Veilig Nederland

Ma 7 November 2005 02:56 | Frank | 2260 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Hoe zit het met het uitzettingsbeleid van de regering, als het eigen misslagen betreft? Hoeveel slachtoffers zijn er nodig om Verdonk te laten vertrekken? Is de brand van Schiphol een ongelukje of het onvermijdelijk risico van overhaast uitzettingsbeleid? En geldt dat niet ook voor de informatieverstrekking aan de Kongolese veiligheidsdienst?

Verdonk zelf zwijgt. "Nederland wordt veiliger", aldus de eerste zin van wat nog steeds haar laatste bijdrage is, van 21 oktober. Dat dit na Schiphol als een gotspe moet overkomen, realiseert ze zich kennelijk nog niet. De log-dip van Pechtold wordt zo wel steeds begrijpelijker, want die heeft over zoiets vast wel weer een mening die hij van CDA en VVD niet zeggen mag.

Het meest dodelijke commentaar komt van Jan Marijnissen, in de vorm van een cartoon van Gerrit Cnossen, die een gevangene toont die 'brand' roept, met als ondertitel: 'Illegalen niet gehoord'.

Zelf rekent Jan af met iemand die hij de afgelopen jaren juist veel te vaak heeft gehoord: Arent-Jan Boekestijn, die bij Barend & Van Dorp mocht uitleggen waarom hij inzake Irak steeds op hoge toon de plank had misgeslagen. Jans advies: 'Ga iets anders doen. Het is grotesk nu door te willen gaan als zelf-verklaard "deskundige"'.

Ook voor Klaas de Vries is Verdonks maat bijna vol. Inzake Schiphol: de overheid was hier volledig verantwoordelijk, "dit was geen café of andere particuliere inrichting en dat raakt het hart van de democratie". Inzake Kongo: â??Hoelang zou het nog duren voor de Minister moet toegeven dat ze de Kamer bij herhaling en met veel aplomb verkeerd heeft ingelichtâ?. Het meest boos blijkt De Vries echter over het commentaar van De Volkskrant, dat zulke dingen als zo'n brand met elf doden nu eenmaal af en toe gebeuren en dat als risico bij het democratisch besloten asielbeleid hoort.

Verder laten beide drama's Den Haag in politieke zin merkwaardig onberoerd. Arie Slob heeft vooral kritiek op het feit dat GroenLinks na de brand meteen kritische vragen stelde. "Op de dag van de ramp zijn er wel andere zaken om je mee bezig te houden".

Als er volgens Slob al iemand moet vertrekken, dan eerder Peijs vanwege de dure HSL. Zelf hield hij zich afgelopen week vooral bezig met de begroting van Landbouw, die z.i. wel een erg liberaal karakter draagt. Verder juicht hij toe dat PvdA-collega Dijsselbloem de Thorbecke-doctrine doorbreekt die gebiedt over de inhoud van tv-programma's te zwijgen. De welkome stilte van Pechtold daarentegen is Slob ook al opgevallen. "Hij is toch niet ziek?".

Femke Halsema's blog is op zondag nog niet verder dan een zondag eerder, en geheel gewijd aan het overlijden van Karin Adelmund. Ook Maria van der Hoeven staat daar uitgebreid bij stil.

Partijgenoot Jan de Vries gaat daarentegen helemaal op in het CDA. "Onze partij bestaat 25 jaar maar nog niet alle restanten van onze voorgangers zijn verdwenen". Wat denkt Jan daaraan te doen? Niets, want het slaat op de Groen van Prinsterer-vereniging van burgemeesters en wethouders van AR-huize, "een enigszins vergrijsd gezelschap". Dus dat probleem lost zich op termijn vanzelf wel op.

Ook grijs is in zijn ogen Publiek Hilversum, maar intussen wordt gelukkig duidelijk wat het CDA onder herstel van de pluriformiteit verstaat. "Zojuist zag ik een mooi voorbeeld! De Nationale Bijbeltest van de NCRV".

En de vicepremier van de VVD? Aan Zalm gaan Verdonks hete hangijzers van deze week voorbij. Iets opwindenders dan een debat over de energieprijzen maakt hij politiek niet mee. Wel stuit hij voortdurend op oud en nieuw talent, op zijn ministerie en bij de VVD. Waarom merken wij daar dan zo weinig van?

Bron: Thomas von der Dunk