De Beerput Open, deel 1

Ma 24 April 2006 20:03 | Innercircle | 2568 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Heb je je ooit afgevraagd waarom er zoveel conflicten zijn in de wereld? Welke krachten zijn daarvoor verantwoordelijk? Is de mens dan werkelijk zo gewelddadig van aard, of zijn er nog andere factoren in het spel die de mens ertoe bewegen om zijn naaste geweld aan te doen? Als ik kijk naar de samenleving, dan krijg ik de indruk dat het overgrote deel van de mensheid helemaal geen conflict wil. Hoe kan het dan dat een kleine minderheid in staat blijkt om zoveel ellende te veroorzaken en het voor zoveel mensen te verzieken?

Deze minderheid maakt misbruik van twee zwakheden waar de meeste mensen tot op heden aan ten prooi vallen:

- mensen laten zich ophitsen om zich tegen andere mensen te richten

- mensen geven hun eigen autoriteit op om zich te laten leiden door anderen

Dit is heel kort samengevat, maar geeft veel om over na te denken. Ophitsen betekent dat emoties worden aangewakkerd. Wanneer je emotioneel in evenwicht bent, ben je veel beter in staat om jezelf los te maken van haatgevoelens jegens anderen, want het zijn deze gevoelens die het dualisme en daarmee het lijden in stand houden. Emotioneel evenwichtig zijn betekent ook dat je je niet laat bang maken, door niets, zelfs niet door dreigementen van overheden dat je boetes moet betalen wanneer je je “financiële plichten” niet nakomt.

En dat brengt ons meteen bij het tweede punt. Verreweg de meeste mensen in de wereld geven hun individuele macht weg; ze erkennen autoriteiten buiten zichzelf die hen vervolgens dicteren wat ze wel en niet mogen! Men gaat trouw naar de stembus in de hoop dat hun stem zal bijdragen aan een betere regering en een betere wereld. Maar zolang de machthebbers – zij die de macht hebben omdat wij er vrijwillig afstand van doen – achter de schermen bepalen wat er in de politiek gebeurt, heeft onze stem geen enkele invloed, ook al wordt de schijn van een democratie en een rechtstaat opgehouden. En iemand die werkelijk veranderingen wil doorvoeren, zoals Pim Fortuyn, wordt middels een “politieke moord” uit de weg geruimd.

Geld als machtsmiddel
Deze minderheid of kleine elite binnen de mensheid, is al heel lang aan de macht, maar hun machtsinvloed is zo subtiel dat de meeste mensen het niet in de gaten hebben. Toen ik op de middelbare school het vak Economie kreeg, begreep ik er heel weinig van, het zei me niets en ik had er ook niets mee. Wat ik mij later wel afvroeg, is wat inflatie nu eigenlijk is en waarom prijzen door de jaren heen steeds weer hoger worden. Heel simpel gedacht zou je kunnen veronderstellen dat een waardesysteem ruilwaarden vastlegt en dat we altijd gebruik kunnen maken van diezelfde waarden. Maar ons wordt verteld dat waarden worden bepaald door “vraag en aanbod” en dat er heel veel factoren in het spel zijn en dat het dus allemaal erg ingewikkeld is.

Welnu, de waarheid is heel eenvoudig. De enige reden dat dingen ingewikkeld worden gemaakt is om mensen onwetend te houden en in het ongewisse te laten omtrent de ware aard van het huidige geldsysteem – dat het corrupt is en misdadig, dat mensen over de hele wereld bewust ervan worden weerhouden om een royaal en welvarend leven te leiden. Steeds weer krijgen we te horen dat het moeilijke taken zijn waarvoor de regering staat en dat we veel geduld moeten hebben en dat we stapje voor stapje de goede kant op gaan. Maar ondertussen wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter, kunnen steeds meer mensen hun rekeningen niet meer betalen en wordt het steeds meer een overlevingsstrijd. Hoe lang moet het nog duren alvorens wij gaan beseffen dat er iets niet klopt?

De nieuwe zorgwet is zo’n voorbeeld van manipulatie. In de aanloop naar de nieuwe wet wordt ons voorgehouden dat “in principe niemand erop achteruit hoeft te gaan”. De waarheid is dat heel veel mensen, met name die met de lagere inkomens, er hard op achteruit gaan, terwijl degenen die voorheen een particuliere verzekering hadden (en dus een hoger inkomen) er grotendeels beter van worden. Bovendien is het een “wet” en is iedereen verplicht zich te “verzekeren” (lees: verplicht te betalen) en mensen met gemoedsbezwaren hoeven dat weliswaar niet, maar moeten dan wel extra belasting betalen, wat bijna evenveel is als de premie voor een basisverzekering.

