Vrijmetselarij

Zo 6 November 2005 22:42 | Frank | 34605 keer bekeken | 1 reactie | 8 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Vrijmetselarij,  skull and bones
De Vrijmetselarij in Amerika is een aparte tak van de oorspronkelijke Europese Vrijmetselarij, die meer inwijdingsgraden kent dan de reguliere Europese Vrijmetselarij. De Amerikaanse Vrijmetselarij is veel meer dan in de Europese landen verweven met de Amerikaanse politiek en Amerikaanse sociale instellingen. Recent zijn er onderzoeken in Amerika gedaan naar de invloed van de Vrijmetselarij op het openbare leven in Amerika, waarbij aangetoond werd dat deze invloed aanmerkelijk groter is dan menigeen denkt. Ook is een aanzienlijk aantal Amerikaanse presidenten vrijmetselaar geweest. De Schotse Ritus (de Amerikaanse versie van de Europese Vrijmetselarij) is praktisch in alle staten van Amerika georganiseerd en kent aan de top een zg. Opperste Raad, bestaande uit 33 leden die de touwtjes in handen heeft. Het blijft een moeilijke zaak om exact vast te stellen in hoe verre de Vrijmetselarij in Amerika de politiek beïnvloedt. Een onderzoek in Engeland naar de invloed van de Vrijmetselarij op het openbare leven heeft het nodige stof doen opwaaien en er zelfs voor gezorgd dat het Britse parlement leden van het Hogerhuis en Lagerhuis officieel naar hun lidmaatschap van de Vrijmetselarij vroeg. De achterliggende gedachte was dat de Britse regering vond dat er geen organisatie met uitgesproken kosmopolitische doeleinden invloed mocht krijgen op de Britse politiek. In het verleden heeft de Vrijmetselarij in diverse landen een subversieve rol gespeeld. In de Mediterranen landen is zij zeer anticlericaal en anti-monarchistisch.

Zoals gezegd, er zijn vele geheime genootschappen. In Amerika bestaat er een genootschap dat ”Skull & Bones” heet. Dit genootschap is in 1833 opgericht aan de Yale University door William Russell, die uit een rijke familie stamde met veel contacten met de toenmalige opium syndicaten. Er zijn belangrijke politici in dit genootschap ingewijd, o.a. George Bush (in 1948) en William Buckley (in 1950), CIA topman, lid van de CFR en meerdere malen aanwezig op de Bilderberg conferences. Recentelijk zijn in Amerika feiten boven water gekomen die onthullen hoe een inwijdingsrite plaatsvindt in de tempel in New Hampshire, waar ”officieel” Skull and Bones is gevestigd. Elk jaar worden er vijftien nieuwe leden ingewijd die allen topposities in de Amerikaanse samenleving innemen. Er zijn publicaties in Amerika waarbij het reilen en zeilen van dit geheime en uiterst bizarre clubje occultisten beschreven wordt. In augustus 1988 in de ’Washington Post’ en in juni 1991 in de ’News Week’ is er zelfs openlijk gesproken over het bestaan van Skull & Bones.

Nieuwe wereldorde
Het politiek, economisch en militair machtigste land ter wereld is nog steeds de Verenigde Staten van Amerika. In dit land wordt grotendeels de Nieuwe Wereldorde voorbereid. Amerika is een democratie, maar wordt geregeerd door een zeer machtige en zeer rijke en hechte sociale elite die zijn machtsbasis voornamelijk in het oosten van Amerika heeft. Deze sociale elite is zo hecht dat men kan stellen dat er hoogstens een paar duizend mensen in de Verenigde Staten de touwtjes in handen hebben. In de afgelopen twintig jaar zijn diverse studies verschenen over deze sociale elite die niet alleen het land regeert, maar ook de banken, het leger, het onderwijs, de media en de handel en industrie beheersen.

