Bolivia beëdigt president Morales

Zo 22 Januari 2006 20:15 | Frank | 3807 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Evo Morales is beëdigd als nieuwe president van Bolivia in de regeringshoofdstad La Paz. Hij is de eerste Indiaanse president van het land. Namens de Europese Unie was buitenlandcoördinator Solana bij de ceremonie aanwezig. 

Verder waren er vooral presidenten van Zuid-Amerikaanse landen. Gisteren was er al een Indiaanse plechtigheid waarbij Morales in een inca-tempel een staf kreeg die symbool staat voor het leiderschap over de indianen.

Morales, die op 18 december met 54 procent van de stemmen de verkiezingen won, belooft betere tijden voor de arme bevolking van zijn land. "Wij, de armen, hebben ook recht om te regeren in Bolivia. De arme inheemsen kunnen ook president worden".

De rijke inwoners hopen dat hij stabiliteit zal brengen in het politiek onrustige armste land van Zuid-Amerika.

Controversieel
De belofte aan de arme boeren wil Morales waarmaken door controversiële besluiten te nemen, zoals het toestaan van de coca-plantage door arme boeren.

"Ik ben geen drugshandelaar. Ik ben een coca-verbouwer. Dat is een natuurlijk product, ik maak er geen cocaïne van". Het is een van Morales' opvallendste uitspraken en één die in de VS op weinig applaus kan rekenen. 

De voormalige minister was in zijn jeugd lama-herder en trompettist in een band, voordat hij een leidende rol kreeg in de strijd van de indianen om coca te verbouwen, niet voor cocaïne dus, maar voor de thuismarkt - Bolivianen kauwen op de bladeren. 

De strijd leverde hem de weinig vleiende titel van 'drugshandel-vakbondsman' op en kostte hem zijn ministerspost. Hij moest vertrekken toen drie agenten werden gedood die een coca-markt wilden sluiten. Maar gebrek aan bewijs en het gerucht dat Washington achter zijn vertrek zat, versterkten juist de populariteit van Morales onder de arme indiaanse bevolking.

Enorme gasreserves
In 2002 werd de leider van de Beweging naar Socialisme (MAS) verrassend tweede in de presidentsverkiezingen. De waarschuwing dat de VS de hulp aan Bolivia zou stopzetten versterkte zijn positie, ironisch genoeg, nog verder. 

Daarna speelde hij een centrale rol in de gewelddadige demonstraties tegen de toenmalige president Sanchez de Lozada, die in 2003 het veld moest ruimen. Die rel ging niet over coca, maar over de enorme gasreserves van Bolivia. Daarvan komt de opbrengst tot nog toe bij een kleine groep bevoorrechten terecht. 

Morales, die deze keer waarschijnlijk meer dan vijftig procent van de stemmen heeft behaald, heeft beloofd ervoor te gaan zorgen dat het geld van de bodemschatten bij het volk terecht zal komen. 

De verwachtingen zijn hoog. Niet alleen in Bolivia maar ook in de rest van Latijns-Amerika en Washington zijn de ogen gericht op Morales. Zet hij zijn woorden om in daden? Vanuit Washington bleef het deze keer opvallend stil tijdens de campagne. Vooralsnog lijkt de indiaanse leider van de VS het voordeel van de twijfel te krijgen. 

Blok tegen VS
De vraag is of hij van plan is de kant te kiezen van Hugo Chavez in Venezuela en Fidel Castro in Cuba, die het linkse blok tegen de invloed van de VS in Latijns-Amerika vormen. In dat geval kan Bolivia snel internationaal geïsoleerd raken, wat het land nog verder in de armoede kan storten.

Een andere mogelijkheid is dat Morales dezelfde koers kiest als zijn Braziliaanse collega 'Lula' da Silva. Die voerde enkele jaren geleden een felle campagne gericht op de arme Brazilianen, maar bleek een pragmatist zo gauw hij beëdigd was.

Het probleem is dat het nieuwe Boliviaanse staatshoofd moeilijk in te schatten is. Tijdens de campagne vertelde hij zijn publiek vooral wat het wilde horen en sprak hij zichzelf vaak tegen. 

Voor de Boliviaanse indianen, sinds jaar en dag gediscrimineerd en achtergesteld in het verdeelde land, is hun nieuwe leider in ieder geval de nieuwe hoop voor de toekomst. Iemand uit hun midden die, in het beste geval, het armste land uit het moeras kan trekken.
Bron: N.O.S.