Kernenergie versus Hersenspinsels

Zo 22 Januari 2006 20:55 | Frank | 3049 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil de Zeeuwse kerncentrale in Borssele tot 2033 openhouden. Greenpeace spreekt van politieke onmacht om de centrale niet eerder te sluiten.

Over energieverbruik en milieu bestaan veel controverses. Is er wel een broeikaseffect of niet, is kernenergie wel of niet beter voor het milieu, zijn zonnecellen en windenergie wel of niet milieuvriendelijke alternatieven.

Het afgelopen orkaanseizoen en de [snelle] verdamping van de ijskappen op polen en hoge bergen (kilimanjaro) geven klimaatpessimisten gelijk.
Rustig overdenkende wetenschappers proberen te sussen, zeggen dat we het niet [zeker] weten. Een beetje variatie in de zonneactiviteit heeft grote temperatuurschommelingen tot gevolg op aarde. Volgens de klimaatdenkers is nog niet bewezen dat CO2 en dus de mens de schuldige is van de klimmende temperatuur op aarde.

Hier in Nederland laait soms de discussie op over kernenergie. Het is voor niet-fysici nog steeds een bedreigend wonder dat er zoveel energie te halen is uit atoomkernen. “Afval, afval, diepe zoutmijnen vol met afval,” denken ze. “Jaren troep, levensbedreigend voor mens en dier.” De transporten over het spoor van het afval van kerncentrales juicht niemand toe. In Duitsland binden actievoerders zich nog geregeld vast aan het spoor.

In Nederland klinkt nu een ander geluid. Lubbers: ‘Vanuit technologisch standpunt zijn we er klaar voor. Iedereen weet natuurlijk dat kernenergie schoon is, als het om de klimaatveranderingen gaat. Er komt geen CO2 vrij.’
Maar het afval dan? En de ongelukken (Harrisburg (1979) en Tsjernobyl (1986))?
‘We zitten nu in een ander tijdvak. De tijd van de slordigheid is voorbij’, meent Lubbers.

Nuttig hergebruik van kernafval is volgens milieuorganisatie Greenpeace een ‘sprookje’. Sprookjes staan tegenwoordig voor de betekenis hersenspinsels. Hiermee suggereert Greenpeace dat de problemen van het afval en veiligheid niet zijn opgelost. Greenpeace: ‘Het is een prehistorische energiebron. Daarop inzetten is onverstandig. Dat stelt de echte oplossingen van schone energie uit’

Vraagstukken als deze lijken altijd een beetje op landveroveren. Risk in het groot, wie vangt de meeste meningen. Voor de meeste mensen zijn de feiten niet duidelijk, waardoor stemmingmakerij een grotere rol speelt dan bij vraagstukken rond economische belangen, waar elke groep weet waar zijn interesse ligt.

Waar het om gaat is dat als kernenergie meer toegepast gaat worden, dat onderzoek naar betere alternatieven niet stil mag komen te liggen. De grootst drijvende kracht blijft altijd van financiële aard. Kernenergie is niet alleen CO2-uitstoot gunstiger maar wordt ook goedkoper dan kolen als er CO2-heffingen worden ingevoerd (zie: steun voor kernenergie ). In dat opzicht kan Greenpeace gelijk krijgen, dat er een drijvende kracht voor milieuvriendelijke innovatie wegvalt als kernenergie breed geaccepteerd wordt, omdat het [rijke] westen de mogelijkheid krijgt zich vrij te kopen.

Bron: nieuwszicht.com