De CIA en andere geheime diensten
Blijven wij nog even in Amerika en zien we naar de gebeurtenissen in november 1963 toen John Fitzgerald Kennedy vermoord werd. Dertig jaar lang hebben de media de wereld wijs gemaakt dat Lee Harvey Oswald de moordenaar van Kennedy is geweest. Inmiddels is duidelijk geworden dat niet één, maar waarschijnlijk twee moordenaars in het spel geweest zijn, een komplot dus. Een komplot op het hoogste niveau van de Amerikaanse politiek. Een complot, georganiseerd door bepaalde takken binnen de CIA en top officieren van het leger en uitgevoerd door de maffia en criminele anti-Castro aanhangers. Allen hadden bij de moord op Kennedy hetzelfde belang. De moord op Kennedy is een van de meest sinistere politieke moorden van deze eeuw geweest, waarbij zelfs regeringsinstanties geprobeerd hebben het officiële onderzoek naar de moord op Kennedy te vertragen en tegen te werken en de schuldigen vrijuit te laten gaan. In de afgelopen dertig jaar zijn reeds meer dan honderd belangrijke getuigen vermoord. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat gaven kort geleden toe dat er sprake was van een komplot, en dat Lee Harvey Oswald waarschijnlijk niet eens geschoten heeft, maar gebruikt is als zondebok. Hoe het ook zij, indien bewezen wordt dat een Amerikaanse president vermoord is door de CIA en de maffia, dan is deze moord en de organisatie van deze moord een duidelijk voorbeeld hoe een groep van samenzweerders de politiek naar hun hand hebben kunnen zetten. Zouden dergelijke samenzweringen op het hoogste staats- en regeringsniveau na de moord op Kennedy in de toekomst uitgesloten zijn? is iets dergelijks in andere landen denkbaar? Is bovendien elke staatsgreep niet een handeling waar een komplot aan voorafgaat? En hoeveel duizenden staatsgrepen hebben er in de loop van de geschiedenis niet plaatsgevonden?

De Council on Foreign Relations (C.F.R.)
Er bestaat een groot aantal adviesorganen en zg. “denktanks” die direct of indirect hun invloed op de Amerikaanse politiek uitoefenen. Een van deze organen is de Council on Foreign Relations (CFR).(Let op deze organisatie in dit schrijven in verband met de kerken) De CFR is na de Eerste Wereldoorlog opgericht, maar heeft zijn machtsbasis definitief gevormd na de Tweede Wereldoorlog. Dit orgaan met ongeveer 2000 leden, geeft adviezen inzake de buitenlandse politiek van Amerika, maar er is een stortvloed aan feiten dat de CFR zelf aan de touwtjes trekt. Een van de topmensen van de CFR is David Rockefeller die in 1973, samen met Zbigniew Brzezinski, de toenmalige veiligheidsadviseur van Jimmy Carter, de Trilaterale Commissie heeft opgericht. Deze commissie heeft tot doel de economieën van Amerika, Japan en een aantal westerse landen op elkaar af te stemmen. De meeste Amerikaanse leden van de Trilaterale Commissie zijn ook lid van de CFR. Het huidige hoofd van de Trilaterale Commissie is Paul Volcker, topman van de Amerikaanse centrale bank, lid van de CFR en regelmatige gast op de geheime Bilderberg Conferenties. Hij adviseert ook de Russische regering wat betreft de monetaire politiek! Een man met zeer veel politieke en economische invloed. De verwevenheid van de CFR met de bankwereld, met de Amerikaanse politiek en met het bedrijfsleven is zeer omvangrijk. In het bestuur van de grootste banken zitten de leden van de CFR. Dit geldt eveneens voor de grootste oliemaatschappijen in de wereld, de media en de belangrijkste internationaal opererende multinationals.

Het Rockefeller imperium is inmiddels legendarisch te noemen. Deze familie behoorde en behoort tot de rijkste bankiersfamilie in de wereld. Naast de vele humanitaire, sociaal-economische, culturele en politieke projecten die georganiseerd en gefinancierd worden door een groot aantal Rockefeller ondernemingen. hebben leden van deze familie een verregaande invloed op het buitenlands beleid van Amerika. De Rockefeller Foundation, bijvoorbeeld, ondersteunt financieel de Wereldraad van Kerken. Op zijn beurt worden de Rockefellers weer gesponsord door het internationale bedrijfsleven en Amerikaanse banken.

