Waar komen die hoge energierekeningen toch vandaan?

Do 31 Augustus 2006 23:56 | Frank | 3542 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Nuon heeft over 2005 een winst van 416 miljoen euro geboekt. Nuon heeft ongeveer één derde marktaandeel op de Nederlandse energiemarkt, volgens eigen zeggen rond de 2 miljoen klanten, particulier en zakelijk.

416 miljoen euro : 2 miljoen klanten = 208 euro per klant winst.

We gaan hier niet alleen Nuon zwart maken we nemen er een paar...

Essent

Halfjaarresultaat 2006: Essent op koers

Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien
De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten
De netto omzet van de doorlopende bedrijfsactiviteiten stijgt met EUR 534 miljoen (18%) tot EUR 3,56 miljard
De stijging van het bedrijfsresultaat uit doorlopende bedrijfsactiviteiten over het eerste halfjaar van 2006 bedraagt EUR 182 miljoen (49%) ten opzichte van het vergelijkbare resultaat over het eerste halfjaar 2005
Het resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders stijgt met 32% tot EUR 402 miljoen

3,56 miljard euro : 2,5 miljoen klanten = pooh he 

oxxio
177 miljoen euro : 1 miljoen klanten = 177 euro per klant

In december ruziede Zalm nog met Verhagen over 35 euro energiecompensatie. Eénmalig. Was de electriciteitsmarkt een NUTS-voorziening geweest, dan probeerde men de kosten voor de klant zo laag mogelijk te houden, niet om zoveel mogelijk winst te maken. Dat had 208 euro per klant, per jaar kunnen schelen. Brinkhorst wil nu verder privatiseren, met alle gevolgen vandien.

Een ruime meerderheid van 63% van de bevolking is negatief over de liberaliseringen van de afgelopen decennia. Slechts 10% oordeelt er positief over. 69% wil niet dat het huidige beleid wordt voortgezet. De liberalisering van de energiesector moet volgens 63% worden teruggedraaid.

Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de SP. Jan Marijnissen wil dat er een einde komt aan de golf van liberaliseringen, om te beginnen moet de privatisering van de energiesector worden afgeblazen.


Uit het onderzoek blijkt dat de privatisering en liberalisering van de afgelopen decennia door een meerderheid van de kiezers van alle andere partijen negatief wordt beoordeeld. Zij vinden dat door de toenemende marktwerking niet de mens maar de winst centraal is komen te staan (74%), de diensten duurder zijn geworden (60%) en de kwaliteit is verminderd (59%).

Telefonie

Alleen over de privatisering en de liberalisering van de telefoniemarkt is een kleine meerderheid (53%) positief. Het meest negatief zijn kiezers over de gevolgen voor de Spoorwegen (75%), de energiebedrijven (55%), en bus- en streekvervoer (52%).

Minder

Een meerderheid wil dat in de toekomst minder geprivatiseerd en geliberaliseerd wordt. Ook van de VVD-kiezers onderschrijft 55% deze stelling, slechts 34% van de liberale achterban wil het huidige beleid voortzetten. Een meerderheid van 63% van de ondervraagden wil de verzelfstandiging van de spoorwegen en de liberalisering van de energiesector terugdraaien. Opvallend in het laatste geval is dat hiervoor ook een meerderheid van de VVD'ers dit wil.

SP-leider Jan Marijnissen pleit naar aanleiding van de resultaten voor een einde aan de golf van privatiseringen en liberaliseringen.

Bron: Oxxio / essent / weblog Jan Marijnissen