Roerige tijden

Wo 23 November 2005 15:58 | Innercircle | 1777 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Overal op Aarde worden oude strijdsituaties naar boven gehaald. Jullie als mensen individueel kunnen deze strijd ook ervaren. Allerlei herinneringen aan strijd, onrechtvaardig behandeld worden, roepen reacties op in je persoonlijk leven. Ook je lichaam kan hier op reageren. Schrik niet als je onverwachts zonder aantoonbare reden aanvallen krijgt van kwaadheid. Dit zijn oude herinneringen die in je cellen opgeslagen liggen. Ook kun je meemaken dat je door situaties geconfronteerd wordt met emoties uit het verleden, situaties waar je je vroeger bij neergelegd hebt, terwijl je er niet mee akkoord was. Nu in deze tijd kun je er niet meer mee akkoord gaan. Wat wel het gevolg kan zijn, is dat je heftiger reageert omdat de oude emoties meekomen.

Besef dus goed dat als er momenten zijn dat er strijd in je leven is, dat je ervaart dat er een emotie van kwaadheid, van opstandigheid is bij jou, dat dit altijd een overreactie is. Reageer niet vanuit deze emotie. Probeer eerst tot rust te komen en geef de energie van strijd de kans om te stromen naar buiten en ga daarna pas op de situatie reageren. Je zult meer kans hebben dat je tot een harmonische oplossing kunt komen.

Met al die stormen die over de Aarde gaan, met al die rommelingen in de Aarde, komt er veel oude chaos vrij. Oude chaos die opgeslagen ligt in de planeet Aarde. En aangezien jullie bewoners van de planeet Aarde zijn, ervaren jullie dezelfde opruiming. Oude herinneringen, oude emoties worden helder. Je zult geconfronteerd worden met dingen uit het verleden waar je je niet meer bewust van was. Je herinnering wordt opgefrist door allerlei verhalen of toevallige ontmoetingen. Zo bevrijd je jezelf van herinneringen die jou beperkten. Je zag ze in die tijd niet in het juiste perspectief. Op het moment dat deze herinneringen weer in je aandacht komen, kun je ze vanuit het nu, vanuit wie je nu bent, opnieuw opslaan in je geheugen.

Velen met jullie worden in deze roerige tijden steeds rustiger. Dat lijkt contradictorisch. Hoe roeriger de tijden, hoe rustiger jullie worden. Dit heeft te maken met het feit dat je nu aan je missie kunt beginnen. Een diep geworteld verlangen om iets nuttigs te doen op Aarde.

Lieve mensen, het grootste nut wat jullie kunnen doen, de grootste manier van nuttig zijn, is rustig zijn. Laat je niet meeslepen door angst. Laat je niet meeslepen door een gevoel van onveiligheid. Er bestaat geen fundament meer. Leer leven met het feit dat niets meer vastligt. Wat je vandaag denkt, kan morgen achterhaald zijn. Langetermijnplannen worden regelmatig door elkaar gegooid en zo worden jullie getraind om vooral in het nu te leven. Dat wil niet zeggen dat je geen plannen meer kunt maken voor de toekomst, maar voel je te allen tijde vrij om deze als het nodig is, bij te sturen of te veranderen.

Voor vele mensen is het zeer moeilijk om zo te leven. De oude patronen boden veiligheid. De oude patronen boden een perspectief waardoor je als het ware een etiket kreeg dat je het allemaal goed voor elkaar had. De mensen die geen langetermijnperspectief hadden, die zodoende geen carrière opbouwden, bevonden zich in de lagere lagen van de sociale klasse. Hier komt een kentering in.

Diegenen die flexibel zijn, die te allen tijde kunnen bijsturen, die te allen tijde enthousiast kunnen worden voor een nieuw project, diegenen die zich vrij voelen in de grote zin van het woord, deze mensen zullen beter en beter functioneren.