 Na de Tweede Wereldoorlog zijn de Rockefellers de belangrijkste promotors geweest van de oprichting van de Verenigde Naties. Leden van de Rockefeller familie reizen vele landen af om regeringen van economische en politieke adviezen te voorzien. De afgelopen jaren zijn diverse leden van de Rockefeller familie voor de New Age gedachte gaan interesseren. Zelfs zo, dat enkele leden de New Age filosofieën binnen de Verenigde Naties krachtig stimuleren.

Een onderzoek naar de invloed van New Age organisaties in Amerika die zich speciaal met de Verenigde Naties bezighouden, toont aan dat belangrijke New Age organisaties de VN als katalysator zien voor de komende Nieuwe Wereldorde. Er is een oude spreekwoord dat zegt: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”, en als we bedenken dat Rockefeller de Wereldraad van kerken steunt, de New Age volgt en verschrikkelijk veel invloed heeft op het totale wereldgebeuren moet ons de angst om het hart slaan wat de kerken betreft. Is het dan een wonder dat kerken leeglopen en krachteloos worden? Door de financiële bijdragen van de Rockefellers laat deze Wereld Raad van Kerken haar oren hangen naar de “adviezen” die ze van hun sponsor krijgen, welke adviezen zou een aanhanger van de New Age gedachte geven? Wie met enige belangstelling het reilen en zeilen van de Wereld raad volgt zal ontdekken dat nagenoeg elke “godsdienst” zich mag verheugen in haar warme belangstelling.

Andere denktanks
Een aantal andere belangrijke denktanks in Amerika die grote invloed hebben op het regeerbeleid zijn de conservatieve Rand Corporation, gelieerd met de Amerikaanse luchtmacht, het Woodrow Wilson Center, de Carnegie Endowment for International Peace, en het Center for Strategic and International Studies (CSIS) van de Georgetown University, het Brookings Institution en het Aspen Institute. Al deze organisaties worden direct of indirect gerund door leden van de CFR. In de jaarverslagen van deze organisaties laat men de namen van de leden van de CFR zien. Daarnaast bestaan er tal van informele clubs en sociale verenigingen waar de leden van de elite elkaar ontmoeten en waar, ver van de democratische procedures zoals die gelden in de Amerikaanse politiek, zaken worden gedaan en politieke deals worden afgesloten.

Bilderberg Beweging
Naast de CFR en de Trilaterale Commissie is er ook nog een ander orgaan dat heimelijk tracht de wereldpolitiek te beïnvloeden. Dit zijn de jaarlijkse Bilderberg Conferenties. Deze conferenties die opgericht zijn in 1954 door Prins Bernhard zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale vergaderingen. Waar, ergens op een geheime plek in Europa of Amerika, door toppolitici, topindustriëlen en media vertegenwoordigers besluiten worden genomen waarop de nationale parlementen geen invloed hebben. De pers wordt niet toegelaten. Journalisten die proberen een glimp op te vangen van het gebeuren worden resoluut weggestuurd. Officieel heet het dat politici op een informele wijze met elkaar om kunnen gaan zonder het storende oog van de internationale pers. Vorig jaar bijvoorbeeld werd de Bilderberg conferentie gehouden in een klein plaatsje ten zuiden van Athene. Er bestaan deelnemerslijsten, waarop niet alleen koningin Beatrix staat vermeldt, maar ook Wim Kok en Elco Brinkman, Koningin Beatrix heeft de laatste tien jaar, zonder uitzondering, de Bilderberg conferenties bijgewoond. Vele Amerikaanse leden van de Bilderberg conferenties zijn ook lid van de CFR.

