Geld voor EU niet te traceren

Vr 10 Februari 2006 11:59 | Truthseeker | 4939 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

DEN HAAG - De Europese Commissie kan niet duidelijk maken of de vijf miljard euro die Nederland in 2004 afdroeg, wel goed is terechtgekomen. Dit oordeel komt vandaag van de Algemene Rekenkamer.

Het instituut stelt bovendien dat er bij het dagelijks bestuur van de Europese Unie nog niets is verbeterd wat betreft de verantwoording van het geld.

De conclusie over de besteding van het EU-geld is even vernietigend als de rapporten van de rekenkamer over de jaren 2002 en 2003. Volgens het instituut heeft de Europese Commissie wel de methoden verbeterd waarmee zij de bestedingen controleert.

Toch leidt dat niet tot een beter inzicht of het geld goed is terechtgekomen. Dat komt onder andere doordat de gesubsidieerde projecten vaak veel te vaag omschreven zijn.

De Rekenkamer heeft naar 22 projecten gekeken die met EU-geld zijn betaald. Van meer dan de helft was het doel onvoldoende meetbaar, aldus de controleurs.

In 2004 betaalden de lidstaten 95 miljard euro aan de EU. Nederland nam 5,2 miljard voor zijn rekening. Het kreeg 2 miljard terug waarvan 1,3 miljard in de vorm van landbouwsubsidies, 355 miljoen voor achtergestelde gebieden en 337 miljoen aan overige subsidies.

Het kabinet laat weten dat het bij de Europese Commissie op een betere verantwoording van de besteding gaat aandringen. Dat is onder andere van belang om de scepsis onder Nederlandse burgers over de Europese Unie terug te dringen.

De enige hoop op verbetering bij de verantwoording ligt volgens de rekenkamer bij de lidstaten. Zij moeten zelf verklaringen gaan afleggen over de manier waarop hun overheden Europese subsidies besteden. Als alle lidstaten dat doen, is meteen bekend waar al het geld terechtkomt. (ANP)

Bron: Parool