Het gaat om flexibiliteit. Dogmaâ??s en oude beperkende ideeën beperkten jullie in je vrijheid. Het ging er niet zozeer om wat je graag deed, wat bij je persoon paste, maar vaak werd de keuze gemaakt vanuit status. Dit is voorbij. Je mag het proberen en velen mogen het proberen. Je zult er doodmoe van worden en uiteindelijk belanden in zoals jullie het noemen: een burn-out. Want als jij activiteiten doet â?? veelvuldig â?? die tegen je ruime persoonlijkheid ingaan, heb je te weinig energie om deze activiteit te doen.

Als je een activiteit verricht daarentegen waar je hele wezen ja tegen zegt, heb je meer energie ter beschikking om deze activiteiten te doen. Je zult daar geen energie mee verliezen, want het is een win-win-situatie. Jij laadt op van datgene wat je graag doet en het werk wat je doet, zal ruimer en gemakkelijker te volbrengen zijn.

Onderzoek steeds jezelf en zoals wij zo vaak reeds zeiden: doe datgene waar je blij van wordt en beperk zoveel mogelijk de activiteiten die tegen je gevoel ingaan. De maatschappij zal hier meer en meer aan gewend geraken. Er zal meer en meer veranderd worden van baan.

Er komen nog grote veranderingen omdat de wetenschap tekortschiet. Grote uitvindingen staan te gebeuren en zullen veel facetten van de wetenschap totaal op zâ??n kop zetten. Vele ideeën en zogenaamde vaststaande feiten zullen op losse schroeven komen te staan. Ga mee met de stroom en weet dat de uitvindingen die naar de Aarde komen zo eenvoudig zijn en niet meer de Aarde verarmen. Oude, vastgeroeste ideeën en tradities moeten helaas met harde middelen omver geworpen worden. Dit vergt strijd maar niet meer de strijd met de wapens zoals het vroeger gebeurde maar strijd in mentaliteit.

Er komt een grote verschuiving van materie, zowel Aardse materie als materie in de vorm van geld. Er komt een herverdeling van geld. Alle bedrijven, alle takken die winst maakten ten nadele van anderen, zullen door onwaarschijnlijke gebeurtenissen grote verliezen gaan leiden en zo zullen die projecten die niet ten koste van de Aarde gaan, ineens de wind mee krijgen. Mensen komen tot creatieve oplossingen en weet dat dit niet meer zo ver af is. Het enige wat dan nog moet gebeuren, is die grote projecten en die grote multinationals tot andere ideeën te brengen.

Kijk om je heen: elk onrecht â?? toch het meeste onrecht â?? alles wat onzuiver is, kan niet meer onder de tafel geveegd worden. Alles komt meer en meer naar buiten. Het maakt niet meer uit welke functie je hebt en welke macht je hebt. Als er corruptie is, komt het naar buiten. En zo zullen velen van hun voetstuk vallen en anderen de macht overnemen.

Blijf vooral rustig in deze tijden van beweging. Als je meegaat met de stroom van de nieuwe energie, zul je ervaren dat je steeds rustiger wordt. Terwijl jouw leven vaak totaal geen zekerheid biedt, voel jij je zekerder dan vroeger toen de situatie om je heen een schijnzekerheid gaf. Het is de zekerheid in jezelf dat jij geleid en begeleid wordt en daardoor de juiste keuzes zult maken.

Onderzoek je emoties van strijd. Onderzoek je emoties van kwaadheid en weet dat er te allen tijde verdriet onder zit. Laat het stromen. Kwaadheid, opstandigheid, is een oppervlakkige energie waar altijd verdriet onder zit. Kom erbij uit, laat het stromen. Dat is de manier om jezelf echt te cleanen van beperkende energieën.

Ben liefdevol voor jezelf, ben liefdevol voor je lichaam omdat vele cellen gecleand worden. Je zult merken dat het sneller en sneller gaat. Zo heb je klachten en zo zijn ze verdwenen. Ga in de ontspanning. Zoek datgene wat jou een diepe ontspanning geeft en verwen jezelf regelmatig met deze ontspanning. Je zult zien dat het vele ziektes uitspaart.

Bron: Oth