Gaat president Bush Iran bombarderen om de dollar te redden?

Za 27 Oktober 2007 15:47 | Frank | 5689 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De alternatieve media bericht al geruime tijd over, een aanval op Iran die op handen is. Daan de Wit heeft er zelfs een special in 11 delen over geschreven en bericht hier al sinds 26 sept 2005 over op zijn website daanspeak.nl. Nu ook de mainstream media speculeerd over een mogelijke aanval op Iran kunnen we er bijna zeker vanuit gaan dat de oorlog ook echt gaat plaatsvinden.
Onderstaande artikel is afkomstig uit 'de' Volkskrant van vandaag.

De harde sancties die het Witte Huis gisteren aan Teheran oplegde, zijn voor sommigen een nieuw teken. De aankondiging ‘riekt naar een gevaarlijke stap in de richting van gewapende confrontatie met Iran’, zei de Democratische presidentskandidaat Chris Dodd.

Campagnetaal, zeker. Maar er zijn ook andere recente tekenen. President Bush, die een aanval nooit heeft willen uitsluiten, overschreed vorige week een retorische grens. Hij zei dat als je een ‘Derde Wereldoorlog wilt vermijden, je er belang bij zou hebben te voorkomen dat Iran de kennis heeft die nodig is om een atoomwapen te maken.’  

Interessant was ook dat het Pentagon deze week vroeg om 88 miljoen dollar om de Massive Ordnance Penetrator te ontwikkelen, een uiterst krachtige bom om door bunkers heen te breken. Volgens het Witte Huis bestaat er bij slagveldcommandanten een ‘urgente operationele behoefte’ aan zo’n bom.

Democratische Congresleden zeiden dat de bom alleen voor Iran kon zijn. De islamitische republiek heeft zijn atoominstallaties diep onder de grond verborgen, terwijl Irak noch Afghanistan ondergrondse wapenfaciliteiten heeft.
Bron:http://www.volkskrant.nl/buitenland/article473843.ece/Bush_preludeert_op_oorlog_met_Iran

Wat weer duidelijk naar voren komt in de reactie van Bush is de spin techniek van de spindocters in het witte huis. Bush,de president van het land met de meeste atoomwapens in de wereld, zegt bijvoorbeeld: "als je een Derde Wereldoorlog wilt vermijden, je er belang bij zou hebben te voorkomen dat Iran de kennis heeft die nodig is om een atoomwapen te maken." Is het niet zo dat Amerika de derde wereld oorlog al is begonnen met de illegale inval in Irak?

Non-ProliferatieVerdrag
Iran is een lidstaat van het Non-ProliferatieVerdrag sinds de eerste dag van dat verdrag in 1968. Het verdrag beoogt niet alleen de verspreiding van kernwapens tegen te gaan, maar ook elkaar te helpen bij de ontwikkeling van civiele kernenergie. In het verdrag beloofden de landen die kernwapens hadden (VS, Rusland, China, Frankrijk en Engeland) deze te ontmantelen. (Tot nu toe zijn zij hun belofte niet nagekomen.) De andere leden moesten overeenkomsten sluiten met het Internationale Agentschap voor Atoom Energie (IAAE), de waakhond van het verdrag, voor de implementatie van controles. IAAE’s overeenkomst met Iran werd 15 mei 1974 van kracht.

De beschuldigingen tegen Iran: 130 gram uranium
Op 16 juni 2003 kondigde het Internationale Agentschap voor Atoom Energie aan, dat Iran een uranium-import uit 1991, als ook het opslaan en verwerken daarvan, niet had gerapporteerd. Dat is waar. Maar uit een vertrouwelijk document van de IAAE van 6 juni 2003 vernemen we, dat deze import slechts 130 gram uranium bevatte. Volgens artikel 37 van de officiële overeenkomst tussen de IAAE en Iran, van kracht sinds 15 mei 1974, zijn nucleaire materialen, die minder dan 1 kilo uranium bevatten, vrijgesteld van de IAAE regels. De beschuldigingen van de IAAE moesten de wereld doen geloven, dat Iran de regels had overtreden.

