De Irak-debat spiekbrief

Wo 4 April 2007 11:44 | Truthseeker | 3611 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
 
Door Patman - Zapruder
 

Op woensdag 4 april vindt in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats over de Nederlandse steun aan de oorlog tegen Irak. Speciaal hiervoor leek het ons handig jullie maar vooral ook de tweedekamerleden te voorzien van een spiekbrief. Veel van deze lui zijn namelijk op momenten dat het goed uitkomt, nogal vergeetachtig. Heel lastig als je belangrijke dingen te bespreken hebt. Daarom hier een aantal punten die ze vooral niet moeten vergeten in de discussie te betrekken.

De reden om oorlog te gaan voeren met Irak was het feit dat het regime zogenaamd zou beschikken over massavernietigingswapens (WMD’s) en daarom een bedreiging vormde voor het ‘vrije’ westen. Het betrof biologische, chemische en op korte termijn ook nucleaire wapens. Het regime werd ook in verband gebracht met steun aan Al Qaeda en verdacht van indirecte betrokkenheid bij de aanslagen van 9/11.

Er was nooit enig bewijs dat Irak deze wapens bezat en de wapens zijn nooit gevonden. De VN-wapeninspecteurs hadden al voor de oorlog aangegeven dat ze na langdurige en grondige inspectie ook geen enkele aanwijzing hadden dat er inderdaad WMD’s aanwezig waren óf dat Irak daar op korte termijn over kon beschikken. De betrokkenheid bij 9/11 is nooit bewezen en van steun aan Al Qaeda is nooit sprake geweest. Saddam Hussein was een overtuigd vijand van Al Qaeda.

Hier een samenvatting van de bevindingen van de ISG. Zie ook.

Achteraf is duidelijk gebleken én toegegeven door diverse hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen dat de aanleiding voor de oorlog overdreven zelfs verzonnen was. Bush, Rumsfeld, Bush, Rove, Rice, Wolfowitz, Powell en de andere belangrijke neocons hebben hun neus lang gelogen tegenover hun volk en tegenover de rest van de wereld.

Hier een chronologisch overzicht van leugens.

De oorlog met als doel de ‘bevrijding’ van het Iraakse volk, waaraan Nederland zo gretig meewerkte, heeft inmiddels tot gevolg gehad dat.…

■ ...er meer dan 650.000 Iraakse slachtoffers zijn gevallen. Dit werd geconcludeerd in een onderzoek gepubliceerd in The Lancet, oktober 2006. Het onderzoek wordt door vrijwel iedere onafhankelijke deskundige, zelfs de wetenschappelijke adviseurs van Bush, beschreven als zeer accuraat en grondig. Bijna een miljoen slachtoffers wordt ook niet uitgesloten.

Hier dat rapport en een artikel van ons.

We estimate that as of July, 2006, there have been 654 965 (392 979–942 636) excess Iraqi deaths as a consequence of the war, which corresponds to 2·5% of the population in the study area. Of post-invasion deaths, 601 027 (426 369–793 663) were due to violence, the most common cause being gunfire.

■ ...het hele land voor de komende 4.500.000.000 jaar radio-actief besmet is geraakt door gebruik van meer dan 4.000.000kg kernafval, ookwel bekend als DU of depleted uranium, in bommen en munitie. Er is een ware kanker-explosie onder de bevolking en vele Irakezen lijden inmiddels aan enkelvoudige, tweevoudige zelfs drievoudige kankers en pessimistische rapporten sluiten niet uit dat in de komende decennia nog eens honderdduizenden zullen sterven aan de gevolgen van DU-vergiftiging. Net als destijds met Agent Orange, zullen de kinderen van de kinderen van de huidige generaties ouders de gevolgen ervan nog onverminderd ondervinden. Het gebruik van DU is volgens alle relevante verdragen een oorlogsmisdaad.

Hier een rapport van een Iraaks instituut, een artikel van ons en dehele serie over DU.

■ ...het land nu een zogenaamde ‘eigen’ wetgeving heeft gekregen die in werkelijkheid is gemaakt door grote Amerikaanse corporations. Deze Bremer-orders dienen maar één doel: het zo efficient mogelijk verdelen van de natuurlijke rijkdommen van het land onder die corporations. Van Monsanto tot Shell, ze stonden allemaal vooraan in de rooftocht. Een paar dagen geleden nog is het Iraakse parlement begonnen aan het proces dat moet leiden tot goedkeuring van de zogenaamde hydrocarbon-law die ertoe zal leiden dan 4/5 van de olieopbrengsten kan worden verdeeld onder BP, Texaco, Exxon en Shell.

Hier de Bremer-orders. En hier en hier wat korte uitleg over een paar van die orders.

■ ...het land nu in een permanente staat van burgeroorlog is die mede door de aanwezigheid van tussen de 30.000 en 50.000 wetteloze huurlingen zorgvuldig in stand wordt gehouden door de Verenigde Staten omdat op die manier wordt voorkomen dat de Irakezen zich kunnen verenigen en opkomen voor hun belangen.

Hier een artikel van ons over de huurlingen.