Dit soort wetgevingen wordt ons opgedrongen onder het mom van “zorg” en “belang voor de samenleving”. Maar achter de schermen wordt via de verzekeringsbedrijven het opgebrachte geld weggesluisd naar de machthebbers (daaronder ook de farmacie) die hun positie verder versterken.

De vraag is, hoe krijg je mensen zover dat zij aan dit machtsspel meedoen? Ten eerste, mensen die gevoelig zijn voor geld en materiële rijkdom zijn makkelijk om te kopen. Zij weten diep van binnen dat hun houding niet deugt maar kunnen niet de kracht opbrengen om voor hun principes op te komen. Ten tweede, mensen die naïef zijn en onwetend, kunnen heel makkelijk worden gemanipuleerd. Zorg ervoor dat het systeem heel ingewikkeld is en ondoorzichtig en maak de mensen vervolgens wijs dat er “heel knappe koppen” voor nodig zijn om dat systeem te besturen en dat het dan allemaal wel goed komt. Deze “knappe koppen” zullen het wel voor jullie regelen, maak je maar geen zorgen! Is dat beeld niet heel herkenbaar in onze huidige samenleving?

Mediacontrole
Wat deze elite heel goed heeft begrepen, is dat mensen heel makkelijk gemanipuleerd kunnen worden omdat mensen van nature goedgelovig zijn. Bijna vanzelfsprekend geloven wij de kranten en de nieuwsberichten op televisie en radio. Dus het ideale middel om mensen een rad voor ogen te draaien, is controle hebben over de media. En reken maar dat ze dat hebben, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die beseffen dat de media niet alles vertellen, met name t.a.v. de gebeurtenissen rond 11 september 2001. De berichtgeving is beperkt en eenzijdig en steeds meer mensen beginnen dat gelukkig door te krijgen.

Schuldgevoel
Een ander doeltreffend middel is het kweken van schuldgevoel. Dit is een mechanisme dat heel subtiel werkt! Schuldgevoel werkt verlammend. Het weerhoudt ons ervan dat we de juiste actie ondernemen en dat we het recht op zelfbeschikking opeisen. Het geeft ons het gevoel dat we anderen – de machthebbers – iets verschuldigd zijn. Dit mechanisme hebben machthebbers door de eeuwen heen tot op het bot uitgebuit. Het is een heel subtiel psychologisch spel. Het grootste voorbeeld hiervan in de huidige tijd is de succesvolle psychologische blokkade t.a.v. het Joodse ras. Op school wordt ons geleerd dat het niet juist is om “anti-semitische” uitlatingen te doen, bijna alsof het Joodse volk heilig is en een speciale behandeling verdient. Enig idee waarom dat zo is? Het belangrijkste argument dat tot op de dag van vandaag wordt aangevoerd, is de verschrikking van de Holocaust. Ons wordt wijs gemaakt dat we Joden om die reden nog steeds moeten ontzien. Ik zeg niet dat de Holocaust niet verschrikkelijk was (voor zover die niet is overdreven), maar wat te denken van andere genociden die hebben plaatsgevonden, zoals in Bosnië, Rwanda, of onder Stalin! Maar nee, de vervolging van Joden is de grootste misdaad aller tijden. Pas op dat je niet anti-semitisch bent!

In verschillende esoterische werken staat geschreven dat Israël de sleutel tot de problemen in de wereld is. Ik heb dat nooit goed begrepen, maar nu weet ik dat het waar is. Dit is geen aanval op het Joodse ras, integendeel, het heeft te maken met het feit dat anti-semitisme bewust in het leven is geroepen om vervolgens als dekmantel te worden gebruikt door krachten die niets met het Joodse ras te maken hebben maar ervoor hebben gekozen om dit ras te misbruiken ten behoeve van hun beoogde wereldheerschappij. In het volgende deel zal ik hier verder op ingaan.

door Frank Hoogerbeets

Copyright © 2006 Ditrianum Media Center
This work is licensed under a Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.Bron: Ditrianum

Reacties

  Waneer komt deel 2?

  Ma 24 April 2006 20:10 | Frank |

  Heel goed artikel waneer komt deel 2? Ik ben benieuwd


  waarneer komt deel 2?

  Di 23 Mei 2006 20:54 | Angelique |

  Hallo, met intresse heb ik het artikel gelezen maar ben een beetje verbaasd over de aanduiding van de Krachten die groepen/mensen misbruiken , wat en wie zijn die Krachten? of is het de zoveelste kapstok ? m.v.g. Angelique