De agenda van de VS: de olie, de dollar en de buitenlandse schuld…
Dus, als de zogenaamde bewijzen tegen Iran verzonnen blijken te zijn, wat is dan de echte issue? Ik denk, dat het globale idee voor iedereen duidelijk is. Met haar excessieve energie-consumptie denkt de VS, dat het nodig is pro-VS regeringen te hebben in Irak, Iran en voor het pijpleiding-project van UNOCAL ook in Afghanistan. Tijdens de Koude Oorlog waren Saddam Hussein in Irak en sjah Reza in Iran nuttige geallieerden, maar die dagen waren voorbij. Dank zij Bush hebben we nu oorlogen in Afghanistan en Irak. Iran ligt er tussen in. Gezien de reputatie die de VS in Iran opgebouwd heeft, zal een pro-VS regering hier niet gauw spontaan tot stand komen.

De tweede oorzaak, die de aggressieve houding van Bush tegenover Iran verklaart, is Iran’s aandeel in de verzwakking van de dollar. En de hegemonie van de VS stoelt in grote mate op de wereldwijde vraag naar dollars.

In het kort werkt dat zo. ‘s Werelds olie en gas wordt verhandeld in dollars. Sinds 1971 had de VS het voordeel de wereldleverancier van dollars te zijn. Dollars aan het buitenland leveren betekent, dat de VS geld kan drukken en daarmee goederen, diensten en investeringen kan inkopen. Omdat de buitenlanders de dollars nodig hebben om gas en olie te kopen en de dollars via de vrije wereldhandel vervolgens in alle uithoeken van de wereld verdwijnen, hoeft de VS daar niets voor terug te doen. Dollars aan het buitenland leveren betekent vrij winkelen. Dat doet de buitenlandse schuld weliswaar toenemen, maar zolang de buitenlandse vraag naar dollars groeit, trekt de VS zich van die schulden niets aan. Zij winkelt dus zonder haar schulden af te betalen. Zo is de buitenlandse schuld van de VS gestegen tot 3.200.000.000.000 dollar in 2006 en groeit met 1,25 miljoen dollar per minuut. En wanneer de wereld op een dag genoeg krijgt van dit misbruik en geen dollars meer wil, dan zou het massale aanbod van dollars de wisselmarkten overspoelen en onmiddellijk de koers doen inzakken. De dollar zou bijna niets meer waard worden en de buitenlandse schuld zou oplossen. Het is dus zeer aantrekkelijk valuta te leveren, die permanent in het buitenland in gebruik blijven.

Het voordeel vrij te kunnen winkelen werkt alleen voor zover het buitenland extra dollars nodig heeft. Dus telkens wanneer de olieprijzen stijgen op de door de VS gecontroleerde International Petroleum Exchange (IPE) in Londen en op de New York Mercantile Exchange (NYMEX), zijn er in de wereld meer dollars voor olieaankopen nodig. Die worden in de VS gedrukt. Omdat 85 procent van de oliehandel buiten de VS plaats vindt, zijn er, voor elke extra dollar die binnen de VS nodig is, zeven dollars buiten de VS nodig. En alle extra dollars die het buitenland nodig heeft, resulteren voor de VS dus weer in gratis winkelen. (vandaar de opmerking van Bush, Go shop America)

Zoeken naar bondgenoten
Om de strijd aan te gaan tegen Iran heeft de VS bondgenoten nodig. Bondgenoten zijn nuttig om de kosten te delen en om de puinhopen op te ruimen, zoals in Afghanistan en Irak. De beste manier om bondgenoten te vinden is er voor te zorgen, dat je vijand veroordeeld wordt door een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Dat houdt in, dat de VS de andere veto-houdende landen moet overtuigen. Natuurlijk zou dat niet lukken, wanneer de VS haar echte redenen zou vertellen. De VS moest met iets beters komen om hen op één lijn te krijgen. Welnu, veto-landen zijn de staten, die de Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben. Zij hebben toevallig gemeenschappelijk, dat het nu kernwapen staten zijn en allemaal beschikken over verrijkingsinstallaties voor uranium. Dus wat zouden zij zeggen van een plan om hen te belonen met de exclusieve rechten voor het verrijken van uranium en voor de levering van nucleaire brandstof aan alle niet-kernwapen staten?

