Het bewustzijnsnetwerk

dinsdag 8 augustus 2006 11:04 | Innercircle | 8008 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Gedachten kunnen het gedrag van de kleinste bestanddeeltjes van het lichaam veranderen, en dat zijn in feite de energieën die tot taak hebben de structuur ervan in stand te houden of te regenereren.

Oude wijsheidsleringen hebben altijd beweerd dat het lichaam van de mens een energiepatroon was en dat materie en energie hetzelfde waren. Ook leerden zij dat, aangezien alle energie afkomstig is uit de ene bron van bewustzijn, energie bewustzijn is.Dit heeft belangrijke implicaties voor genezing, want er volgt uit dat elk energiepatroon deel heeft aan het bewustzijn, onverschillig of het een deeltje, een cel, een orgaan of een compleet grofstoffelijk lichaam is.

Ook volgt eruit dat er tussen alle energie-eenheden binnen een groot patroon - zoals de organen (energie-eenheden) in het lichaam (dat het grotere patroon is) - uitwisseling van informatie bestaat, via wat ik het bewustzijnsnetwerk pleeg te noemen.

Sedert Einstein in 1916 zijn algemene relativiteitstheorie formuleerde, hebben fysici ontdekt dat subatomaire deeltjes zich grillig gedragen. Zo wordt hun baan beïnvloed door de personen die deze deeltjes observeren.

Het bewustzijn van subatomaire deeltjes wordt dus beïnvloed door gerichte gedachte-energieën! Het verbluffende feit dat gedachten de materie beïnvloeden, staaft de bevindingen die in de holistische geneeskunde zijn opgedaan, namelijk dat de geest en de emoties grote invloed hebben op de harmonie in het lichaam.

Gedachten kunnen het gedrag van de kleinste bestanddeeltjes van het lichaam veranderen, en dat zijn in feite de energieën die tot taak hebben de structuur ervan in stand te houden of te regenereren, en de met elkaar in wisselwerking zijnde systemen op te bouwen en intact te houden.

De fundamentele bouwsteen van het leven

In alle grofstoffelijke levensvormen - de mens, dieren en planten - is de cel de fundamentele bouwsteen. De complexe werkingen van de cel (door biologen beschouwd als het 'levensproces') zijn via het bewustzijnsnetwerk met elkaar verbonden en ontvangen hun 'stuwkracht' van de levensenergie.

Alles wat in het lichaam gebeurt, is het resultaat van georganiseerde en gecoördineerde celactiviteiten. Als deze activiteiten niet zijn gecoördineerd voor het welzijn van het geheel, ontstaan er ziekten als kanker.

De systemen van het grofstoffelijke lichaam

Als de cellen samenwerken bij de opbouw van organen en weefsels, ontstaan de verschillende stelsels die samen de 'tempel voor de ziel' vormen. Elk stelsel coördineert zijn werkzaamheid met die van alle overige stelsels om het soepel functioneren van het lichaam te garanderen.

Door u vertrouwd te maken met uw lichaam zult u inzicht krijgen in het precaire evenwicht tussen de lichaamsstelsels; u zult het meer gaan respecteren en u er op een meer positieve manier mee verbonden voelen. Waarschijnlijk denkt u er nauwelijks aan, totdat u wordt overvallen door een ziekte of functionele stoornis. Plotseling staat het dan centraal in uw denken, zo ongeveer als de vrienden die u alleen belt als u iets van hen gedaan wilt krijgen

Op zulke momenten denkt u, omdat u zich concentreert op dat deel van uw lichaam dat uw aandacht opeist, aan een lichaamsdeel of - stelsel als een op zichzelf staand iets. We dienen echter altijd de bestanddelen van ons lichaam als delen van een geïntegreerd geheel te zien.

Daar komt nog bij dat uw lichaam al dan niet in een toestand van evenwicht verkeert met al uw fijnstoffelijke lichamen.

Fragment uit: Helende Krachten

Auteur: Jack Angelo

Uitgever: Ankh-Hermes.nl

Bron: Aquariusage/Ankh-Hermes.nl