Nederland en Democratie?! Een e-mail wisseling van Lijst 14 met de kranten

Zo 29 Oktober 2006 23:11 | Truthseeker | 4602 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

CAMPAGNE/LIJST 14

De campagne gaat langzaam maar zeker los komen. Vandaag stonden Huib Poortman en Ad van Rooij met een foto op de voorpagina van het meest besproken blad in Haagse kringen 'The Daily Invisible' bij het het monument 'Ongebroken verzet' op de Westersingel. Uit onderstaande e-mail correspondentie met het dagblad Trouw blijkt overduidelijk dat de reguliere media ons zoveel mogelijk zal negeren.

De Volkskrant plaatste donderdag 26 oktober pagina 2 nog wel een cartoon van kunstenares Miep Bos 'opschudding in Den Haag' maar komt alleen tot uiting als blanco lijst. Iedereen weet immers dat deze naam achterhaald is en dat we nu alleen als Lijst 14 de campagne ingaan. Wij zijn dus vooral aangewezen op het internet, heel veel posters plakken en mond tot mond reclame.

Ik ben aangesteld als coordinator voor Zuid Holland. We zoeken met spoed poster plakkers. Wie wil mij helpen? Ik ga vandaag beginnen aan de Nieuwe Binnenweg om eerst zelf uit te proberen hoe dat gaat. Ik ben de hele dag telefonisch bereikbaar op nr. 06-22110234.

Graag zou ik hulp willen hebben in Rotterdam en voor geheel Zuid-Holland voor het plakken van posters. Ik hoop veel reacties te mogen ontvangen. Lijst 14 is een lijst van personen i.p.v. politici. De politieke gaat weer voor iedereen, niet alleen leuk, maar vooral boeiend en leerzaam worden. Groet Robert. 06-22110234.


bijl. onderstaande correspondentie met Trouw over 'Kieskompas'.

Van: Verlinden Robert [mailto:verlindenrobert@blancolijst.nl]
Verzonden: zaterdag 28 oktober 2006 9:34
Aan: 'Vries, Bas de'
CC: 'fvanexter@trouw.nl'; trouw media (media@trouw.nl); 'TR Lezers'
Onderwerp: RE: Kieskompas


Geachte heer Bas de Vries (Trouw),

Hartelijk dank voor uw reactie, waarin u schrijft dat Lijst 14 niet in aanmerking komt om genoemd te worden in Trouw Kieskompas. Ik heb hierop de volgende vragen: a) wat waren de praktische redenen waaruit blijkt dat u de grens bij 11 partijen moest trekken? b)

U schrijft we hebben besloten het volgende criterium te hanteren. Wie zijn 'we'? c) Nova mag volgens de journalistieke retoriek 'onafhankelijk' zijn maar van die barometer staat vast dat deze net als de Stemwijzer niet deugt. Zie bijdragen van lezers Stemwijzer (NRC 27/10/06/p37) waar u kunt lezen dat een studerende dochter het advies kreeg om op de Verenigde Senioren Partij te stemmen. d) Uit uw opmerking dat De politieke barometer van Nova heeft bepaald dat onze politieke partij hier niet onder valt blijkt dat ook de barometer van Nova net als de Stemwijzer niet deugt. Wij zijn namelijk geen politieke partij. Wij zijn een lijst met personen die ontzettend verontrust zijn over de onafhankelijke media, de onafhankelijke opiniemakers zoals Maurice de Hond en over de stemcomputers die 22 november worden gebruikt.

Ik vertrouw er op, dat u, op grond van bovenstaande vragen en feiten, onze zorg deelt. Uw reactie heb ik doorgestuurd naar onze achterban. Wij zullen ons beraden hoe wij hier mee zullen omgaan.

Vriendelijke groet,

Robert A. Verlinden/ coordinator Lijst 14.

Een afschrift hebben wij gestuurd aan uw onafhankelijke hoofdredacteur, journalist Frits van Exter, die in zijn columns , april 2005, 'op weg naar convenant tussen krant en lezers' neuzelde over de 'Wees fair - Ethiek'.

--------------------------------------------------------------------------------
Van: Vries, Bas de [mailto:B.deVries@Trouw.nl]
Verzonden: vrijdag 27 oktober 2006 11:33
Aan: info@bevaco.nl
Onderwerp: RE: Kieskompas

Geachte heer Verlinden,
Wij hebben om praktische redenen een grens moeten trekken bij elf partijen. Daarbij hebben we besloten het volgende criterum te hanteren, eind september toen deze beslissing moest vallen: partijen die in de huidige Tweede Kamer zijn gekozen op eigen kracht en partijen die op dat moment zeker 1 zetel scoorden in 'De politieke barometer' van Nova. Daar viel uw partij toen niet onder.

Groet,

Bas de Vries (Trouw)

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: BeVaCo [mailto:info@bevaco.nl]
Verzonden: donderdag 26 oktober 2006 19:32
Aan: Exter, Frits van
CC: TR Media; TR Lezers
Onderwerp: Kieskompas

Geachte heer Frits van Exter/Hoofdredacteur Trouw.

Betr.: Kieskompas

Vriendelijk verzoeken wij u de organisatie van Kieskompas te attenderen op het bestaan van Lijst 14 die op 22 november 2006 aan de verkiezingen zal deelnemen. We zien dan wel of wij hier wel of niet in genoemd gaan worden. Landelijk gezien worden wij, dankzij internet, per dag bekender. M.a.w. het is slordig als wij niet op Kieskompas voorkomen. Ons programma, als Lijst 14, is beperkt. Wij zijn namelijk geen politieke partij maar een lijst met kandidaat volksvertegenwoordigers. Iedere kandidaat heeft zijn eigen achterban. Lijst 14 heeft twee uniek programma punten, die geen van de andere politieke partijen heeft namelijk: a) een lijst met echte volksvertegenwoordigers die niet afhankelijk zijn van partij discipline; b) zij beloven gezamenlijk aan actieve burgers politieke inspraak. In de bijlage een toelichting op ons programma. De programma's van de 17 kandidaat volksvertegenwoordigers zijn veel uitgebreider. Mogelijk kan Kieskompas daar contact mee opnemen. De kandidaten van Lijst 14 hebben een hoop te vertellen. In ieder geval stuur ik alle kandidaten een afschrift van deze e-mail. Verdere informatie kunt u vinden op www.lijst14.nl Ter herinnering verwijs ik u nog graag naar de Gedragscode voor Journalisten de Code van Bordeaux, artikel 1: ‘Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist’. Bijgaand hiervan een afschrift. Tot nadere toelichting bereid verblijf ik met vriendelijke groeten,

Robert A. Verlinden/ Coordinator Lijst 14.

Telefoon: 010- 4363641

Ps. Dringend verzoeken wij u ons in publicaties geen blanco lijst te noemen maar Lijst 14.


Zie ook:

Poster van Lijst 14 oftewel blancolijst! Help mee Nederland gezond te maken!

En/of Download hier de poster.

 

 


Bron: Niburu