Waaron wil Iran kernenergie?
Het lijkt misschien vreemd, dat een land, dat over olie beschikt, kernenergie wil. Iran exporteert olie, maar importeert geraffineerde olie-producten. Deze zijn nodig voor verlichting, verwarming, transport en industrie van de groeiende bevolking. Voor veel Iraniërs zou de echte prijs van deze producten te hoog zijn. Daarom worden ze goedkoop verkocht, met verlies voor de Iraanse schatkist. De overstap op electriciteit moet voorzien in betaalbare energie voor het hele land. Iran heeft de opbrengsten van haar olie-exporten nodig voor het bekostigen van de import van veel andere produkten die het land nodig heeft. Daarom raffineert en consumeert Iran haar olie niet zelf.
 

Geboorte van een nieuwe wereldorde
Het idee om verrijkingscapaciteiten te beperken tot de landen die ze momenteel al hebben is niet nieuw. De beschuldigingen tegen Iran, de succesvolle misleiding van journalisten, politici en diplomaten hebben de ideale omstandigheden gecreëerd om de realisatie van de plannen te versnellen. Het idee verscheen in een brochure van de VN in 2004. [22] Toen was het nog in de vorm van een oproep voor een vrijwillig en in de tijd beperkt moratorium om geen nieuwe installaties te bouwen voor de verrijking en verwerking van uranium. In februari 2005 werd het idee door de VN verder uitgewerkt als de Multilaterale Nucleaire Aanpak, in het engels: Multilateral Nuclear Approach (MNA) [23]. Reeds in april 2005 stelde de Japanse VN-ambassadeur Kenzo Oshima de vraag, “of de NMA niet onterecht beperkingen oplegde aan het vreedzame gebruik van kernenergie door niet-kernwapen staten, die hun nucleaire activiteiten uitvoeren op een betrouwbare en transparente manier, in overeenstemming met hun verplichtingen in het kader van het Non-Proliferatie Verdrag.”

 

Op 6 februari 2006 maakte het Department of Energy van de VS haar versie van het idee bekend in hun plan voor het Global Nuclear Energy Partnership (GNEP). De volgende dag, op de Oarai Conferentie in Japan, wordt dit GNEP gepresenteerd als een idee van het hoofd van de IAAE, ElBaradei, en een voorstel van Bush. [24] En natuurlijk mag het bij zo’n subliem idee niet aan glans ontbreken. Dus, enkele dagen later, complimenteert het Department of Energy van de VS zichzelf als volgt: “Tenslotte zal de partnerschap regeling tussen brandstof-cyclus staten en alleen-reactor staten, zoals deze door het GNEP beoogd wordt, er toe bijdragen de wereld te voorzien van schone electrische stroom, door de naties zonder brandstof-cyclus een aantrekkelijk geprijsde, betrouwbare toegang te bieden tot nucleaire brandstof, in ruil voor hun verplichting afstand te doen van de ontwikkeling van verrijkings- en recycling-technologieën.”
 

Nu stel ik de vraag aan jou, die Bush al eerder stelde : "You're either with US, or against US". Een regel die hij overigens zo uit de bijbel heeft gejat of misschien wel uit de essay "Pacifism and the War", uit 1942  van George Orwell. Gezien bush zijn contact met God denk ik aan de de eerste optie

Ben jij voor een Oorlog in Iran of tegen?

Bronnen:
http://www.courtfool.info/nl_Overval%20op%20nucleaire%20brandstofmarkt.htm
Wikipedia

 

Bron: Zie artikel