Amsterdam gaat privacy en vrijheid monitoren

Wo 31 December 2008 20:07 | Frank | 4825 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De gemeente Amsterdam gaat indicatoren ontwikkelen om te meten in hoeverre privacy en individuele vrijheid te lijden hebben onder maatregelen om de veiligheid te vergroten. De monitor is voorgesteld door Ivar Manuel (D66).

Volgens Manuel wordt de persoonlijke vrijheid steeds meer ingeperkt door maatregelen die bedoeld zijn om de veiligheid te vergroten. “Deze maatregelen worden gevoed door angst voor overvallen, angst voor terrorisme, angst voor Marokkanen. Er is een enorme druk om hier iets aan te doen, niet in de laatste plaats van onze liberale zusterpartij VVD”.

Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het cameratoezicht, het preventief fouilleren, het hinderlijk volgen van verdachten, de bestuurlijke ophouding, het blowverbod, het sluiten van coffeeshops en het paddoverbod.

In een debat erkende burgemeester Job Cohen dat deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke vrijheid van burgers. Manuel stelde voor om indicatoren te ontwikkelen om het effect op persoonlijke vrijheid en privacy te meten, in aanvulling op de indicatoren waarmee veiligheid wordt gemonitord.

Cohen omarmde het voorstel. In het verleden heeft Manuel kritiek geuit op de burgemeester omdat hij met repressieve maatregelen de persoonlijke vrijheid zou inperken.

Aanstaande maandag heeft Manuel een afspraak met Meindert Fennema van de Universiteit van Amsterdam om te praten over de manier waarop vrijheid en privacy kunnen worden gemeten. Ook met de Rekenkamer wordt hierover gesproken. Het is de bedoeling om zowel objectieve als subjectieve indicatoren te ontwikkelen.

Het meten van privacy en vrijheid kan tot de conclusie leiden dat bepaalde maatregelen moeten worden teruggedraaid, aldus Manuel.

Bron: nieuws uit amsterdam