Economisch advies IMF schaadt volksgezondheid

Ma 24 April 2006 13:33 | Frank | 3812 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
WASHINGTON, 24 april (IPS) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voerde de voorbije jaren een beleid dat het aids-probleem versterkte en leidde tot een tekort aan personeel in de gezondheidszorg. Activisten lanceerden dat verwijt het voorbije weekend tijdens de lentebijeenkomst van het IMF en de Wereldbank in Washington.

De nieuwe aanval komt ongelegen voor het IMF. De instelling dreigt aan invloed te verliezen doordat steeds minder landen geld uit het fonds nodig hebben. Vooral in Azië stapelden diverse landen enorme voorraden vreemde deviezen op. Brazilië en Argentinië betaalden hun schulden aan het IMF af en proberen te vermijden om nieuwe leningen te moeten vragen.

Om weer wat krediet te winnen bij de ontwikkelingslanden, besliste het IMF dit weekend onder meer te onderzoeken hoe de groeilanden beter vertegenwoordigd kunnen worden in het bestuur van het Fonds.

Maar de actievoerders vinden dat het debat over de hervorming van het IMF niet alleen mag gaan over een betere vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden en een beter bestuur van de instelling. Er moet volgens hen ook flink worden gesleuteld aan de economische adviezen die het IMF aan de ontwikkelingslanden geeft. Die adviezen moeten worden bijgesteld zodat de ontlenende landen in de toekomst bijvoorbeeld wel voldoende geld kunnen steken in de bestrijding van aids.

Net als in vorige jaren pakten de actievoerders hun protesten het voorbije weekend theatraal aan. Ze kwamen aandraven met een "slecht rapport" inzake volksgezondheid en eisten de sluiting van het IMF en de Wereldbank. De activisten kwamen in Washington aanzetten met een personeelsannonce van 3 op 2 meter en foto's van leerkrachten, artsen en verpleegkundigen.

De actie moest onderstrepen dat er in de ontwikkelingslanden 2 miljoen leerkrachten en 4 miljoen medewerkers in de gezondheidszorg tekort zijn. De begrotingsdiscipline die het IMF oplegt, heeft tot gevolg dat de regeringen in heel wat ontwikkelingslanden niet genoeg geld over houden om voldoende mensen aan te werven in het onderwijs en de gezondheidszorg.

De Wereldbank, de zusterinstelling van het IMF, heeft net zo goed boter op het hoofd, vinden de critici. Zij speelt het niet klaar de internationale donoren voldoende onder druk te zetten zodat zij langetermijnsteun toekennen die kan helpen de situatie in de gezondheidszorg te verbeteren.

Traditionele critici van beide instellingen zoals Oxfam, het Jubilee USA Network, Mobilization for Global Justice en Stop HIV/AIDS uit India namen deel aan de protestactie.

Volgens Africa Action, een organisatie die haar kantoren in Washington heeft, moesten de regeringen in Afrika hun uitgaven voor de volksgezondheid terugschroeven en een deel van de gezondheidszorg privatiseren om te kunnen voldoen aan de macro-economische streefcijfers die het IMF en de Wereldbank naar voren schuiven.

"Het beleid van beide instellingen wakkerde aids in Afrika alleen maar aan", verzucht Salih Booker, directeur bij Africa Action. "De Wereldbank en het IMF bleken zeer gevaarlijk te zijn voor de gezondheid van de Afrikanen."

In de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara vind je nu zowat 600.000 mensen die in de gezondheidszorg werken. Om alle gezondheidsproblemen in die landen aan te pakken, moeten er minstens 1 miljoen medewerkers extra worden opgeleid en aangeworven, schatten de VN.

De actiegroep "50 Years Is Enough" nam ook deel aan de protesten in Washington. Volgens deze groep gaven Latijns Amerika en de Caraïben in 1997 nog 131 dollar (106 euro) per persoon aan de volksgezondheid uit. In 2001 was dat bedrag gezakt tot 122 dollar (99 euro). In Afrika bezuiden de Sahara liepen de jaarlijkse uitgaven in dezelfde periode terug van amper 17 dollar (nog geen 14 euro) tot een schamele 12 dollar (9,7 euro).

De armoedebestrijders willen vooral dat het IMF aan landen die leningen vragen de toestemming geeft om meer middelen uit te trekken voor het onderwijs en de gezondheidszorg.(
Bron: Emad Mekay / Inter press service

Reacties

  Wat is het Internationaal Monetair Fonds?

  Ma 24 April 2006 13:41 | Frank |

  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is een organisatie voor monetaire zaken. Ze werd in 1944 opgericht in het kader van het wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, en werd in december 1945 voor het eerst officieel in werking gesteld door 29 nationale regeringen.

  Anno 2004 heeft het IMF 184 lidstaten. Ze heeft 107 miljard dollar in leningen uitstaan aan 87 landen.


  Doelstellingen
  Het IMF richt zich op:

  het promoten van monetaire samenwerking en stabiliteit.
  het bewaken van economische groei en werkgelegenheid.
  tijdelijke financiële hulp aan landen om tekorten op de betalingsbalans te corrigeren.

  Leiding
  Aan het hoofd van het IMF staat een directeur. Sinds de oprichting waren dit de volgende mensen:

  1946 – 1951: Camille Gutt
  1951 – 1956: Ivar Rooth
  1956 – 1963: Per Jacobsson
  1963 – 1973: Pierre-Paul Schweitzer
  1973 – 1978: Johannes Witteveen
  1978 – 1987: Jacques de Larosière
  1987 – 2000: Michel Camdessus
  2000 – 2004: Horst Köhler
  2004 (tijdelijk): Anne Krüger
  2004 – heden: Rodrigo de Rato y Figaredo

  Kritiek
  Verschillende groeperingen hebben kritiek op het IMF. Zo beweert men dat het IMF geen problemen heeft met dictators en schendingen van mensenrechten, het arbeidsrecht en milieuwetgeving zolang dit economische voordelen voor het Westen sorteert. Ook wordt beweerd dat het IMF te veel een liberale, open markteconomie voorstaat, waardoor sommige arme landen alleen verder in de schulden worden geholpen. 

  Bron:  Wikipedia