Honderden minderjarigen uigebuit

Vr 14 Oktober 2005 10:54 | Frank | 2240 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
DEN HAAG - In Nederland worden honderden minderjarigen uitgebuit in
onder meer de prostitutie, horeca, drugshandel en huishouding. De helft
van de onderdrukte jongeren is van buitenlandse afkomst.


Dat blijkt uit onderzoek van de kinderrechtenorganisaties Unicef, Plan
Nederland, Ecpat Nederland en Defence for Children. Op basis van
interviews met medewerkers van ruim tweehonderd instanties kwamen zij in
totaal tot 230 slachtoffers van uitbuiting.

Maar volgens directeur S. Meuwese van Defence for Children gaat het in
werkelijkheid om veel meer kinderen. ''Deze praktijken spelen zich
vrijwel altijd in een schemergebied af. Dat maakt het moeilijk om ze te
signaleren.''

Hoeveel minderjarigen er precies in Nederland worden uitgebuit, zeggen
de onderzoekers niet te kunnen inschatten. Dit heeft te maken met de
geslotenheid van bepaalde bevolkingsgroepen (Chinezen, Roma) of de
situatie waarin jongeren leven, zoals illegaal in Nederland verblijvende
minderjarigen. Daarnaast zijn veel jongeren zich er niet van bewust dat
ze worden uitgebuit.

Bijna driekwart van de uitbuiting vindt plaats in de prostitutie, vooral
in de escortbranche, in privé-huizen, via internet of mobiele
telefoon.
Bij de meisjes is bij bijna de helft van de gevallen sprake van
zogeheten loverboy-problematiek: zij worden door hun pooiervriendje tot
prostitutie gedwongen.

Volgens onderzoekster A. van den Borne van Ecpat is het aantal
slachtoffers weliswaar het grootst in de prostitutie, maar wil dat niet
zeggen dat uitbuiting ook het meest in de seksbranche voor komt. ''Over
andere sectoren weten we gewoon veel minder. De politie heeft meer
aandacht voor de prostitutie dan voor bijvoorbeeld de horeca of
schoonmaakbranche.''

Vooral buitenlanders zijn kwetsbaar voor uitbuiting. Een aanzienlijk
deel van de slachtoffers verblijft illegaal in Nederland. Doordat zij
geen geldige papieren hebben, kunnen ze geen kant op en zijn ze
aangewezen op de uitbuiter.

Ook geldnood, drugsverslaving, bedreiging en het ontbreken van een vaste
woonplaats maakt ze een gemakkelijke prooi. Veel minderjarigen hebben
daarnaast familieproblemen.

In vergelijking met andere sectoren worden relatief veel minderjarigen
uitgebuit in het huishouden (17,5 procent).
Bron: parool.nl