'OM criminele organisatie'

Zo 16 Oktober 2005 11:30 | Frank | 2932 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
BREDA (Ravage) - Zes maanden met aftrek van voorarrest en betaling van 1 miljoen euro voorschot in de vorm van een schadevergoedingsregeling. Dit eiste de officier van justitie in de rechtbank van Breda voor de 54-jarige Turi Vaccaro die begin augustus twee F-16's beschadigde op de vliegbasis Woensdrecht.


Turi eerder dit jaar in actie tegen de ITEC-wapenbeurs in A'dam (foto: Krijtje)

De eis leverde een applausje op van de verdachte, die tegelijkertijd de officier van justitie (OvJ) op sarcastische wijze opriep deze te verhogen tot de maximum-straf van een jaar gevangenisstraf. ,,De huidige periode in de cel is de beste van mijn leven. Ik heb ruim de tijd voor meditatie en dank de Nederlandse overheid hiervoor'', meldde hij monter.

Tegelijkertijd beklaagde Turi zich erover dat hij binnen de gevangenismuren van Breda veel te vaak in isolatie wordt geplaatst. ,,Ik behoor niet te lijden in mijn strijd voor de vrede.'' Verder blijft het gevangenispersoneel hem dagelijks voedsel voor zetten, terwijl hij aan het vasten is en aan drinken genoeg heeft.

De rechtszaak van 13 oktober was alweer de vierde zitting in een reeks. Advocaat Meindert Stelling wraakte tijdens de eerste zitting van 1 september de rechter tot twee keer toe wegens vooringenomenheid. Directe aanleiding was het gebrekkige onderzoek van het openbaar ministerie (OM) dat zich enkel op het gedrag van verdachte op de vliegbasis heeft gericht en niet op de ,,misdadige handelwijze van de staat.''

De OvJ stak vandaag, nadat Susan van der Heijden als getuige-deskundige het een en ander had verteld over de ploegscharenbeweging, van wal met een kort maar krachtige tirade over het clowneske gedrag van Turi tot nu toe in de rechtszaal. ,,Is hij soms een zwak begaafde die wordt opgeofferd door de beweging, iemand die liedjes zingt (waarop Turi ,,Halleleja!'' riep) en op de grond van de rechtbank gaat liggen wanneer hem dat goeddunkt?''

Ook het langdradige pleidooi van advocaat Stelling en diens abonnement op wraking heeft de OvJ verbaasd. Het deed hem denken aan het ,,rekken van de zaak.'' Waarna hij zich met een verwijtende blik en een rood hoofd richtte op Stelling: ,,Verdediging, zie nu eens in dat het voor u en uw politieke argumentatie de rechtszaal het verkeerde podium is. Hou daar toch eens mee op!''

Waarop Stelling, zichtbaar in zijn element, begon aan zijn pleidooi dat bijna drie uur duurde...! ,,Het OM maakt een karikatuur van actievoerders tegen kernwapens door de context van hun daden te verdoezelen'', verweerde Stelling zich. Gedurende diens uitvoerige betoog, die zelfs van de aanwezigen op de publieke tribune veel geduld eiste, maakte de OvJ een uiterst getergde indruk, trommelde regelmatig met zijn vingers op tafel. Het slikken van kalmeringspilletjes ontbrak er nog aan.

Net zoals op de eerste zittingsdag hield Stelling een verhandeling over de rol van de staat, die met de kernwapens op Volkel en de mogelijkheid tot inzet ervan zich schuldig maakt aan ,,massamoord, voorbereid door een criminele organisatie, waartoe het OM behoort.'' Volgens Stelling heeft zijn client met het onklaar maken van de F-16's de burgers verdedigd tegen een groot gevaar. ,,Hiermee heeft hij zijn plicht als burger gedaan en dient dan ook vrij te worden gesproken.''

In zijn slotwoord vertelde Turi nog eens hoe hij aan de hamer is gekomen waarmee de cockpits van de F-16's op Woensdrecht zijn vernield. De heilige Franciscus van Assisi is zijn grote voorbeeld, maar ook Mahatma Gandhi werd een paar keer door hem genoemd, al zei Turi niet goed te begrijpen waarom diezelfde Gandhi destijds tegen sabotage was. Bij het verlaten van de zaal ging Turi nog maar eens op zijn hoofd staan. De rechtbank doet op 27 oktober uitspraak
Bron: r a v a g e