een droom gemaakt en deze opgeschreven. Je weet dat het gaat komen en hebt alles gedaan dat logisch is om de droom te laten uitkomen. Er zijn zoals we hebben gezien - echter twee dingen die je niet weet:

wanneer de wens uitkomt;

in welke vorm de wens uitkomt.

Daarom mag je het nu loslaten. Geniet van vandaag, geniet van de dingen die je doet, geniet van de contacten die je hebt. Je hebt een bestelling gedaan en weet dat het geleverd wordt. Wat een heerlijk gevoel. Je laat het los.

Veel manifestaties gaan op het laatst mis omdat de mensen de levering niet herkennen. Wees alert op wat er in je leven gebeurt en sta er voor open dat jouw levering soms verborgen ligt bepaalde gebeurtenissen. Als een verre vriend jouw onverwacht uitnodigt, wijs het dan niet meteen af. Als een boek voor je neus uit kast valt, lees het dan. De kok is heel creatief. Jij ook?

Vraag jezelf af:

Durf ik echt te vertrouwen op de wet van manifestatie?

Durf ik het nu echt los te laten?

De grootste valkuilen in de fase van vertrouwen zijn:

ongeduld;

de levering niet herkennen.

Auteur: Bert-Jan Wiegeraad
Bron: Niburu