■ ...inmiddels meer 75% van de Irakezen zich veiliger zouden voelen zonder de aanwezigheid van Amerikaanse troepen en meer dan 66% voor een onmiddelijke terugtrekking van de Amerikanen is. Dit bleek uit een onderzoek dat door de Amerikaanse regering werd uitgevoerd.

Hier een artikel van over de ‘ondankbare’ Irakezen.

Dit nog allemaal los van het feit dat de meeste Irakezen geen beschikking meer hebben over goed werkende basisvoorzieningen zoals riolering, schoon drinkwater, stookolie, benzine of electriciteit, de academische elite het land is uitgevlucht, miljoenen op de vlucht op ontheemd zijn, het hoogwaardige onderwijssysteem tot op de bodem is afgebroken, er nog steeds 6000 doden per maand vallen en vele Amerikaanse politici en Westerse corporations zich nog elke dag obsceen verrijken aan de oorlog.

Wat heeft het kabinet gedaan met deze kennis? Waarom is het geen aanleiding geweest het beleid te veranderen? Weet het kabinet wat de Bremer-orders inhouden en dat latere generaties ons voor ordinaire dieven zal uitmaken? Weet het kabinet van de betrokkenheid en belangen van Shell in veel van deze zaken? Hebben leden van het kabinet toekomstige belangen in Shell? Zijn ze jaloers op het pensioenfondsje dat ex-collega Kok heeft gevonden? Is het de gewoonte van het kabinet om leugens en bedrog te blijven geloven ook al weet inmiddels iedereen dat het leugens en bedrog zijn? Hoeveel meer slachtoffers zijn acceptabel? Gaat het kabinet de Amerikaanse regering nog op het matje roepen voor al deze leugens? Gaan de leden van het kabinet zelf consequenties trekken uit deze dieptrieste gang van zaken? Kunnen we nog meer van dit soort ongein verwachten?

De tekenen waren destijds, vooraf, al zo duidelijk dat Balkenende en zijn maten óf zo dom en naief zijn dat hun aanwezigheid in onze regering een algemeen risico voor ons land betekent, óf zo enorm medeplichtig zijn dat onderzoek naar de mogelijkheid tot vervolging voor medeplichtigheid op zijn plaats is. Hun nog steeds onverminderde steun aan deze jarenlange opeenstapeling van overduidelijke leugens, oorlogsmisdaden en zelfverrijkingspraktijken maakt dat menigéén belangverstrengeling en eigenbelang zou kunnen vermoeden. In ieder geval lijkt het ons logisch elke steun aan deze waanzin, nu en in de toekomst (Iran) onmiddelijk op te zeggen en aan te dringen op een onmiddelijke terugtrekking van alle bezettende mogendheden niet alleen de militaire maar ook de corporate. Dan kan daarna worden gesproken over teruggave van alle gestolen Irakese rijkdommen.

Achtergronden bij dit verhaal: de petro-dollar (de koppeling van de waarde van dollar aan de internationale olieverkopen in dollars), het peak-oil verschijnsel en de Cheney Energy Taskforce waar Shell ook deel van uitmaakte (van dit geheime rapport wordt gezegd dat het zowel de directe aanleiding was tot de 9/11-aanvallen als van de huidige reeks olie-oorlogen), de vergelijkbare situatie in Afghanistan, waar Shell ook grote belangen heeft.

 
 
Bron: zapruder

Reacties

  Verhagen: oorlog kan zonder mandaat VN

  Wo 4 April 2007 23:21 | Frank |

  De regering sluit niet uit dat Nederland een oorlog tegen bijvoorbeeld Iran steunt zonder dat er sprake is van een mandaat van de Verenigde Naties. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) woensdag tijdens het debat over de politieke steun voor de oorlog in Irak.


  In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie afgesproken dat Nederland geen steun verleent aan een oorlog waarvoor geen volkenrechtelijk mandaat bestaat. Nederland steunde in 2003 de Verenigde Staten toen die ten strijde trokken tegen Saddam Hoessein, zonder dat de VN daarvoor expliciet toestemming hadden verleend. Volgens de regering boden de resoluties die eerder waren aangenomen tegen de dictator voldoende juridische basis voor militair ingrijpen.

  Gevraagd naar de Nederlandse positie in het geval er een oorlog komt tegen bijvoorbeeld Iran, sloot Verhagen niet uit dat de regering deze zou steunen zonder toestemming van de VN. Als er sprake is van een noodsituatie kan de regering een oorlog steunen op basis van het volkenrecht, zei Verhagen. Massamoord is een voorbeeld van zo'n noodsituatie. De bewindsman haalde het militair ingrijpen in Kosovo van 1998 tot 1999 aan, waarbij een VN-mandaat ontbrak. "Ik ga niet aan de zijkant toekijken terwijl er duizenden mensen worden afgeslacht, omdat er geen resolutie is."


  Bron: https://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article679784.ece/Verhagen_oorlog_kan_zonder_mandaat_VN" target="_blank">http://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article679784.ece/Verhagen_oorlog_kan_zonder_mandaat_VN