The Royal Institute of International Affairs (R.l.l.A)
De Britse pendant van de CFR is het Royal Institute for International Affairs (R.I.I.A) wat een soortgelijke functie uitoefent in Engeland. Het RIIA is een denktank die tal van publicaties uitgeeft bedoeld om de publieke opinie te vormen. Het RIIA wordt gesponsord door tal van kapitaalkrachtige organisaties in het Britse en Amerikaanse bedrijfsleven. Net als de CFR heeft het RIIA nauwe contacten met inlichtingendiensten. Het RIIA is opgericht door Cecil Rhodes, een Britse kolonist die een universele visie had met betrekking tot de inrichting van een toekomstige wereldsamenleving. "Alle belangrijke economische hulpbronnen moesten in de handen van een zeer kleine elite blijven. (!) In de vroegere Britse kolonies bestaan filialen van het RIIA, hetgeen er op wijst dat het RIIA vroegere machtsposities tracht te behouden. Een van de directeuren van het RIIA is Lord Carrington, ex-NAVO topman(!) en tevens voorzitter van de Bilderberg conferenties. Ook nauwe verbondenheid met het Britse koningshuis is een feit. Er zijn ook aanwijzingen dat het RIIA contacten heeft met drugsbaronnen.
U weet natuurlijk dat de Bilderberg Group in 1954 is opgericht door de voormalig SS'er ZKH Prins Bernhard der Nederlanden. Die al vanaf 1934 als zodanig door HM Koningin Wilhelmina aan HKH Prinses Juliana werd gekoppeld. Op rekening van onder meer de familie Rockefeller en de CIA.

"Ook nauwe verbondenheid met het Nederlandse koningshuis is een feit. Er zijn ook aanwijzingen dat het Huis van Oranje contacten heeft met drugsbaronnen. Werd niet en Mabel, de vriendin van de drugsbaron Bruinsma, vanuit diens sponde naar het bed van ZKH Prins Johan Friso. Naar Hare Majesteit Koningin Beatrix ons met trots glimlachend publiekelijk liet weten."

Het Vaticaan. Opus Deï,  Verenigd Europa
Het Vaticaan (de Heilige Stoel en de pauselijke curie) staat in deze niet op zichzelf. Zij maakt gebruik van organisaties die haar doeleinden met een kadaverdiscipline uitvoeren. Het Opus Deï, de Malthezer Ridderorde, de Jezuïeten, de Mariale Priester beweging en allerlei andere oer conservatieve RK organisaties voeren de wil van het Vaticaan uit, daar waar deze wereldkerk zijn traditionele macht ziet ineenschrompelen. De RK leer heeft zo veel elementen uit het heidendom overgenomen, dat men zich km afvragen of de RK kerk de Bijbelse leer nog wel predikt. Op grond van vele publikaties, ook uit een heel ver verleden mogen we stellen dat RK kerk in de eerste plaats een heidens instituut is dat zijn onderdanen in zijn macht probeert te houden door middel van onzinnige dogma’s, uitgeroepen door pausen die elkaar weerspreken. De Mariaverering, de heilig - en zaligverklaringen waarvoor geen enkele Bijbelse basis is te vinden. Het Vaticaan is in feite een totalitair systeem welke een arrogante leer verkondigt waarbij het christelijk alleenrecht over het protestantisme geclaimd wordt. Controle op het geweten van de gelovige, door o.a. de biecht, is een van de belangrijkste pilaren van de Roomse macht. Het Vaticaan is met name in de voormalige communistische landen bijzonder actief, ten nadele van de Oosterse Orthodoxie. De invloed van het Vaticaan na de Tweede Wereldoorlog op het Europese éénwordingsproces is voor de meesten onbekend. De belangrijkste politici verantwoordelijk voor de oprichting van de Europese instellingen waren vurig Rooms-Katholieken en in sommige gevallen lid van het Opus Deï. Hoofddoel van het Vaticaan is in de eerste plaats het tot stand brengen van een rooms-katoliek Verenigd Europa. Otto von Habsburg, een telg uit het geslacht Van de Habsburgers, is een trouwe dienaar van het Vaticaan met tal van contacten binnen de Europese instellingen. Von Habsburg streeft onder andere na een herstel van de oude Rooms Katholieke monarchieën in Centraal Europa. In de jaren tachtig is het Vaticaan betrokken geweest bij illegale valutatransacties, het wit wassen van maffia gelden. contacten met notoire dictators, en gewoonweg moord. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Pauselijke Curie, ondanks alle veroordelingen van de Vrijmetselarij, zelf geïnfiltreerd is door de broederschap. Hoogste kardinalen zouden lid zijn van de vrijmetselaars loges.

