Overlevenden Schipholbrand uitgezet

Vr 11 November 2005 07:30 | Webskater | 2806 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DEN HAAG - Minister Verdonk(Vreemdelingenzaken) hervat de uitzetting van de personen die de brand op Schiphol-Oost hebben overleefd. Dat zei de bewindsvrouw donderdag tijdens het spoeddebat in de Tweede Kamer over de nazorg voor de overlevenden.

Verdonk had de uitzetting vlak na de brand opgeschort, in ieder geval in afwachting van de uitkomsten van het technisch onderzoek naar de brand. Veel mensen zijn echter niet meer nodig voor het nog lopende onderzoek, zo heeft de bewindsvrouw van de technische recherche begrepen. Bovendien willen sommige mensen zelf ook terug naar hun herkomstland. Eventueel zal ze onder dwang laten uitzetten.

Woedend

De linkse oppositie reageerde woedend op de aankondiging. Enkele partijen hebben juist aangedrongen op een pardon voor de bij de brand betrokken vreemdelingen. Ze maken zich bovendien zorgen over de mensen die in een slechte geestelijke situatie verkeren door de traumatische gebeurtenis. De fracties namen het Verdonk ook zeer kwalijk dat zij dit zegt in een debat dat juist gaat over de zorg voor de overlevenden.

De bewindsvrouw stelde dat bij uitzetting altijd sprake is van individuele waarborgen. Na de schorsing vervolgde Verdonk haar spreektijd om nog uit te leggen dat het een zorgvuldige toetsing wordt, waarbij ze alle factoren over de calamiteit zal meewegen.

Hardheid

GroenLinks noemde de hervatting van een "ongekende hardheid" en vroeg in een motie om uitzettingen niet te hervatten zolang er geen onafhankelijk medisch en psychisch onderzoek is geweest. In ieder geval de PvdA steunt dat verzoek. De SP diende ook een motie in waarin wordt gevraagd om een speciale regeling voor de overlevenden.

Donner

De vreemdelingen die na de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost zijn overgebracht naar andere detentiecentra, hebben volgens minister Donner wel degelijk maximale zorg en begeleiding gekregen. Alles daarover is per individu gedocumenteerd en na te trekken. Mogelijk zijn er volgens de minister soms wel enige kleine dingen over het hoofd gezien.

Hij herkent zich echter niet in de beelden zoals die de afgelopen twee weken naar buiten zijn gekomen over de slechte opvang. De bewindsman bedankte zelfs de Tweede Kamer om hem in de gelegenheid te stellen "om dingen recht te zetten".

Signalen

De hele Tweede Kamer toonde zich bezorgd over de opvang en eiste opheldering van Donner en zijn collega Verdonk (Vreemdelingenzaken). Aanleiding waren signalen van VluchtelingenWerk Nederland, Tweede Kamerlid Vos van GroenLinks, getuigenissen in de media maar ook van rechters. Die hebben in enkele zaken de betrokken vreemdeling gelijk gegeven over een tekort aan begeleiding.

Maar volgens Donner hebben alle, volgens hem 248 illegalen, na hun overplaatsing direct een intake gekregen waarbij is gekeken of contact met een psycholoog wenselijk was. In deze fase is het echter niet goed om altijd en iedereen naar een psycholoog te sturen, aldus Donner, die verwees naar opvattingen van psychiaters.

De bewindsman baseert zich in zijn standpunt onder meer op een bezoek woensdag aan de bajesboot in Rotterdam, waar hij sprak met vier personen.

Bron: ANP