Geen vervolging Telegraaf-journalisten

Di 3 Oktober 2006 16:02 | Truthseeker | 3460 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Breda ziet af van strafrechtelijke vervolging van de Telegraaf-journalisten Joost de Haas en Bart Mos wegens schending van staatsgeheimen.

De twee journalisten van De Telegraaf, Joost de Haas en Bart Mos (R), tijdens een zitting bij de rechtbank in Den Haag.

Joost de Haas en Bart Mos schreven begin dit jaar over staatsgeheime dossiers van de BVD, de voorloper van de huidige Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), over 'topcrimineel' Mink K. die in handen waren gevallen van criminelen en citeerden daaruit.

Volgens het OM in Breda wees onderzoek van de rijksrecherche uit dat de gepubliceerde informatie al eerder was verspreid in het criminele milieu. Het OM kan niet vaststellen dat de publicaties leidden tot meer schade of risico's voor de staatsveiligheid. Daarom acht het OM strafrechtelijke vervolging van de twee journalisten niet op haar plaats.

Het OM beschouwt een beperkt deel van de gepubliceerde Telegraafartikelen als strafbaar, omdat zij bronnen van de inlichtingendienst herleidbaar kunnen maken. Het belang van de vrije nieuwsgaring weegt in de optiek van het OM ten aanzien van dit deel van de publicaties niet zwaarder dan de staatveiligheid. Justitie toetste dit aan rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De Haas en Mos werden als verdachten aangemerkt en moesten voor het onderzoek DNA-materiaal afstaan. Ook werden zij telefonisch afgeluisterd en geobserveerd.

Het onderzoek tegen ex-BVD'er Paul H. duurt voort. Hij wordt ervan verdacht de informatie te hebben doorgespeeld. Het gaat om werkdossiers van de BVD over de gangen van 'topcrimineel' Mink K. eind jaren negentig en zijn vermeende pogingen om politiemensen in Amsterdam te betalen in ruil voor informatie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lees ook het interview van Pamela Hemelrijk met Telegraaf journalist Joost de Haas:
10 mei, 2006

'HET IS EEN BIZARRE SITUATIE. NATUURLIJK ZIJN WE GESCHOKT'

Een week nadat op de 'Dag van de Persvrijheid' opnieuw uitgebreid werd stilgestaan bij de alarmerende situatie rond de persvrijheid op de Balkan en in Cuba, zijn twee journalisten van De Telegraaf uren lang verhoord door de Rijksrecherche wegens het 'schenden van staatsgeheimen'. Het gaat om Joost de Haas en Bart Mos. Ze hebben thans de status van verdachte, zo meldt De Haas, maar het is nog niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk zullen worden vervolgd. Hun delict zou eruit bestaan dat ze stukken van de AIVD waarop duidelijk de code 'STG' was gedrukt toch hebben gebruikt voor hun artikelen. 'STG' staat voor 'staatsgeheim'. Er zijn drie categorieen: STG-CONF (de laagste categorie), STG-GEHEIM en STG-ZEER GEHEIM, de hoogste categorie. In het geval van De Telegraaf ging het om stukken uit de categorie STG-GEHEIM.

LEES HET INTERVIEW MET JOOST DE HAAS

Waarom opende jullie krant vanochtend niet met dit schokkende nieuws?

"We zijn daar denk ik toch wat te bescheiden voor."

Is Justitie zo boos op jullie omdat uit de stukken die jullie hebben geopenbaard blijkt dat er sprake is van corruptie binnen het opsporings- en vervolgingsapparaat?

"Mink K. had een apart fonds waarmee mensen van politie en justitie werden omgekocht. Op grond van de stukken kunnen we concluderen dat dat ook is gebeurd."

[Uit het artikel van De Haas en Mos van 6 mei: 'De topagent [Paul H.] had toen nog de hoop dat de corruptie verder kon worden uitgezocht. Hij liet de ’Commissie Stiekem’ zelfs weten dat de BVD het voortouw zou nemen in het onderzoek naar van corruptie verdachte belangrijke Nederlanders, onder wie raadsheren en leden van het Openbaar Ministerie.']

Hebben jullie namen van omgekochte mensen van politie en justitie?

"In de stukken stonden ook namen. Maar daarmee is natuurlijk nog niet direct vastgesteld dat deze mensen ook daadwerkelijk corrupt zijn."

Als ik het goed begrijp heeft de Rijksrecherche het voornaamste lek richting Mink K, de ex-AIVD'er Paul H., mede kunnen oppakken dankzij jullie stukken. Nu worden jullie zelf ook gecriminaliseerd?

"Ons verhaal van januari heeft mede geleid tot de arrestatie van Paul H. Maar nu worden wij als boodschappers ook vervolgd. Het is een bizarre situatie. Natuurlijk zijn we geschokt."

Lees hier verder: Klokkenluideronline

Bron: Diverse