Satanisme in de Roomse Kerk.
Aartsbisschop Emmanuel Milingo riep de woede van het Vaticaan over zich af door in het openbaar te verklaren dat in het Vaticaan satanisme wordt bedreven. Dit meldt het maandblad van “Christenen voor Israël”. Toen aartsbisschop Milingo de Italiaanse pers over zijn uitspraken ondervroeg  hield hij vol dat zijn beschuldigingen juist zijn. Milingo uitte zijn beschuldigingen voor de eerste maal tijdens het “Fatima 2000 International Congres on World Peace” in Rome. Milingo, die in Vaticaanstad werkt als de speciale delegaat naar de “Pauselijke Raad voor Pastorale Hoede van immigranten en Reizigers”, is in rooms-katholieke kring wereldwijd bekend als duiveluitdrijver en weet waarover hij praat, aldus rooms-katholieke bronnen. De beschuldigingen dat in het Vaticaan aan satanisme wordt gedaan, zijn overigens niet nieuw. Met regelmaat duiken er berichten op die spreken over zwarte missen in het Vaticaan. Het bijzondere aan de onthullingen van Milingo is de positie van de man. Als een aartsbisschop dergelijke onthullingen doet geeft dat meer gezag aan de zaak. Milingo heeft inmiddels deze zaken beschreven in zijn boek “Face to Face With the Devil” De opmerkingen van Milingo sluiten nauw aan bij een onlangs gepubliceerd boek van de bekende Jezuïeten theoloog en “Vaticaanwatcher” Malachi Martin.

In zijn boek “Windswept House” beschrijft Martin een satanisch ritueel dat op 29 juni 1963 in de St. Paulus kapel in Vaticaanstad plaatsvond. De voormalige paus Paulus Vl gaf dit later toe. Alhoewel Martins boek een fictief karakter heeft, wordt algemeen aangenomen dat zijn beschrijving geïnd is op werkelijke gebeurtenissen. Een recensie in het Catholic Family News’” van juli 1996 (dat wordt gezien als spreekbuis van de paus) stelt dat het “een roman is waarin echte personen en gebeurtenissen worden vermomd als fictie”. In de beschrijving van Martin leggen hooggeplaatste geestelijken eden af die met hun eigen bloed worden ondertekent  en smeden een samenzwering om de kerk van binnen uit te vernietigen. Ook doen zij mee met allerlei rituelen waarbij blasfemie en duivelse elementen de mis in het belachelijke trekken. Martin, die in Rome aanwezig was, zei na een toespraak van Milingo: ”Aartsbisschop Milingo is een goede bisschop en zijn stelling dat er satanisten in Rome zijn, is volledig juist. Een ieder die zich de laatste vijfendertig jaar heeft beziggehouden met het Vaticaan, weet zeer goed dat de prins der duisternis nog steeds handlangers heeft aan het hof van de heilige Petrus in Rome”. Ook heeft volgens Martin de huidige paus zich uitgesproken tegen de ”satanische activiteiten in de katholieke kerk die dertig jaar geleden zou zijn begonnen.” De paus maakte ooit in het openbaar daar een toespeling op toen hij zei dat ”de rook van satan het heiligdom heeft vervuld.” Martin schrijft zelfs over ”een cultus van satanisten in het Vaticaan” en voert diverse rooms-katholieken van naam op, die waarschuwen tegen satanische invloeden in de kerk. Ook zouden er bisschoppen zijn die in het diepste geheim betrokken zijn bij satansmissen. Peter de Rosa schrijft in zijn boek over de pausen dat er eeuwen geleden reeds een paus was die in de St. Pieters kathedraal in het openbaar een toast op de duivel uitbracht.

