De overgang naar de Nieuwe Wereld

Wo 12 April 2006 13:55 | Innercircle | 3115 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Het onderstaande is een geïnspireerd bericht wat uitlegt hoe de overgang naar de Nieuwe Wereld plaats gaat vinden. Er is veel onduidelijkheid over wat er allemaal gaat gebeuren, en hopelijk helpt dit.


Hoe gaan wij naar de Nieuwe Wereld? Worden we gered van deze wereld, en wordt deze 3d aarde afgedankt?

Dat kun je eigenlijk zo niet zeggen. De driedimensionale wereld wordt als het ware leeggehaald en de zielen hebben verschillende bestemmingen. Sommigen gaan naar de 5d wereld, een flink deel gaat naar de 4d wereld, en de rest gaat naar totaal andere bestemmingen, afhankelijk van de behoeften.


Gaat die splitsing of overgang ineens of heel geleidelijk?

Die overgang gaat geleidelijk, maar duurt niet oneindig lang. In verschillende stappen zullen de mensen overgaan, daar zijn verschillende gelegenheden voor. De eerste gelegenheid is volgend jaar als Nibiru langskomt, de tweede gelegenheid is in 2012 als de galactische afstemming plaatsvindt, en dan komt er later nog een keer die komeet langs, in 2017. Dan zullen de meeste mensen weg zijn van deze 3d aarde.

Is de overgang naar 4d duidelijk te merken, verdwijn je dan uit de 3d of hoe gaat dat?

Die overgang is geleidelijk, en in het begin ga je als het ware heen en weer, maar op een gegeven moment keer je niet meer terug naar de 3d, en uiteindelijk kan dat ook niet meer omdat de 3d wereld dan verdwenen is. Het heen en weer pendelen kun je zien als het op een neer gaan van je trillingsniveau. Het is niet "waar" je bent, maar "hoe" je bent.

Is het net alsof je leven langzaam verandert?

Ja daar lijkt het op, je zal het soms niet eens in de gaten hebben. Alles gaat heel geleidelijk. De werelden lopen ook nog heel erg door elkaar. De mensen die in 3d blijven zullen geleidelijk de aarde verlaten zoals ik al zei, en dus blijven er steeds meer lichte mensen over, waardoor de 4d aarde zich steeds sterker gaat manifesteren. Ook zullen de lichte mensen niet betrokken zijn bij de rampen, ze zullen steeds op de juiste plaats zijn. Dus het afsplitsen zal op een heel natuurlijke manier plaatsvinden. Ook ziektes spelen daar een rol in. De overblijvenden bevinden zich feitelijk in de Nieuwe Wereld, de 4d wereld. De 4d wereld wordt door de 4d mensheid opgebouwd, het is dus niet alsof je in één klap in het paradijs beland, maar het zal vanaf de grond opgebouwd worden. Soms zou je denken dat de aarde er nooit meer bovenop komt, zo'n rommel hebben wij ervan gemaakt. Maar het komt goed! Uiteraard zullen de rampen en catastrofes helpen met het opruimen van veel puin, maar bovendien heeft de hoger trillende 4d aarde een enorm groot herstellingsvermogen, dat zal iedereen verbazen!

Dus eigenlijk leven we al op de 4d wereld?

Ja, de aarde is al bijna 4d of je kunt het zo zeggen dat de aarde aan het overgaan is naar de 4d en nog maar een beetje 3d is, en dat stukje 3d wordt steeds kleiner. Daardoor kunnen de mensen die de 4d niet aankunnen uiteindelijk hier niet meer functioneren en zullen ze van de aarde afgaan. Ze hebben dan letterlijk geen houvast meer. De 3d wereld brokkelt af, en wordt als het ware afgeschud. De duistere wereld voelt dit al aankomen en wordt wanhopig, want ze weten dat ze de strijd verloren hebben. Toch vechten ze door en proberen ze alsnog de trilling te verlagen door zoveel mogelijk oorlog en andere middelen waardoor de mensen in angst schieten en de trillingsverandering van de aarde tegengewerkt wordt. Maar zonder resultaat, de aarde gaat door naar de 4d en het tempo versnelt de laatste jaren alleen maar en zal blijven toenemen. Op dit moment leven we in een tussenfase, eigenlijk in twee werelden tegelijk. We kiezen zelf bij welke wereld we willen horen en waar we willen verblijven, maar uiteraard zal het loskomen van de 3d wereld tijd kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan familiebanden, zolang je 3d familie hebt blijf je daar nog naar terugkeren, pendel je heen en weer. Ook je baan zul je niet direct kunnen inruilen voor een 4d baan. Dat zal geleidelijk gaan, samen lopen met het verdwijnen van de 3d wereld en het manifesteren van de 4d wereld. Velen van jullie zijn al wel druk bezig dat voor te bereiden, en zijn druk bezig met nieuwe talenten te ontwikkelen die je in de nieuwe wereld gaat gebruiken. Velen zijn ook bezig met opleidingen, en bereiden zich op die manier voor op hun nieuwe beroep. Dat kan soms iets totaal anders zijn dan wat ze nu doen.

Valt er iets te zeggen over het percentage mensen wat naar de 4d kan?

Dat is heel moeilijk, en verandert voortdurend. Het is een soort van sneeuwbaleffect. Hoe meer mensen er wakker worden, hoe meer andere mensen ook wakker worden en in een sneltreinvaart zichzelf opstuwen naar de 4d trilling. Soms is dit een klein wonder, maar uiteraard helpt de stijgende energie van de aarde hier ook bij. Toch ligt het totaal nog steeds onder de helft, vroeger werd het geschat op 30% maar het wordt toch wat meer. Er is een stroom van mensen op gang gekomen die zich gaan bezighouden met allerlei nieuwetijds dingen waardoor de energie steeds sneller gaat stijgen. Uiteraard is ook de andere kant zichtbaar, er zijn hele bevolkingsgroepen die besloten hebben niet mee te gaan en een andere wereld gaan opzoeken voor hun verdere ontwikkeling. Die bevolkingsgroepen zullen met rampen en andere catastrofes te maken krijgen die hun gaan helpen met hun vertrek. Ik denk hierbij aan het middenoosten, maar ook aan india en delen van zuid amerika en china.

Tot zover.

René van www.goto2012.nl

Bron: Goto2012