Verzet tegen dna-afname jongeren

Vr 10 Februari 2006 12:06 | Truthseeker | 5452 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

DEN HAAG - Er is steeds meer verzet van ouders en advocaten tegen het afnemen van dna bij kinderen. Zelfs bij een veroordeling voor een relatief klein delict neemt justitie standaard dna af. De Hoge Raad beoordeelt binnenkort of dit is toegestaan.

Sinds februari 2005 bestaat een wet die bepaalt dat dna moet worden afgenomen van iedereen - er wordt geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en minderjarigen - die veroordeeld wordt voor delicten waarvoor vier jaar of meer kan worden geëist. Dat kan onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld al worden geëist tegen een groepje jongeren dat ruiten ingooit.

Minister Piet Hein Donner heeft de Tweede Kamer toegezegd dat tot 2008 alleen zware criminelen worden bemonsterd, personen die veroordeeld zijn voor ernstige 'gewelds- en zedendelicten als moord en verkrachting.' Door standaard dna af te nemen in 'lichte gevallen' handelt justitie volgens deskundigen in strijd met de eigen toezeggingen. Justitie zegt geheel volgens de wet te handelen.

De afname bij kinderen levert veel commotie op. Ouders zijn verontwaardigd dat hun kind op één lijn wordt gesteld met zware criminelen. Volgens advocaten en Defence for Children staat opslag van dna voor twintig of dertig jaar op gespannen voet met het jeugdrecht en is het in strijd met het VN-Verdrag voor de rechten van het kind.

De rechters in het land reageren verdeeld. Een rechter in Rotterdam heeft de bezwaren verworpen, terwijl zijn collega in Middelburg al drie keer dna-opslag heeft verboden. De Hoge Raad zal zich naar aanleiding van de uitspraak in Middelburg uitspreken in 'cassatie in belang der wet'.

Bron: Parool