Peijs voert ideeën filevermindering uit.

Zo 25 Juni 2006 10:09 | Frank | 2666 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat presenteert nieuwe ideeën die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van het aantal files. Het gaat om dertig ideeën die deels al direct te realiseren zijn.

De plannen verminderen de dagelijkse files of zijn juist bedoeld om files bij incidenten en wegwerkzaamheden te beperken. Peijs schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat onder andere om:

 • Langere invoegstroken, zodat met name vrachtwagens op snelheid kunnen invoegen
 • Een doorgetrokken streep voor de meest linkerrijbaan zodat het doorgaande verkeer bij een afslag in zijn baan blijft en onnodig weven wordt voorkomen
 • Verlenging van de uitvoegstrook tot op de vluchtstrook bij druk uitvoegend verkeer (in Duitsland heet dit 'Stauventil'). Bijvoorbeeld op de A12 bij de afslag Veenendaal-Ede, op de A20 bij de afslag Moordrecht, op de A16 bij de afslag Capelseplein
 • Op filelocaties gaan bruggen niet meer open tijdens of in aanloop naar de spitsuren.
 • Team van 25 verkeerskundigen die als "groene golf team" op verzoek van gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat verkeersregelinstallaties op doorgaande wegen komen afstellen tot een groene golf
 • Gecoördineerde toeritdoseringen op de A10 ring Amsterdam
 • Vermindering of vermeerdering van het aantal rijstroken per rijrichting afhankelijk van de filerichting (met verplaatsbare barrier; machine die de middenberm verplaatst om meer rijstroken te creëren bij files)
 • Afhandelen van blikschade op een parkeerplaats of onder aan een afrit in plaats van op de vluchtstrook (in overleg met verzekeringsmaatschappijen)
 • Snel op te zetten "antikijk fileschermen"
 • Zwaailichten van hulpdiensten gaan uit bij afhandeling van ongevallen om kijkfiles te voorkomen
 • Een module in de vernieuwde rijopleiding om te leren hoe te rijden bij filevorming om extra filevorming te voorkomen

Op de website http://www.vananaarbeter.nl/ staat onder het kopje filevermindering meer informatie over bovengenoemde maatregelen en de termijn waarop ze worden uitgevoerd. De plannen zijn ingezonden na een oproep van minister Peijs aan medewerkers van Verkeer en Waterstaat in februari. De minister deed deze oproep vanwege vertraging in haar korte termijn fileaanpak (zoals aanleg van spitsstroken) door problemen met de luchtkwaliteit. Ook worden er meer files verwacht door het extra onderhoud in 2006 en 2007.

Naast de presentatie van bovengenoemde ideeën, geeft minister Peijs in haar brief aan de Tweede Kamer inzicht in de ontwikkeling van de filecijfers. De filegegevens over 2005 worden weergegeven in de zogeheten Filemonitor. Hieruit blijkt dat de filezwaarte (de lengte maal de duur van de files) over 2005 ten opzichte van 2004 met één procent is gestegen. De stijging is vooral te wijten aan een hoger verkeersaanbod en het relatief slechtere weer. Voorbeeld daarvan is 25 november 2005 toen door sneeuwval en ijzelvorming het verkeer op grote delen van de dag stilstond. Deze dag komt dan ook "met stip binnen op 2" van de top 5 dagen met de grootste filezwaarte aller tijden.

De filetop 50 kent over 2005 veel wijzigingen. Vooral bij de eerste tien plaatsen zijn veel verschuivingen. Nieuwe nummer 1, gestegen van plaats 2, is de A13 voor Rotterdam. De nummer 1 van 2004, de A2 Everdingen richting Den Bosch, is in 2005 gezakt naar plaats 25. Dit komt door de aanleg van extra rijstroken sinds december 2004. Verder waren er minder werkdagen in 2005 (dus minder drukke ochtend- en avondspitsen). Daar staat tegenover de (lichte) stijging van het verkeersaanbod en het slechte weer in 2005.

De file top 5 voor 2005 ziet er als volgt uit (met tussen haakjes de notering van 2004)

1 (2) A13, Delft-Zuid - Rotterdam
2 (3) A10W, Westpoort - Coentunnel
3 (11) A2, Maarssen - Utrecht
4 (7) A20, Rotterdam-Centrum - Crooswijk
5 (55) A2, Zaltbommel - Hedel

De Filemonitor 2005 met uitgebreide informatie over de fileontwikkelingen in het afgelopen jaar is als bijlage bij de brief aan de Tweede Kamer gevoegd.

Bron: verkeer en waterstaat