Ook over de invloed van de Vrijmetselarij in het Vaticaan zijn reeds enkele boeken geschreven. Vrijmetselaars gebruiken het Alziend Oog als teken van de goddelijke presentie. In loges ontbreekt dit symbool niet. Ook op het dollarbiljet staat een Alziend Oog afgebeeld. In 1978 stond dit symbool afgebeeld op postzegels van het Vaticaanstad. Het was ook rond deze tijd dat er een publicatie in Amerika verscheen van de onderzoeker Howard die tot de conclusie kwam dat 75 hoge Vaticaanse geestelijken (aartsbisschoppen, prelaten, secretarissen en ander personeel van de pauselijke Curie) lid waren van een of ander geheim genootschap. De onthullingen van Milingo hebben een schok in de Roomse kerk teweeggebracht. Vraag is nu of de huidige paus een officieel onderzoek zal gelasten.

Het web van de Illuminaten.
Vaak wil men bestrijden dat er een samenzwering tegen de mensheid zou zijn, waarschijnlijk is de wens ook hier de vader der gedachte want wie wil eigenlijk geloven dat het dagelijkse leven doordrongen is van list en bedrog op het hoogste niveau? In de praktijk betekent dit dat we de Illuminaten financieel steunen door elke aankoop die we doen, de benzine die we voor de auto kopen wordt geleverd door de oliemaatschappijen, de media loopt aan de leiband mee en zo zijn er honderden voorbeelden te noemen. De kerken zijn tot op het hoogste niveau geïnfiltreerd door duistere mensen en daarom moet het ons niet verwonderen dat de afgestudeerde theologen het vergif van de New Age doorgeven aan de plaatselijke gemeenten. In de Roomse Kerk heeft de duivel rechtstreeks invloed door de satansmissen maar we mogen ook niet negeren wat er in de protestantse kerken aan de hand is. Op wereld niveau is de New Age binnengedrongen maar op het plaatselijke vlak speelt ze niet minder. Jaren geleden vertelde een familielid me dat ze s’ avonds naar de “Vrouwen Bond” zou gaan alwaar een iriscopist uitleg zou geven over zijn wijze van “genezen”. De vergadering was in het kerkgebouw en de “Bond” is een onderdeel van de “christelijke vrouwenbeweging”, de “christelijke” dames stonden in de rij om zich te laten bekijken hoorde ik achteraf. En wat te denken van de Gereformeerde ouderling die zondags in het geheim Jomanda bezocht in Tiel? De man parkeerde zijn auto bij de kerk in het dorp zodat het de schijn had dat hij de kerk bezocht en ging verder meet openbaar vervoer. Als zelfs de ouderlingen God niet meer vertrouwen en via ene Jomanda de “meesters van boven” om genezing en raad vragen is er voor de kerken geen hoop meer en zullen ze steeds verder leeglopen. Koning Saul zag het op een gegeven moment ook niet meer zitten en daarom raadpleegde hij een spiritiste in Endor, door deze demonische vrouw werd “Elia” opgeroepen die Sauls’ dood aankondigde. De ouderling bezocht óók een spiritiste, een spiritiste die zich voordoet als een surrogaat “maria” in een blauw gewaad alsof ze een bemiddelaar is tussen “god” en de mensheid. Wie “Jomanda” zou vragen of ze spiritiste is zou een ontwijkend antwoord krijgen maar in de ledenlijst van de spiritistische vereniging “Harmonia” wordt ze als medium genoemd met als specialiteit…… hypnose op afstand! Gaat er nu een lichtje op? 

Adam Weishaupt heeft bereikt wat hij wilde; een “christendom” dat bloedeloos en krachteloos is en dat geen zicht meer heeft op de profetieën die ons door de Bijbel worden doorgegeven. De duivel, de vader van Weishaupt, is het gelukt de gelovigen blind te maken voor de komende oordelen die over de aarde zullen gaan, de mensheid gelooft liever in de “stralende toekomst” die de New Age belooft. Een toekomst die zal uitmonden in een antichristelijk rijk onder leiding van de komende werelddictator, een toekomst waar de “christenheid” ongewild aan zal meewerken.

Bron: bijbelarchief.nl

Reacties

    Geen zin om te lezen over vrijmetselarij(video)

    Wo 4 Oktober 2006 01:08 | Frank |
    http://www.youtube.com/v/QqC9a0KqW3E" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent">